Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 november 2021

Alkemade, van toen naar nu


De historie van gebouwen in Oud Alkemade in beeld gebracht

KAAG EN BRAASSEM – Vorige week verscheen een nieuw boek: “Alkemade, van toen naar nu. Een eeuw veranderingen in beeld.” De auteur is een bekend inwoner van Kaag en Braassem; boekhandelaar Joris Koek. Na jaren voorbereidingen heeft hij nu zijn eigen publicatie, die Koek met gepaste trots presenteert.

JOEP DERKSEN

Als kind was Koek al gefascineerd door historische foto’s en de gevoelens, die deze plaatjes bij hem opriepen. Als hij een foto ziet van tientallen jaren geleden, bedenkt hij bij zichzelf hoe oud hij was toen die foto werd genomen en wat hij op dat moment aan het doen was. Drie jaar geleden bezocht Koek de Stichting Oud Alkemade. Hij mocht in het archief kijken en verzamelde 200 historische foto’s van gebouwen en locatie in de dorpen Roelofarendsveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Rijpwetering, Oud Ade en Kaag.

Het idee ontstond bij Koek om al die plekken te fotograferen, zoals ze er anno 2021 uitzien. “Er zijn veel historische boeken uitgebracht, maar nog nooit op deze manier: als fotoboek, met een historisch en actueel beeld van iedere locatie.” Tijdens de opening van de expositie van Oud Alkemade, getiteld ‘Alkemade, van toen naar nu’, werd het gelijknamige boek gepresenteerd.

Enkele dagen later bladert Koek haast liefkozend door zijn boek en hij vertelt hoe hij dit gerealiseerd heeft. Naast de foto’s uit het archief van Oud Alkemade plaatste ik een oproep, of mensen op hun zolder nog oude foto’s van straatbeelden hebben. Vijftien fotografen maakten daarna foto’s van die locaties, zoals ze er nu uitzien. Niet altijd ging dat in één keer goed. Dan stond er bijvoorbeeld een container voor de deur, of was het regenachtig weer. Die fotograaf moest dan weer terug, of ik maakte zelf een foto van die plek.”

In het boek staan foto’s van iconische gebouwen uit ieder dorp; veel is verdwenen, andere panden zijn juist in bijzonder goede staat behouden dankzij de liefde van de verschillende generaties eigenaren. Koek: “Dit boek roept herinneringen op aan een bepaalde plek. Het zorgt ervoor, dat er gesprekken op gang komen tussen opa’s en kleinkinderen.”

Is dit boek ook een protestsymbool tegen alle nieuwbouw? Verrast kijkt Koek op. “Ja, zo zou je het kunnen zien. Het gaat er om, dat we de historie en alles wat we hebben, moeten koesteren. Ga niet meteen met de sloophamer er in en kijk hoe je het kunt behouden. Zodat we niet alleen maar een eenheidsworst aan gebouwen krijgen en de identiteit van ieder dorp kunnen behouden. In Roelofarendsveen is dat jammer genoeg gebeurt; er is teveel met de botte bijl in gehakt.”

Koek toont enkele van de prachtige foto’s. Zoals het huidige Noordplein met de oude meubelhal van de familie Van der Geest; de allereerste winkel op deze locatie. Maar ook de historische Veerstraat en Kerkstraat in Oude Wetering, die qua aangezicht nog bijna hetzelfde zijn gebleven. En de iconische veerpont voor Kaag, die tot de jaren ’20 van de vorige eeuw nog met de hand bediend werd. Natuurlijk ontbreekt het ruim 400 jaar oude pand van de Vergulde Vos in Rijpwetering ook niet.

Wat is de historische waarde van dit boek? Koek: “Met elkaar hebben we een bepaald deel van de geschiedenis vastgelegd. Met het jaar 2021 als basis; over tien jaar kunnen we nog een keer eenzelfde boek uitbrengen, zodat je weer de verandering kunt zien.” Hij lacht: “En zo krijgen we dan voor de komende honderd jaar iedere tien jaar een momentopname.”

Het boek ‘Alkemade, van toen naar nu. Een eeuw veranderingen in beeld’ is in beperkte oplage voor slechts 25 euro te krijgen bij boekhandel Veenerick, zowel in de winkel als online.

BIZ mag doorgaan

Noordwijkerhout – De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het bedrijventerrein Gravendam wordt verlengd.

De huidige BIZ loopt aan het eind van dit jaar af en het bestuur van de BIZ vereniging Gravendam had aan het gemeentebestuur gevraagd om een nieuwe BIZ, die loopt tussen 2022 en 2026. Wethouder Roberto ter Hark liet dinsdagavond weten, dat de vereniging een ‘informele peiling’ heeft gehouden, waaruit zou blijken, dat er voldoende steun bij de ondernemers op het bedrijventerrein voor die verlenging.

De gemeenteraad stemt later deze maand in met de BIZ-verlenging.

Bouw Bronsgeest kan verder

Noordwijk – Volgens de meest recente cijfers vallen de bouwplannen voor het gebied Bronsgeest positief uit.

Een ambtenaar rekende de politici donderdagavond voor, dat de opbrengsten van dit bouwgebied 26 miljoen euro zullen zijn, terwijl de kosten 24 miljoen euro zullen bedragen.

Wethouder Theo Alkemade gaf aan, dat het college nog in gesprek is met woningbouwcorporatie Stek over de verschillende woontypes, waar het gaat om de sociale woningbouw in Bronsgeest.

Canon van Noordwijk

Noordwijk – De komende jaren komen er nieuwe vormen van cultuuruitingen. Dat maakte wethouder Roberto ter Hark dinsdagavond bekend bij de presentatie van de nieuwe cultuurnota ‘Cultuur in de Kern’.

Twee thema’s worden geïntroduceerd: ‘Iedereen doet mee’, waarbij jongeren en volwassenen ‘kunst en cultuur in de kernen en de buurt’ kunnen organiseren. Zoals straatfestivals of een open podium. Het thema ‘Van zee tot bollenveld’ richt zich op kunst als bevestiging van de kuurstatus van de gemeente.

Dat moet leiden tot bijvoorbeeld een kunstfestival of het opzetten van een ‘Canon van Noordwijk’, waarin zaken als het carnaval, bloemencorso, historische gebouwen en bijzondere landschappen worden opgenomen. Ook is de kans groot, dat er een cultuurraad komt. Volgens de wethouder bestaat hier grote behoefte aan bij de kunst- en cultuurbeoefenaars.

Rustig aan met led

Noordwijk – De nieuwe rotondes krijgen niet standaard led-verlichting.

Een pleidooi hiervoor van CDA en Lijst Salman Noordwijk kreeg nog niet het gewenste effect. Wethouder Roberto ter Hark lichtte dinsdagavond toe, dat er inderdaad al zebrapaden in de gemeente zijn, waar extra waarschuwingsmiddelen zijn aangebracht. Als voorbeeld noemde hij onder meer de kruising Gieterij – Pletterij, waar ledverlichting op het fietspad is aangebracht.

Maar of er extra veiligheidsmaatregelen komen, hangt af van de situatie ter plekke. De wethouder: “De maatregelen moeten wel er toe leiden dat de weg daadwerkelijk veiliger wordt.”

Speeleiland met landschapspark komt er toch

Noordwijk – Niets staat de komst van het landschapspark met een speeleiland naast de nieuwe wijk Duineveld in het Middengebied van Noordwijk meer in de weg.

Voor- en tegenstanders roerden zich de afgelopen weken en ze zetten ook handtekeningenacties op. Donderdagavond bespraken de politici dit onderwerp en bleken alle partijen het collegevoorstel voor het landschapspark te steunen. Wethouder Theo Alkemade wees er ook nog eens fijntjes op, dat dit de uitvoering is van een wens, die door de toenmalige gemeenteraad in 2005 al was geuit.

Fractievoorzitter Van der Vossen (NZLokaal) verwoordde: “Voor kinderen is het belangrijk te kunnen spelen en klimmen. Ze moeten meer kunnen doen dan alleen een beetje schommelen.”

Burgemeester wil heterdaadje

Noordwijkerhout – Bruisend Noordwijk en het CDA maken zich zorgen over de vele vernielingen van bushokjes.

In de afgelopen maanden zijn de ruiten van bushokjes aan onder meer Victoriberg, Gooweg, Gieterij en de Zilkerduinweg vernield. Dinsdagavond vroegen raadsleden De Moor en Duivenvoorde wat de gemeente doet aan het voorkomen van dit soort vandalisme en of er verdachten in beeld zijn.

Burgemeester Wendy Verkleij liet weten, dat de meeste vernielingen plaats vinden ‘tegen het weekend aan of in het weekend’. De politie vermoedt, dat het steeds dezelfde groep is, die deze vernielingen aanricht. Verdachten zijn er echter nog niet. Verkleij: ‘Heterdaadjes zouden het mooist zijn.’

Duur wonen

Noordwijk – De gemeentelijke lasten in Noordwijk zijn het hoogst, vergeleken met de andere Bollengemeenten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een overzicht vrijgegeven van gemeentelijke belastingen voor Teylingen, Hillegom, Lisse en Noordwijk. Dan gaat het om zaken als OZB, en afval- en rioolbelasting.

Gemiddeld betaalt de Noordwijkse inwoner 909,33 euro aan lokale belastingen. De inwoners van de andere dorpen zijn financieel beter af. Hillegommers betalen 830,45 en Lissers moeten 884,63 euro per jaar aan belastingeuro’s neerleggen. Het best af zijn de inwoners van Teylingen; voor hen zijn de gemeentelijke belastingen gemiddeld 660,69 euro. Dat is maar liefst 37% lager dan de Noordwijkse lokale belastingverplichtingen.

Gemeentegeld voor scheidingsexperts

Noordwijk – De gemeente geeft ruim 12.000 euro uit aan een proefproject met ‘lokale scheidingsexperts’. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders, al stonden niet alle collegeleden hier positief tegenover.

Deze mensen bieden snel en passende hulp aan gezinnen met complexe scheidingsproblematiek. Hiermee  moet verergering van de problemen voorkomen worden. De scheidingsexperts worden aangestuurd door jeugdhulpaanbieder Cardea.

Overigens stemden de wethouders Alkemade en Ter Hark tegen het voorstel om geld uit te geven aan deze scheidingsexperts: zij vinden dit geen overheidstaak.

Hondenbelasting is vetpot

Noordwijk - De hondenbelasting zal ook het komende jaar voor extra inkomsten zorgen.

In 2017 betaalden hondenbezitters nog 106,68 euro voor het bezitten van een hond en 158,64 euro voor de tweede hond. Dit jaar is dat respectievelijk 116,40 euro en 173,04 euro. Volgend jaar moeten hondenliefhebbers die maar één hond hebben nog dieper in hun buidel tasten om de dierenliefde te betalen: 118,40 euro en ook voor de tweede hond gaat het prijskaartje omhoog, naar 176,04 euro, zo is te lezen in een collegevoorstel. 

De gemeente ontvangt jaarlijks meer dan 264.000 euro aan hondenbelasting; aan het beschikbaar stellen van hondenpoepzakjes en de reiniging van de openbare ruimte is Noordwijk zo'n 85.000 euro kwijt.

Kritiek op foute voorspelling

Noordwijk – Wethouder Dennis Salman was woensdagavond kritisch over de grote verschillen in de begrotingscijfers van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek.

Vorige maand werd bekend, dat de zorgkosten van de ISD, voor hulp bij het huishouden, begeleiding, woonvoorzieningen en jeugd, met zo’n 640.000 euro zouden stijgen. Maar afgelopen week werd duidelijk, dat die voorspellingen niet juist waren; de financiële tegenvaller blijkt slechts 25.000 euro te zijn.

Salman: “Ik ben blij met deze ontwikkeling, omdat we dichter bij de oorspronkelijke begroting zitten, maar het verschil is aanzienlijk. We moeten nadenken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen en de prognose zo goed mogelijk te kunnen becijferen, met een real time begroting.”

Roep om compensatie afvaltarieven

Hillegom – Een inwoner is niet blij, dat de invoer van het afvalbetaalsysteem diftar met een jaar wordt uitgesteld.

