Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 september 2021

Gemeentebestuur wil Fresh Market dicht hebben


BOSKOOP – De nieuwe supermarkt Fresh Market aan de Puttelaan wordt warm verwelkomd door de omwonenden. Ze zijn blij, dat ze verse producten kunnen kopen, zonder dat ze daar ver voor hoeven te rijden. Maar het gemeentebestuur is niet blij.

Twee weken geleden gingen de deuren van Fresh Market open. Het concept is, dat het een ‘Poolse supermarkt’ is, maar op alle producten staat ook de Nederlandse vertaling. De gangen zijn breed, de producten staan netjes gerangschikt en er zij volop verswaren te vinden. De vorige huurder op deze locatie was ook een supermarkt, dus eigenaar Sirwan Rafik begon vol vertrouwen en enthousiasme aan dit bedrijf.

Hij geeft een rondleiding door de zaak: “Alle klanten zijn blij. We hebben Poolse en Nederlandse producten. Hier in de hoek verkopen we vers brood, van dezelfde leverancier als Jumbo. Klanten kunnen het brood zelf snijden en meenemen.’’ Rafik heeft eerder al succesvol supermarkten opgezet: in Den Haag en Rotterdam. Deze heeft hij verkocht en Rafik was klaar voor een nieuwe ondernemersstap. Hij dacht deze gevonden te hebben in Boskoop, maar het gemeentebestuur laat weten, dat de gemeenteraad in februari een ‘voorbereidingsbesluit’ had genomen. Dat gebeurde, om te voorkomen dat hier aan de Puttelaan een nieuwe supermarkt zou komen, die de plek van de Aldi in zou nemen. Volgens het gemeentebestuur zou er geen marktruimte zijn voor nieuwe supermarkten in Boskoop.

Maarten van Lit, directeur van AJ Real Estates BV, heeft het pand verhuurd aan Rafik. Hij geeft aan, dat hij graag had gehad, dat de gemeente een officieel bericht had gestuurd, met gegevens over een verbod voor verhuur van het pand aan een supermarkt. Over het voorbereidingsbesluit had hij al wel gehoord: “Wij zijn daar later over geïnformeerd”. Was dit voordat u dit pand verhuurde aan Fresh Market? “Daar wil ik niets over kwijt. Ik voel aan, dat er een geschil komt met de gemeente. Er zat een supermarkt en nu zit er weer een supermarkt. Voor ons is dat geen verschil.”

AJ Real Estates heeft vorig jaar onderzoek gedaan of er steun is bij omwonenden voor de komst van een nieuwe supermarkt. Dat blijkt zo te zijn. “Van de 400 omwonenden zei 85% spontaan, dat ze heel graag hier een supermarkt willen hebben en houden. Als deze mensen liever een fitnessstudio hadden willen hebben, zouden we dat gedaan hebben.’’

Rafik heeft officieel nog niets van de gemeente gehoord, maar hij maakt zich natuurlijk grote zorgen. Hartverwarmend zijn de reacties van de klanten. Al meer dan honderd mensen hebben hun handtekening gezet onder een petitie om de Fresh Market te behouden. De klanten zijn zonder uitzondering enthousiast. Debora, bijvoorbeeld, geeft spontaan aan: “Ik vind deze supermarkt heel erg fijn. Niet alleen voor de Poolse mensen, die hier in de buurt wonen. Zij kunnen zo hun eigen spullen kopen. Maar wij wonen hier heel dichtbij en voor ons is het ook lekker en gemakkelijk om onze boodschappen te halen.’’ Supermarktshopster Marian is het hier mee eens: “Je kunt hier verse producten halen. Deze supermarkt is een verrijking voor onze buurt!”

Het gemeentebestuur laat weten, naar aanleiding van vragen door de journalist: “De gemeenteraad heeft op 18 februari 2021 een voorbereidingsbesluit genomen om geen nieuwe detailhandel toe te staan op deze locatie na het vertrek van de Aldi naar een andere locatie in Boskoop. Het voorbereidingsbesluit is gepubliceerd en vindbaar bij de informatie over de bestemming op de locatie. Daarnaast is de eigenaar van het pand op de hoogte van het voorbereidingsbesluit. Deze had de eigenaar van de supermarkt moeten informeren over dit voorbereidingsbesluit.”

 

Maar deze supermarkt is toch een aanvulling voor de buurt? De gemeentelijk woordvoerder: ,,Binnen Boskoop is geen ruimte voor nieuwe supermarkten op basis van de laatste marktruimte berekeningen. Daarom heeft de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit genomen.’’ Er zijn al ruim honderd handtekeningen ingezameld met het verzoek om de supermarkt te behouden. Wil het college haar standpunt voor het laten verdwijnen van de supermarkt heroverwegen? Dat lijkt niet zo te zijn: ,,Het College voert hier het door de raad vastgestelde voorbereidingsbesluit uit. Het college is voornemens handhavend op te treden en onderzoekt hiertoe nu de mogelijkheden. Dit is een juridische procedure die enige tijd in beslag zal nemen. In het pand kunnen maatschappelijke en dienstverlenende functies worden gehuisvest. De gemeente verkent of op deze locatie woningbouw ontwikkeld kan worden.”

 

Rafik ziet het allemaal met lede ogen aan. “Ik heb hart voor de zaak. Ik heb genoeg geïnvesteerd en wil niet zo snel weg gaan.”

Meer flexibiliteit geluidsnormen

Noordwijk – In de toekomst moeten inwoners mogelijk meer geluidsoverlast voor lief nemen.

Wanneer volgend jaar juli de nieuwe Omgevingswet van kracht is, hebben gemeenten wat extra vrijheid om zelf regels te stellen. Bijvoorbeeld waar het gaat om de geluidsnormen, zo bleek dinsdagavond tijdens een commissievergadering.

Een ambtenaar gaf een voorbeeld: ,,Als je als gemeente een horecagebied wilt ontwikkelen, kun je als gemeente een maximale geluidsnorm van 60 dBa stellen, in plaats van 50 dBa.’’ Overigens vallen de toegestane hogere en lagere normen wel binnen een wettelijk vastgestelde maximale bandbreedte.

Noodgreep tegen woningsplitsing

Noordwijkerhout – Een plan van een inwoner om een huis in de wijk Zeeburg te splitsen, heeft geleid tot grote opschudding bij het gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en wethouders stemde hier niet mee in, maar bij de commissie bezwaar en beroep kreeg de initiatiefnemer gelijk. De regels waren namelijk niet duidelijk genoeg opgesteld.

De gemeenteraadsleden moeten volgende week bepalen of ze instemmen met een ‘Voorbereidingsbesluit Paraplubestemmingsplan Bouwaanduiding’. Hierin wordt duidelijk gemaakt welke woningtypes wél en niet zijn toegestaan in het bestemmingsplan Zeeburg. Het gemeentebestuur gaat kijken, of de beschrijvingen in andere bestemmingsplannen wél duidelijk genoeg zijn opgesteld.

Verplichting voor participatietrajecten

Noordwijk – Indieners van nieuwe bouwplannen kunnen in de toekomst door de gemeente worden verplicht om een ‘participatietraject’ op te zetten. Dit bleek dinsdagavond tijdens een commissievergadering.

Binnen een jaar moet de gemeente Noordwijk een nieuwe Omgevingsvisie hebben. Onderdeel hiervan is het bepalen van de voorwaarden voor zo’n participatieverplichting. De komende maanden moeten de raadsleden daarom een lijst opstellen met categorieën van gevallen, waarbij voor indieners van initiatieven zo’n participatie verplicht is.

Projectontwikkelaars hoeven echter niet te schrikken; zij mogen zelf bepalen in wat voor vorm die participatie kan plaatsvinden. Dat kan dus zijn in de vorm van een massale bijeenkomst of door middel van het versturen van een briefje met de oproep te reageren op een bouwplan.

Vomar Maarten Kruyt krijgt goedkeuring raad

Noordwijk – De herontwikkeling van een parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat kan definitief doorgaan.

Dinsdagavond bepaalden de gemeenteraadsleden, dat het plan om op deze locatie een Vomar supermarkt in combinatie met 42 appartementen te realiseren, als hamerstuk door kan naar de gemeenteraadsvergadering.

Gemeenteraadslid Brink (PUUR) verzuchtte: ,,Hierna kan de ontwikkeling van het Jan Kroonsplein worden opgepakt, wat nu stagneert.’’

