Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 februari 2023

“Carnaval is een feest van diversiteit”

Het carnaval staat weer voor de deur! Voor de buitenstaander is dit een feest van drinken en polonaise lopen, maar achter dit van oorsprong katholieke feest schuilt veel meer. Carnaval gaat om samenzijn, samen zorgen en samen feesten.

Prins Frank Verschuur van de Caskarvieten uit Alphen aan den Rijn is blij, dat na de coronajaren het carnaval eindelijk weer volop gevierd kan worden. Op 18 februari is er weer een Boerenbal, met ‘Flower Power’ als thema. Een hoogtepunt van zijn prins-zijn dit jaar was het bezoek aan de bewoners van het verzorgingstehuis Rietveld, zo geeft Prins Frank aan. Hij deed dit samen met zijn page Chantal en hofmaarschalk Mike, de Raad van Elf en tientallen andere Caskarvieten. “Dit is een van de mooiste dingen om te doen. Het zijn vaak dementerende ouderen en samen zingen we oude liedjes. Je ziet de mensen glimlachen en genieten. Daar doen we het voor. Misschien zijn ze het een half uur later weer vergeten, maar als carnavalsvereniging zorgen we ervoor dat mensen een mooie beleving hebben.”

Carnaval is zijn lust en zijn leven. “Ik loop er al sinds mijn zevende. Bij de Caskarvieten heb ik ook mijn vrouw leren kennen. Mensen die er niets van af weten zeggen: het is een zuipfeest. Maar overal wordt gedronken. Een biertje hoort bij carnaval, net als bij de hockey en voetbal. Maar we zijn in feite gastheer van een groot feest en als gastheer houden wij ons in en ga je niet teveel drinken.” Wat er zo leuk is aan carnaval? “Je kunt los gaan en iets gekker doen dan je normaal doet. Spring uit de band, vergeet de stress, laat alles los en geniet een avondje!”

Prinsenkar

Iwan Vervoort is Lid van de Raad van Elf van de Krooshappers uit Boskoop, dat al sinds 1974 bestaat. Dit jaar zwaait Prins Flora samen met zijn twee hofdames Nathalie en Sanne de scepter. “Carnaval is een feest van diversiteit. Iedereen is verkleed en onherkenbaar, met heel leuke creaties. Boskoop heeft tijdelijk een nieuwe naam: Kwakveen en de grote optocht op de zaterdag trekt tienduizend bezoekers. Met dertig wagens, waaronder veel versierde carnavalskarren en 1250 deelnemers is de optocht een absoluut carnavalshoogtepunt.”

Maandenlang zijn mensen bezig geweest om die karren te versieren, volgens het thema ‘Kwakveen swingt’. Hoewel carnaval vorig jaar op het laatste moment werd toegestaan en er in 2022 een bescheiden gecostumeerd feestje werd gevierd, kunnen dit jaar alle carnavalsremmen los. “In de Cube hebben we carnaval gevierd samen met mensen met een beperking; het was één groot feest”, geniet Iwan nog na. “Dit jaar gaan we er onbezorgd en vol gas tegenaan. Met op zaterdagavond het optochtbal, op zondagmiddag het familiebal en daarna de thema-avond. Carnaval heeft de toekomst.”

Mascha Eickhoff-Verhoeven is bestuurslid van de Plasduikers uit Nieuwkoop en heeft een carnavalsmotto: “Lang leve de lol en de gezelligheid!” De Plasduikers hebben in hun 56-jarig bestaan het veertigste prinsenpaar: Prins Anders en Prinses Violet, met hun twee dochters Esther en Sabrina als pages. “Als bestuurslid ben je het hele jaar door met carnaval bezig. Je moet sponsoren benaderen, locaties regelen en vrijwilligers aansturen. Als je daar op de elfde dag van de elfde maand mee begint, ben je te laat. Voor de carnavalsvierders duurt carnaval van 11 november tot half februari, maar voor het bestuur is carnaval een jaarrond bezigheid.”