Deze inwoner behoort tot een groep meerpersoonshuishoudens, die het afgelopen jaar financieel gecompenseerd werden op hun afvalstoffenheffing en reinigingsheffing. Na het besluit van de gemeenteraad eerder deze maand om diftar niet in 2022, maar in 2023 in te voeren, is het niet zeker, dat die financiële compensatie voor deze meerpersoonshuishoudens ook volgend jaar nog wordt voortgezet.

Het gaat dan om meerpersoonshuishoudens, die al vóór 2021 goed hun afval aan het scheiden waren en daarom al een kleinere restafvalbak van 140 liter hadden. In een brief aan de raad roept de inwoner de raadsleden op, om voor 2022 alsnog voor die compensatiekorting te zorgen.

Schuitengatdeal blijft verbazing oproepen

Noordwijk – Gemeenteraadslid Rommie van Dokkum (PvdA) vindt het maar vreemd, dat het bedrijf BOMO III een stuk grond van 600 m2 (het Schuitengat bij Hotels van Oranje) kan overnemen van de gemeente voor maar één euro.

Ze wil hier het fijne van weten en heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld. “Wanneer en andere inwoner of ondernemer u benadert met de wens een eigen uitstraling te geven aan een stuk openbare weg nabij het eigen perceel, bent u dan ook bereid dit stuk weg voor één euro te verkopen?”

Van Dokkum wil, dat het college de taxatierapporten laat zien, dat het Schuitengat inderdaad maar één euro waard is. Ook wil ze weten, waarom deze grondverkoop niet van tevoren met de gemeenteraad is overlegd. Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Sportnota in de maak

Noordwijk – De inwoners moeten meer sporten en bewegen: dat staat in de sportnota “Sport beweegt Noordwijk’, dat de komende drie jaar zal gelden.

Er moet meer aandacht komen voor motorische achterstanden bij jongeren, onder andere door het inzetten van remedial teaching. Alle sportvoorzieningen moeten voldoen aan de moderne eisen en het liefst door veel verschillende organisaties en mensen benut worden.

Het gemeentebestuur hoopt verenigingen te kunnen stimuleren om (inter)nationale sportevenementen te organiseren. De gemeenteraad bespreekt binnenkort deze sportnota.

Wens voor appartementenflat

Noordwijk – De nieuwbouwplannen voor het terrein op de Koningin Wilhelmina Boulevard 4, waar Prominent Inn / De Blauwe Gans is gevestigd, moeten aangepast worden.

Nu geldt daar nog een maximale bouwhoogte van 24 meter. De eigenaar wil hier nieuwbouw realiseren, met op de begane grond een restaurants en op de etages daarboven appartementen. Het college van burgemeester en wethouders wil echter niet tornen aan die maximale hoogte.

Er gloort echter nog hoop voor de initiatiefnemer voor dit hogere bouwplan. Het college is bereid haar besluit te heroverwegen ‘op het moment dat er meer inzicht is in de overige ontwikkelingen ter plaatse en beoordeeld kan worden of de bouwhoogte van 24 meter stedenbouwkundig passend is’. 

Woonblokkade

Noordwijk – Het gemeentebestuur wil ingrijpen op een plan om wonen mogelijk te maken op de percelen van Koningin Wilhelmina Boulevard 15 en 17.

De gemeenteraad moet zich hier binnenkort over uitspreken. Op dit moment is het nog mogelijk om de huidige functie (horeca) om te zetten naar wonen op de begane grond. Maar wanneer dat één keer wordt toegestaan, kan dit omzetten niet meer belemmerd worden bij de andere panden langs de KW Boulevard, zo is te lezen in een voorbereidingsbesluit.

En dat past niet in de gemeentelijke horecavisie om de grootste concentratie van horecaondernemingen te huisvesten aan de KW Boulevard.

Balen van onkruid

Noordwijk – Het almaar uitdijende onkruid is ook onderwerp van het politieke gesprek geworden.

Dinsdagmiddag gaf fractievoorzitter Van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk) tijdens de besprekingen van de Programmabegroting 2022 aan, dat hij zich groen en geel ergert aan al het onkruid. Hij verwijst naar het plein rondom het gemeentehuis. “Het is schandalig, hoe vol het staat. Als je hier aan komt rijden, durf je niet naar de grond te kijken.” Van Bockhove wil, dat er een deskundige wordt ingehuurd, die advies kan geven om het onkruid beter te bestrijden.

Wethouder Theo Alkemade liet weten, dat hij graag met Van Bockhove een rondje door het dorp loopt om te kijken naar de onkruidrijke gebieden.

Fusiewoord is gevallen

Noordwijk – Fractievoorzitter Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) ziet wel wat in een fusie van Noordwijk met Hillegom, Lisse en Teylingen.

Dat liet hij dinsdagmiddag weten tijdens de besprekingen van de Programmabegroting 2022. Hij vond het verstandig, dat Noordwijk ‘de blik richt’ op de HLT gemeenten. Een nieuwe, grotere, gemeente zou meer geld krijgen van de rijksoverheid.

Ook staan de vier Bollengemeenten voor vergelijkbare uitdagingen, zoals bereikbaarheid en bestuurlijke slagkracht. Of de fusiegemeente dan Groot-Teylingen moet heten, is nog niet bekend.

Leges moeten kostendekkend worden

Noordwijk – Het CDA wil, dat alle leges zoveel mogelijk kostendekkend zijn.

Dat liet fractievoorzitter  De Mooij (CDA) dinsdagmiddag tijdens de besprekingen van de Programmabegroting 2022 weten. Hij wees er op, dat de kostendekkendheid van de bouwleges op dit moment 78% is. Wat inhoudt, dat de gemeente meer geld kwijt is aan de procedures voor het opleggen van die leges, dan dat de bouwaanvrager ervoor moet betalen.

De Mooij plet ervoor, dat de kostendekkendheid wordt verhoogd naar 100%.

Roep om nieuwe bestuursstijl

Noordwijk – PvdA-fractievoorzitter Van Dokkum hekelde het college van burgemeester en wethouders dinsdagmiddag tijdens de besprekingen van de Programmabegroting 2022.

Onderzoek toonde eerder dit jaar aan dat bijna de helft van de inwoners geen vertrouwen in het gemeentebestuur heeft. Ze missen transparantie en voelen zich niet gehoord. Uit dat onderzoek bleek, dat inwoners het gevoel hebben, dat de belangen van ondernemers en hotels zwaarder wegen, dan de mening van de inwoners.

Van Dokkum wil weten:  Wat heeft het college gedaan om het vertrouwen terug te winnen? Er is een nieuwe bestuursstijl nodig; met meer en goede participatie en transparantie.”

Teylingen schoolvoorbeeld voor Noordwijk

Noordwijk – Verschillende politieke partijen kijken naar buurgemeente Teylingen, waar het gaat om het uitvoeren van projecten.

Zo wees D66-fractievoorzitter Gutlich tijdens de besprekingen van de Programmabegroting 2022 op het feit, dat Teylingen in de top 3 van gemeenten staat, waar het gaat om de gemeentelijke duurzaamheidsindex. Hij hoopt, dat het college op het gebied van duurzaamheid ‘meer gedrevenheid en enthousiasme’ gaat tonen.

Fractievoorzitter Warmerdam (Doen!) riep het college op, om met Teylingen samen te werken aan een betere ontsluiting voor Noordwijkerhout. Ook wil ze, dat de OV-ontsluiting verbeterd wordt. “Alle kernen moeten een goede aansluiting krijgen met alle stations.”

Zorgen over ontbossing

Noordwijk – Raadslid Rodenburg (NZLokaal) pleitte tijdens de besprekingen van de Programmabegroting 2022, afgelopen dinsdagmiddag voor meer bomen.

Volgens NZLokaal heeft er in Noordwijk een grootschalig ‘ontbossing’ plaatsgevonden. Rodenburg wijst er op, dat het deze gemeente niet lukt om alle gekapte bomen te vervangen door evenveel nieuwe exemplaren. De partij hoopt, dat dit de komende jaren gaat verbeteren.

Wethouder Sjaak van den Berg reageerde: “Bij gebrek aan budget zijn de bomen nog niet vervangen. Het is de bedoeling om alle bomen die dood gegaan zijn of die te gevaarlijk werden; die bomen moeten terug geplant worden. Daar zet ik me voor in.”

Geen Ja-Ja-stickers

Noordwijk – De gemeente Noordwijk gaat geen Ja-Ja-stickers uitdelen. Dit voorstel van D66-fractievoorzitter Gutlich werd dinsdagavond met de kleinst mogelijke meerderheid (14 stemmen voor en 13 tegen) verworpen.

Iedere inwoner gooit per jaar gemiddeld ruim 58 kilo aan papier weg en een groot deel daarvan zijn de reclamefolders. Met een Ja-Ja-sticker kunnen die folders alleen in de brievenbus gedaan worden, waar die stickers zijn opgeplakt. Huis-aan-huiskranten zouden nog steeds overal bezorgd kunnen worden.

Toch haalde dit voorstel net geen meerderheid. CDA-fractievoorzitter De Mooij verwoordde de gevoelens van de tegenstanders. “We willen de lokale ondernemers de mogelijkheid geven met folders te adverteren en we willen de consumenten de gelegenheid geven om aanbiedingen te bekijken.”

Geen rioolheffingscadeau

Noordwijk – Vijfentwintig euro minder betalen voor de rioolheffing; de inwoners krijgen dit cadeautje niet, zo bleek woensdagavond.

VVD-fractievoorzitter Van Dormolen wees er op, dat de gemeente de OZB-lasten volgend jaar met 23,6% omhoog gooit, als compensatie voor het wegvallen van de belastingen op kabels en leidingen. Die zogeheten precarioheffing werd door alle inwoners betaald, maar de OZB moet gedragen worden door alle huiseigenaren. Een deel van die extra lasten wilde de VVD dus compenseren met een korting van 25 euro op de rioolheffing.

Maar het voorstel haalde het niet; een ruime meerderheid van de raad bleek geen voorstander te zijn van het mislopen van 590.000 euro aan rioolheffingsinkomsten.

Hondenbelasting blijft bestaan

Noordwijk – Bij de start van deze collegeperiode waren veel partijen er voorstander van, dat de hondenbelasting afgeschaft of in ieder geval verlaagd moest worden. Woensdagavond strandde echter een nieuwe poging van Bruisend Noordwijk.

Hondenbezitters betalen in Noordwijk 116,40 euro voor een hond, terwijl de inwoners van bijvoorbeeld Doetinchem maar 25 euro kwijt zijn. In Teylingen en meer dan 150 andere gemeenten bestaat de hondenbelasting zelfs niet.

Maar een raadsmeerderheid wilde de hondenbelasting opnieuw niet afschaffen. VVD en CDA gaven aan, dat dit onderwerp maar onderdeel moet worden van de aankomende gemeenteraadsverkiezingenstrijd.

Meer betalen voor niet-gerealiseerde sociale woningen

Noordwijk – Wanneer ontwikkelaars niet minimaal 30% sociale woningen bouwen bij een project, moeten ze hiervoor 25.000 euro per niet-gerealiseerde sociale woning in een gemeentelijk potje stoppen.

Voor de vaak miljoenenprojecten, waar het in de Noordwijkse bouwwereld om gaat, is die 25.000 euro extreem laag. Dat vindt de gemeenteraad ook en de raadsleden riepen het college van burgemeester en wethouders daarom woensdagavond op om met een voorstel te komen.

Het bedrag van 25.000 euro per niet-gerealiseerde sociale woning moet volgens een voorstel van CDA en Doen! flink hoger worden en ook zal dat bedrag in de toekomst jaarlijks met het inflatiepercentage stijgen.

Menstruatiearmoede

Noordwijk – Er komt geen extra geld om ‘menstruatiearmoede’ tegen te gaan. Dat bepaalde een ruime raadsmeerderheid woensdagavond.

GroenLinks-fractievoorzitter Louis Koppel hield een warm pleidooi over dit onderwerp. Hij wees er op, dat meisjes school missen, omdat ze niet voldoende geld hebben voor menstruatieproducten. GroenLinks riep het college op om in samenwerking met de scholen gratis menstruatieproducten te verstrekken.