Fijner fietsen

Hillegom – Het fietspad aan de Weerlaan wordt binnenkort opgeknapt.

Dat liet wethouder De Jong donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering weten, naar aanleiding van vragen door Fractie Co Jansen.

De aanbesteding heeft plaatsgevonden en de uitvoering van het werk begint in de week van 11 oktober. Dan worden de tegels op het fietspad er uitgehaald en opnieuw neergelegd.

Komst anjerveldje is zeker

Hillegom – Het is zeker, dat er een anjerveldje komt ter ere van de veteranen.

Dat liet burgemeester Arie van Erk weten, naar aanleiding van een vraag van CDA-raadslid Langeveld. Van Erk had hierover met enkele veteranen gesproken en ook zij blijken positief te staan tegenover zo’n anjerveldje.

Het anjerveldje wordt in juni 2022 geopend; net voor of op nationale Veteranendag. De locatie, waar het anjerveldje moet komen, is nog niet bekend.

Provalu helpt mensen met achterstand aan het werk

Streek – De MareGroep en ServicePunt Werk zijn officieel gefuseerd.

Donderdag 23 september werd de officiële nieuwe naam bekend gemaakt: Provalu, wat zoveel betekent als: ‘Voor meerwaarde’.

Wethouder Jan van Rijn gaf tijdens de raadsvergadering toe, dat hij ook even aan de naam moest wennen. Maar stelde: ,,Als u de naam vaak genoeg herhaald, gaat die leven.”

Visie voor veiliger Hillegom

Hillegom – Met het vaststellen van een ‘mobiliteitsvisie’ zet de gemeenteraad een volgende stap naar een verkeersveiligere gemeente.

Wethouder Karin Hoekstra liet donderdagavond weten, dat er nu nog een ‘mobiliteitsplan’ én een ‘uitvoeringsplan’ moet worden opgesteld. Onveilige verkeerslocaties moeten goed worden opgepakt, zo gaf ze aan.

,,Het gaat om veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid, maar ook om het groen. En we moeten zorgen dat Hillegom ook nog bereikbaar blijft. In het mobiliteitsplan komt te staan, wat we gaan doen en wanneer we dat gaan doen.’’

Basisschool met woningen

Noordwijkerhout – Het gemeentebestuur heeft plannen voor het herontwikkelen van de locatie van de voormalige Ireneschool aan de Viaductweg.

Op deze plek moet een nieuwe basisschool komen, waarbij er op het terrein ook woningen gebouwd worden. Het college van burgemeester en wethouders zal aan de gemeenteraad vragen om 150.000 euro beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet voor het uitwerken van een stedenbouwkundig plan.

Daarna wordt ook duidelijk, hoeveel zo’n school-woningenplan gaat kosten.

Bewonersvergunning niet voor Binders

Noordwijk – Inwoners van Noordwijk-Binnen, die in een betaald parkeren-gebied wonen, kunnen geen ‘Bewonersvergunning parkeren’ kopen.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten, naar aanleiding van vragen door PUUR. Deze politieke partij wijst er op, dat de betreffende inwoners nu alleen een inwonersvergunning kunnen kopen, waardoor ze hun auto iedere drie uur op een andere plek neer moeten zetten.

Maar het college laat weten, dat aan het Kloosterplein en de Raadhuisstraat, waar de betaald parkerenzone is, ‘nagenoeg geen directe woningen’ staan. Ook kunnen inwoners volgens het college een parkeerabonnement nemen in de Dirk-parkeergarage.

Bomen hinderen opbrengst zonnepanelen

Hillegom – Enkele moerascipressen langs een fiets/wandelpad maken een inwoner niet blij.

De inwoner heeft zonnepanelen op het dak gelegd, zo laat in een brief aan het gemeentebestuur weten. Maar de in 1997 aangeplante moerascipressen blijven maar groeien. En de wuivende bladeren gaan ten koste van de opbrengst van de zonnepanelen, zo vindt de Hillegommer.

Hij roept het gemeentebestuur op om de bomen te ‘toppen’ en te ‘versmallen’.

Jeugdhulp almaar duurder

Noordwijk – De kosten voor de jeugdhulp blijven maar stijgen. De gemeente Noordwijk zal volgend jaar 6,9 miljoen euro opzij moeten leggen voor de zorg voor de jongere generatie.

Dat is fors (9%) hoger, dan de 6,3 miljoen euro die de gemeente in 2021 betaalt. De Rijksoverheid heeft echter 1,3 miljard euro toegezegd aan alle gemeenten om de stijgende jeugdzorgkosten te dekken. Noordwijk gebruikt haar deel van die overheidsbijdrage voor het dekken van de extra kosten.

Wel is de verwachting, dat door de investeringen de wachtlijsten minder lang worden.

Kinderburgemeester blijft jaar langer aan

Noordwijk – Tess van Eijk blijft nog een jaar langer kinderburgemeester.

Ze werd vorig jaar november geïnstalleerd als eerste kinderburgemeester. Maar door corona kon ze veel van haar taken niet uitvoeren. Bijeenkomsten en evenementen gingen niet door vanwege de coronamaatregelen. Ook werd de eerste Kinderraad, waar de kinderburgemeester een belangrijke rol moet krijgen, geannuleerd.

Wel heeft ze een herdenkingskrans gelegd op 4 mei en was ze betrokken bij de ontwerpwedstrijd van het nieuwe jeugdlintje. Burgemeester Wendy Verkleij heeft Van Eijk gevraagd haar termijn met een jaar te verlengen. De kinderburgemeester heeft hier positief op gereageerd.

Oproep voor invoering afvalbeloningssysteem

Noordwijk – Gemeenteraadslid Toon van Tol (PUUR) roept het college van burgemeester en wethouders op, om te leren van de goede voorbeelden van buurgemeenten Teylingen en Katwijk.

In die gemeenten is namelijk een ander afvalinzamelingssysteem ingevoerd, gebaseerd op beloning. Wie in Teylingen bijvoorbeeld maar maximaal vier keer per jaar de restafvalcontainer laat legen, krijgt tientallen euro’s korting op de afvalstoffenheffing. In Katwijk kan het financieel voordeel per jaar per huishouden zelfs oplopen tot 75 euro per jaar.

Van Tol wil van het college weten, of zo’n afvalbeloningssysteem ook in Noordwijk ingevoerd kan worden. Het college heeft enkele weken de tijd om een antwoord te geven.

Problemen en oplossingen

Noordwijkerhout – Er zit asbest in De Schelft. Dat blijkt uit onderzoek van het pand.

Dat asbest zit onder meer in de leien op de dakopbouwen van het zwembad, maar ook op andere plekken. Het verwijderen hiervan gaat extra geld kosten.

De gemeenteraadsleden worden half oktober vertrouwelijk geïnformeerd over de mogelijkheden voor de toekomst van De Schelft. Dan gaat het om de keuze of er een multifunctioneel centrum terug komt; met of zonder een eenvoudig zwembad.

Sociale huurhuizen verdwijnen

Noordwijk – Het verdwijnen van sociale huurwoningen ten gunste van middenhuurhuizen is de PvdA een doorn in het oog.

Gemeenteraadslid Rommie van Dokkum hekelt de actie van Sint Antonius van Padua om jaarlijks woningen uit de sociale huur, waar andere huurders in komen, duurder te maken, zodat een middendure huurprijs betaald moet worden. In totaal zou het gaan om 374 woningen die verdwijnen uit de sociale huursector.

Het college wil komen tot 23% sociale huurwoningen en daarvoor zouden er 775 woningen in die prijsklasse bij moeten komen. Maar volgens Van Dokkum zijn die 775 niet genoeg, als er tegelijkertijd honderden woningen uit de sociale sector worden gehaald. Het college moet binnen enkele weken reageren.

Vragen over handelwijze ambtenaren

Noordwijk – Fractievoorzitter Taetske Visser-Danser (PUUR) wil van burgemeester Wendy Verkleij extra informatie horen over het document ‘Ondermijning van de democratie in het lokaal bestuur in Noordwijk’.

