Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 21.600, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2017

Bouwen aan vertrouwen bij ’Opnieuw Voorhout’

Voorhout – Welzijnsorganisatie ’Welzijn Teylingen’ is gevraagd te bemiddelen in het conflict dat is ontstaan tussen de vrijwilligers van kringloopwinkel ’Opnieuw Teylingen’ en het bestuur van de overkoepelende organisatie SJJV. SJJV-secretaris Jan Seijsener hoopt dat dit ertoe leidt dat het vertrouwen tussen de twee ruziënde partijen wordt hersteld en dat de winkel aan de Herenstraat weer spoedig open kan gaan.

Bij ’Opnieuw Voorhout’, dat in augustus 2016 van start ging, is over een aantal zaken onenigheid ontstaan tussen bestuur en vrijwilligers, wat ertoe heeft geleid dat de kringloopwinkel nu dicht is. Het SJJV-bestuur wil niets liever dan de zaak oplossen, zegt Seijsener. ,,Iedereen heeft zijn eigen mening, maar dan moet je proberen tot elkaar te komen. Wij hebben de hulp van Welzijn Teylingen ingeroepen, om deze problemen op te lossen.’’

Seijsener - die er overigens op wijst dat er niet eerder conflicten bij ’Opnieuw Voorhout’ waren , zoals in een eerder bericht wel abusievelijk in deze krant werd gesuggereerd - hoopt dat Welzijn Teylingen de grieven en problemen van de betrokkenen kan inventariseren, waarna de kwestie met een paar goede gesprekken uit de wereld kan worden geholpen. ,,Hierbij zullen beide partijen water bij de wijn moeten doen.’’

Het conflict draait onder andere om de afdracht aan goede doelen van geld dat in de kringloopwinkel wordt verdiend. De vrijwilligers verbaasden zich er vorige week in deze krant over dat van de 68.000 euro omzet in het afgelopen half jaar maar iets meer dan  3000 euro naar goede doelen is gegaan.

Seijsener maakt duidelijk dat het SJJV-bestuur zich aan die woorden heeft gestoord. ,,Ja, er is 68.000 euro omgezet, maar na aftrek van de kosten blijft er een veel lager bedrag over: om en nabij de 21.000 euro. Hiervan geven we een derde, 7000 euro dus, aan externe fondsen. Dan blijft er ook een derde bij de kringloopwinkel en de resterende 7000 euro wordt gereserveerd voor SJJV-activiteiten en -doelstellingen.’’

Het SJJV-bestuur heeft de vrijwilligers vorige maand twee keer gevraagd om samen met hen een werkgroep op te zetten die de goede doelen selecteert waar geld aan gegeven kan worden. De vrijwilligers zagen hier allemaal vanaf, geeft Seijsener aan. Volgens de vrijwilligers omdat ’het vertrouwen in de SJJV toen al weg was’.

Seijsener en de rest van het bestuur blijven niettemin de hand uitsteken naar de vrijwilligers. ,,We stellen ons open op. We zeggen niet dat we geen fouten hebben gemaakt en als dat zo is, gaan we er wat aan doen. We moeten er met elkaar uit zien te komen. Als we beide die wens hebben, moet dat toch kunnen lukken.’’ De circa 25 vrijwilligers die een brief ontvingen van de SJJV, met daarin de mededeling dat de kringloopwinkel voorlopig dicht blijft, zijn volgens Seijsener welkom om weer terug te komen.

Het is nog niet duidelijk, wanneer de kringloopwinkel weer opengaat. Seijsener hoopt in oktober. Eventueel om te beginnen één of twee dagen in de week. ,,Dat hangt er vanaf hoeveel mensen aangeven als vrijwilliger door te willen gaan. Het SJJV-bestuur hoopt van harte, dat de kringloopwinkel weer als vanouds kan draaien. Zo worden oude goederen gerecycled en kunnen mensen via vrijwilligerswerk weer midden in de samenleving staan.’’

Om dat te bereiken, moet er misschien een andere organisatie komen, die de vrijwilligers aanstuurt. Seijsener: ,,We moeten deze mogelijkheid nog uitwerken.''

Bibliotheek verhuist naar twee locaties

ROELOFARENDSVEEN > De verhuizing van de bibliotheek uit de Alkeburcht moet nog vóór het begin van de winter afgerond zijn. De bibliotheek wordt verplaatst naar twee nieuwe locaties; op de eerste verdieping van Kaskade in Roelofarendsveen en naar 't Spant in Leimuiden. In Kaskade is een lift aanwezig, zodat de bezoekers gemakkelijk de bibliotheek kunnen bereiken. Wethouder Yvonne Peters is tevreden met deze ontwikkeling: ,,Het pas in het 'Bieb op school concept', dat wij volgen.''  