Wethouder Dennis Salman liet echter weten, dat dit al lang gedaan wordt, samen met de Stichting Leergeld. Het voorstel van GroenLinks werd daarop verworpen door de gemeenteraad.

Plannen voor Schelft 2.0

Noordwijkerhout –De gemeenteraad stemde woensdagavond in met een voorstel van NZLokaal, VVD, Doen! en D66 over de nieuwe Schelft.

Het toekomstige gebouw van De Schelft wordt niet alleen een multifunctioneel centrum met een basaal zwembad. Ook moet er een medisch gezondheidscentrum in komen. De restanten van de huidige Schelft worden gesloopt en ook andere activiteiten moeten hier in de toekomst plaats kunnen vinden.

Om dit alles te betalen, stelt de raad 11,3 miljoen euro beschikbaar. De verwachting is, dat de sloopkosten van de huidige Schelft betaald kunnen worden van de verzekeringsgelden.

Ruimte voor nieuw raad

Noordwijk – De gemeentelijke financiën worden steeds krapper, maar ook de nieuwe gemeenteraad, die na 16 maart aantreedt, moet geld hebben voor het uitvoeren van nieuwe plannen.

Dit pleidooi van D66 werd woensdagavond warm omarmd door een ruime meerderheid van de raadsleden. Het college moet hiervoor het komende jaar voorbereidingen treffen, om te voorkomen dat de toekomstige raad geen nieuwe initiatieven meer kan ondernemen.

Het voorstel werd met 25 stemmen voor en twee tegen aangenomen.

Bijna groen licht voor Jozefkerk

Hillegom – Na twaalf jaar leegstand lijkt er binnenkort duidelijkheid te komen over de Jozefkerk.

Dat liet wethouder De Jong donderdagavond weten naar aanleiding van vragen door Bloeiend Hillegom-fractievoorzitter Heemskerk. Er is al een tijd een geschil tussen de nieuwe ontwikkelaar en de renovatie-aannemer, waardoor de werkzaamheden stil liggen.

Maar de wethouder verwacht, dat de partijen er ‘minnelijk’ uit zullen komen. Als dat zo is, worden de werkzaamheden in december hervat.

Co Jansen stopt binnenkort

Hillegom – Na zeventien jaar actief te zijn geweest als raadslid kondigde Co Jansen (Fractie Co Jansen) donderdag 11 november aan, dat hij na de verkiezingen niet meer de politiek in gaat.

Enkele jaren geleden stapte Jansen uit Bloeiend Hillegom om zelfstandig verder te gaan als gemeenteraadslid. Maar over een paar maanden is het mooi geweest voor hem.

Jansen deed zijn aankondiging na afloop van de besprekingen over de gemeentebegroting voor de jaren 2022 tot 2025. “Dit was mijn laatste begrotingsvergadering. Ik ben er nu wel klaar mee”, zo gaf Jansen aan.

GGZ consulenten voor inwoners met sociale problemen

Hillegom – Vanaf volgend jaar worden GGZ-consulenten ingezet bij Stek-huurders die amok maken.

Steeds vaker vinden er incidenten plaats met bewoners van onder meer woningbouwcorporatie Stek. Deze organisatie heeft in de afgelopen jaren het aantal woonconsulenten al uitgebreid en de gemeente Hillegom heeft gezorgd voor buurtbemiddeling.

Maar extra hulp is nodig en die komt er ook, zo liet burgemeester Arie van Erk donderdagavond weten. Wanneer er in een wijk een of meer bewoners zijn, die zorgen voor sociale problematiek, dan kunnen GGZ-consulenten aan die specifieke wijken gekoppeld worden. Het gemeentebestuur trekt hierin samen op met Stek.

Invoering diftar met jaar uitgesteld

Hillegom – De invoering van het betaalsysteem voor huishoudelijk afval (diftar) wordt met een jaar uitgesteld.

Dit voorstel van wethouder Jan van Rijn kreeg donderdagavond steun van een meerderheid van de gemeenteraadsleden. GroenLinks, D66 en Bloeiend Hillegom vonden dit uitstel niet nodig. Zij gaven aan, dat de meeste inwoners al goed bezig zijn met afval scheiden en ook rekening houden met het al in 2022 invoeren van diftar.

Maar Van Rijn gaf aan, dat er nog een aantal kinderziektes moeten worden opgelost. Alle overige partijen steunden hem.

Nieuw burgerlid

Hillegom – De Hillegomse politiek is verrijkt met een nieuw jeugdig burgerlid.

Burgemeester Arie van Erk verwelkomde donderdagavond de 22-jarige Wesley Bijwaard in het politieke midden. Bijwaard woont al zijn hele leven in Hillegom en hij is werkzaam in de ict.

Over zijn redenen om politiek actief te worden, gaf Bijwaard aan, dat hij ‘de echte problemen wil identificeren en de mensen wil helpen’. Bijwaard gaat de komende maanden de VVD-fractie ondersteunen.

Nog geen oplossing spoorwegovergang Frederikslaan

Hillegom – In september vorig jaar kwam er een auto onder de trein op de onbewaakte spoorwegovergang aan de Frederikslaan. Sinds die tijd is het gemeentebestuur in gesprek met ProRail om een oplossing te vinden voor deze gevaarlijke overgang zonder spoorbomen.

Meerdere gesprekken zijn er geweest. Deze zomer werd bekend, dat ProRail drie mogelijkheden gaat onderzoeken om de onbewaakte overweg veiliger te maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van automatische halve overwegbomen, met bellen en lichten die gaan rinkelen en knipperen.

Ook wordt onderzocht of die overgang helemaal kan verdwijnen. Wethouder Hoekstra liet weten, dat hierover in december opnieuw gesproken wordt. Maar het zal zeker niet lukken om veiligheidsmaatregelen aan deze overgang al in 2021 uit te voeren, zo maakte ze donderdagavond duidelijk.

Semrek lijsttrekker D66

Hillegom - Rory Semrek is de lijsttrekker voor D66 voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, die op woensdag 16 maart 2022 plaatsvinden.

Dit liet Semrek donderdagavond weten. Hij wil zich samen met zijn partijgenoten inzetten voor een betere doorstroming van het verkeer en extra woningen.

Deze nieuwe huizen moeten onder meer gerealiseerd worden door ‘meerlaags’ te bouwen binnen de bebouwde kom. Maar ook ziet hij mogelijkheden om buiten de bebouwde kom huizen te realiseren.

Wekelijks oud papier ophalen

Voor afval winkeliers Hoofdstraat

Hillegom – De winkeliers kunnen hun papier- en kartonafval binnenkort weer wekelijks langs de Hoofdstraat zetten.

Dat liet wethouder Jan van Rijn weten naar aanleiding van vragen door D66-fractievoorzitter Semrek. Dit raadslid kaartte donderdagavond aan, dat veel winkeliers last hebben van het tweewekelijks afval ophalen.

Van Rijn gaf aan, dat dit oud papier eigenlijk bedrijfsafval is, maar dat het binnenkort toch weer idere week uit de Hoofdstraat wordt opgehaald. Nu is de ophaaldag nog vrijdag, maar dat wordt verplaatst naar dinsdag, woensdag of donderdag. De wethouder gaat nog in gesprek met De Meerlanden over de precieze nieuwe ophaaldag.

Financiële deal in zicht

Voor illegaal gebruik gemeentegrond

Noordwijk – Het einde van de discussie over het gebruik van gemeentegrond (het zogeheten snippergroen) lijkt in zicht.

Het gemeentebestuur heeft 670 dossiers afgerond en de resterende dertig dossiers zijn op een haar na gevild. Enkele gevallen hebben geleid tot een rechtszaak. In veel van de gevallen krijgen gebruikers van de gemeentegrond een aanbod om die grond te kopen.

Zij moeten dan 210 euro per m2 betalen tot een grondoppervlak van 50 m2. Als het om grotere stukken grond gaat, moet er een taxatie worden uitgevoerd om de waarde van de grond te bepalen. Wie de grond niet wil kopen, maar toch wil gebruiken moet hier in de toekomst (mocht het gebruik toegestaan worden), moet 10,50 euro huur per jaar per m2 betalen.

600 m2 voor één euro

Noordwijk – Één euro is een reëel bedrag om het openbaar gebied het Schuitengat (600 m2) te verkopen aan BOMO III BV.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door PvdA-raadslid Van Dokkum. Deze openbare weg loopt langs de ingang van Hotels van Oranje; BOMO wordt eigenaar en wil de straat recht leggen en de inrichting aanpassen aan de luxe uitstraling van het hotel, aldus het college.

Het gemeentebestuur vindt dit een win-win situatie: “Het volledige onderhoud en de verantwoordelijkheid voor de weg is voor rekening van BOMO III. Daarin zit de win voor de gemeente.” BOMO mag er niets op bouwen en de gemeente behoud het eerste recht van terugkoop voor één euro, mocht BOMO ooit nog van die grond af willen.

Armoede tussen generaties blijft strijd

Noordwijk – Het extra ondersteunen van de Noordwijkse minima, waar het gaat om het tegengaan van ‘intergenerationele armoede’ blijkt nog niet zo gemakkelijk te zijn.

Intergenerationele armoede betekent, dat kinderen van arme ouders later in hun leven vaak zelf ook arm blijven. Het college van burgemeester en wethouders heeft gekeken naar projecten, die deze trend kunnen tegengaan. Voor het project ‘Voorzorg’, een opvoed-, leefstijl, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuningsprogramma, gericht op vrouwen die zwanger zijn en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen, komen slechts twee vrouwen in aanmerking.

Wel gaan leden van de Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad van de ISD Bollenstreek deze maand naar het congres ‘Van schulden naar kansen’. De hoop is, dat hierbij nieuwe ideeën worden opgedaan.

Bijna groen licht voor zwembad De Schelft

Noordwijkerhout – Het is zo goed als zeker, dat er niet alleen een nieuwe multifuncionele hal (De Schelft 2.0) komt, maar ook een basaal zwembad.

Woensdagavond lichtte wethouder Roberto ter Hark toe, hoeveel het extra zou kosten om zo’n zwembad aan te leggen. Met duurzaamheidsmaatregelen (en daardoor lagere energiekosten), beter ruimtegebruik een eventuele verkoop van een deel van het pand voor een gezondheidscentrum voor zo’n 600.000 euro en de 4,5 miljoen aan verzekeringsgeld, komt de gemeente nog 354.000 euro per jaar tekort. Over een periode van 40 jaar (zo lang moet het zwembad blijven staan) is dat ruim 14 miljoen euro.

Maar de commissieleden reageerden opvallend positief. Op 10 november stemt de gemeenteraad waarschijnlijk in met de bouw van de hal met zwembad. Dit moet er dan in 2025 staan.

Duurder project

Noordwijkerhout – De herontwikkeling van de locatie Viaductweg, voor onderwijs en woningbouw gaat de gemeente flink wat geld kosten.

Dat blijkt uit een informatiebrief, die de raadsleden ontvingen van het college van burgemeester en wethouders. Op dit terrein kunnen 9 tot 14 appartementen komen. Uit een grove financiële doorrekening blijkt, dat voor dit project rekening gehouden moet worden met een verlies tussen 1 en 1,5 miljoen euro.

Hierin zijn wel de kosten meegenomen voor de aanpassingen van het kruispunt aan de Viaductweg en het verfraaien van de entree bij de Van Iersellaan.

Extra watertappunten

Noordwijk – Er is goed nieuws voor wandelaars en fietsers, die onderweg wel van een slokje houden.

Een jaar geleden nam de gemeenteraad een motie van NZLokaal aan om meer drinkwatertappunten te plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders laat weten, dat die tappunten er inderdaad komen. De precieze locaties zijn nog niet bekend, maar ze komen in de regio, langs het Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek.

In het eerste kwartaal van 2022 wordt duidelijk, waar in de Bollenstreek nog meer van deze tappunten komen. In de gemeente Noordwijk staan al watertappunten op de Koningin Wilhelmina boulevard, bij het Rudolf Tappenbeck Monument, bij het Witte Kerkje en dichtbij de Corneliabrug.