Dit jaar wordt voor het eerst een carnavalsmis gehouden in de kerk in Langeraar. Iedereen is dan met (maar ook zonder) carnavalskleding uitgenodigd om deze mis bij te wonen. Onder meer burgemeester Robbert-Jan van Duijn zal dan een toespraak houden, gericht op de geneugten van het carnaval vieren. Ook is er tijdens deze carnavalsmis live muziek te horen. De Plasduikers verzorgen ook wat lekkers en een bloemetje aan de bewoners van zorgcentrum de Aarhoeve. “Carnaval is niet alleen feesten, het gaat om het sociale en een stukje verbinding in het dorp. We laten het dorpse gevoel weer leven. Carnaval is een feest voor iedereen.”

Vechten voor molens

De afgelopen jaren zijn ontelbaar veel artikelen geschreven over de strijd tegen windmolens. Maar dat geldt niet voor de klassieke Nederlandse molens, waarmee wateroverlast wordt voorkomen en waardoor in het verleden graan gemalen kon worden om er brood van te maken.

Het historische en actuele belang van deze molens wordt hartstochtelijk beschermd door de Rijnlandse Molenstichting. Deze stichting kwam er onlangs achter, dat de gemeente Alphen aan den Rijn een fout gemaakt had waar het gaat om de ‘molenbiotopen’. Dat is natuurlijk een lastig woord. Molenbiotoop houdt in, dat een windmolen niet goed kan werken zonder een vrije windtoevoer. Om de wieken te laten draaien, moet de wind namelijk wel de wieken kunnen bereiken. Het bouwen van huizen of planten van hoge bomen kan die zogeheten ‘windvang’ beperken. De algehele regel voor het goed functioneren van een molen is, dat er per honderd meter afstand alleen objecten mogen staan die maximaal één meter boven de grond uitsteken.

De Rijnlandse Molenstichting diende vorig jaar een bezwaarschrift in tegen de aantasting van de molenbiotoop van de Vrouwgeestmolen. Hierin werd deze stichting in het gelijk gesteld, waarop de gemeente Alphen aan den Rijn controleerde of de huidige bestemmingsplannen voor alle molenbiotopen wel op orde waren. Dat blijkt niet zo te zijn.

Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: “De situatie van de Vrouwgeestmolen (waarbij de molenbiotoop-bescherming geheel ontbrak), heeft ertoe geleid dat we alle molens hebben bekeken binnen ons grondgebied. Voor alle andere molens was weliswaar een molenbiotoop opgenomen, maar deze voldeed voor een aantal molens niet meer aan de beschermingsregels die de provincie hanteert.”

Dit komt onder meer ontstaan de provincie in de loop van de tijd de beschermingsregels heeft aangepast. En die wijzigingen zijn nooit doorgevoerd in de bestemmingsplannen van de gemeente. Het gaat vooral om de bestemmingsplannen voor gebieden, waar die molens staan.

 

Het voorbereidingsbesluit dat recent is genomen, zorgt er in eerste instantie voor dat er voorlopig geen nieuwe vergunning kan worden afgegeven voor nieuwe plannen in die gebieden. De woordvoerder: “Totdat het nieuwe bestemmingsplan met de juiste molenbiotoop-bescherming is vastgesteld door de gemeenteraad. Maar de aanvraag voor een vergunning kan alsnog worden verleend als het nieuwe plan past binnen de regels van de molenbiotoop, zoals we deze in het nieuwe bestemmingsplan op gaan nemen.” Uiteraard zijn die nieuwe gemeentelijke regels voor de molenbiotoop dan helemaal overeenkomstig de meest recent opgestelde regels van de provincie.

 

De woordvoerder besluit: “In die gevallen kan er immers geen schade ontstaan voor de molens omdat dan wordt voldaan aan de beschermingsregels” Dankzij de alertheid van de Rijnlandse Molenstichting worden alle andere molens in Alphen aan den Rijn dus beter beschermd.