Visser-Danser vraagt zich af, waarom Verkleij hierover geen contact heeft opgenomen met haar voorgangster ex-burgemeester Jan Rijpstra. Ook vindt de PUUR-voorvrouw het vreemd, dat een geheim document toch door de gemeente Noordwijk gedeeld is met het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Visser-Danser: ,,Hoe is het mogelijk dat de ambtelijke organisatie een vertrouwelijk document uit uw overdrachtsdossier betreffende ondermijning naar het externe bureau BING kan sturen, zonder dat u noch het college op dat moment daarvan kennis heeft?”

Vrienden van Oud Hillegom waarschuwen college

Hillegom – De Stichting Vrienden van Oud Hillegom wil niet dat het plan Dunantstaete verder vertraagd wordt. Maar wel moet er goed rekening gehouden met de voorwaarden die gelden in het beschermd dorpsgezicht, zoals bepaalde bouwhoogten.

Dat laat Hans Lommerse, voorzitter van de Vrienden van Oud Hillegom weten in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. De stichting vraagt zich wel af, of de Welstandscommissie al akkoord is gegaan met het ontwikkelplan van Dunantstaete.

Lommerse waarschuwt: ,,Enige raadsbeslissing of uitvoering die in strijd blijkt met het Beschermd dorpsgezicht zal door onze stichting worden aangevochten. Wij wensen u veel wijsheid toe in uw besluitvorming.’’

Wensenlijst van wijkvereniging

Noordwijk – Wijkvereniging De Zuid houdt goed in de gaten, dat er in hun buurt teveel woningen gebouwd worden.

In een schrijven aan het college van Burgemeester en Wethouders, maakt het wijkbestuur dat meer dan duidelijk. Ze wijzen op het belang van het karakteristieke groen, het duinlandschap en de Natura-2000 gebieden, die er in de buurt liggen.

Daarom is het volgens de Wijkvereniging van belang, dat bouwmogelijkheden maximaal 10% hoger mogen worden, dan de ‘binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid’. Op de Astrid Boulevard mag het bouwvlak niet toenemen, als hiermee doorzichten negatief worden beïnvloed. Hotels mogen woningen worden, zolang het totale bouwvlak niet groter wordt, dan eerst het geval was.

,,Dit is de bijbel voor gemeenteraadsleden’’

NIEUWKOOP – Voor wie ook maar een beetje politieke ambities heeft, maar geen idee heeft wat het gemeenteraadswerk inhoudt, is er nu een nieuw boek verschenen; het Handboek voor Raadsleden. Vrijdag 17 september overhandigde mede-auteur en oud-wethouder Trudy Veninga het eerste exemplaar aan Kees Egberts, plaatsvervangend voorzitter van de Nieuwkoopse gemeenteraad.

JOEP DERKSEN

Het handboek is 300 pagina’s dik en staat vol met informatie over efficiënt vergaderen, hoe je financiële stukken moet lezen en op welke manier je overtuigend kunt debatteren. Veninga schreef het hoofdstuk over hoe je als nieuw- of oudbakken politicus het politieke spel speelt; het liefst op een eerlijke manier. Tijdens de presentatie van het handboek lichtte ze een tipje van de sluier op: ,,Ik leer politici om zich te focussen op het doel dat je wilt bereiken. Zonder doel verzand je in het werk. Er is constante druk, er komen steeds nieuwe stukken, iedereen probeert zich te profileren en je moet tussen alle drukte door ook nog samenwerken met anderen. Het gaat er om, dat je jouw oog op de bal houdt, contact houdt met de bevolking, belangen afweegt, besluiten neemt en verantwoording aflegt.’’

OEN

In feite moet je een OEN zijn, legt Veninga uit. ,,OEN staat voor: ‘Open, Eerlijk, Nieuwsgierig’. Als je je opstelt als een OEN, win je in dit intrigerende spel en wordt het ook leuk.’’ Egberts herkent deze uitspraak. ,,Het is een serieuze business, maar je moet het wel leren spelen. Het politieke spel kun je eerlijk spelen, maar ook vals. En dat gebeurt vaak. Dit boek gaat over het spelen van het eerlijke spel. We snakken naar politici die eerlijk en integer vertellen wat ze doen. We snakken naar politici die opkomen tegen onrecht, die zich niet af laten leiden als ze uitgelachen worden. Dit boek kan bijdragen aan het eerlijke politieke spel. Dat het zorgt voor zelfreflectie, zodat politici af en toe even in de spiegel kijken.’’

Aankomend gemeenteraadslid Natascha van Engeldorp-Gastelaars is bij de overhandiging aanwezig. ,,Het is handig om zo’n boek te hebben. Dat an ik best gebruiken. Ik hoopt dat hier de uitleg in staat, wat een raadslid doet. Natuurlijk ga je als raadslid jouw eigen weg, maar dit handboek kan zorgen voor verduidelijking.’’ Wethouder Floris Schoonderwoerd uit de gemeente Kaag en Braassem, die ook enkele pagina’s in het boek heeft geschreven, beaamt lachend: ,,Niemand weet hoe het moet. Iedereen doet maar wat.’’

Helpen

Jop van der Pijl is pas enkele jaren actief in de politiek, maar nu al lijsttrekker geworden. ,,Het raadslidmaatschap is een van de banen, waar je het minste waardering voor krijgt, terwijl je er het meeste werk voor doet. Alle aspecten, waar je als raadslid mee te maken hebt, staan in dit boek en dat is fijn. Het kan nieuwe aspirant-raadsleden helpen.’’

Veninga besluit enthousiast: ,,Dit is de bijbel voor raadsleden. Het is compleet; niet alleen de kennis, die me moet weten, staat er in. Maar het gaat er vooral om, hoe je het politieke werk moet doen. Met heel handige checklists, waar je aan moet denken als je jouw eigen fractieagenda opstelt en wie je moet betrekken in de samenleving.’’

Afvalbakken geschikt voor gehandicapten

OEGSTGEEST – VVD-raadslid Marcus Rolloos toonde zich donderdagavond complimenteus. ,,De nieuwe pullenbakken op de Lange Voort, het winkelcentrum, zijn zowel met de voet als met de hand te bedienen. Ze zijn ruim, bieden bescherming tegen vogels en zien er mooi uit. Mijn complimenten daarvoor.” Hij wilde weten, of deze vuilnisbakken ook gebruikersvriendelijk zijn voor mensen met beperkingen. Wethouder Glasbeek kon dit beamen: ,,Met name de handmechanica is goed door mindervaliden te bedienen.”

Complimenten voor college

OEGSTGEEST – Gemeenteraadslid Marcus Rolloos (VVD) was donderdagavond tijdens de raadsvergadering uiterst complimenteus richting het college van burgemeester en wethouders.

Rolloos gaf aan, dat hij ,,erg enthousiast is’’ over de aanrechtbakjes voor klein GFT-afval. Ook de wijkwandeling, die zaterdag 18 september plaatsvond, leverde bij hem positieve energie op. ,,Complimenten voor de organisatie door de griffie! Het was eer nuttig en leerzaam. Wij vinden de input van de winkeliersvereniging over de gewenste ondergrondse containers en parkeren van auto's en fietsen zeer nuttig en willen daar graag over in gesprek in de commissievergadering en met de raadsleden.’’

Gemeente sponsort Nationaal Holocaust Namenmonument

OEGSTGEEST – De gemeente Oegstgeest gaat alle namen sponsoren van Oegstgeestse slachtoffers van de holocaust, die op de muren staan van het Nationaal Holocaust Namenmonument.

Ruim 102.000 slachtoffers van de Holocaust hebben na meer dan 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog een monument gekregen. Op het Nationaal Holocaust Namenmonument staan de namen van alle Nederlandse slachtoffers van de Holocaust. Hiervan zijn drie personen geboren in Oegstgeest. Achttien Joodse inwoners zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Oegstgeest weggevoerd en overleden of vermoord. Enkele van deze Joodse inwoners zijn indertijd verraden door inwoners van Oegstgeest.

Alle politieke partijen verzoeken het college  om de namen van achttien Oegstgeestenaren te adopteren voor een bedrag van 2.500 euro. Met de toekenning van het geld wordt waarde gehecht aan het in stand houden van het monument. Een viertal namen worden al gesponsord door inwoners, maar de gemeente gaat dus ook de andere namen sponsoren. ,,Opdat wij niet vergeten’’, gaf PrO-raadslid Van Driel aan. Burgemeester Emile Jaensch liet weten, dat het college van burgemeester en wethouders dit voorstel graag ondersteunt.

