Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 juni 2021

Steun voor lokale duurzaamheidsinitiatieven

OEGSTGEEST – Waar het gaat om de duurzame overgang van het verwarmen van huizen en bedrijven, moet de gemeente lokale initiatieven zoveel mogelijk ondersteunen.

Dit initiatief van Hart voor Oegstgeest kwam dit pleidooi voor ondersteuning voor organisaties als de ‘Coöperatie Energiek  Poelgeest’, die zich bezig houdt met een onderzoek om aquathermie te introduceren voor de wijk Poelgeest.

De coöperatie wil voorloper zijn in de energietransitie. Voor de gemeente Oegstgeest zijn er geen kosten aan verbonden en warmteleverancier Vattenfall heeft ook interesse in dit initiatief. Ook de Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie verstrekt voor dit project. Vattenfall onderzoekt samen met de coöperatiee Energiek Poelgeest of met de inzet van kansrijke aquathermiebronnen het mogelijk is om Poelgeest versneld van een duurzamere warmtebron te voorzien.

De gemeenteraad riep het college van burgemeester en wethouders daarom op, om dit soort initiatieven voor andere wijken in Oegstgeest te steunen. Het gaat dan om initiatieven, ‘voor wijken waar het technisch en tegen lagere maatschappelijke kosten haalbaar is om sneller over te gaan op een duurzamere levering van warmte’.

Overigens bleek vorig jaar uit een onderzoek naar de mogelijkheid voor het gebruiken van aquathermie voor de inwoners van Rijnsaterwoude, dat dit systeem voor veel inwoners leidt tot extra kosten die in de tienduizenden euro’s kunnen lopen.