Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 oktober 2021

Gemeente verantwoordelijk voor inburgering statushouders

Noordwijk – Vanaf 1 januari 2022 worden alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor het inburgeringstraject van statushouders (voormalige vluchtelingen). Nu al is duidelijk, dat Noordwijk hiervoor geld tekort komt.

Het doel is, dat elke statushouder zo snel mogelijk integreert in de Noordwijkse samenleving. Dat gebeurt idealiter door het leren van de taal en het vinden van werk. De statushouder moet taalonderwijs en een participatietraject volgen. De verwachte kosten liggen nu al hoger, dan de uitkeringen van de Rijksoverheid, die Noordwijk krijgt.

Het naar werk begeleiden van statushouders dreigt ook lastig te worden, zo staat in een ambtelijk stuk. “Begeleiding van statushouders binnen een bedrijf is zeer arbeidsintensief”, daarom zullen alleen “op incidentele basis statushouders bij het bedrijfsleven worden geplaatst”.