Stormschade valt mee

KAAG EN BRAASSEM – De storm, die vorige week woensdag over het land trok, heeft ook in Kaag en Braassem schade veroorzaakt. Al bleek uiteindelijk de overlast mee te vallen. Bij de gemeente kwamen tien meldingen binnen van takken op de weg; deze takken zijn binnen een dag verwijderd. Daarnaast kwamen er twaalf klachten binnen over rioolstoringen en zorgen over hoogwater. Ook deze ongemakkelijkheden zijn door de gemeente bekeken.

Handjes gezocht voor geitentafel

RIJNSATERWOUDE – Tijdens burendag op zaterdag 23 september spannen vrijwilligers en omwonenden van de dierenweide zich keihard in. Dan gaan ze namelijk een geitentafel maken, zodat deze dieren een mooi klimtoestel hebben. Ook wordt die dag vanaf 10:30 uur het kippenhok van binnen geverfd en het insectenhotel gekeurd. Alle hardwerkende vrijwilligers worden getracteerd op pizza. Aanmelden is niet nodig. Jacqueline Grauwen-Joppe, voorzitter Dierenweide Rijnsaterwoude, stelt: ,,Kom helpen; ook als je maar een uurtje kunt. De dierenweide kan die extra handen en gezelligheid zeker gebruiken!''

CDA-Kamerlid bezoekt kwekerij

WOUBRUGGE – Het Zuid-Hollands CDA-Kamerlid Chris van Dam bezoekt vrijdag 15 september de Nolina Kwekerijen. Dit werkbezoek is onderdeel van een rondgang bij meerdere bedrijven en locaties in deze regio. Samen met het Tweede Kamerlid zijn er ook lokale en regionale CDA'ers aanwezig. ,,Met dit werkbezoek willen we met de mensen ter plaatse bespreken welke uitdagingen en knelpunten zij in de regio ervaren en waar we als provincie een helpende hand kunnen bieden", zo laat Statenlid Marischa Kip weten. Bij Nolina Kwekerijen krijgen de CDA’ers een rondleiding door het bedrijf, dat toonaangevend is in het telen van rozen. Verschillende gespreksonderwerpen komen daarbij aan bod, zoals arbeidsmigranten, herstructureringen en de energietransitie. Hierna vervolgt het gezelschap haar reis richting Alphen aan den Rijn en Gouda.

Prinses Beatrix heropent Googermolen

ROELOFARENDSVEEN – De Googermolen bestaat dit jaar 300 jaar en wordt op zaterdag 14 oktober geopend door HKH Prinses Beatrix. De molen heeft een aantal maanden stilgestaan vanwege groot onderhoud.


Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de Vereniging De Hollandsche Molen. Zij komt speciaal naar Roelofarendsveen om de Googermolen te heropenen. De Googermolen is een van de grootste poldermolens in Nederland. De roeden, waar de wieken aan vast zitten, hebben een lengte van bijna 29 meter en de molenkap weegt 23 ton. De molen fungeert als hulpgemaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de Googerpolder en wordt ingezet bij extreme wateroverlast of als het gemaal niet werkt. Vrijwillige molenaars houden de Googermolen in bedrijf. 

Geen verplichte zonnepanelen op Veenderveld II

KAAG EN BRAASSEM – Op het Veenderveld II moet ruimte zijn voor bedrijven én duurzaamheidsmaatregelen. Wat het college van burgemeester en wethouders betreft, hoeven de bedrijven zelf niet te zorgen voor duurzaamheidsmaatregelen, zo liet wethouder Yvonne Peters (VVD) donderdag 14 september weten.

De gemeenteraad moet zich buigen over een voorstel, waarbij een deel van Veenderveld II is bedoeld voor bedrijven (tot milieucategorie 5). De rest van het gebied kan worden opgevuld met, bijvoorbeeld, zonnepanelen, windturbines of warmte/koude opslaginstallaties. Peters geeft antwoord op de vraag, waarom het college geen eisen stelt aan de bedrijven, om een bepaald minimum aan schone energie op te wekken: ,,Zo ver zijn we niet. We hebben een aantal uitdagingen en duurzaamheid is daar een van de belangrijkste. Als liberaal wil ik niet verplichten, maar bedrijven kijken zelf ook naar de voordelen die het kan bieden. Het is interessant voor ondernemers om te verduurzamen.'' Maar het kan dus heel goed zijn, dat er gebouwen met rokende schoorstenen op Veenderveld II komen te staan? ,,Bedrijven vanaf milieucategorie 5 zijn daar niet welkom; dus de zwaardere industrie zal daar niet komen.''


De wethouder besluit: ,,We zijn nog niet zo ver om regels op te leggen voor duurzaamheid aan die ondernemingen. We vragen aan de raad of Veenderveld II een goede plek is. Als de raad daar 'Ja' tegen zegt, komen we in de fase, waarin we gaan praten over de voorwaarden, welke kansen er zijn en hoe we het gaan inrichten.''

