Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 oktober 2021

Actie tegen energiearmoede

OEGSTGEEST – Een meerderheid van de gemeenteraadsleden maakt zich zorgen over dreigende energiearmoede onder een deel van de inwoners. Doordat de rijksoverheid bepaald heeft, dat de gaskranen dicht moeten, stijgen de gas- en elektriciteitsprijzen tot astronomische hoogtes.

De schade voor de mensen in sociale huurwoningen lijkt nog mee te vallen; zij kunnen vaak gebruik maken van (bijzondere) bijstand, minimabeleid en ondersteuning bij schuldenproblematiek. Maar er is ook een groep inwoners, die net iets meer verdient dan het sociaal minimum. En deze mensen krijgen de hardste klappen door de totaal overspannen energiemarkt.

Gemeenteraadslid Janssen (PrO) diende een ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ in. Hij riep het college van burgemeester en wethouders op om actie te ondernemen. De gemeente moet de gevolgen van de stijgende energieprijzen in Oegstgeest volgen en in de gaten houden, in het kader van het minimabeleid en schuldhulpverlening. Ook moet het college onderzoeken hoe deze huishoudens geholpen kunnen worden met verduurzamingsmaatregelen om het energieverbruik te verminderen, bijvoorbeeld door het gebruik van de wijkambassadeurs, die met praktische tips en adviezen komen over bijvoorbeeld isoleren en het plaatsen van zilverpapier tussen de radiatoren en de buitenmuren, zodat onnodig warmte verloren gaat.

Janssen (PrO) pleitte: “We willen zorgen, dat een groep huishoudens in Oegstgeest niet noodgedwongen de verwarming uit moeten zetten. Raadslid Bus (D66) steunde het pleidooi, maar wees er wel op, dat op dit moment al wijkambassadeurs actief zijn, die inwoners ondersteunen in hun streven naar energiezuiniger wonen.

Raadslid Cremers (VVD) was echter niet enthousiast: ,,Dit is een mooi idee, maar deels bestaand beleid en deels niet op de doelgroep van toepassing. Het ligt al bij de woningbouwvereniging en daar is al geld voor. Lokaal Oegstgeest was het hier mee eens, maar fractievoorzitter Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) vond: “Per 1 oktober zijn de tarieven heel erg omhoog gegaan. Zie het breder> Het gaat niet alleen om mensen in de bijstand.”

Wethouder Glasbeek stelde, dat de stijgende energieprijzen iedereen raakt en zeker niet alleen mensen, die op bijstandniveau zitten. “Het hangt af van de woning die je hebt en de mate van energieconsumptie die daar bij past. Voor sociale huurwoningen hebben we prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. En er is de problematiek van mensen die niet een enorm inkomen hebben, maar wel een eigen woning waar je met dezelfde problematiek te maken hebt.” Van Dillen (CDA) pikte het signaal op: “We moeten oppassen dat het niet alleen om die sociale huurwoningen gaat. Het zijn juist de mensen die (qua inkomen, red.) net boven (het sociaal minimum, red.) zitten en geen subsidies krijgen.” Met alleen de stemmen van VVD en Lokaal Oegstgeest tegen, werd het PrO-voorstel aangenomen.