Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

02 februari 2023

Bouw Brede School Benthuizen begint

BENTHUIZEN – Al meer dan tien jaar wordt er gesproken over een nieuwe brede school in Benthuizen. Een gebouw, waar de leerlingen van de School met de Bijbel (176 kinderen) en de leerlingen van de Arnoldus van Os (151 kinderen) onderwijs en onderdak kunnen krijgen. In april is het eindelijk zover; dan gaat de eerste heipaal de grond in. De hoop is, dat het nieuwe schoolgebouw voor 366 leerlingen aan het begin van het schooljaar 2024 – 2025 in gebruik genomen kan worden.

De huidige schoolgebouwen zijn al bijna zo oud als Methusalem; het pand van de School met de Bijbel werd in 1952 opgeleverd en het leerlingen van de Arnoldus van Os zitten in een pand van 1978. Eigenlijk is iedereen in Benthuizen het er wel over eens. Het is een goede zaak, dat kinderen van verschillende scholen in een dorp als Benthuizen tussen de lessen door en na schooltijd ook met elkaar in contact kunnen komen. De beide scholen komen dus in één gebouw te zitten, maar het gegeven onderwijs blijft verschillend.

Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: “De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in goed overleg met de schoolbesturen en Junis Kinderopvang een ontwerp laten maken. De scholen en kinderopvang behouden hun eigen identiteit en hebben ook aparte entrees. Wel maken de scholen en de kinderopvang gezamenlijk gebruik van bijvoorbeeld de speelzaal en de aula in het hart van het gebouw. Waar mogelijk gaan de scholen en de kinderopvang elkaar ook opzoeken en vinden samenwerkingen op andere gebieden plaats.” De gemeente Alphen aan den Rijn draagt zo’n 5,3 miljoen euro bij aan dit ‘Energieneutrale gebouw’. Zo komt er een warmtekoudeopslag en wekken zonnepanelen de nodige energie op. Het schoolgebouw komt centraal in de nieuwbouwwijk Bentwijck te staan.  

Matthijs Weerheim is bestuurder van Mantum Onderwijs. Hij laat weten, dat er al sinds 2011 een wens bestond voor een brede school, maar dat die wens financieel pas echt concreet werd nadat Rijnwoude (waaronder Benthuizen viel) onderdeel werd van de gemeente Alphen aan den Rijn. Niet alle wensen konden doorgaan. Zo krijgt de bibliotheek geen plek in deze brede school met voor- en naschoolse opvang en ook de gewenste nieuwe sporthal gaat niet door. In plaats daarvan wordt de huidige sporthal opgeknapt.

Weerheim verzekert: “De beide scholen blijven hun eigen levensvisie houden. De School met de Bijbel heeft een christelijke identiteit en de Arnoldus van Os is een openbare school. Wel hebben we met ons allen de drive gehad om de kinderen op één plek samen te brengen. We gaan de leerlingen niet mengen, maar ze komen wel met elkaar in contact. Dat is goed voor een dorp als Benthuizen, met zo’n kleine gemeenschap.”

Hij vervolgt: “In de kinderopvang zullen we meer hand in hand gaan en in het onderwijs blijven de kinderen wat gescheiden. Al pakken we ook dingen samen op, zoals het onderwijs van kinderen met een speciale zorgbehoefte.” Zullen de scholen uiteindelijk onder  één gezamenlijke naam verdergaan? “Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. De onderwijsvisies zijn heel verschillend en daar vinden we ook niets mis mee. Wel kunnen de scholen onderling lokalen uitruilen, als de ene school bij het nieuwe schooljaar wat meer leerlingen krijgt dan de andere school. Mocht het aantal leerlingen helemaal gaan groeien, dan zijn er nog mogelijkheden voor uitbreiding.”

Wethouder onderwijs Gert-Jan Schotanus is blij met de ontwikkelingen: “De Brede School Benthuizen wordt een prachtig, multifunctioneel gebouw. Helemaal aangepast aan de wensen van het onderwijs en kinderopvang van deze tijd.”