Handhaving op QR-codechecks

OEGSTGEEST – Wetteloosheid door caféhouders, waar het gaat om het niet willen vragen om een coronatoegangsbewijs, wordt in Oegstgeest niet toegestaan.

Dat maakte burgemeester Emile Jaensch donderdagavond duidelijk, naar aanleiding van vragen door raadslid Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest). Jaensch stelde: ,,Er zijn afspraken gemaakt in de veiligheidsregio over het handhaven van de coronatoegangsbewijzen. Eerst krijgen de ondernemers een waarschuwing, dan een last onder dwangsom en dan worden zaken gesloten.” Controles kunnen ‘pro-actief’ op steekproefsgewijs plaatsvinden, maar ook op basis van meldingen.’’  

Café de Gouwe heeft in de sociale media laten weten, geen rekening te willen houden met de coronacontroleregels, die sinds 25 september van kracht zijn. Ondertussen hebben ambtenaren met hem gesproken. Volgens Jaensch was dit een ‘constructief gesprek’. Hij was het eens met D66-raadslid Elfred Bus, dat het niet handhaven van een QR-code coronacheck kan leiden tot een toeloop van potentieel ongevaccineerden van buiten Oegstgeest. Maar gaf ook aan: ,,Ik heb geen signalen dat er een extra toeloop zal zijn. We zijn er wel alert op. De politie zal extra langsrijden. We realiseren ons, dat we geen eiland zijn.’’

Motie van treurnis unaniem aangenomen

Leiden krijgt de regie

OEGSTGEEST – Het verdwijnen van Servicepunt71 heeft tot onrust geleid bij de gemeenteraadsleden. Wat tot nu toe in samenwerking werd gedaan met de gemeenten in de Leidse regio, wordt voortaan ondergebracht bij de gemeente Leiden. Hiermee verdwijnt de zeggenschap van Oegstgeest op allerlei belangrijke zaken.

Servicepunt71 (SP71) verzorgt namelijk de bedrijfsvoering voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Dan gaat het onder meer om ICT, informatievoorziening, salarisadministratie, financiën, inkoopmanagement en juridische zaken. De gemeente Oegstgeest lukt het niet meer, om dit allemaal zelfstandig te doen. Maar meerdere gemeenten willen af van SP71 en dat is voor Oegstgeest een hard gelag.

Het leidde tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdagavond zelfs tot een motie van afkeuring. In dit geval was het geen afkeuring richting wethouder Huizing, maar wel tegen de manier waarop het proces gelopen is. Al kreeg Huizing wel kritiek te horen. Zo gaf raadslid Elfred Bus (D66) aan, dat hij ‘al anderhalf jaar teleurgesteld is’. Hij vond, dat de wethouder de raad niet voldoende op de hoogte heeft gehouden van de ontwikkelingen rondom SP71. Huizing liet echter weten, dat hij de raad wel degelijk had geïnformeerd over de voortgang en wat er speelde.

Samenwerking

Maar de samenwerking tussen de gemeenten in de Leidse regio ten aanzien van SP71 verdwijnt definitief. De gemeente Leiden neemt het initiatief, om alles in eigen beheer uit te voeren, waarbij de andere gemeenten de diensten van SP71 kunnen inkopen. De raad van Oegstgeest kon donderdag niet anders, dan in te stemmen met de voorbereidingen voor deze gang van zaken. Wel werden er enkele voorwaarden gesteld. Zo riepen meerdere partijen Huizing op, om te blijven vechten voor de belangen van Oegstgeest, maar ook rekening te houden met de gevoelens van de andere partijen. ,,Ook een verstandshuwelijk wil je niet vechtend beginnen’’, stelde CDA-raadslid Van der Hoeven.

Sven Spaargaren (VVD) ziet de bui echter al hangen. ,,Het is beter als je SP71 handhaaft; dan krijg je een betere machtsverdeling. Straks krijg je een Leiden die bepaalt, wat kun je daar nog tegen stellen?’’ Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) deelde deze vrees: ,,Leiden gaat straks alles bepalen. Dat is een dictaat van Leiden. Ik heb hier oprecht walging van.’’

Wethouder Huizing begreep de gevoelens, maar hij riep de raadsleden op om realistisch te zijn aangaande de mogelijkheden. ,,Ik heb geprobeerd om de problemen binnen SP71 op te lossen. Dat is niet gelukt. De overgang naar gemeente Leiden is het beste alternatief.”

,,Deze motie propageert wetteloosheid’’

Motie tegen handhaven coronapas leidt tot heftig debat

OEGSTGEEST – Gemeenteraadslid Marcus Rolloos (VVD) nam het donderdagavond tijdens de raadsvergadering op voor ondernemers, die weigeren om nieuwe klanten en bezoekers om hun coronapas te vragen. In een motie vreemd aan de orde van de dag riep hij het college van burgemeester en wethouders op om niet te handhaven op de controle van de coronatoegangspassen.

Rolloos wees er op, dat deze maatregel op 25 september ingaat, maar dat hier nog op dinsdag 28 september een rechtszaak over gehouden wordt. Onder meer de organisaties ‘Zorgmedewerkers Verenigd’ en het ‘Artsencollectief’ zijn tegenstanders van de QR-codecontroles bij onder meer cafés en evenementen. Rolloos steunt hen hierin: ,,Ondernemers zijn vrij om zaken te doen met wie ze willen en ondernemers dienen geen verlengstuk van de politie te zijn. In gelijke gevallen moeten mensen gelijk behandeld worden. 0,1% van de inwoners van Oegstgeest is door corona in het ziekenhuis beland. Ik doe een beroep op de burgemeester om hier niet te handhaven. Het is onverstandig om een dergelijk strenge maatregel te handhaven, terwijl het in strijd is met regels die mij heel lief zijn.”

VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren (VVD) haastte zich te zeggen, dat deze motie ,,niet wordt ingediend of gesteund door de VVD. Dit is van het raadslid Rolloos. Ik neem hier een miljoen kilometer afstand van.’’ Raadslid Van der Hoeven (CDA) gaf aan: ,,Deze motie propageert wetteloosheid’’. Dat leidde weer tot een reactie van Rolloos: ,,Ik bepleit juist wetten die mij heel dierbaar zijn. Betitelen als wetteloosheid vind ik aanstootgevend.”

Burgemeester Emile Jaensch liet aan duidelijkheid niets te wensen over: ,,De coronapas is niet onomstreden, maar deze wordt onder andere ingevoerd voor horeca en theaters. Ik kan niet anders, dan die wet uit te voeren. Als de rechter er anders over besluit, zullen we het opnieuw moeten wegen. Ik ga niet over om niet te handhaven.’’ Rolloos diende het voorstel toch in, met de woorden: ,,Ik ben een beetje geschokt. Dit is een vorm van discriminatie, die we niet zouden moeten willen. De voorzitter dient de wet: gaat u de geschiedenis in als iemand, die pal staat voor grondrechten, of aks iemand die de wet naleeft?’’ De motie van Rolloos kreeg geen enkele steun van de overige raadsleden.

Onduidelijkheid over mogelijkheden sportschool Jenergy

OEGSTGEEST – Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) wil het naadje van de kous weten, waar het gaat om mogelijke afspraken tussen de wethouders Nieuwenhuis en Huizing en de eigenaresse van sportschool Jenergy.

Op 9 september sprak de eigenaresse in bij een commissievergadering en daar liet zij weten, dat ze voorafgaand aan de koop van het pand in 2019 met de beide wethouders heeft gesproken. Dit maakte deel uit van haar onderzoek naar wat er in het pand Clusiushof 4 mogelijk zou zijn. Rosdorff wilde donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering weten: ,,Zijn er tijdens dat gesprek door de wethouders  uitspraken of toezeggingen gedaan over het mogen uitbreiden van de sportschool in pand Clusiushof 4?’’

Rosdorff stelde nog enkele andere vragen. Zo wil ze weten, of de eigenaresse van de sportschool inmiddels een aanvraag heeft gedaan voor (een gebruiksvergunning voor) het realiseren van een extra verdieping. Maar Rosdorff moet nog even geduld hebben, waar het gaat om het verkrijgen van de antwoorden. Burgemeester Emile Jaensch liet weten, dat de antwoorden schriftelijk zullen volgen.