Meer recreatie in Drechtzone

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente wil meer recreatie toestaan in het gebied van de Drechtzone. Zo moet er meer dagrecreatie en verblijfsrecreatie komen, al mag het niet huis-aan-huis worden volgebouwd: ,,De natuurwaarde van de Drechtzone moet behouden blijven'', zo staat in een gemeentelijk rapport te lezen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) licht desgevraagd toe, dat het hier niet gaat om een gebied, waar mogelijk de Drechtdoorsteek wordt gerealiseerd. ,,De Drechtzone gaat vooral over het land direct gelegen aan de Drecht en niet zozeer de hele Vriezekooopsche polder. Of er een Drechtdoorsteek komt, zal niet afhangen van dit onderwerp. De Drechtzone is een prachtig gebied, zowel op de kant als van het water. We denken dat er meer mogelijk moeten zijn.''

Geen stiltegebieden meer

KAAG EN BRAASSEM – Ieder stukje natuur in het buitengebied mag gebruikt worden voor recreatie. De vraag is alleen voor het college van burgemeester en wethouders, of het intensieve of extensieve recreatie moet zijn. Wel ,,wordt ingezet op versterking van de landschapswaarden en biodiversiteit'', zo is in een ambtelijk rapport te lezen.

Bij Intensieve recreatie kunnen activiteiten opgezet worden, dat veel volk moet aantrekken. Met horecagelegenheden en ook is (grootschalige) kortdurende en langdurige verblijfsrecreatie toegestaan. Bij Extensieve recreatie kan worden gedacht wandel- en fietsroutes, ruiterpaden en/of een picknickplaats. Ook kunnen daar laarzenpaden en vogeluitkijkpunten aangelegd worden. Daarnaast krijgen inwoners de kans om bed & breakfast aan huis te realiseren en zelfs horeca is ,,op kleine schaal toegestaan''.


Waarom kiest het college er niet voor, om ook stiltegebieden aan te wijzen? Wethouder Yvonne Peters (VVD) laat weten: ,,Stilteverzoeken zijn geen verzoek geweest van de gemeenteraad geweest. Wij kiezen er voor om ruimte te geven voor kleinschalige ontwikkelingen en op sommige plekken een grotere ontwikkeling.''

Column

Prijsschieten

Als het aan dit college van burgemeester en wethouders ligt, mag er van alles gebeuren in het buitengebied. Ieder stukje groen of blauw is een kans om toeristen uit Gouda, China of Lutjebroek te trekken. De gemeenteraad moet binnenkort een oordeel geven over een collegevoorstel, waarin in het buitengebied óf intensieve recreatie óf extensieve recreatie toegestaan wordt. Met geen woord wordt gerept over het aanwijzen van stiltegebieden, waar de natuur zich in alle rust kan ontwikkelen.

Neen, alles moet wijken voor de almachtige hang naar de toeristen. Zodat ondernemers en inwoners lekker centjes kunnen verdienen. En waarom ook niet, waarde columnlezer? Grootoorvleermuizen, rugstreeppadden en ringslangen hebben toch geen stemrecht! Verbijsterend vond ik een ambtelijk rapport, waarin stond, dat tussen al die recreatieactiviteiten ,,de gemeente nog wil inzetten op versterking van de landschapswaarden en biodiversiteit.'' Dat is natuurlijk je reinste onzin.

Natuurlijk hoeven we niet alle activiteiten de kop in te drukken en allemaal stilletjes achter de geraniums te zitten, zodat de natuur vrijelijk haar gang kan gaan. Maar als mensen, de enige wezens op deze planeet met intelligente breinen, is het onze plicht om ook rekening te houden met de wezens die (letterlijk!) geen stem hebben. Dit college moet dus niet over haar graf regeren en afzien van stiltegebieden. Ook met het aanwijzen van enkele plekken natuur als rustpunt voor de flora en fauna, druk je heus niet allerlei recreatie-initiatieven de kop in.

Natuurlijk is Kaag en Braassem een groene gemeente, maar veel van deze grond is in handen van boeren die deze – terecht, want het is hun brood – gebruiken om koeien te laten grazen of gewassen op te telen. Maar er moeten ook spaarzame stukken buitengebied, in handen van de gemeente, behouden blijven voor onze kinderen en kleinkinderen.


Het is nu aan de leden van de gemeenteraad om in te grijpen. Van harte hoop ik, dat zij wél het besef hebben, dat er plekken moeten zijn, waar de natuur zich kan ontwikkelen. Want het opzetten van recreatie-activiteiten, of het nu horeca, 'activiteiten met een grote publiekstrekkende werking', laarzenpaden of fietsroutes zijn; het gaat wel ten koste van de dieren en planten. Zonder stiltegebieden, waar niet ontwikkelt mag worden, wordt het door recreatiebedrijven vrij schieten op ieder stuk gras of plas in onze nu nog mooie gemeente.  

Tijdelijke onderwijshuisvesting

ROELOFARENDSVEEN – Op het perceel Rembrandt van Rijnsingel 19 mag 'tijdelijke' onderwijshuisvesting komen. Het college geeft deze toestemming, nadat de Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade hier om gevraagd had. De tijdelijke huisvesting is nodig, vanwege de sluiting van de Gerardusschool. De circa tachtig kinderen, die daar nog op zaten, zijn naar een ander gebouw gegaan, maar daar bleek voor hen niet genoeg ruimte.