Extra zorgkosten vallen mee

Noordwijk – De extra kosten voor de zorguitgaven lijken dit jaar mee te vallen.

Dat blijkt uit een brief van de ISD Bollenstreek, die naar de gemeenteraad is verstuurd. Enkele maanden geleden werd nog rekening gehouden met een tekort van 642.000 euro. Maar op basis van nieuwe cijfers wordt dit tekort over 2021 verlaagd naar 25.000 euro.

De meevallers komen door de lagere uitgaven dan verwacht voor Hulp bij het Huishouden (297.000 euro) en de lagere kosten voor de post Begeleiding (319.000 euro).

Geld gevraagd voor nieuwbouw Wakersduin

Noordwijk – De gemeenteraad moet een besluit nemen over een bouwkrediet voor de nieuwbouw van het schoolgebouw Wakersduin.

Hoe hoog dat bedrag precies wordt, is nog niet bekend. Wel is duidelijk, dat de nieuwe school dertien leslokalen zal krijgen. Daarnaast komen er een teamkamer, speellokaal, een aula met keuken, een educatief dakterras en een kinderopvangvoorziening voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.

Het (openbare) schoolplein wordt voorzien van een waterinfiltratiesysteem, om het regenwater geleidelijk te laten afvloeien. Het schoolgebouw wordt energieneutraal gebouwd, zo is de bedoeling.

Handtekeningenactie tegen speeleiland

Noordwijk – Meer dan 400 mensen hebben een petitie ondertekend om te voorkomen dat een Speeleiland wordt aangelegd bij de nieuwe wijk Duineveld.

De ondertekenaars vrezen voor het verlies van het ‘laatste stukje ongerept groen in het Middengebied van Noordwijk’.

De petitie wordt op donderdag 18 november tijdens de vergadering van de commissie Ruimte aangeboden aan het gemeentebestuur.

Hoop voor Noordelijke ontsluiting

Hillegom – De 20 miljoen euro voor het project Noordelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek, die de Provincie Zuid-Holland wilde weghalen, zijn toch nog niet helemaal verdwenen.

Dat laat wethouder Karin Hoekstra weten in een brief aan de gemeenteraadsleden. Op 10 november heeft Provinciale Staten ingestemd met een motie, die de gemeenten in de noordelijke Bollenstreek extra tijd gunt om met een goed plan te komen om dit gebied beter te ontsluiten en de leefbaarheid en veiligheid te vergroten.

Dat plan moet leiden tot een ‘robuust net van fietspaden, openbaar vervoer verbindingen en autowegen’. Ook wordt een studie uitgevoerd naar de ‘optimalisatie van de (reeds geplande) oeververbindingen over de Ringvaart bij Lisse – Lisserbroek’.

Keuzes maken

Over nieuwe manier van opwarmen huizen

Noordwijk – De gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over de Lokale Energie Strategie (LES). Hierbij gaat het om de vraag, hoe duurzame energie opgewekt kan worden en op welke manier en in welk tempo de huizen van het aardgas af moeten.

Zo moet er in 2030 11% minder energie gebruikt worden en nog dit jaar moet de gemeenteraad een Transitievisie Warmte (TVW) hebben. In deze TVW wordt aangegeven welke vorm van verwarming, als vervanging van het aardgas, in specifieke wijken voor de hand liggen.

Alternatieve warmtebronnen, die door veel huishoudens tegelijk kunnen worden gebruikt, zijn nu nog niet beschikbaar. Onderzoeken moeten nog uitgevoerd worden naar wat de beste optie kan zijn: waterstof, geothermie of een warmterotonde, waarbij Noordwijkse huizen zouden worden verwarmd door restwarmte van Rotterdamse bedrijven.

Meer geld voor erfgoedactiviteiten

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders stelt voor, om jaarlijks 25.000 euro extra opzij te zetten voor Erfgoedfonds.

Met dit geld kunnen erfgoedorganisaties nieuwe projecten realiseren, die bijdragen aan het behouden en versterken van het erfgoed in de gemeente Noordwijk. Het totale bedrag wordt daarmee 75.000 euro per jaar. Hiermee voert het college een oproep van de gemeenteraad gedeeltelijk uit; de raad had gevraagd om 100.000 euro per jaar.

Het gemeentebestuur gaat er wel van uit, dat erfgoedorganisaties ook op andere manieren inkomsten binnenhalen, in de vorm van bijvoorbeeld sponsoring, fondsenwerving en kaartverkoop.

Meer reiszelfstandigheid voor leerlingen

Noordwijk – Er komt meer duidelijkheid over het leerlingenvervoer. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover vragen beantwoord van CDA, GroenLinks en Lijst Salman Noordwijk.

Ouders klagen, dat leerlingen soms te laat worden opgehaald of zelfs helemaal worden vergeten door leerlingenvervoerder NOOT. Het college geeft aan, dat ze volop in gesprek is met NOOT. Als oplossing voor het tekort aan chauffeurs bracht het college NOOT in contact met ServicePunt Werk (nu: Provalu), zodat mensen tot chauffeur kunnen worden opgeleid.

Daarnaast wordt met ouders besproken of er mogelijkheden zijn om hun kind (met name in het Voortgezet Speciaal Onderwijs) op veilige wijze zelfstandig te leren reizen met een traject Mee op weg.

Meest toegankelijke gemeente

Noordwijk – CDA-raadslid Sebastiaan Duivenvoorde wil van Noordwijk de ‘meest toegankelijke gemeente van Nederland’ maken.

Hij roept het college van burgemeester en wethouders op, hier voor te zorgen. Onlangs werd Stein uitgeroepen tot de eretitel van meest toegankelijke gemeente. Duivenvoorde vindt deze prijs ‘een goed initiatief om het toegankelijkheidsbeleid in Nederlandse gemeenten aan de orde te stellen en daar waar mogelijk te verbeteren.’

Duivenvoorde roept het college op om te leren van de goede voorbeelden van de gemeente Stein. Om vervolgens deze verbeteringen van de openbare toegankelijkheid toe te passen in Noordwijk, voor het gemak van onder meer mensen met beperkingen.

Niet te hoog

Noordwijk - Van Erk Onroerend Goed BV kan haar droom van een gebouw met een 'hoogteaccent' van veertig meter laten varen. 

Voor het Palaceplein en Esplanade wil Van Erk nieuwbouwappartementen realiseren, waarbij één onderdeel daarvan maar liefst veertig meter hoog zou worden. Het college van burgemeester en wethouders gaat hier niet mee akkoord. Wel wil het gemeentebestuur met Van Erk praten over de uitwerking van de 'lage variant', waarbij het hoogteaccent tot 'maar' 31 meter hoog gaat. 

Bij de verdere planontwikkeling van dit gebied wordt de hoge variant uitgesloten, aldus het college. 

Nieuwe inwoners willen beter OV

Hillegom – Ze wonen nog niet in Hillegom, maar willen nu alvast een burgerinitiatief beginnen.

De gemeenteraad heeft een email ontvangen van een ‘jong gezin’, dat binnenkort in Hillegom komt wonen. De ouders werken in Utrecht en Hoofddorp, maar ze balen ervan, dat Hillegom ‘zeer slechte OV-verbindingen’ heeft met andere grote plaatsen. Dit ondanks het feit, dat Hillegom zelf een treinstation heeft.

De toekomstige bewoners hopen op een beter OV; deze wens wordt op termijn vervuld, omdat er al flink geïnvesteerd wordt in de aanleg van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer-lijn.

Onaangename verrassing

Hillegom – Enkele omwonenden zijn niet blij met de bouwplannen tussen de Veenenburgerlaan en de Van den Endelaan / het Van den Endeplein. Dat laten ze weten in een brief aan de gemeenteraad.

Bij een informatiebijeenkomst op 10 november werden de omwonenden volgens eigen zeggen ‘onaangenaam verrast’. Ze kregen het gevoel, dat de bouw van de GOM-woningen onafwendbaar is ‘en dat we ons er maar beter in konden schikken en gaan meedenken’.

De briefschrijvers roepen de raadsledenop om te voorkomen dat de agrarische bestemming omgezet wordt in bouwbestemming.

Oud en jong in beweging

Noordwijk – Het komende jaar worden nieuwe activiteiten opgezet om inwoners in beweging te krijgen.

Deze activiteiten zijn het resultaat van het Noordwijks Sportakkoord, dat in 2020 door zestig maatschappelijke partners werd ondertekend. Veel van de vorig jaar geplande activiteiten zijn niet doorgegaan, maar voor volgend jaar is de hoop, dat dit beter zal verlopen.

Dan kunnen inwoners (corona volente) onder meer deelnemen aan valpreventiecursussen voor ouderen of een ‘leefstijlprogramma 3.0 voor fors te zware inwoners’. Ook jongeren worden in beweging gezet met stunt-steplessen en een ‘lokale digitale tv-show over sport en cultuur’.

Petitie van voorstanders voor Speeleiland

Noordwijk – Nadat deze week bekend werd, dat tegenstanders van een Speeleiland in het Middengebied 400 handtekeningen hebben ingezameld, roeren nu de voorstanders zich.

Zij hebben een petitie opgezet om de raadsleden te overtuigen voor de komst van het landschapspark met een speeleiland. Het biedt volgens deze voorstanders een mooie gelegenheid voor de Noordwijkse kinderen om er naar hartenlust te spelen. Omwonenden kunnen er wandelen en recreëren.

Volgens de voorstanders zijn maar enkele bewoners van Duineveld tegen de komst van het Speeleiland. De petitie wordt op 18 november aan de raadsleden aangeboden.

Roep om verkeersspiegel

Hillegom – Enkele inwoners zijn niet blij, met de manier waarop de aansluiting van de nieuwe T-splitsing op de hoek van de Margrietenlaan/1e Loosterweg is uitgevoerd.

In een bericht aan het gemeentebestuur geven ze aan, dat er twee ‘onveilige problemen’ ontstaan. Wie vanaf de Bartenbrug de Margrietenlaan oprijdt en naar de Nieuweweg wil oversteken, staat kort voor de bocht stil en het verkeer vanaf de 1e Loosterweg is niet te zien. Een verkeersspiegel plaatsen zou hierbij kunnen helpen, aldus de inwoners.

Ook pleiten de inwoners ervoor, dat het wandelstuk tussen 1e Loosterweg nr. 116 en Margrietenlaan 2, richting de Bartenbrug circa een meter langs de weg óf bestraat wordt óf dat er grastegels neergelegd worden, zodat wandelaars daar veilig en zonder bemodderde schoenen kunnen lopen.

Subsidie gezocht voor leskisten

Noordwijk – Leskisten voor basisschoolleerlingen om de dorpen Noordwijk en Noordwijkerhout te leren kennen.

Het college van burgemeester en wethouders ziet wel wat in dit initiatief. Daarom heeft het college besloten om voor de aanschaf van drie van dit soort ‘leskisten voor archeologie’ een subsidie aan te vragen.

Deze subsidie moet dan komen van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Wachten op ongelukken

Hillegom – Een inwoner maakt zich enorm zorgen over het trottoir bij het appartementengebouw ‘Het Schip’ Leeghwater.

Vorige maand maakte deze inwoner een melding via Fixi, dat dit trottoir ‘erg verzakt’ is. Maar met deze melding is nog niets gedaan. Reden om het gemeentebestuur persoonlijk aan te schrijven. De inwoner wil niet, dat gewacht wordt met het aanpakken van dat trottoir, tot er groot onderhoud in het hele gebied plaatsvindt.

“Aangezien er ook meerdere oudere mensen in ons appartementengebouw wonen, lijkt mij dit erg gevaarlijk worden. Na de laatste trede van 15 cm is de afstap minimaal 26 cm. Moeten er eerst ongelukken gebeuren?”

Zorgen over financiën SJC

Noordwijk – Lijst Salman Noordwijk maakt zich zorgen over voetbalvereniging SJC, waar het gaat om de financiële gevolgen over het nieuwbouwproject bij deze club.