Oplossingen voor coronacheckproblemen

OEGSTGEEST – Gemeenteraadslid Ingrid van Dillen (CDA) maakt zich zorgen om de oudere inwoners, waar het gaat om hun mogelijkheid ene coronapas te kunnen tonen bij cafés en activiteiten.

Ze wees er donderdagavond op, dat ze soms moeite hebben met het printen van een vaccinatie- of testbewijs via CoronaCheck.nl. Burgemeester Emile Jaensch liet weten, dat onder meer Radius en de bibliotheek de helpende hand kunnen bieden. Ook verwees hij naar de website www.ikhebgeendigid.nl voor meer informatie. Wie dat liever wil, kan ook telefonisch met iemand praten via de helpdesk 0800 1421.

Palingroken krijgt steun

OEGSTGEEST – De gemeenteraad gaat de komst van een palingrokerij aan de Vinkeweg 73 niet tegenhouden. Dat bleek donderdagavond bij de behandeling van het vaststellen van het bestemmingsplan.

De initiatiefnemer van de palingrokerij wil er ook een kwekerij en streekwinkel realiseren. De eigenaar van het naastgelegen boerenbedrijf is hier niet blij mee. Maar de gemeente is geen partij in het geschil tussen de buren. Een voorstel van PrO-raadslid Nico Janssen om het palingroken te beperken tussen 9.00 uur en 19.00 uur haalde het niet.

Struikelstenen voor gemeentehuis

OEGSTGEEST – In het dorp komen struikelstenen te liggen. Deze ‘stolpersteine’ zijn een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De steentjes van 10 x 10 cm met een messing plaatje zijn een gedenkmonumentje aan mensen die door de nazi’s uit hun vroegere woonhuizen verdreven, gedeporteerd en vermoord zijn.

Burgemeester Emile Jaensch liet donderdag weten, dat het college van burgemeester en wethouders bezig is, om deze stolpersteinen ook in Oegstgeest te krijgen. ,,Ook uit ons gemeentehuis zijn Joodse mensen meegenomen en niet meer teruggekomen.’’ Een comité is bezig om te achterhalen uit welke huizen Oegstgeestenaren zijn afgevoerd en vermoord. Het is de bedoeling, dat bij die huizen de struikelstenen komen te liggen. Voordat dit gebeurd is, gaat er nog wel wat tijd overheen. Jaensch: ,,Dit is een lang traject.’’

Zes nieuwe jaren burgemeester

OEGSTGEEST – De manier waarop burgemeester Emile Jaensch de afgelopen jaren de scepter over Oegstgeest heeft gezwaaid, is goed bevallen. De gemeenteraadsleden besloten vorige week om hem bij de Commissaris van de Koning Jaap Smit voor te dragen om nog een periode van zes jaar aan te blijven als burgemeester. Jaensch dankte de raadsleden donderdagavond voor deze voordracht.

17 september 2021

Maarten van der Weijden fietst 1200 kilometer

 

Voor onderzoek naar kanker bij mensen met een verstandelijke beperking

ALPHEN AAN DEN RIJN – ,,Maarten, Maarten, Maarten!’’ Meer dan zeventig schoolkinderen scandeerden maandag 13 september de naam van Olympisch Zwemkampioen Maarten van der Weijden. Hij bezocht zwembad Aquarijn om aandacht te vragen voor kankeronderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking. In één week tijd bezoekt hij hiervoor dertig zwembaden in heel Nederland en legt daarvoor een afstand van 1.200 kilometer af.

JOEP DERKSEN

Ruim een half uur staan leerlingen van de Windroos en de Hobbitburcht-Batenstein voor de ingang van zwembad Aquarijn te wachten op het hoogsportieve bezoek, dat er aan zit te komen. Een van hen is niemand minder dan kinderburgemeester Safae Ahannay. Ze stelt zich voor: ,,Ik ben een jaartje kinderburgemeester en bepaal een beetje wat Alphen gaat doen. Met de kinderraad proberen we Alphen een beetje beter maken. Hiervoor besteden we een potje met geld.’’ Ze weet precies, wat er gaat gebeuren: ,,We gaan zwemmen met Olympisch Kampioen Maarten van der Weijden om geld op te halen voor kanker. Maarten heeft zelf ook kanker gehad. Hij vond het goed om daar geld voor op te halen. Met onze klas hebben we 450 euro ingezameld. Dat is super. Ik ga zometeen ook meezwemmen en ik probeer zoveel mogelijk baantjes te zwemmen.’’

Op een racefiets met pompebladen verschijnt Maarten om de hoek van het zwembad en hij wordt luid begroet door de kinderen. Hij is vanuit Amsterdam via Haarlem naar Alphen komen fietsen. De 1200 kilometer die hij deze week gaat afleggen, staan helemaal in het teken van het inzamelen van 369.000 euro voor het onderzoek: ‘Passende screening en preventie van kanker voor mensen met een verstandelijke beperking.’

Normaal gesproken staat een verstandelijke beperking namelijk altijd centraal in het leven van de betreffende persoon. De focus van de zorgverleners is daarom minder gericht op signalen van de aanwezigheid van kanker. Hierdoor wordt kanker in een veel later stadium ontdekt. Dit onderzoek moet hier verbetering in gaan brengen.

De tienjarige Sven zegt trots: ,,Ik heb geld meegenomen voor Maarten van der Weijden: 5 euro!’’ De evenoude Fabian, die ook op de Windroos zit, heeft maar liefst 2 euro uit zijn eigen spaarpot gehaald. De Olympisch Kampioen brengt het beste in hem boven: ,,Maarten kan goed zwemmen, dus ik ga heel hard zwemmen!’’ Na de meet en greet is het tijd voor het echte werk. Maarten houdt eerst nog een interviewtje en de kinderen springen vast in het water om de twee keer negen banen te zwemmen.

Goede doel

De ultrasporter laat weten: ,,Wij van de Maarten van der Weijden Foundation keuren alle onderzoeken goed. We willen met deze actie de kankerbehandeling en diagnostiek van mensen die verstandelijk beperkt zijn, wat beter maken. Voor het volledige onderzoek is 369.000 euro nodig. We hopen daar met deze zwemvierdaagse/zwemweek een mooie bijdrage aan te kunnen leveren.’’

Maar eigenlijk wilt u toch dat volledig bedrag binnenhalen? ,,Dat zou fantastisch zijn, maar ook al is het minder; elke euro is heel veel waard.’’ Uw link met kanker is bekend, maar hoe bent u in aanraking gekomen met dit doel voor mensen met een verstandelijke beperking? ,,Wat we belangrijk vinden, is dat onderzoekers zelf projectaanvragen kunnen doen bij onze foundation. We hebben een medische adviesraad van een heleboel wijze koppen van onderzoekers en artsen. Zij kijken waar we met kankeronderzoek echt een volgende stap kunnen maken. We krijgen elk jaar meer dan honderd aanvragen binnen en dit onderzoek werd door die knappe koppen heel goed en belangrijk gevonden. Ik kan me daar helemaal in vinden. We willen kankeronderzoek voor iedereen beter maken en als we zien, dat we voor een bepaalde groep daar in achterblijven, dan ben ik er heel blij mee dat dit via onderzoek een duwtje in de goede richting krijg.

Waarom bent u naar Alphen gekomen? ,,Tijdens deze zwemvierdaagse/zwemweek zijn er dertig zwembaden door heel Nederland, die de zwemvierdaagse houden. Ik ben enorm blij, dat zwembad Aquarijn in Alphen ook meedoet. Al die deelnemers halen heel veel geld op en ik ga deze week met mijn fietstocht al die zwembaden verbinden. In totaal is dat ongeveer 1200 kilometer fietsen.’’ Oh, maar 1200 kilometer? Maarten lacht: ,,Inderdaad: maar 1200 kilometer in zeven dagen.’’

Aan de kinderen zal het niet liggen om de benodigde euro’s binnen te halen. Marliene (10): ,,Ik heb ook geld gegeven: 10 euro.’’ Logan (9) wordt sportief gestimuleerd door de aanwezigheid van de Olympisch Kampioen: ,,Ik ben al heel goed in zwemmen; binnen één minuut kan ik een baantje van 25 meter uitzwemmen!’’

13 september 2021

Bewoners buitengebied moeten zelf probleem gasloos wonen oplossen

Hillegom – De inwoners die in het buitengebied wonen, moeten zelf oplossingen vinden voor het gasloos opwarmen van hun huizen. Zij moeten gebruik maken van individuele warmtepompen.