Wethouder Yvonne Peters (VVD) lichtte donderdag 14 september toe: ,,De tijdelijke onderwijshuisvesting komt achter de Watergang. We willen het op deze manier regelen en zorgen dat het brandveilig is. Het gaat namelijk wel over kinderen.'' En hoe tijdelijk is tijdelijk? Peters: ,,De scholen gaan integreren en dat kost nog even wat tijd. Er geldt een instandhoudingstermijn van maximaal vijf jaar vanaf ingebruikname.'' Als de school de onderwijshuisvesting daarna nog langer wil gebruiken, moet er opnieuw toestemming aan de gemeente worden gevraagd. 

Koffie en thee met alcohol

ROELOFARENDSVEEN – De eigenaar van de Wormkas krijgt van de gemeente toestemming om op het perceel Zuideinde 119 een koffiebar annex theedrinkerij op te richten. Wel moeten de openingstijden tussen 10:00 uur en 22:00 uur strikt aangehouden worden. De gemeente gaat namelijk zonder aankondiging controleren of de uitbater zich aan de regels houdt.

De koffiebar en theedrinkerij in de huidige bebouwing, die bekend staat als de Wormkas, is pas de eerste stap in de ontwikkelingsplannen van de initiatiefnemer. Uiteindelijk moeten daar ook een aantal recreatiechalets, een aanlegsteiger en een receptie met een bedrijfswoning komen. De gemeente heeft hier geen bezwaren tegen.

Wel is de Wormkas-eigenaar in het verleden meerdere malen op de vingers getikt. In De Wormkas vonden feesten en partijen plaats, zonder dat dit was toegestaan. Dit heeft geleid tot enkele handhavingstrajecten, zo informeerde wethouder Yvonne Peters (VVD) donderdag 14 september. Daarom wilde het college meer duidelijkheid over de manier waarop er omgegaan wordt met het schenken van alcohol en de openings- en sluitingstijden. De initiatiefnemer heeft verzekerd, dat er geen wilde drankorgies meer zullen plaatsvinden.

De bezoekers kunnen in de toekomst genieten van een 'totaalbeleving van 10:00 uur tot 22:00 uur'. Men kan er lunchen en dineren en daarbij gepast drinken (alcoholisch en non-alcoholisch) bestellen. Ook vinden er dan rondleidingen en workshops plaats. De doelgroepen moeten ZZP'ers, recreanten, passanten en gezelschappen zijn. In een ambtelijk rapport staat benadrukt: ,,Men wil zich nadrukkelijk niet richten op gezelschappen, die vragen om het kunnen houden van feesten en partijen tot ver na sluitingstijd en met veel geluid en drankgebruik.''


Peters geeft aan, dat de gemeente niet per definitie zal vertrouwen op de blauwe ogen van de ondernemer: ,,Vertrouwen is goed, controle is soms beter. We hebben met hem gesproken over wat hij precies wil doen en hoe je overlast voor de buurt voorkomt. We zijn wel van plan om onregelmatig te kijken of men zich houdt aan de afspraken.''

Geen garantie voor beperken ICT-kosten

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente schakelt over op de ICT-systemen van haar grote broer Alphen aan den Rijn. Maar als de nood aan de man is, blijft er nog altijd de mogelijkheid om uit deze ICT-samenwerking te stappen, zo verzekerde wethouder Yvonne Peters op donderdag 14 september.

De wethouder: ,,Met de raad hebben we vorig jaar best een uitgebreide discussie gehad, over hoe we verder gaan met de ICT, qua continuïteit, dienstverlening en het waarborgen van van de interne stabiliteit van de gemeente. Uiteindelijk is gekozen voor samenwerking met Alphen.'' De inwoners zouden niets moeten merken van het overdragen van de ICT-verantwoordelijkheid, aldus Peters. ,,Maar Alphen scoort goed met haar dienstverlening aan de inwoners. We hopen dat onze inwoners daar van mee kunnen profiteren.''


De kosten om de ICT-diensten over te dragen, zijn eenmalig 800.000 euro. Daarna betaalt Kaag en Braassem ieder jaar een kleine 1,8 miljoen euro voor het uitvoeren van de diensten. Kan de wethouder garanderen, dat deze bedragen niet hoger worden? ,,Garantie? Wat is een garantie van mij waard? Ik heb er alle vertrouwen in, dat we het redden met het huidige budget. Maar ict-projecten zijn ingewikkeld. Er komt heel veel bij kijken.''

Bieb naar brede school

ROELOFARENDSVEEN – De bibliotheek verhuist van haar huidige onderkomen in de Alkeburcht (Wilgenstraat) naar de eerste verdieping van de Brede School Kaskade. De bedoeling is, dat dit binnen enkele maanden kan gebeuren. Tot die tijd blijft de bibliotheek open in het huidige pand. De bedoeling is, dat de bibliotheekbezoekers zo min mogelijk overlast van de verhuizing krijgen.