02 februari 2023

Bouw Brede School Benthuizen begint

BENTHUIZEN – Al meer dan tien jaar wordt er gesproken over een nieuwe brede school in Benthuizen. Een gebouw, waar de leerlingen van de School met de Bijbel (176 kinderen) en de leerlingen van de Arnoldus van Os (151 kinderen) onderwijs en onderdak kunnen krijgen. In april is het eindelijk zover; dan gaat de eerste heipaal de grond in. De hoop is, dat het nieuwe schoolgebouw voor 366 leerlingen aan het begin van het schooljaar 2024 – 2025 in gebruik genomen kan worden.

De huidige schoolgebouwen zijn al bijna zo oud als Methusalem; het pand van de School met de Bijbel werd in 1952 opgeleverd en het leerlingen van de Arnoldus van Os zitten in een pand van 1978. Eigenlijk is iedereen in Benthuizen het er wel over eens. Het is een goede zaak, dat kinderen van verschillende scholen in een dorp als Benthuizen tussen de lessen door en na schooltijd ook met elkaar in contact kunnen komen. De beide scholen komen dus in één gebouw te zitten, maar het gegeven onderwijs blijft verschillend.

Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: “De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in goed overleg met de schoolbesturen en Junis Kinderopvang een ontwerp laten maken. De scholen en kinderopvang behouden hun eigen identiteit en hebben ook aparte entrees. Wel maken de scholen en de kinderopvang gezamenlijk gebruik van bijvoorbeeld de speelzaal en de aula in het hart van het gebouw. Waar mogelijk gaan de scholen en de kinderopvang elkaar ook opzoeken en vinden samenwerkingen op andere gebieden plaats.” De gemeente Alphen aan den Rijn draagt zo’n 5,3 miljoen euro bij aan dit ‘Energieneutrale gebouw’. Zo komt er een warmtekoudeopslag en wekken zonnepanelen de nodige energie op. Het schoolgebouw komt centraal in de nieuwbouwwijk Bentwijck te staan.  

Matthijs Weerheim is bestuurder van Mantum Onderwijs. Hij laat weten, dat er al sinds 2011 een wens bestond voor een brede school, maar dat die wens financieel pas echt concreet werd nadat Rijnwoude (waaronder Benthuizen viel) onderdeel werd van de gemeente Alphen aan den Rijn. Niet alle wensen konden doorgaan. Zo krijgt de bibliotheek geen plek in deze brede school met voor- en naschoolse opvang en ook de gewenste nieuwe sporthal gaat niet door. In plaats daarvan wordt de huidige sporthal opgeknapt.

Weerheim verzekert: “De beide scholen blijven hun eigen levensvisie houden. De School met de Bijbel heeft een christelijke identiteit en de Arnoldus van Os is een openbare school. Wel hebben we met ons allen de drive gehad om de kinderen op één plek samen te brengen. We gaan de leerlingen niet mengen, maar ze komen wel met elkaar in contact. Dat is goed voor een dorp als Benthuizen, met zo’n kleine gemeenschap.”

Hij vervolgt: “In de kinderopvang zullen we meer hand in hand gaan en in het onderwijs blijven de kinderen wat gescheiden. Al pakken we ook dingen samen op, zoals het onderwijs van kinderen met een speciale zorgbehoefte.” Zullen de scholen uiteindelijk onder  één gezamenlijke naam verdergaan? “Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. De onderwijsvisies zijn heel verschillend en daar vinden we ook niets mis mee. Wel kunnen de scholen onderling lokalen uitruilen, als de ene school bij het nieuwe schooljaar wat meer leerlingen krijgt dan de andere school. Mocht het aantal leerlingen helemaal gaan groeien, dan zijn er nog mogelijkheden voor uitbreiding.”

Wethouder onderwijs Gert-Jan Schotanus is blij met de ontwikkelingen: “De Brede School Benthuizen wordt een prachtig, multifunctioneel gebouw. Helemaal aangepast aan de wensen van het onderwijs en kinderopvang van deze tijd.”