Deze woningen kunnen niet worden aangesloten op een nieuw aan te leggen warmtenet, dat gebruik zou kunnen maken van natuurlijke warmtebronnen, zoals geothermie. Het aanleggen van zo’n warmtenet naar de verspreid in het buitengebied liggende woningen is simpelweg te duur.

De mensen die in de kern van Hillegom wonen, hebben meer geluk: zij maken wél kans om aangesloten te worden op een warmtenet. Deze boodschap kregen de raadsleden afgelopen week te horen tijdens een presentatie door Royal Haskoning/DHV. Overigens gaan tot 2030 geen huizen van het gas af.

2,3 miljoen euro voor 150 parkeerplaatsen

Noordwijk – Het bedrag, dat de gemeente betaalt voor de terreinen van Admiraal de Witt / Verloop aan de Schoolstraat is 2,3 miljoen euro.

Dat is fors hoger, dan de 1,6 miljoen euro waarvoor deze terreinen oorspronkelijk zouden worden overgedragen tussen Arenal en Admiraal. Op vragen van DOEN! laat het gemeentebestuur weten, dat dit echter een geval is van appels met peren vergelijken.

De koop is volgens het gemeentebestuur ‘inclusief de in opdracht van Arenal uitgevoerde en betaalde onderzoeksrapporten. Daarnaast heeft Arenal voor zijn vergevorderde planvorming uiteraard kosten gemaakt (architect, constructeur, adviseur, leges, enzovoort), die voor zijn rekening komen. Met de voor 2,3 miljoen aangekochte gronden heeft de gemeente volgens het bestuur ‘de goedkoopste manier’ gevonden ‘om rond de Hoofdstraat 150 parkeerplaatsen te realiseren’.

Uitstel nieuwbouw zorgwoningen

Noordwijk – De nieuwbouw aan de Van de Mortelstraat blijft maar op zich wachten. Lijst Salman Noordwijk heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De partij geeft aan, dat er al twee jaar verstreken zijn, maar dat er nog niet begonnen is met de bouwactiviteiten. Het college laat weten, dat in april een omgevingsvergunning is afgegeven, maar dat hiertegen beroep is ingesteld. De vergunninghouder wacht met bouwen, tot het moment dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.

Acht van de 37 te realiseren woningen zijn zorgwoningen, die bestemd zijn voor mensen met een aan autisme verwante contactstoornis en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Kosten maatschappelijke zorg vallen mee

Hillegom – Waar het gaat om de kosten voor de maatschappelijke zorg kon een ambtenaar deze week eens financieel goed nieuws melden.

In de periode tussen 2023 en 2032 houdt de gemeente jaarlijks namelijk geld over voor de ondersteuning van inwoners met geestelijke of fysieke uitdagingen. In Hillegom krijgen enkele honderden mensen op de een of andere manier ondersteuning. Dat kan zijn in de vorm van psychiatrische zorg, beschermd wonen of op een andere manier.

De gemeente krijgt geld van de rijksoverheid. Voor de kosten voor maatschappelijke opvang moet Hillegom er jaarlijks zo’n 600.000 euro op bijleggen. Maar waar het gaat om de kosten ten opzichte van de uitgaven voor beschermd wonen, houdt Hillegom meer dan genoeg over. In 2023 gaat het om 2 miljoen euro en dat bedrag loopt op tot 4,7 miljoen in 2032.

Plannen voor solarbankje en solarbandenpomp

Hillegom – In het dorp komt een solarbankje.

Op dit buitenbankje kan iedereen zitten en tegelijkertijd een smartphone of tablet opladen. Op het zitvlak van de solarbank liggen namelijk zonnepanelen, waarmee de energie wordt opgewekt.

Wethouder Karin Hoekstra reageerde positief op de vraag van raadslid Pijnacker (VVD) om zo’n solarbankje te plaatsen. Hoekstra: ,,In verband met duurzaamheid wil ik op proef uitproberen wat zo’n bankje zou doen, of het hufterproof is en of het een lange levensduur heeft.’’ Ze voegde er aan toe: ,,We zijn ook bezig met een slimme bandenpomp; een apparaat op zonne-energie, die we ergens neer willen zetten.’’

Witte anjerperkje voor veteranen

Hillegom – Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de komst van een ‘witte anjerperkje voor veteranen’.

Dat laat het college weten, naar aanleiding van een oproep door het CDA om zo’n witte anjerperkje te realiseren. Anjers staan namelijk symbool voor de erkenning en waardering van veteranen.

Het college wil hierover in overleg met de lokale veteranen, maar dit heeft vanwege de coronaperikelen nog niet plaatsgevonden. Wanneer het perkje onthuld wordt, zullen de veteranen hiervoor worden uitgenodigd. De kans is groot, dat het anjerperkje volgend jaar juni (rond Veteranendag) onthuld wordt.

Bijstandontvangers koppelen aan vacatures

Noordwijk – Gemeenteraadslid Sebastiaan Duivenvoorde (CDA) pleit ervoor, dat inwoners met een bijstandsuitkering ingezet worden voor openstaande vacatures.

Hij geeft aan, dat er in Noordwijk, bijvoorbeeld in de horeca, veel onvervulde vacatures zijn en ondernemers kampen met personeelstekorten. Volgens het CDA biedt deze bijzondere tijd een kans voor een aantal inwoners met een bijstandsuitkering.  

Het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om de openstaande vacatures te koppelen aan de inwoners in de bijstand.

Culturele organisaties willen meer geld

Noordwijk – De culturele organisaties Kunstklank, ZEEPaanZEE, Opera aan Zee, Muziek in Jeroen en Klamuze, roepen het gemeentebestuur op om de komende jaren meer subsidie te geven aan culturele evenementen.

Noordwijk heeft volgens deze organisaties ‘ongelooflijk veel te bieden als het gaat om een gezond lichaam en een gezonde geest’. Maar als het gaat om de beleving van kunst en cultuur kan het volgens hen in Noordwijk beter. ,,Het verder uitbouwen van het cultureel klimaat zal Noordwijk tot een waar cultuuroord maken. Cultuuroord Noordwijk: Wat is er nodig? Structureel geld!’’

De sport krijgt 105 euro per inwoner (4,5 miljoen) en cultuur 56 euro per inwoner (2,45 miljoen) en dat moet meer in verhouding komen, aldus de organisaties. Ze pleiten voor een totaalbudget voor de cultuur van 2.650.000 euro. ,,Een serieus kunst- en cultuurbeleid vraagt om voldoende middelen om van een stimulerend beleid te kunnen spreken.’’

Eerste signalen immuniteit coronavirus

Hillegom – Het totaal aantal actieve corona-uitbraken in de regio is historisch laag.

Dat laat burgemeester Arie van Erk weten in een brief aan de raadsleden. Ook de openstelling van de scholen heeft niet geleid tot corona-uitbraken. Van Erk: ,,Volgens de GGD is maar 7 % van de nieuwe besmettingen gerelateerd aan een onderwijscluster. Mogelijk kijken we hier tegen het effect van immuniteit voor het virus, aldus de GGD; het popt op, maar verspreidt zich nauwelijks.’’

Waakzaamheid blijft het credo. ,,We moeten er rekening mee houden dat corona niet uit onze samenleving verdwijnt. Maar deze crisis heeft ons ook laten zien wat waardevol is.’’

Geen bouwsubsidie Timpaan

Hillegom – Ontwikkelaar Timpaan krijgt geen gemeentelijke subsidie om op het Sizo-terrein 26 sociale huurwoningen te bouwen.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door fractievoorzitter Ria Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom). Drie partijen hadden zich ingeschreven voor het bouwen op het Sizo-terrein en uiteindelijk werd Timpaan de winnaar.

Een van de opdrachtverliezers, Boxxed BV, suggereerde in een email aan gemeenteraadsleden, dat Timpaan subsidie in het vooruitzicht heeft gekregen om mee te doen aan de aanbesteding. Het college ontkent dit hartgrondig: ,,Nee, op geen enkele wijze.”

HKV Restauratieprijs

VOORHOUT - Op 25 september wordt de HKV Restauratieprijs 2021 uitgereikt aan Peter Kales, eigenaar van het pand Herenstraat 108 in Voorhout.