SJC ondergaat een gedaantewisseling; met nieuwe kunstgrasvelden en een fonkelnieuw clubhuis met kleedkamers. Maar de nieuwbouw is meerdere malen vertraagd en ook moest een probleem opgelost worden met een te zwakke constructie. Volgens raadslid Peter van Bockhove heeft de opeenstapeling van vertragingen voor voetbalvereniging SJC  verstrekkende consequenties, waaronder ook zeker financieel. De kosten worden ‘steeds meer ondragelijk’.

Het college van burgemeester en wethouders moet reageren op de vraag hoe SJC en haar leden ondersteund én gecompenseerd worden.

Woonkansen voor senioren en jongeren

Nieuwkoop – Op de voormalige locatie van het Ashram College komen tientallen appartementen.

JOEP DERKSEN

Twee jaar geleden onthulde wethouder Guus Elkhuizen al plannen om aan de Lindelaan 2 ‘veertig tot zestig’ appartementen te laten verschijnen. Die appartementen zouden geschikt moeten zijn voor zowel senioren als jonge gezinnen en starters. Met zowel huur- als koopappartementen, in allerlei prijsklassen en natuurlijk energieneutraal gebouwd. Wanneer senioren verhuizen naar zo’n appartement en daarbij een eengezinswoning achterlaten, wordt de doorstroming van de woningmarkt bevorderd, zo is de hoop.

Elkhuizen gaf indertijd al aan: ,,De Lindelaan is een van de laatste unieke locaties in de kern Nieuwkoop. Ouderen kunnen hierdoor verhuizen van hun huidige sociale huurwoning naar een levensloopbestendig appartement, maar met behoud van hun huur.’’ Inmiddels is het ontwerpbestemmingsplan voor de Lindelaan in te zien en dit plan biedt hoop voor de woningzoekenden. Nu wordt namelijk al gesproken over de bouw van maximaal 65 appartementen. Het huidige bestemmingsplan, dat alleen ‘maatschappelijke functies’ op deze locatie toelaat, moet hiervoor worden aangepast. De gemeenteraad zal hier naar alle waarschijnlijkheid zonder problemen mee instemmen.

Maximale bouwhoogte

Het terrein op de Lindelaan 2 ligt centraal in de kern van Nieuwkoop en is ongeveer 6.500 m2 groot. Hiervan mag maximaal 75 procent bebouwd worden en de huidige maximale bouwhoogte is op dit moment negen meter nokhoogte en zes meter goothoogte. Om al die appartementen mogelijk te maken, moet de gemeenteraad nog wel instemmen met hogere bouwmogelijkheden.

Voor de toekomstige nieuwbouw wordt het terrein opgedeeld in drie stukken; noord, midden en zuid. Een groter bouwblok komt volgens de huidige plannen in het midden en zuiden, waarbij aan de zuidkant een appartementencomplex kan komen van ‘maximaal 5,5 verdiepingen’. Dit betekent, dat de maximale hoogtes flink naar boven bijgesteld moeten worden. Wanneer je bedenkt, dat één verdieping in hoogte ongeveer drie meter in beslag neemt, kan zo’n appartementengebouw al snel 16,5 meter hoog worden. Omdat een halve verdieping lastig bewoonbaar is, wordt uitgegaan van twee appartementencomplexen van vijf verdiepingen hoog.

In een ambtelijk stuk van de gemeente Nieuwkoop staat de motivatie waarom die appartementen het beste bij de Achterweg gebouwd kunnen worden. “Door de bebouwing aan de Achterweg te realiseren, sluit deze aan bij de grootschalige en hogere bebouwing binnen deze zone. Daarmee kan de noordwestzijde van het plangebied, die aansluit op de lagere bebouwing rondom de Lindelaan/Iepenstraat, gevrijwaard worden van hoge bebouwing.” Bij de Lindelaan/Iepenstraat komen dan gebouwen (een ‘woonblok’) van maximaal drie bouwlagen. Ook moeten hier 121 parkeerplaatsen aangelegd worden.

Middelduur

Van de 65 geplande woningen moeten er 15 sociale huurwoningen worden en dertig een ‘middeldure’ huurwoning. Ook komen er vijftien ‘goedkope koopwoningen’ en verder nog (maximaal vijf) ‘betaalbare koopwoningen’. In een voorstel aan de gemeenteraad is te lezen, dat deze “betaalbare (huur)woningen uitermate geschikt zijn voor starters en senioren”. De panden worden opgesierd met groene gevels en groene daken en zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd. De bewoners van de toekomstige woningen krijgen hun huizen warm door gebruik te maken van een warmtenet. Omwonenden en belanghebbenden kunnen bij de gemeente Nieuwkoop een zienswijze indienen over deze plannen.

Vibratorgate brengt wethouder aan het trillen

ALPHEN AAN DEN RIJN – Cultuurwethouder Erik van Zuylen (GroenLinks) trekt aan het kortste eind, waar het gaat om de vibratorgate.

JOEP DERKSEN

Kunstenaar Frits Garenfeld begroef 25 jaar geleden een tijdscapsule, de ‘Hoorn des Tijds’, bij het jongerencentrum Madonna. Vorige maand werd deze capsule opgegraven en de inhoud ervan bekeken. Naast onder meer een vrijwel compleet vergane spijkerbroek, een polaroidcamera en een speelgoed Ferrari, bleek er ook een forse vibrator in te zitten. De kunstenaar ordende alle stukken, gaf ze een opknapbeurt en alle teruggevonden voorwerpen werden tentoongesteld in de openbare bibliotheek in het centrum van Alphen.

Maar niet iedereen bleek even gecharmeerd te zijn van een vibrator, die in een bibliotheek te zien was. SGP-fractievoorzitter Hans van Kuyk vond het smakeloos en riep de cultuurwethouder in een persoonlijk emailtje op, om die vibrator direct uit de bibliotheek te laten verwijderen. Hierop nam een ambtenaar contact op met de bibliotheek om te vragen, of de vibrator eenvoudig te zien was door kinderen. En of het kunstwerk anders op een minder prominente plek geplaatst kon worden. Dit leidde tot een enorme rel. Zo werd namelijk de schijn gewekt, dat wethouder Van Zuylen zich bemoeide met de manier waarop kunst wel of niet getoond mag worden.

Garenfeld vroeg zich hierop af, in wat voor een maatschappij we tegenwoordig leven. Hij vond het ‘triest’ en ‘een beetje zielig’, dat er ophef wordt gemaakt over iets, dat bij iedere drogisterij op de toonbank staat. De media pakte dit onderwerp breed op en afgelopen weekend bood de wethouder zijn excuses aan op de sociale media. Hij liet weten, op de hoogte te zijn geweest, dat een ambtenaar contact opnam met de bibliotheek om te vragen of de vibrator niet op een plek stond, waar veel (jonge) kinderen komen. Maar achteraf gezien oordeelt Van Zuylen, dat dit een onnodige actie was. “Vibrators vind je ook bij de Kruidvat, daar lopen kinderen ook regelmatig langs. Daarnaast is het gezond om met kinderen op een nuchtere manier over seks te praten, als zij daar vragen over hebben.”

De wethouder laat weten, dat hij nooit de vrije expressie heeft willen belemmeren. “Ik heb steeds benadrukt dat kunstenaars zelf over hun kunst gaan. Kunst gaat over het leven. Seks, liefde, maar ook haat, onmacht, geweld, angst en vreugde komen daarin voor en hebben daar een plek in. Soms kan kunst choqueren en discussie oproepen, wat juist één van de functies van cultuur is in de samenleving. De politiek moet zich daarbij afzijdig houden.”

Charlotte Romijn, Coördinator Communicatie van de Bibliotheek Rijn en Venen verbaast zich in een reactie over alle commotie. Ze laat weten, dat de kunstcollectie, inclusief de vibrator, nog altijd op dezelfde plek staat en daar zal blijven tot het einde van de tentoonstelling, op 7 november. Wat vindt u van de ophef over deze kwestie in zijn algemeen? “Het is opmerkelijk dat het item uit de tentoonstelling, dat in onze ogen totaal geen nieuwswaarde had en waar geen aandacht op was gevestigd of klachten over kwamen, zo groot in het nieuws is geworden.”

De Hoorn des Tijds wordt binnenkort weer begraven; met nieuwe voorwerpen er in. Tot en met 7 november kunnen nog voorwerpen ingeleverd worden, die in deze tijdscapsule kunnen worden gestopt. Waarna er weer een kwart eeuw gewacht moet worden, tot deze tijdscapsule geopend wordt. Voor meer informatie: https://rijnenvenen.op-shop.nl/451/de-hoorn-des-tijds-uitgifte-en-inname-tijdcapsules/vanaf/21-10-2021.

03 november 2021

Geen extra 130 sociale huurwoningen in Bronsgeest

Noordwijk – Een voorstel van PvdA, Bruisend Noordwijk, PUUR en GroenLinks om 130 extra sociale huurwoningen te bouwen in Bronsgeest, redde het dinsdagavond niet.

Namens die partijen riep PvdA-raadslid Rommie van Dokkum op, om ‘de Noordwijkse woningzoekenden niet in de kou te laten staan’. De partijen wilden drie hectares toevoegen aan het bestemmingsplan Bronsgeest, zodat die extra huurwoningen er kunnen komen, bovenop de al geplande 110 sociale huurwoningen.

Het voorstel redde het niet. Wethouder Theo Alkemade adviseerde om het voorstel niet aan te nemen: ,,We kunnen ons geen stagnatie veroorloven op het huidige bestemmingsplanproces.” NZLokaal-fractievoorzitter Van der Vossen vond, dat het voorstel ‘ad hoc planologie’ was. ,,Het heeft veel impact op deze wijk. We zien die sociale woningen graag op een ander moment terug.”

Meer informatie geëist over jeugdhulp en WMO-hulp

Noordwijk – De gemeenteraadsleden willen beter op de hoogte gehouden worden over de wachtlijsten voor de jeugdhulp en WMO-hulp.

Dit raadsvoorstel van de PvdA werd dinsdagavond unaniem aangenomen. PvdA-fractievoorzitter Rommie van Dokkum stelde: ,,We hebben het totaaloverzicht van de wachtlijsten niet. We willen regelmatig geïnformeerd worden, zodat we naast de getallen en het geld ook een beeld krijgen van de kwaliteit, die wordt geleverd.”

Het gemeentebestuur van Noordwijk wil dit onderwerp samen met andere bollenstreekgemeenten oppakken en het ook voorleggen aan het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

NOOT moet leerlingenvervoer verbeteren

Noordwijk – De gemeenteraad verhoogt de druk op vervoersbedrijf NOOT om alle kwetsbare leerlingen op de juiste manier tussen huis en school te vervoeren.

Dinsdagavond nam de raad unaniem een voorstel aan van GroenLinks, NZLokaal en PvdA. Hierin werd wethouder Dennis Salman opgeroepen om in gesprek te gaan met NOOT én ouders, die gebruik maken van het leerlingenvervoer. En NOOT te houden aan de contractuele verplichtingen.

Salman liet weten, dat er al gesprekken plaatsvinden en dat de problemen vooral komen, door een gebrek aan goede chauffeurs. Louis Koppel (GroenLinks) was het hier niet mee eens. Hij hekelde het aanbestedingenbeleid, waarmee NOOT de opdracht voor het leerlingenvervoer heeft gekregen. Het gaat om de race to the bottem: almaar bieden voor de laagste prijs; dan vraag je er ook om.”

Plug vervangt Knapp

Noordwijk – Raadslid Bas Knapp (VVD) nam dinsdagavond afscheid van de gemeenteraad van Noordwijk.

Knapp (23) stapt op, omdat hij Hoogheemraad bij Rijnland is geworden. Om te voorkomen, dat er tegenstrijdige belangen ontstaan, stopt hij als raadslid. Burgemeester Wendy Verkleij overhandigde hem een ‘struik’ (bos bloemen, red.) en dankte hem voor zijn inzet. Ze complimenteerde Knapp: ,,Je kwam met 355 voorkeurstemmen in de raad. Je was een jong raadslid met veel politiek talent en een goede commissievoorzitter. Streng, maar rechtvaardig, met oog voor alle partijen.”