Hoewel de bibliotheek in een basisschool komt, blijven ook volwassenen welkom om de bieb te bezoeken. Ook als je geen lid bent. Naast het lenen van boeken, kunnen mensen er ook terecht voor het Taalhuis.Vooralsnog komt er geen biebloze periode; de huidige locatie blijft open, totdat de nieuwe vestiging is geopend. Wethouder Yvonne Peters (VVD) maakte bekend, dat er ook een bibliotheekvestiging in 't Spant in Leimuiden komt. Het college vindt dit ,,een goede ontwikkeling in lijn met het 'bieb op school concept', dat we willen aanhouden'', aldus Peters. 

Oude producten nog prima eetbaar

Zevenhoven – Voor mensen, die de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt, is het een gruwel; voedsel weggooien. Maar in de huidige maatschappij belandt een groot deel van het geproduceerde voedsel in de vuilnisbak. Iedere Nederlander gooit jaarlijks maar liefst 74 kilo aan eten weg. Het Seniorenplatform Nieuwveen nodigde voedingskundige Martin van der Gaag uit om te vertellen over welk voedsel ook na de houdbaarheidsdatum nog prima te eten is. Het publiek hing aan zijn lippen.

Het zijn met name de jongere mensen (onder de 40), die geen probleem hebben met het weggooien van voedsel. Maar liefst 23% van de melkdrinkers gooit een ongeopend melkpak weg, als de 'uiterste houdbaarheidsdatum' is bereikt. Doodzonde, zo oordeelt Van der Gaag: ,,De inhoud hiervan is nog prima te drinken, als je dat pak al die tijd in de koelkast had staan.'' Producten als gedroogd vlees, flessen priklimonade en blikjes leverpastei, maar ook ongeopende pakken koffie kunnen jaren nadat ze verpakt zijn, prima genuttigd worden.

En fruit en groenten hoeven niet glanzend groen of rood te schijnen om lekker te zijn; ook als er een paar lelijke plekjes op zitten, zijn ze nog goed eetbaar. ,,Je kunt er prima soep of salade van maken.'' Bananen die bruin zijn geworden, belanden al snel in de groene afvalbak; totaal onnodig, want de inhoud is volgens de voedingskundige prima eten; ,,Deze bananen zijn zelfs zoeter, dan als de schil nog geel is.''

De 34 senioren en ultrasenioren kregen van Van der Gaag een lesje over houdbaarheidsdata. De inhoud van verpakkingen met daarop de opmerking ,,Te gebruiken tot...'' moeten na die datum ook niet meer gegeten of gedronken worden. De kans is groot, dat er dan teveel bacterieën in ontstaan. Maar afgesloten pakken, waarop staat: ,,Tenminste houdbaar tot...'' kunnen prima nog een paar dagen langer mee. Toch gooien veel supermarkten vanwege de kans op aansprakelijkheid die producten weg, als de 'uiterste' datum is bereikt.

Veel van de aanwezigen hadden voorafgaand aan deze bijeenkomst in de eigen voorraadkast gekeken en onderzocht of ze nog verpakkingen hadden, die over de houdbaarheidsdatum waren. Van der Gaag werd overladen met tientallen producten: koffie, wijn, cornflakes, worstjes en bier. Myriam van der Zwet vertelt dat ze haar antieke blikje bonenkruid heeft meegenomen: ,,Deze had mijn moeder altijd gebruikt. Joost mag weten, hoe oud het is.''
Adri Vermeulen had een oude fles slaolie meegenomen, die uit een erfenis van een tante kwam. ,,Hij is nog goed, maar ik ga 'm niet gebruiken; we bewaren 'm.'' De aanwezigen kregen tot slot nog een tip van de voedingskundige: ,,Er is alleen sprake van mogelijk gevaarlijk bederf, als een product is blootgesteld aan water én warmte én zuurstof.''


Aan het eind van de bijeenkomst bekeek Van der Gaag wie het oudste product mee had genomen. Van der Zwet bleek met haar blikje van voor de oorlog de tweede plaats behaald te hebben. De absolute winnares was echter Truus van Tol; haar fles wijn was in 1916 gebotteld. Beide dames ontvingen een koelkastthermometer. 

Huurwoningen opgeknapt

Nieuwkoop – Woningstichting Nieuwkoop (WSN) maakt 70 woningen in Nieuwkoop en Noorden energiezuiniger. Door de werkzaamheden moet ook het wooncomfort voor de bewoners verbeteren. Het gaat hier om huizen, die in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw zijn gebouwd. Deze woningen staan in de Esdoornstraat en Waterleliestraat in Nieuwkoop, maar ook in de Chrysantenstraat, Rozenstraat en Simon van Capelweg in Noorden. Door het (beter) isoleren van de woningen gaat ook de prijs van de energierekening omlaag. Op deze manier hoeven de bewoners geen huurverhoging te betalen voor de verbetering van hun huis en kan WSN toch de kosten terugverdienen. De werkzaamheden beginnen later deze maand en worden naar verwachting begin 2018 afgerond.