Deze karakteristieke voormalige bollentelerswoning is beeldbepalend voor het centrum van het dorp. De woning is lang in slechte staat geweest, van de sloop gered, verkocht, eerst opgeknapt door een andere eigenaar en recent volledig gerestaureerd door Peter Kales. Het pand en het voorerf is onderdeel geworden van Cheers.

De Historische Kring Voorhout laat weten: ,,De authentieke bollenschuur aan de achterzijde met originele houten stellingen om de bollen te drogen, was helaas al eerder gesloopt ten behoeve van het parkeerterrein van het appartementengebouw de Posterijen. Door de restauratie is het aanzien van de straat verfraaid.’’ HKV-voorzitter Cok van Steijn zal de prijs uitreiken.

Integriteitsklacht tegen raadslid De Moor

Noordwijk – Een inwoner heeft een integriteitsklacht ingediend tegen gemeenteraadslid Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk).

De inwoner, van wie de naam niet bekend wordt gemaakt, geeft aan dat De Moor zich ‘op structurele wijze collegeleden van de gemeente Noordwijk negatief bejegend’ en dat De Moor de indiener van de klacht op Facebook ‘indirect beledigd’. Burgemeester Wendy Verkleij heeft aangegeven, dat hetgeen De Moor op Facebook schrijft, valt onder de vrijheid van meningsuiting.

De indiener van de integriteitsklacht is het daar niet mee eens en hoopt dat De Moor alsnog een reprimande krijgt. Hij/Zij vraagt zich af ‘waarom een gedragscode voor raadsleden bestaat’. De Moor reageert: “Er is geen sprake van integriteitschending door wie of naar wie dan ook, maar hooguit zou de betrokken klager zich aangesproken kunnen voelen.”

Nieuwbouw in Noordwijk Binnen

Noordwijk – Op het terrein van de Herenweg 21-23 staan nu nog enkele leegstaande bedrijfspanden en een bedrijfswoning.

Maar de eigenaar heeft plannen om hier een appartementengebouw met 16 wooneenheden te bouwen. En er tegelijkertijd een ‘langzaamverkeerverbinding’ te realiseren tussen de nieuwe woonwijk Offem Zuid en Noordwijk Binnen.

De gemeente heeft enkele jaren geleden dit perceel aangekocht in samenwerking met partij Poort van Offem vof. De gemeente zal de langzaamverkeersverbinding tussen de Voorstraat en de Verlengde Voorstraat realiseren. De ontwikkelaar Poort van Offem vof realiseert de woningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om dit plan vrij te geven voor inspraak.

Problemen met POET-lijst

Noordwijk – Of inwoners in Noordwijk aan Zee een parkeervergunning krijgen, hangt af van een zogeheten POET-lijst.

POET staat voor: Parkeergelegenheid Op Eigen Terrein; de parkeerorganisatie P1 heeft van het gemeentebestuur een overzicht gekregen van inwoners, die op eigen terrein hun auto(‘s) kunnen parkeren. Deze mensen komen in principe niet in aanmerking voor een extra parkeervergunning.

Maar er zijn problemen: de huidige POET-lijst is niet actueel. Bovendien beantwoorden niet alle inwoners, die bij P1 langskomen voor een parkeervergunning, eerlijk op de vraag of ze ook op eigen terrein kunnen parkeren. Mocht uit controle blijken, dat de vergunning onterecht is afgegeven, dan wordt deze eerste bewonersparkeervergunning alsnog ingetrokken.

Spantech mag tijdelijke Schelft bouwen

Noordwijkerhout – Het bedrijf Spantech International SA mag de tijdelijke voorziening voor De Schelft realiseren.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De accommodatie moet uiterlijk op 7 januari 2022 gerealiseerd zijn.

Om bouwtijd en bouwkosten te besparen, mag deze tijdelijke Schelft wél aangesloten worden op aardgas.

Toch nog zaalhockey in Noordwijk

Noordwijk – Goed nieuws voor de jeugdspelers van de Noordwijkse Hockeyclub. Zij kunnen ook deze winter zaalhockey spelen.

Zaalhockey wordt alleen in de winters gespeeld en de hockeyers deden dat altijd in De Schelft. Vanaf het komende winterseizoen zouden ze dat doen in de nieuwe sporthal op het gemeentelijk sportpark aan de Lageweg. Maar de oplevering van deze voorziening is vertraagd tot in het voorjaar van 2022.

Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten, dat het Sportbedrijf Noordwijk B.V. de komende maanden de gymzaal aan de Stakman Bossestraat kan gebruiken, zodat er toch zaalhockey gespeeld kan worden.

Van Erk wil beginnen met bouw op Palaceplein

Noordwijk – Het gemeentebestuur is bezig met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met Adriaan van Erk Groep B.V.

Deze overeenkomst betreft de percelen van Bever Holding, waar de gemeente Noordwijk een voorkeursrecht tot koop op heeft gelegd. Voor het gemeentebestuur is het doel van die samenwerkingsovereenkomst te komen tot een ‘passende ontwikkeling van de mooiste locaties van Noordwijk aan Zee’.

Adriaan van Erk Groep wil het liefst beginnen met het bebouwen van het Palaceplein en Esplanade.

‘Vervijfvoudig aantal opvangplekken voor vluchtelingen’

Noordwijk - VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland doet een oproep naar de gemeenten in deze regio om meer vluchtelingen op te vangen.

Volgens VluchtelingenWerk zijn er in de Provincie Zuid-Holland ‘veel te weinig opvangplekken’. De organisatie pleit daarom voor ‘structureel meer asielzoekerscentra in Zuid-Holland’. Nu zijn er in deze provincie 1070 opvangplaatsen. Dat zouden 6.200 plekken moeten worden.

,,Als straks de slagboom van AZC Rijswijk definitief dicht gaat, biedt Zuid-Holland alleen nog plekken voor uitgeprocedeerde gezinnen in Katwijk en kortdurende opvang in vakantiepark Duinrell.’’

Voetballers in donker

Noordwijk – De voetbalvereniging SJC heeft te lijden gehad onder niet-werkende veldlichten.

Onverlaten hebben enkele weken een zware elektrakabel gestolen; hierdoor kon er ’s avonds niet meer gevoetbald worden. Inmiddels zijn de elektravoorzieningen voor de veldverlichting weer hersteld door Hoogervorst Elektrotechniek.

Maar het SJC-bestuur is niet blij, met de activiteiten van de dieven: ,,Als je een zware elektrakabel steelt, zit er echt een draadje bij je los.’’

Verschillend onderhoud rotondes

Noordwijkerhout – De ene rotonde is de andere niet, zo blijkt uit vragen van het CDA.

Deze politieke partij vraagt zich af, waarom de rotonde bij de Esso in Noordwijkerhout er zo keurig bij ligt, terwijl de rotonde bij de kruising met de Kerkstraat ‘zwaar is verwaarloosd’. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop een reactie gegeven.

Binnen de gemeente Noordwijk liggen 26 rotondes; 21 hiervan zijn in eigendom van de gemeente en vijf vallen onder het beheer van de Provincie Zuid-Holland. Dat geldt ook voor de rotondes op de ‘s-Gravendamseweg bij de Kerkstraat en de Gieterij. Het onderhoud voor dee rotonde bij de Gieterij wordt gesponsord door Heemskerk bv, maar het onderhoud van de rotonde van de Kerkstraat is niet gesponsord. Hier wordt het beheer ‘ecologisch’ gedaan.

Roelof Assies stopt als hoofdorganist

Zestig jaar meester van de zwart-witte toetsen 


VOORHOUT / WARMOND – Zestig jaar lang speelde Roelof Assies het orgel in de meest uiteenlopende kerken over de wereld. Op 11 september houdt hij zijn afscheidsjubileumconcert en stopt de 76-jarige definitief als hoofdorganist. ,,Wanneer ik speel, breng ik een ode aan God.’’  

JOEP DERKSEN 

Assies heeft zijn orgeltalent niet geërfd, maar ontvangen; daar is hij van overtuigd. ,,Als kind had ik met geen haar op mijn hoofd gedacht, dat ik zestig jaar het orgel zou bespelen. Mijn vader speelde veelal op de zwarte toetsen. Bij mij was het anders; ik luisterde goed en speelde ‘t dan uit mijn hoofd.’’ Op zijn 12e mocht hij voor het eerst tijdens een dienst op een kerkorgel spelen. In tegenstelling tot veel andere organisten heeft hij hier niet zijn beroep van gemaakt en daar is Assies blij mee. ,,Ik ben vrij jong als ondernemer begonnen; als architect/aannemer. Als jongste van de zelfstandige broers was er veel te verbouwen; nieuwbouw en renovatie. Ik ben in al die jaren wel orgel blijven spelen. Afwisseling in het leven vind ik ontzettend belangrijk.’’