Zijn plaats in de raad werd ingenomen door Anouk Plug.

Uitstel samenwerkingsovereenkomst Adriaan van Erk Groep

Noordwijk – Het raadsvoorstel ‘Wensen en bedenkingen samenwerkingsovereenkomst Adriaan van Erk Groep’ werd dinsdagavond toch niet besproken in de gemeenteraadsvergadering.

Wethouder Roberto ter Hark liet weten, dat er nog geen samenwerkingsovereenkomst is met Van Erk. De gemeente Noordwijk heeft nu nog het voorkeursrecht op aankoop van de stukken grond, die nog eigendom zijn van Bever Holding.

Hij houdt goede moed, dat er later alsnog overeenstemming komt tussen het gemeentebestuur en de Van Erk Groep over de samenwerkingsovereenkomst. Tegen die tijd, zal Ter Hark weer met een voorstel naar de gemeenteraad komen.

Buurt wil speeltoestellen terug

Hillegom – De omwonenden van Avenbeeck 90 zijn niet blij; ze willen de speeltoestellen voor kleine kinderen terug hebben op het speelterreintje.

Marianne Nieuwenhuizen sprak woensdagavond tijdens een commissievergadering in, namens de meeste van de omwonenden van het speelpleintje. Ze mochten een online enquete invullen over de toekomstige inrichting van dat pleintje. Eerst was er de keuze tussen speeltoestellen, een plantenbak of alleen tegels. Later werd de keuze beperkt tot de plantenbak en de tegels.

Toch gaven 45 mensen aan, dat ze een speelplek terug wilden en slechts zes personen hadden een voorkeur voor de plantenbak. Toch wordt voor die plantenbak gekozen. Nieuwenhuizen riep de raadsleden op om in te grijpen: “Plaats hier educatief speelmateriaal voor de allerkleinste kinderen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen in het klimmen en klauteren.”

Windmolens onvermijdelijk voor noodzakelijke energieopwek

Hillegom – Met alleen het vol leggen van daken met zonnepanelen, redt Hillegom het niet om de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen.

Dat bleek woensdagavond tijdens een presentatie van Royal Haskoning voor de leden van de raadscommissie. Energie besparen door isoleren helpt iets, maar is lang niet genoeg. In 2030 moet 38% van de elektriciteit duurzaam worden opgewekt. Met onder meer de komst van elektrische auto’s, het vervangen van gasaansluitingen door warmtepompen, zijn er tot 2050 veel meer duurzame energieopwekkers nodig.

Dan gaat het om ongeveer drie windmolens, die aan de grens met Lisse geplaatst kunnen worden.

Windturbine voor fietsopladers

Hillegom – Energiecoöporatie Hillezon heeft plannen om windturbines (tot 20 meter hoog) te plaatsen voor het opladen van elektrische fietsen.

Dat liet Hillezon-voorzitter Robbert Janssen woensdagavond weten tijdens een presentatie aan de gemeenteraadsleden. Janssen heeft al een aantal plekken op het oog, om zo’n windturbinefietsoplader te plaatsen; een daarvan is het station in Hillegom.

“Zonnepanelen zijn geen kostenpost, maar een investering voor minimaal vijftien jaar”, aldus Janssen. De komende jaren wil Hillezon het aantal zonnepanelen op daken van flats, scholen en andere gebouwen flink uitbreiden. Ook zijn er gesprekken met twee bedrijven om hun parkeerterreinen te overkappen met zonnepanelen. Inwoners kunnen mee-investeren. Voor meer informatie: www.hillezon.nl.

Invoering diftar misschien met een jaar uitgesteld

Hillegom – Wethouder Jan van Rijn wil de invoering van het diftar-systeem (betalen per keer, dat je de restafvalbak laat legen) met een jaar uitstellen. Donderdagavond bleek, dat nog niet alle partijen hier razend enthousiast over zijn.

Een half jaar geleden kregen de inwoners kleinere restafvalbakken en werden die bakken eens in de vier weken (in plaats van eens per twee weken) opgehaald. Dat leidde in drie maanden tijd tot 70 kilogram minder restafval per persoon. Een heel mooie prestatie, aldus Van Rijn. Hij wil dit beleid nog een jaar laten voortduren: “Met een extra gewenningsjaar kunnen we ook de inwoners bereiken die hun huishoudelijk restafval nog niet op de juiste manier gescheiden aanbieden.”

De BBH steunt Van Rijn, GroenLinks en D66 zijn in ieder geval tegen uitstel, maar VVD en CDA twijfelen nog. Over twee weken neemte de gemeenteraad een besluit of diftar wel of niet wordt uitgevoerd in 2022.

Miljoenenlening voor Alliander

Hillegom – De gemeenteraad van Hillegom stemt in met het verstrekken van een lening aan Alliander NV.

Het gaat hierbij om een lening tussen 2,2 en 2,8 miljoen euro, dat over een periode van zestig jaar wordt terugbetaald. Alliander vraagt deze lening bij al haar aandeelhouders (gemeenten en andere overheidsinstellingen). Van het geld (in totaal zo’n 1,2 miljard euro) worden nieuwe kabels en leidingen aangelegd voor het landelijke elektriciteitsnet, om de toekomstige vraag van energie aan te kunnen.

Hillegom moet dit geld ook lenen, maar de verwachting is, dat de rentebetalingen door Alliander aan Hillegom hoger zullen zijn, dan dat Hillegom zelf aan rente moet betalen voor de eigen lening.

Minder snel en minder parkeerplaatsen

Hillegom – De gemeenteraadsleden moeten zich in januari uitspreken over de manier waarop het verkeer zich de komende jaren kan voortbewegen.

Een extern adviseur van de gemeente deed donderdagavond alvast enkele voorzetjes. Zo is het mogelijk, om overal de snelheid te verlagen naar 30 km per uur. Dat zou de verkeersveiligheid bevorderen. De aanleg van een OV-route aan de westkant van het spoor zou ook een optie kunnen zijn. Net als de stimulering van ‘hoofdnetten’  voor wandelaars en fietsers.

Ook is een gedachtegang, dat bij toekomstige woningbouw alle huiseigenaren verantwoordelijk worden voor het op eigen terrein parkeren van hun auto’s. Omdat er een parkeeroverschot is in de wijken Treslong, Olympiakwartier en Vosselaankwartier, zouden daar best minder parkeerplaatsen kunnen liggen; dat bevordert de leefbaarheid, zo gaf de adviseur aan.

Nieuw geld voor nieuw beleid

Noordwijk – Alle gemeentelijke belastingen stijgen volgend jaar met 1,7%.

Vanwege de afschaffing van de precarioheffing (een belasting op kabels en leidingen) stijgen echter wel de tarieven voor de OZB. Wethouder Roberto ter Hark liet donderdagavond tijdens een raadsvergadering weten, dat de OZB-opbrengsten met 23,6% zullen stijgen.

Tijdens zijn presentatie van de begroting voor de periode 2022 – 2025 liet Ter Hark weten, dat er ook financiële ruimte is voor nieuw beleid. Dan gaat het onder meer om een opleidingsbudget voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders (25.000 euro), dat volgend jaar begint en 15.000 euro voor het beheer en onderhoud van een openbaar toilet. Ook wordt jaarlijks 5.000 euro opzij gelegd voor buurtinitiatieven en reserveert de gemeente 400.000 voor de ‘uitvoering van de kuuroordstatus’.

Nieuw zwembad op losse schroeven

Noordwijk – Het is nog niet zeker, of Noordwijkerhout een nieuw zwembad krijgt. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsbesprekingen over de begroting.

Wethouder Roberto ter Hark gaf aan, dat de gemeente al wel  6,5 miljoen euro heeft gereserveerd voor de nieuwe multifunctionele hal in Noordwijkerhout (De Schelft). Maar voor dat geld kan nog geen zwembad aangelegd worden.

Het gemeentebestuur hoopt, dat bij die 6,5 miljoen euro ook nog een extra uitkering komt van de verzekering, als compensatie voor het afbranden van De Schelft. Ter Hark: “De financiële mogelijkheden voor een zwembad worden op 3 november in de raad besproken. We hebben richting van de raadsleden nodig om aan de slag te kunnen gaan.”

Rustig aan met klimaatmaatregelen

Hillegom – De gemeente gaat niet halsoverkop allerlei klimaatmaatregelen invoeren.

Wel wordt bij alle toekomstige projecten nadrukkelijk rekening gehouden met de vraag, hoe de gevolgen voor het klimaat het beste binnen de perken gehouden kunnen worden. Wethouder De Jong lichtte donderdagavond toe richting de raadsleden, waarom Hillegom niet voorop wil lopen met de klimaatmaatregelen. “Als je te vooruitstrevend bent, loop je kans op allerlei desinvesteringskosten. Je kunt dingen doen, die je achteraf nog beter had gekund.”

De politici zijn het in meerderheid eens over deze aanpak.

Gek van de werkzaamheden

Noordwijk – De bewoners van het Jan Kroonsplein en omgeving worden hoorndol van alle (bouw)werkzaamheden. Het VVD-gemeenteraadslid Gerard Duijndam trekt zich het lot van deze mensen aan en stelt hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Op het terrein van Admiraal draaien zware pompen dag en nacht en de werkzaamheden aan de Parallel Boulevard zijn inmiddels ook begonnen. Ook het ’s ochtends vroeg legen van de ondergrondse afvalcontainers wekt wrevel. Duijndam vraagt daarom of die containers later op de dag geleegd kunnen worden. En als gemeenteambtenaren het Jan Kroonsplein gaan opruimen, dan zou het fijn zijn, als dit ook niet al te vroeg in de ochtend gebeurt.

Het college heeft enkele weken de tijd om te reageren.

Granieten bestand werklozen

Noordwijk – Er is een granieten bestand aan werklozen, die weinig tot geen kans maken op een baan.

Het werkloosheidspercentage is momenteel met 2,5% ontzettend laag, zo blijkt uit een reactie van het college op vragen van het CDA. Maar de groei van het aantal vacatures leidt niet tot een daling van het aantal bijstandsuitkeringen.

Het college: ,,Wie op dit moment kan werken, werkt. De mensen die nu gebruik maken van een bijstandsuitkering zijn niet werkfit en/of voldoen niet aan de eisen van vacatures.” Het Werkgeverssteunpunt Holland Rijnland probeert wel om deze mensen zoveel mogelijk ‘werkfit’ te maken.

Jobhunten voor mensen in de bijstand

Noordwijk – Het komende jaar worden mensen, die in de bijstand zitten, actief benaderd door een ‘jobhunter’ van Provalu.

Deze organisatie wil werkzoekenden en ondernemers in Noordwijk met elkaar ‘matchen’, zodat openstaande vacatures sneller ingevuld worden. Het proefproject gaat uit van een ‘positieve actieve benadering met focus op het realiseren van duurzame werkplekken’. Gehoopt wordt, dat zo in ieder geval 48 inwoners aan het werk komen.

De eerste resultaten van dit jobhuntproject worden in februari 2022 verwacht. De pilot is uiteindelijk niet alleen bedoeld voor inwoners die in de bijstand zitten. Ook mensen die niet in de bijstand zitten, kunnen hier wellicht gebruik van maken.

Meer cultuur voor inwoners

Noordwijk - Met de nieuwe cultuurnota ‘Cultuur in de Kern’ wil het gemeentebestuur de bestaande culturele infrastructuur behouden en versterken. Daarnaast wil de gemeente ruimte bieden aan nieuwe initiatieven.

Het nieuwe cultuurbeleid biedt kunst & cultuur voor iedereen in Noordwijk, in alle kernen. Hierbij zal er speciale aandacht zijn voor het bereiken van jongeren en jongvolwassenen. Ook cultuuruitingen, die zorgt voor vernieuwing van het verenigingsleven en begeleiding van vrijwilligers, zijn waardevol.

Met het verbinden van kunst en cultuur hoopt Noordwijk een grotere aantrekkingskracht te realiseren Voor het nieuwe cultuurbeleid wil het college van burgemeester en wethouders 200.000 euro per jaar extra reserveren.