Driekoppenland helemaal gasloos

Noorden – De gemeenteraad wil gasloze huurwoningen op het bestemmingsplan Driekoppenland. Een motie van D66, SBN en SGP/ChristenUnie werd donderdagavond unaniem aangenomen. Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) gaat daarom met Annelies Barnard van de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) praten. WSN krijgt de kans om alsnog toe te zeggen, dat er gasloze huurwoningen op Driekoppenland komen. Zo niet, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om met andere woningstichtingen in de regio Holland Rijnland te praten, laat Elkhuizen weten. De raadsleden waren duidelijk; zij willen alle 54 woningen in Driekoppenland gasloos hebben. Barnard houdt haar kaarten voor zich: ,,Het is goed om een gesprek aan te gaan en te kijken of we echt alles al met elkaar hebben uitgewisseld.'' 

Comité zoekt beste vrijwilliger

Nieuwkoop – Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie begin januari worden de duizenden vrijwilligers symbolisch bedankt. Wie iemand kent, die speciaal in het zonnetje gezet moet worden en de Vrijwilligersprijs verdient, kan deze persoon voordragen. Het Comité Vrijwilligersprijs Nieuwkoop maakt dan een keuze uit de kandidaten. Er is een speciale prijs voor een jeugdige vrijwilliger (tot 21 jaar). Een voordracht kan digitaal verstuurd worden via de website van de gemeente Nieuwkoop: https://secure.nieuwkoop.nl/home/vrijwilligers_44747/simform/form/step/jeugd-vrijwilligersprijs/uw-gegevens-0.

ROHWN ondertekent huurcontract voor Sassembourg

SASSENHEIM – Frans Zonneveld en Hans Brehler, bestuurders van ROHWN, ondertekenden woensdag 13 september een huurovereenkomst, samen met Steven Schrader van Woonstichting Vooruitgang. Vanaf 1 december is Sassembourg het nieuwe onderkomen van deze zorginstelling.

Zonneveld vertelt, hoe het zo gekomen is: ,,Dit is een uniek moment in de geschiedenis van ROHWN. We zijn tien jaar geleden begonnen vanuit helemaal niets. Iedereen werkte nog vanuit huis. Drie jaar geleden hadden we een ander onderkomen en nu zijn we zo gegroeid, dat we meer ruimte nodig hebben om nog betere ondersteuning te kunnen geven aan de huisartsen.''

Brehler laat weten: ,,De ROHWN functioneert al wat langer binnen Sassembourg in een 'Stuurgroep multilijnszorg' samen met onder andere het Alrijne Ziekenhuis, Activite en alle paramedici in het gebouw. De omgeving van zorg is complex en daardoor is de onderlinge samenwerking heel belangrijk. We hebben nu dus heel korte lijnen met alle zorgverleners. De belangrijkste reden voor ons, om te kiezen voor Sassembourg, is de zorgsignatuur van dit pand. De huisartsen, praktijkondersteuning of assistent die ons bezoeken, weten dat dit pand volledig geënt is op zorg.”


De organisatie komt in een volledig nieuwe ruimte van Sassembourg, zo laat Schrader lachend weten: ,,We moeten nog vol aan de bak. We hebben een aannemer ingeschakeld, die er voor zal zorgen, dat ROHWN op 1 december full service van start kan gaan.''  

15 september 2017

Mens centraal in uniek luchtvaartboek

RIJNSBURG > Voor het eerst is er een boek verschenen over de Marineluchtvaartdienst (MLD), dat niet alleen allerlei vliegtuigen beschrijft, maar vooral gaat over de mensen er omheen. Drie jaar van zijn leven heeft Rijnsburger Aad van der Hout gestoken in dit 'historisch verantwoord' boekwerk van 465 pagina's. Vrijdag 15 september wordt het officieel aangeboden aan de Commandant der Zeestrijdkrachten Rob Verkerk én de commandant der Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt.

Door Joep Derksen

Het boek, met als titel ,,Een eeuw Marineluchtvaartdienst'' verhaalt over de geschiedenis van de MLD, die in 1917 werd opgericht. Samen met drie andere auteurs (Kees Leebeek, Anne van Dijk en Kees Bakker) heeft Van der Hout honderden uren gestoken in allerlei archieven en gesproken met diverse personen om de mooiste verhalen boven water te halen. Van der Hout is (evenals de mede-auteurs) tientallen jaren marine-officier geweest en daarna afgestudeerd als historicus. Een belangrijk deel van het boek is ook gewijd aan de opkomst, bloei en sluiting van het marinevliegkamp Valkenburg. En natuurlijk de afstoting van de Orion patrouillevliegtuigen.