Het spelen op een orgel tijdens een kerkdienst vergt altijd een goede voorbereiding, licht Assies toe. ,,De liturgie krijg ik vrijdags binnen. Dan ga ik die doorspelen en zoek ik de muziek er bij. Zaterdag ga ik weer schiften. Ik ga daarvoor altijd naar de betreffende kerk, de Kleine Kerk in Voorhout en de kerk in Warmond, om goed in te spelen. Zondagochtends om 7 uur sta ik op en ga ik me voorbereiden. Als hoofdorganist speelde ik twee zondagen per maand in de ene kerk en twee zondagen in de andere kerk.’’ Hij vervolgt: ,,Als adviseur heb ik meerdere organisten kunnen aantrekken. En wanneer er een perfect orgel staat, zijn er gelukkig nog voldoende organisten bereid om te solliciteren.’’

De muziek verschilt nogal per dienst; het maakt namelijk uit of er bijvoorbeeld een trouw-begrafenisdienst, doopceremonie of kerstviering is.  ,,De organist zit in feite in een team met de predikant’’, licht Assies toe. ,,De predikant maakt de liturgie en zoekt de schriftlezing uit. Dat probeer ik met mijn spel te versterken. Ik moet eigenlijk voelharen krijgen over de preek van de dominee. Maar ook door een spontane ingeving kan ik ter plekke mijn muziek aanpassen.   

Bach 

Assies speelt allerlei verschillende soorten muziek van Nederlandse en buitenlandse componisten. Romantische en moderne composities behoren daar ook toe. Maar er is één componist, waar Assies zijn muzikale leven aan gewijd heeft: Johan Sebastiaan Bach. Wanneer Assies over Bach spreekt, beginnen zijn ogen te schitteren. ,,Bach is zo groots. Wat Rembrandt in de schilderkunst was, was Bach zeker in de muziek. Bach is niet te evenaren, componeerde uit zijn hoofd de muziek en wist de structuur daarvan wonderbaarlijk vast te leggen.’’ Hij vervolgt: ,,Mensen denken bij Bach vaak alleen aan de Mattheus Passion, maar Bach is veel groter, een onvergelijkbare melodievinder. Bach moet je leren beluisteren. En het spelen van Bach zijn composities is vooral weggelegd aan vakorganisten.’’ 

Op 11 september, vanaf 15.00 uur, houdt Assies zijn afscheidsoptreden in de pg-kerk te Warmond, samen met zijn muzikale vrienden. Het wordt een waar orgelfeest. Assies licht een tipje van de sluier op van wat mensen kunnen verwachten. Hij sluit het concert af met een knipoog naar Bach, uit cantate 79 en toccatine lied 105. ,,Weet je, Bach sloot al zijn composities af met, ‘Soli Deo Gloria: ter ere van God’. Als je daarmee besluit, is het altijd goed.’’  

Zestig jaar aan het kerkorgel

VOORHOUT / RIJNSBURG/ WARMOND – Spelen op een orgel is in feite muzikaal mediteren; Roelof Assies (76) neemt op 11 september afscheid als hoofdorganist. Die dag is het meer dan zestig jaar geleden, dat hij voor het eerst op een kerkorgel speelde.  

JOEP DERKSEN 

Wie in Voorhout en Warmond de kerk bezoekt, heeft Assies ongetwijfeld wel eens horen spelen. Dit jaar zelfs veelvuldig in livestream. Vele zondagen speelt Assies namelijk óf in de kerk van Warmond of in de Kleine Kerk te Voorhout. Assies kreeg de liefde voor het orgel van zijn vader, maar overvleugelde hem al snel. Op zijn twaalfde werd Assies gevraagd om zijn eerste orgelmuziek tijdens een dienst te laten horen. Op dat moment ontstond zijn liefde voor de orgelmuziek. ,,Een liefde, die ik deel met mijn Schepper.’’ 

Assies heeft meer dan zestig jaar altijd het orgel in zijn vrije tijd bespeeld. Zeer jong startte hij als ondernemer. Als jongste van acht (ver)bouwde hij winkels, boerderijen of renoveerde hij woningen. Op zijn 22e  werd Assies benoemd tot ‘hoofd’ van de dienst gemeentewerken van Usquert; compleet met zeehaven. Maar de afwisseling van werk en de passie voor het orgelspelen is steeds gebleven.

Hij heeft die afwisseling nodig: ,,Ik ben er niet voor in de wieg gelegd om vele uren per dag te spelen. Wanneer je speelt, moet je 100% geven; daarom komen denk ik in de orgelwereld vele kwaaltjes voor. Dan krijgen ze last van hun rug, armen of het gehoororgaan.’’ Ook Assies zelf kreeg op een gegeven moment last van zijn arm: ,,Ik had een orgelarm”, maar tijdens een landelijke startdag, waar hij gevraagd werd te spelen, verdween deze pijn. Dankzij een massage en de kracht van het gebed; daar is Assies van overtuigd. ,,Tot dat moment kon ik niet eens tandenpoetsen. In de klankgroep zat een specialist en hij herstelde mijn arm. Hij ontdekte dat ik regelmatig mijn elleboog masseerde tijdens de plenaire vergadering. Op de orgelbank in de orgelzolder heeft hij mij gemasseerd en was mijn orgelarm in een week totaal genezen. Dat was een groot geluk.’’

Verdriet 

Zijn hele leven heeft Assies zich ingezet voor de samenleving. Hij was actief op maatschappelijk, Sport-, cultureel en kerkelijk terrein. Maar dienstbaarheid voor de gemeenschap wil niet zeggen dat het verdriet aan de voordeur voorbij gaat. ,,Onze jonge dochter Beatrise is in 1978 voor ons huis verongelukt. Dat was een zeer diep dal.’’ Hij sloeg een aanbod af voor een volgende carrierestap.

Assies krijgt het even moeilijk, slikt en kijkt op: ,,Ik dacht: ‘Hoe kan dat nou? Ik was zo druk bezig voor de mensheid en dan gebeurt dit.’ Ik heb uiteraard getwijfeld aan het geloof. Maar je moet je gewonnen geven. Ga je met de dood strijden; dan ben je verloren. Het kostte ons veel tijd om dat te beseffen. Dankzij een kracht die van boven komt en een fijn gezinsleven. Het hele gezin heeft meegeholpen om die moeilijke periode te overbruggen. Ik ben bijzonder trots op mijn echtgenote en onze dochters. We verhuisden naar Voorhout en dat betekende een nieuwe fase in ons leven. Mede omdat ik als Stedenbouwkundige was afgestudeerd aan de HTS Zwolle heb ik mee mogen werken aan de uitbreiding van de woonwijk Oosthout.’’

Soepel 

Tot 11 september, de dag van zijn afscheidsconcert in de pg kerk te Warmond, speelt Assies nog de zondagen op een kerkorgel. Dat vergt veel voorbereiding. ,,Ik moet mijn handen sparen. Wanneer ik op zondag speel, heb ik na wat klussen zeker drie dagen nodig om mijn handen soepel te krijgen. De liturgie bereid ik voor op vrijdag en zaterdag. Vervolgens ga  ik deze altijd op de zaterdag in de kerk voorspelen. Dan pas ben ik gefocussed voor mijn optreden. Maar waarom speelt Assies al zestig jaar op kerkorgels? ,,Dat is een passie, voor mij zelfs nog mooier dan de mooiste Grandprix van Zandvoort. In de kerkdienst ben je een aanvulling op de boodschap van de predikant. Die driehoek; de organist, predikant en het vrolijke gemeentezang is de basis voor een goede dienst.’’  

Hij is tevreden met het feit, dat hij stopt als hoofdorganist. Samen met muzikale vrienden sluit hij in een concert af met een knipoog naar Bach, met het toccatine lied 105 ‘Loof God de Heer’. Hangt Assies zijn orgel dan aan de wilgen? Dat is niet het geval: ,,Ik geniet van het oefenen op mijn eigen orgel en hopelijk blijf ik gezond om anderen te blijven verrassen.’’