Meer geld naar ISD

Noordwijk – De gemeente moet flink meer gaan bijdragen aan de ISD Bollenstreek.

In totaal gaat het om een bedrag van 3,7 miljoen euro. Het grootste deel van dit geld wordt veroorzaakt door uitkeringskosten voor ondernemers, zoals TOZO en TONK (2,7 miljoen euro). Daarnaast is er meer geld dan verwacht uitgegeven voor inkomens ondersteuning en loonkostensubsidie (385.000 euro).

De zorgkosten stijgen ook met bijna 650.000 euro. Dan gaat het om hulp bij het huishouden, begeleiding, woonvoorzieningen en jeugd. De ISD Bollenstreek voert voor de jeugdhulp de Persoonsgebonden budgetten (Pgb’s) uit. Ook hier is sprake van een toegenomen vraag. Overigens ontvangt de gemeente ook extra middelen vanuit het Rijk voor jeugdhulp.

Meer zit- en rustplekken

Noordwijk - Er komen meer rust- en zitplekken voor fietsers en wandelaars. Hiermee voert het college van burgemeester en wethouders een door de gemeenteraad aangenomen motie van NZLokaal uit.

In overleg met Staatsbosbeheer wordt onderzocht of de bestaande uitkijkpunten bij de Malotenroute, de Kachelduin en of Houwaarderduin kunnen worden uitgebreid met ‘zitelementen’ en, vuilnisbakken informatiebordjes. ,,Deze uitkijkpunten bevinden zich op zo'n korte afstand tot de zee, dat hier de heilzame werking van de gezonde zeelucht kan worden ervaren’’, aldus het college.

Daarnaast wordt het bestaande Thalassoplatform aan de Koningin Wilhelminaboulevard opnieuw ingericht en van kuuroordinformatie voorzien.

Niet blij met uitbreiding Meerlanden

Noordwijkerhout – Bewoners langs de Leidsevaart hebben last van herrie, dat veroorzaakt wordt door Meerlanden.

Een van hen woont achter de werkplaats van Meerlanden en hij laat weten, dat hij al sinds 2016 geluidsoverlast ervaart van de voertuigen, die af en aan rijden. Geluidwerende maatregelen zijn genomen, maar die voldoen volgens hem niet.

De geplande groei van Meerlanden baart de briefschrijver richting het college zorgen, voor zijn eigen gezondheid en het woongenot.

Nieuwe Schelft bodemloze put

Noordwijkerhout – Handbalvereniging Northa wil liever geen nieuwe Schelft op de plek van het afgebrande gebouw, maar pleit ervoor dat er een hal op het sportcomplex de Boekhorst komt.

Het Northa-bestuur geeft in een brief aan het college aan, dat de oude Schelft vanuit financieel perspectief al veertig jaar een hoofdpijndossier is geweest, omdat de bezettingsgraad ‘bedroevend’ was en er veel onvrede bestond onder de resterende gebruikers. “Steeds meer Noordwijkerhouters realiseren zich dat het neerzetten van een hal op de Boekhorst de beste optie was geweest’’, aldus Northa, die aangeven deze wens te hebben, ‘samen met de andere gebruikers van de Schelft en het sportpark’.

Volgens hen hoort de sporthal op het sportcomplex, waardoor de kostbare faciliteiten op het Sportpark beter worden. De locatie van de oude Schelft zou veel beter gebruikt kunnen worden om er sociale woningen te bouwen.

Onderkomen voor Kurt Carlsen als afkoopsom

Noordwijk – Dinsdagavond 2 november vroeg het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven tegen een samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelaar Van Erk.

De projectontwikkelaar wil graag nieuwe gebouwen plaatsen op de gronden van Bever Holding. Tot nu toe heeft de gemeente het eerste recht van koop op die percelen, maar onder enkele voorwaarden wil het gemeentebestuur afzien van dat recht.

Als tegenprestatie moet Van Erk zorgen voor compensatie met betrekking tot sociale woningbouw. Dan gaat het om 30% sociale huurwoningen van het totaal aantal te realiseren appartementen ‘op alternatieve locaties op Noordwijk aan Zee’. Deze huurwoningverplichting kan niet worden afgekocht. Ook moet Van Erk geld storten in het Fonds sociale woningbouw voor in de toekomst te bouwen middeldure woningen. Daarnaast realiseert en financiert Van Erk een locatie voor de Kurt Carlsen op het Vuurtorenplein (tot een bedrag van € 750.000,00).

Opmerkelijke uitspraken raadsleden over samenwerkingsovereenkomst

Noordwijk - Astrid Warmerdam (Doen!): “Het zijn snode plannen voor het Gat van Palace en Esplanade. Bemoedigend, maar veel te groot.” Hans Knapp (VVD): “We zijn verheugd dat we een start maken om een prachtige facelift van Noordwijk tot stand te brengen.”

Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk): “Het college kan hier beslissingen nemen, de raad heeft een beetje het nakijken.” Dick Gutlich (D66): “De bouwplannen leiden niet tot sprookjesachtige of pittoreske plaatjes.” Jordy de Mooij (CDA): “Als we hier niet mee akkoord gaan, heb je kans dat het weer twintig jaar zal verloederen.”

Rommie van Dokkum (PvdA): “Het zicht voor Noordwijk wordt ontnomen door de massale bouw.” Louis Koppel (GroenLinks): “Het gaat hier om een plan van 1 miljard euro.” Lisette Van der Vossen (NZLokaal): “We vinden huisvesting voor woningzoekenden belangrijker dan huisvesting voor de Kurt Carlsen.”

Taetske Visser-Danser (PUUR): “We willen het liefst een gedegen juridisch advies ontvangen van een onafhankelijk jurist.” Peter van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk): “Wij zullen als raadsleden nooit begrijpen of het echt helemaal afgedekt is. Ook een jurist niet.”

Wethouder Roberto ter Hark: “We willen zo spoedig mogelijk de shameplekken aanpakken en dit is de snelste manier om sociale woningbouw toe te voegen aan de dorpskern van Noordwijk aan Zee. We wijzen de hoge variant van het Gat van Palace af. We moeten dat nog uitonderhandelen.

Oproep voor extra sociale huurwoningen op Bronsgeest

Noordwijk – ‘Bouw in Bronsgeest 240 sociale, betaalbare huurwoningen.’ Deze oproep richting het gemeentebestuur komt van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN).

Op dit moment wordt voor Bronsgeest rekening gehouden met 110 sociale huurwoningen. De SHN vindt dat teleurstellend. Daar moet een flinke schep aan sociale huurwoningen bij, zo vindt het stichtingsbestuur, dat er op wijst dat de Provincie Zuid-Holland al akkoord is gegaan met de komst van 240 sociale huurwoningen op Bronsgeest.

Woningcorporatie Stek zou zo’n drie hectare aan bouwgrond in Bronsgeest moeten kunnen kopen, waarna die extra huurwoningen door Stek gebouwd en beheerd kunnen worden.

Plannen voor sociale woningbouw

Hillegom – Woonstichting Stek heeft woningbouwplannen voor het gebied tussen de Krochtstraat, Meerstraat, Prins Hendrikstraat en Hofstraat.

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten. ,,Het bestaande woningbestand (van 36 sociale huurwoningen, red.) wordt vervangen door een nieuw, voornamelijk sociaal, woningbestand dat toekomstbestendig is en zich goed voegt in de bestaande omgeving.’’

Er komen twee blokken van 20 sociale huurappartementen per blok voor in de plaats. Daarnaast verschijnt er ook één blok van 17 vrije sector koopappartementen en vijf nieuwe vrije sector koopwoningen aan de Julianastraat ter hoogte van het huidige parkeerterreintje. Daarmee worden er in totaal 62 nieuwe woningen gerealiseerd.

Problemen groeien met regiotaxi

Noordwijk – De kwaliteit van het regiotaxivervoer is flink achteruit gegaan.

Door corona werd er het afgelopen jaar veel minder gebruik gemaakt van deze vervoersvorm. Hierop heeft een aantal chauffeurs besloten, om ander werk te zoeken. Nu de vraag naar de regiotaxi weer toeneemt, zijn er niet voldoende chauffeurs. Hierdoor zijn er langere wachttijden; voortaan moeten gebruikers niet één uur, maar minimaal twee uur van tevoren een regiotaxi reserveren.

De gemeente Noordwijk onderzoekt, of lokale alternatieven zoals de Tuktuk en Automaatje een deel van de vraag naar het regiotaxivervoer op kunnen vangen.

Van Erk Groep kan doorgaan met plannen maken

Noordwijk – Het college van burgemeester en wethouders kan verder gaan met het onderhandelen met de Adriaan van Erk Groep over de bouwplannen op de percelen, die tot nu toe eigendom waren van Bever Holding.

Kritiek was er dinsdagavond genoeg te horen. Veel partijen vinden de huidige bouwplannen voor het Gat van Palace en Vuurtorenplein te hoog. Ook zijn er zorgen over het elders in Noordwijk realiseren van sociale woningbouw en middeldure woningen, ter compensatie van de villa-appartementen die Van Erk met het uitzicht op zee wil realiseren.

Een ruimte meerderheid van de raadsleden heeft er echter vertrouwen in, dat het goed komt met de onderhandelingen over de bouwplannen. In de woorden van raadslid Hans Knapp (VVD): “We zullen niet in het pak genaaid worden.”

Woonwagenbewoners willen parkplek

Noordwijk – Het geduld van een groep woonwagenbewoners raakt op.

Zij pleiten al vijftien jaar voor de komst van een woonwagenpark in Noordwijk, maar tot nu toe is het gemeentebestuur niet met een concrete locatie gekomen. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders schrijft een vertegenwoordiger van de woonwagenbewoners de frustratie van zich af.

,,Waarom is er wel plek voor een tijdelijke Schelft, arbeidsmigranten en spoedzoekers, die maar net komen kijken? We voelen ons benadeeld en achtergesteld, om van discriminatie maar niet te spreken.” Ze willen dat het college nu ‘daadkracht’ toont.

Eerste huizen De Poelen volgend jaar al opgeleverd

ROELOFARENDSVEEN – Grote opluchting en zelfs een voorzichtig applaus was er donderdagavond te horen tijdens de informatiebijeenkomst over het bouwproject De Poelen. Eindelijk was er goed nieuws voor de mensen, die daar een huis willen bouwen. Binnenkort wordt er namelijk begonnen met bouwen.

JOEP DERKSEN

Alle 227 huizen in dit gebied zijn al lang verkocht, maar maandenlang bleven de kopers in onzekerheid. Er was namelijk vervuilde grond aangetroffen; dat was reden voor de Omgevingsdienst West-Holland om nog geen goedkeuring te geven voor de komst van de woningen.

“Wat goed dat u hier bent en wat jammer dat wij hier zijn. Liever zat u thuis op de bank te dromen van een nieuwe tuin”, verwelkomde wethouder Yvonne Peters de ruim 200 aanwezigen. “Het is niet zo gelopen, als we met elkaar hadden gewild. De bodemverontreiniging die we aantroffen, vroeg om extra acties. En vooral veel geduld van uw kant. We betreuren het ongelooflijk en leven mee met uw zorgen.” Projectontwikkelaars, uitvoerders en de gemeente Kaag en Braassem hebben hard gewerkt om de problemen met de vervuilde grond op te lossen.

Het mysterie van die vervuilde grond is nu opgelost: in het verleden hebben tuinders oude sloten gedempt. Dat deden ze niet alleen met grond en zand, maar ook met allerlei materialen; puin, hout, asbest, oude banden. Zelfs stalen balken en hele koelkasten werden hiervoor gebruikt. De projectontwikkelaars wilden dat materiaal versnipperen en gebruiken als fundering voor de wegen door De Poelen, maar daar stak de Omgevingsdienst een stokje voor.