Eigenlijk doet de sluiting van het marinevliegkamp Van der Hout nog altijd pijn, zo beaamt hij openhartig. ,,Ik heb met veel plezier bij de MLD gevlogen. De politiek stelde in 2003, dat er een structureel exploitatietekort was bij Defensie en dat de Marine 55 miljoen euro moest bezuinigen. Het vliegkamp Valkenburg en de Orions pasten daar naadloos in. Die sluiting was alleen financieel gedreven.'' Van der Hout weet veel over de geschiedenis van het vliegveld en dat komt ook in het boek naar voren. ,,De bouw van Valkenburg begon in 1939 en was bedoeld voor het leger, maar het was niet klaar toen de Tweede Wereldoorlog begon. De eerste vliegtuigen die daar landden, waren van de Duitsers tijdens de invasie.'' De ironie van het lot van Valkenburg wilde, dat de allerlaatste Orions afgedankt en verkocht werden aan Duitsland, waarna hun laatste vlucht vanaf Valkenburg naar dat land ging. Na de sluiting van Valkenburg in 2006 heeft het de functie van vliegveld verloren.

In het boek wordt verder uitgebreid ingegaan op de vaste vleugelvliegtuigen, die vanaf Valkenburg gevlogen hebben en op de helikopters van de Marine, die op De Kooy bij Den Helder hebben gestaan en daarvandaan nog steeds opereren. Er staan prachtige belevingsverhalen in, met honderden kleurenfoto's, maar ,,Een eeuw Marineluchtvaartdienst'' is niet bedoeld als spannend jongensboek. ,,We wilden een wetenschappelijk verantwoord boek schrijven. Zoals het bij een historicus hoort, hebben we enige afstand genomen van het onderwerp waarover we schreven. Dat verhoogt de kwaliteit en we zijn daar goed in geslaagd.'' Wie zich interesseert in de luchtvaarthistorie zal smullen van de inhoud; daar is Van der Hout van overtuigd: ,,Het boek staat vol seastories: anekdotes, spannende, soms dramatische en ook wonderlijke verhalen van de ‘ogen, oren en tanden’ van de vloot, zoals de MLD ook wel werd genoemd.''

Zoals die nacht in januari 1965, toen een vlieger plotseling de motoren hoorde starten van een Neptune. Twee overenthousiaste vliegtuigmakers besloten om op eigen houtje met die Neptune te gaan vliegen, in het pikkedonker. Ze zagen na de start van Valkenburg vrijwel niets, misten de torenflats in Katwijk op een haar en zijn daarna in de zwarte Noordzee gestort en om het leven gekomen. Ook verhaalt het boek over een geheime missie van Curacao naar Suriname in 1993, toen in Suriname net een nieuwe opvolger van Bouterse als bevelhebber was benoemd. Een coupe dreigde en de Orion-bemanning van Valkenburg bracht wapens om de democratisch gekozen regering te beschermen.


Het boek ,,Een eeuw Marineluchtvaartdienst'' is voor 59,90 euro te bestellen bij uitgeverij Geromybv.nl. Van der Hout vindt het een aanrader: ,,In dit full colourboek hebben wij niet de vliegtuigen, maar de mens centraal gesteld; niet alleen de vliegende bemanningen, maar ook de onderhoudstechnici.''

Alleen praten over denken en dromen

KAAG EN BRAASSEM – Ruim honderd mensen bezochten gisteravond de inwonersbijeenkomst over de ruimtelijke ontwikkelingsplannen voor de verschillende dorpen. Veel aanwezigen vonden, dat de gemeente wel op mag schieten met het uitvoeren van allerlei ideeën. Maar anderen vonden, dat er af en toe op de rem getrapt mag worden. Ondertussen spraken de raadsleden over vijf vergaande toekomstplannen voor de gemeente.

Zo heeft Luuk Oltmans uit Leimuiden eens uitgezocht hoeveel gemeenschapsgeld voor sport en cultuur er naar de verschillende dorpen gaat. ,,Leimuiden stond op de een nalaatste plaats; net boven Oud Ade''. Wat hem betreft gaat er gemeentegeld naar de verkeerde zaken: ,,Waarom is er geen subsidie voor het medisch cluster in Leimuiden, maar geeft de gemeente wel 8.000 euro subsidie aan een ondernemer, die toeristenhuisjes wil bouwen in het buitengebied?'' Piet Alkemade vindt juist, dat er wat meer actie mag plaatsvinden in deze dorpen. ,,Het schiet niet op. Een half jaar geleden hadden we een informatieavond en nu zijn we nog net zo ver. Er wordt alleen maar gesproken over 'denken' en 'dromen', maar gedaan wordt er niets.''

