Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 oktober 2021

Huiverig voor teveel LHBTIQ

OEGSTGEEST – Even leek het er op, dat de gemeenteraad van Oegstgeest enorm vooruitstrevend zou zijn en mee zou gaan in de vaart der volkeren. Helaas bleek donderdagavond vrijwel het tegendeel.

Vorige maand kwamen de politieke partijen PrO en D66 met een initiatiefvoorstel om meer steun te geven aan de LHBTIQ+-gemeenschap; iedereen die niet uitsluitend een heteroseksuele geaardheid heeft, dus. De partijen riepen in eerste instantie op, om Oegstgeest aan te laten sluiten bij de zogeheten ‘Regenbooggemeenten’: dat zijn gemeenten, die actief beleid ontwikkelen voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Ook was er het voorstel, om een LHBTIQ+-kunstwerk te plaatsen. Daarnaast zou in alle beleidsdomeinen rekening gehouden moeten worden met LHBTIQ-inclusief beleidsvoering.

Maar na een discussie tijdens een commissievergadering kwam het PrO/D66-voorstel in de besluitvormende raadsvergadering. En bleek het oorspronkelijke voorstel slechts een schim van wat ooit de bedoeling was. De bovengenoemde punten werden geschrapt en vervangen door een voorstel, dat de gemeente Oegstgeest ‘gaat onderzoeken met welke problematiek LHBTIQ+ te maken hebben in Oegstgeest’. Van den Broek (Hart voor Oegstgeest) toonde zich hier een hard pleitbezorger voor: “Ik was in de commissie heel erg kritisch. Daar sloten enkele partijen zich naadloos bij aan. Ik vroeg me af of een monument wel nodig is, omdat we al een monument hebben; de Regenboogkerk.”

Wel wordt voortaan de Regenboogvlag waarschijnlijk gehesen op Coming Out Day en tijdens de Prideweek. Ook komen er gesprekken met scholen, belangenorganisaties en zelfhulpgroepen om ‘knelpunten en prioriteiten vast te stellen’. Raadslid Cremers (VVD) was ‘heel blij dat er eerst een onderzoek gedaan wordt. We hebben niet het idee hoe groot de problematiek is, dan moet dat aangepakt worden’.

Het was duidelijk, dat geen van de raadsleden ooit aanwezig waren geweest bij een COC-bezoek aan een middelbare school. Dan hadden ze kunnen zien, als de leerlingen wordt gevraagd, of ze op een veilige school zitten. Waarbij alle kinderen de hand opsteken. Waarop de volgende vraag komt: ‘Van hoeveel kinderen weet je, of die homoseksueel of biseksueel zijn?’ Met veel moeite komen dan één of twee namen op een school met 1.500 leerlingen. Vervolgens komt de clou: “Veel kinderen durven niet voor hun seksuele geaardheid uit te komen, omdat ze bang zijn voor de (pest)gevolgen. Vinden jullie nog steeds, dat jullie op een veilige school zitten?”

Maar de raadsleden valt weinig te verwijten. Zij namen unaniem het voorstel aan, om toch meer aandacht te geven aan de problemen waar niet-heteroseksuelen mee worstelen. In de woorden van CDA-raadslid Van der Hoeven: “De Regenboogvlag is in het kader van acceptatie van een groep die het moeilijk heeft. We gaan dit beleid vredelievend omarmen. De intenties zijn goed. Het is nodig, dat er ruimte voor is.” Wethouder Nieuwenhuis zegde toe, dat hij met de scholen in gesprek gaat. Ook komen er precieze data, wanneer de Regenboogvlag wordt gehesen.