Dit probleem is nu opgelost. De Braassemerland VOF verwijdert alle vervuilde grond, zo gaf Projectdirecteur Paul van Wijk aan. Hiermee kunnen de huizen gebouwd worden, met nieuw aangelegde tuinen, waarin (toekomstige) kinderen naar hartenlust en veilig kunnen graven en spelen. Vertegenwoordigers van VolkerWessels Vastgoed BV en Verwelius konden melden, dat de bouwwerkzaamheden voor de huizen al in december kunnen beginnen. Eerst in het gebied ‘De Poelen 1’ en een maand later in ‘De Poelen 2’.

Koper Laurens Driessen was opgelucht: “Ze doen meer dan nodig is, bijvoorbeeld waar het gaat om het afgraven van de licht verontreinigde grond (dat is namelijk wettelijk niet verplicht, red.). Als je nou niet gerust gesteld bent, weet ik het ook niet meer.” Die gevoelens worden gedeeld door Rosanne Enthoven. “Ik ben heel blij. Ik durfde er niet meer vanuit te gaan, dat het goed zou komen.”

Peters verzekerde, dat ze de voortgang van De Poelen goed in de gaten zal houden: “We hebben geen grotere uitdaging dan woningbouw; natuurlijk blijf ik er bovenop zitten.” Het bureau Royal Haskoning DHV onderzoekt, hoe het komt dat de vervuilde grond niet al veel eerder is ontdekt en wie er verantwoordelijk is voor de vertragingen. Maar dat onderzoek zal de bouwwerkzaamheden niet vertragen. De wethouder: “Onze eerste prioriteit is zo snel mogelijk met de bouw te starten. Ik heb goede hoop, dat dit binnen een aantal weken gaat gebeuren.”

Vader en dochter schrijven samen een kookboek

NOORDWIJK – Aileen Siedenburg (17) schreef samen met haar vader Jan Rolloos (80) een kookboek. Dit boek is meer dan alleen maar een verzameling gerechten; het is een levenswandeling door de tijd, waarin verschillende culturele gerechten de revue passeren. Voor Aileen zelf heeft het kookboek nog een extra meerwaarde: “Het is een tastbaar aandenken aan mijn vader.”

JOEP DERKSEN

Sinds een herseninfarct in 2006 is Jan eenzijdig verlamd. Hij moest helemaal opnieuw praten en lopen en sinds die tijd kan hij maar één hand gebruiken. Jan’s grootste angst was, dat hij nooit meer zijn passie zou kunnen uitvoeren; koken. Door zijn revalidatie met een niet aflatende positieve energie op te pakken, presteerde hij het welhaast onmogelijke. “Het einde van mijn revalidatie vierde ik met het koken van een zelfgemaakte stamppotmaaltijd voor de revalidatieverpleegkundigen. Dat was mijn eerste absolute overwinning; ik wist, dat ik het weer kon.”

Jan kookt graag en veel. Het liefst niet alleen voor zichzelf, maar juist voor anderen. Op zijn scootmobiel rijdt hij eerst door Noordwijk om de beste ingrediënten te halen, waarna hij begint met koken. Dat kan zomaar uren duren, maar daar maalt Jan niet om. “Koken is voor mij ook een mentale training; zo blijven mijn hersenen bezig.”

Fine Dining Club

Het koken met één hand is geen sinecure. Aileen: “Ik ben opgegroeid met een vader, die maar één arm kan gebruiken. Voor mij was dat normaal, maar als je erover nadenkt dat hij alles zelf kookt, is dat heel bijzonder. Ik zou dat never nooit kunnen.’’ Aileen vertelt over het moment, waarop ze de idee voor het kookboek bedacht. “Nadat pappa in Groot Hoogwaak kwam te wonen, wilde hij de mensen bij elkaar brengen. Hiervoor organiseerde hij dinertjes in zijn huis: de ‘Fine Dining Club’. Door corona was dat niet meer mogelijk, dus ging hij eens per week de maaltijden zelf bij een groep bewoners van Groot Hoogwaak langs brengen. Iedere maaltijd ging gepaard met een menu, dat op papier gezet moest worden en ik was in charge voor die menukaarten.”

“Ik stelde voor om een kookboek te maken. Pappa verzon zoveel creatieve gerechten. Ik ga studeren en dan is het voor mij handig om een kookboek te hebben.’’ Maar eigenlijk is er ook een andere reden voor Aileen, waarom ze met dit voorstel kwam. “Dit kookboek is ook een tastbaar aandenken aan mijn vader; dat er iets is, dat we samen hebben gemaakt.”

Kookvocht

Jan vertelt over zijn passie voor het koken en eten. “Het eerste gerecht in het boek (Groen en Witjes met kinnebakspek), is voor mij het meest emotioneel. Dat kreeg ik bij mijn oma op de boerderij in Gameren in Gelderland, kort na de tweede wereldoorlog. Het was de eerste maaltijd, die ik voorgeschoteld kreeg, die leek op een volledig menu. Met een voorgerecht, hoofdgerecht en boekwijtpap toe. Het kwam op je bord met een overdaad van het kookvocht. Het was zo leuk, dat je jouw aardappels daar zo lekker in kunt prakken. Het is 75 jaar geleden en nog altijd zie ik het voor me en proef de smaak; zo’n indruk heeft dat op mij gemaakt.”

In het boek staan allerlei gerechten uit landen over de hele wereld; van Polen tot Indonesië en dan weer Amerika. Dit zijn allemaal gerechten, waar Jan zelf enorm van genoot en die hij vervolgens zelf is gaan maken. Normaal doet hij dat puur op het gevoel, maar speciaal voor dit kookboek heeft Aileen er voor gezorgd, dat er een precieze beschrijving staat hoe deze gerechten gemaakt moeten worden.

Draadjesvlees

Het kookboek met de lange titel ‘Een verslag van een culinair experiment in Groot Hoogwaak te Noordwijk in coronatijd 2021’ is geen voer voor de verstokte veganist. Vleesgerechten staat hier volop in. “De maaltijden zijn Frans georiënteerd, aangevuld met internationale kookgewoontes. Voor bepaalde gerechten moet je de tijd nemen. Draadjesvlees moet minimaal vier sudderen; totdat het uit elkaar valt. Het levert een verrukkelijke jus op. Al het lekkers komt uit het vlees en verzamelt zich dan in de jus!”

En wat is het favoriete gerecht van Aileen? Daar hoeft ze niet over na te denken. “Sinds een half jaar ben ik vegetariër, maar ‘De ballen van Jan’ vind ik het heerlijkste gerecht; een ouderwetse stamppot met een grote klont boter en een cup sour cream er in. Inderdaad, allemaal dingen die nou niet meer mogen. ‘De ballen van Jan’ zijn ontzettend vet en echt heel lekker!”

 

Titel: ‘Een verslag van een culinair experiment in Groot Hoogwaak te Noordwijk in coronatijd 2021’. ISBN: 978 90 83068 206. Voor 14,95 euro te verkrijgen bij boekhandel Van der Meer.

Een oogstrelend en kleurrijk kijkboek

Werken van Warmonds schilder Mustert vereeuwigd

WARMOND – Drie jaar na zijn overlijden is de Warmondse schilder Aad Mustert vereeuwigd in een boek. In dit boek staan vele tientallen van de door hem gemaakte schilderijen, met kleurrijke panorama’s van plekken uit de hele regio. André van Noort is bestuurslid van het Historisch Genootschap Warmelda. Hij kende Mustert persoonlijk en heeft zich met hart en ziel ingezet, om het boek ‘Aad Mustert schilder van de werkelijkheid‘ te publiceren. “Dit boek vertelt de regionale geschiedenis in de vorm van beeld.”

JOEP DERKSEN

De oorsprong van dit boek gaat in feite terug naar 2002. Van Noort, die in het dagelijks leven archivaris is bij Erfgoed Leiden en omstreken, was gevraagd door de Warmondse Bond van Ouderen om een lezing te geven, over een onderwerp dat hij zelf mocht uitkiezen. “Ik besloot iets te doen met de kunstschilders van Warmond. Door de eeuwen heen hebben namelijk vele kunstschilders in dit dorp gewoond en gewerkt. Jan Steen, Arie de Vois en Jan Hendrik Weissenbruch, maar ook Jozef Neuhuys van de Haagse School. Voor mijn presentatie wilde ik kennis maken met levende kunstenaars en ik wist dat Aad Mustert, zoals ik het toen noemde, plaatjes van het dorp maakte.”

Met een foto van het dammetje naar de boerderij ‘Mijn Ouders Wens’ in de hand vroeg Van Noort of Mustert dit wilde schilderen. Het schitterende aquarelwerk hangt nog altijd in zijn huis. Door de jaren heen gaf Van Noort de schilder enkele andere opdrachten en ontstond er een vriendschapsband tussen hem, de schilder en zijn vrouw Ada. Genietend houdt Van Noort twee van de werken van Mustert in de hand. “Mustert was van huis uit plateelschilder. Hij is een aquarellist, die de échte werkelijkheid weergeeft. Moderne kunst vond hij wel interessant, maar hij wilde ook dat het mensen aan zou spreken. Hij wilde kunst toegankelijk maken voor en groter publiek. Dat was zijn visie.”

Tegels

De in 1929 geboren Mustert verdiende in de tweede wereldoorlog wat geld voor zijn vader met het schilderen van tegels, die zijn vader dan weer kon verkopen. Mustert wilde heel graag schilder worden, maar kreeg het advies dat hij beter een vak kon leren. Op zestienjarige leeftijd kon de jonge Aad als plateelschilder aan de slag bij de Porceleyne Fles, tegen een  weekloon van maar liefst tien hele guldens. Tientallen jaren werkte hij bij dit gerenommeerde bedrijf en hij werkte zich op tot speciaalschilder; voor bijzondere aardewerkschilderopdrachten.

Na zijn VUT (vervroegde uittreding) ging Mustert echt helemaal los, om eindelijk al zijn energie te kunnen steken in zijn grote passie; het schilderen. Zijn vrouw Ada hield alles bij; daardoor weten we, dat Mustert in totaal 868 schilderijen heeft gemaakt, waarvan het overgrote deel aquarelwerken zijn. Van Noort steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken: “Aquarellen maken is de moeilijkste techniek. Als je een fout maakt, is dat niet meer te herstellen. Daarom zijn er maar weinig schilders, die zich verdiepen in de aquarellenkunst.”

Kleurrijke schilderwerken

Het idee voor een boek over Mustert ontstond enkele jaren geleden. Bescheiden als Mustert was, moest hij er in eerste instantie niets van weten. Maar nadat Van Noort de eerste concepttekst had geschreven, werd Mustert toch enthousiast. Het eindresultaat heeft de kunstschilder nooit mee kunnen maken; hij overleed in 2018. Maar ongetwijfeld was hij er stiekem toch trots op geweest. In het boek van bijna honderd bladzijden staan de prachtigste kleurrijke schilderwerken, die Mustert in zijn leven gemaakt heeft. Met vergezichten, bollenvelden, oude en verdwenen panden. Het door Emiel van der Hoeven opgemaakte boek vertelt het historische verhaal van deze streek in geuren en kleuren. Van Noort wijst op enkele details, zoals een oud dak van een nu verdwenen Warmonds pand: “Het is gewoon geweldig! Er zit diepte in het werk, met veel details. Zie eens, hoe verweerd en oud het dak is geschilderd; dat  is pas échte kunst! Over honderd jaar zullen mensen naar deze beelden kijken en zich verbaasd afvragen, hoe het toch kon dat hier zóveel bollenvelden waren. Dit boek is een tijdsbeeld; het vertelt onze geschiedenis in beeldvorm.”

Het boek boek ‘Aad Mustert schilder van de werkelijkheid‘, is voor 20 euro te koop bij Warmelda en Boek Kado Enzo. Van Noort: “Van dit boek kunnen mensen genieten. Het is vooral een kijkboek; oogstrelend en kleurrijk!” Wie veel van de werken van Mustert in het echt wil zien, kan dit nog doen tot 20 maart 2022. Iedere eerste woensdagmiddag en derde zaterdag van de maand is deze tentoonstelling van Warmelda geopend in de Roekenhof; de pastorie van de Protestantse Gemeente in Warmond.

Het boek over Aad Mustert wordt maandagavond gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering van Historisch Genootschap Warmelda. Meer informatie: www.warmelda.nl.