Nieuwkoop nieuws in het kort

De gemeente Nieuwkoop wil de woningnood verminderen en heeft daarom het plan bedacht om ‘flexwoningen’ te bouwen. Uit een enquete onder ruim 400 inwoners blijkt, dat er interesse is om zo’n flexwoning te bemachtigen.

Flexwoningen zijn kleine, verplaatsbare, woningen van goede kwaliteit die snel gebouwd en geplaatst kunnen worden. Of deze flexwoningen er ook daadwerkelijk komen, is nu nog niet duidelijk. Eerst moet de gemeenteraad nog aangeven of het gemeentebestuur daadwerkelijk nieuwe flexwoningen in de gemeente Nieuwkoop wil hebben. En onder welke voorwaarden dit moet gebeuren. Zo is de vraag of die flexwoningen maximaal twintig jaar op één plek mogen staan, of dat die termijn juist korter of langer moet zijn. Flexwoningen kunnen ingezet worden om niet alleen permanente inwoners te huisvesten, maar ook andere doelgroepen, zoals arbeidsmigranten. Eerder werd al gesproken over de mogelijke locaties voor deze flexwoningen, zoals de W.P. Speelmanweg in Nieuwveen en de Langeraarseweg achter 150 en nummer 204 in Langeraar. In het voorjaar praat de politiek over dit onderwerp.

Inloopavond

Wie betrokken is bij het dorpshart van Ter Aar loopt op woensdag 15 februari, tussen 18:30 uur en 20:30 uur vast even binnen bij IKC de Vaart (Beverlanderhof 28 in Ter Aar). Daar worden allerlei ‘denkrichtingen’ gepresenteerd over hoe het dorpshart er in de toekomst uit kan komen te zien. Inwoners kunnen daar ook hun eigen ideeën aangeven. Het gemeentebestuur wil naar aanleiding van de plannen en de ideeën een ‘masterplan’ laten opstellen voor het dorpshart.

Deze inloopavond is een vervolg op de eerder gehouden inloopbijeenkomsten. Wie te druk is om naar de bijeenkomst van 15 februari te gaan, kan ook een reactie achterlaten op www.denkmee.nieuwkoop.nl.

Briljant

Wanneer je 65 jaar getrouwd bent, komt de burgemeester natuurlijk langs om een bloemetje langs te brengen. Dinsdag 24 januari overkwam dit het briljanten echtpaar Alie en Henk Pothoff-Scholte uit Nieuwkoop.

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn bracht naast de fleurige ruiker ook een kopie van de trouwakte van het bruidspaar mee. Henk Pothoff heeft zijn leven lang gewerkt als kweker en Alie Pothoff-Scholte gaat door het leven als auteur; zij heeft een boek over haar leven geschreven.

Inrijverbod

Het is voortaan niet meer mogelijk om tijdens de openings-en sluitingstijden van IKC de Vaart met de auto en ander gemotoriseerd verkeer in de Clementszstraat, Mijsstraat en Morreesstraat in Ter Aar te rijden. De gemeente heeft hier een inrijverbod ingesteld, dat geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 08:15 uur en 08:45 uur en tussen 13:45 uur en 14:30 uur. Hiermee wordt het veiliger voor de schoolkinderen om van en naar school te gaan. Al moet je natuurlijk al lopend en fietsend wel blijven uitkijken.

Fietsaanrijding

Twee fietsers hadden een onaangename ervaring in Ter Aar. Zondag 29 januari waren deze wielrenners lekker aan het rijden op de kruising Westkanaalweg en de Hertog van Beijerenstraat. Ze botsten tegen elkaar en een van deze wielrenners raakte ernstig gewond. Deze fietser is naar het ziekenhuis vervoerd.

Prikkans

Wie op een tijdelijke priklocatie nog snel een boostershot tegen corona wil, kan dit donderdag 2 februari voor het laatst doen. Zo’n herhaalprik kan die dag gehaald worden in Partycentrum Parola te Langeraar (tussen 14:00 en 16:00 uur) en het gebouw De Verbinding in Nieuwkoop (van 10:00 tot 12:00 uur).