Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 april 2010

‘Iedereen gaat de bezuinigingen merken’

Het nieuwe gezicht van Noordwijk presenteert zich

NOORDWIJK – De lijsttrekkers Hak van Nes (Puur Noordwijk), Leendert de Lange (Noordwijk VVD/JES) en Jan de Ridder (CDA) presenteerden woensdag 21 april het nieuwe coalitieprogramma met de titel ‘Het nieuwe gezicht van Noordwijk – Het zonne-akkoord in regentijd’. De vier zonnekoningen, ook wel wethouders genoemd, die Noordwijk gaan regeren zijn Gerben van Duin (PN), Leendert de Lange (VVD), Martijn Vroom (CDA) en Leon van Ast (PN). Geen enkele vrouw dus: ‘De vrouwen zien de uitdaging kennelijk elders liggen.’

De bewoners moeten centraal staan bij de besluitvorming, zo vindt de nieuwe coalitie. De gemeente moet beheerst groeien naar maximaal 30.000 inwoners, voor wie goede voorzieningen, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en veel culturele en sportieve voorzieningen aanwezig zijn. De financiën moeten over vier jaar op orde zijn en financieel moeilijke keuzes worden hiervoor niet uit de weg gegaan.

Snijden

Om dit te bereiken wil de coalitie snijden in de externe kosten van het ambtenarenapparaat en de doelstellingen voor sociale woningbouw, 30% in de kernen en 40% in de uitleggebieden, naar beneden bijstellen. Van Nes: ‘We kijken wat realistisch is; de oude doelstellingen hebben we nooit gehaald. We willen tevens de doorstroom van de woningen op gang brengen.’ De budgetten uit de Wmo voor hulp in de huishouding en individuele voorzieningen worden ontzien bij de bezuinigingen. Ook blijven investeringen in goede huisvesting voor het onderwijs buiten schot. Cultuur- en sportverenigingen moeten uitkijken naar andere manieren om hun kosten te dekken, zoals sponsoring. De gemeente moet tot 2014 vier miljoen euro bezuinigen. Van Nes: ‘Alles staat ter discussie. Iedereen zal het merken, daar moet je duidelijk in zijn. We bekijken ook de kerntaken van de gemeente: is iedere taak echt nodig dat wij dat doen?’

Het college wil de belastingen niet met meer dan de inflatiecorrectie verhogen, met uitzondering van de parkeertarieven en de toeristenbelasting. Voor elk woonadres in Noordwijk kan een gratis parkeerkaart worden aangevraagd die zeven dagen in de week op alle openbare parkeerterreinen voor maximaal twee uur bruikbaar is.

Knelpunten

Tijdens de onderhandelingen kwamen enkele knelpunten naar boven, waaronder de toekomst van het zwembad en de ontwikkelingen van Nieuw Oost met betrekking tot de knelpunten voor Bronsgeest. Voor de financiële haalbaarheid wordt gekeken naar andere bouwinvullingen rondom het zwembad en extra zwemfaciliteiten als een glijbaan, duikplank en een babybad. Van Nes: ‘De ontwikkelingen rond Offem Zuid kunnen versneld worden. We geven ruimte voor Noordwijkse starters, zodat zij een grotere kans maken op een woning. Noordwijkerhout heeft afspraken gemaakt om het zelfstandiger te doen en wij gaan het ook op een eigen manier uitvoeren.’ Wordt hiermee met een bijl geslagen in de wortels van het woonruimteverdeelsysteem? ‘Het huidige systeem is gedoemd om aangepast te worden.’

De vier wethouders werden door Van Nes gepresenteerd: ‘Het was nodig om er vier te hebben, omdat zij daadwerkelijk invulling moeten geven aan het nieuwe gezicht. Zij moeten zich uiterst actief onder de bevolking begeven en moeten hiervoor fulltime beschikbaar zijn. De mouwen moeten worden opgestroopt en dat zal op deze wethouders een behoorlijke druk geven.’ Kon er in heel Noordwijk geen enkele geschikte vrouwelijke wethouder gevonden worden? ‘De vrouwen zien de uitdaging kennelijk elders liggen. Bij Puur Noordwijk heeft zich geen enkele vrouwelijk kandidaat gemeld.’