Diezelfde avond spraken de gemeenteraadsleden over wat Kaag en Braassem de komende jaren gaat doen met verschillende onderwerpen. Dan gaat het om hoeveel sociale woningen er gebouwd moeten worden, de natuur- en ontwikkellocaties, de Drechtzone en Veenderveld II. Eerder had de raad Veenderveld II al als mogelijk bedrijventerrein afgewezen. Nu is er de keuze om er toch zo'n industrieterrein te bouwen, of deze velden te gebruiken voor windmolens en zonnepanelenvelden. SVKB wil er pertinent geen nieuwe bedrijfsgebouwen. ,,Je kan ons landschap maar één keer kapot maken en naar de Filistijnen helpen'', liet fractievoorzitter Petra van der Wereld weten. D66 ziet liever duurzaamheidsopwekkers als windmolens en zonnepanelen dan een bedrijventerrein. Gino Wesselman: ,,Producten voor energieopwekking zijn tijdelijk van aard; die kun je over 25 jaar weghalen, maar je zit voor honderd jaar vast aan gebouwen op een bedrijventerrein.''


PRO en VVD hebben niet zoveel problemen met een nieuw bedrijventerrein, maar burgerlid Jan van der Geest (VVD) was faliekant tegen het aanleggen van zonnepanelenvelden. ,,Onze polders vol leggen met zonnepanelen is vernietigend voor het beeld van het open landschap. Dan wordt alles dicht gelegd met zonnepanelen. We moeten zorgen dat niet onze hele omgeving vol ligt met die glinsterende velden.'' Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) vond dit soort velden wel een optie, als ze langs de A4 liggen. De raadsleden gaan nog een maand lang goed over dit en de andere vier onderwerpen nadenken en nemen hier op maandag 9 oktober een besluit over.

Torenschuddersfeest knallend richting einde

Nieuwkoop – Het Torenschuddersfeest beleefde dit jaar haar mooiste, maar misschien ook haar allerlaatste editie. Al twee jaar heeft de organisatie geen hoofdsponsor meer en de kas is nu schoon op. De 500 boten en duizenden deelnemers op het water maakten er desondanks tijdens de afsluitende 'verlichte botenparade' een enorm feest van, inclusief keiharde muziek, vuurwerk en uiteraard drank. Een duikteam van de brandweer staat continue klaar om in te grijpen voor het geval iemand teveel aan Bacchus geofferd heeft en van een boot valt.

Alle deelnemende bootjes zijn versierd. De een vindt een paar slingers al voldoende, maar er zijn ook boten die een complete metamorfose hebben ondergaan. Nico van der Torre is verkleed als 'Ma Flodder'; compleet met tatoeage en sigaar. Zijn boot heeft 'Fort Oranje' als thema en de deelnemers van zijn team zijn maanden bezig geweest met de voorbereiding. ,,Het is hier een en al gezelligheid, wie niet vaart heeft geluk'', zo wijst hij lachend op de mensen die in colonne voorbij komen varen; allemaal inclusief kratten bier en andere alcoholische versnaperingen.

Het vaartuig van Patrick Scholten heeft het 'Rock 'n Roll' thema, compleet met de achterkant van een knalroze Cadillac. ,,Hoe beter de boot versierd is, hoe mooier het feest. Het is hier altijd één brok gezelligheid.'' In voorgaande jaren heeft zijn team meerdere malen de hoofdprijs gewonnen met hun thema's als 'Kiss, Queen, en Miami Vice. Ook dit jaar behoren ze overduidelijk tot de kanshebbers. Ondertussen stappen tientallen feestvierders in een knalroze praam, om later die avond het vuurwerk op een mooie plek te kunnen bekijken. Bovenop elkaar gepakt in het vaartuig begint de tocht: ,,We zijn net bootvluchtelingen!'', lacht de schipper.

Zeventien jaar geleden bedacht toenmalig burgemeester van Nieuwkoop Onno van Veldhuizen het Torenschuddersfeest. De jaarlijkse kosten van het feest, zo'n 7.000 euro, werden vooral gedragen door een bank en een verzekeringsmaatschappij, maar deze zijn allebei met de sponsoring gestopt. De gemeente weigert ook om de financiering op zich te nemen, zo maakt burgemeester Frans Buijserd overduidelijk: ,,Het is jammer dat er niet meer gesponsord wordt, maar als gemeente zijn wij er niet voor de structurele subsidies. Dit is een mooi feest, maar wel voor het dorp Nieuwkoop zelf en dat dorp met het feest ook dragen.''

Deze woorden voelen voor mede-organisator Gerrit Brouwer als dolksteken in de rug. ,,De bodem is bereikt, omdat we al twee jaar geen hoofdsponsor hebben. Het Torenschuddersfeest is bedoeld als eerbetoon aan de Nieuwkoopse vrijwilligers, maar de gemeente heeft de ziel er uit gehaald. Ze hebben ons de vrijwilligersprijs afgepakt en de sponsoring stilgezet. Het hele feest, inclusief de bromfietsclub De Stofwolk, de kunst en creamarkt en de botenparade leeft enorm in ons dorp en daarbuiten. Maar er hangt een prijskaartje aan. Er is 50% kans, dat het Torrenschuddersfeest volgend jaar wordt gehouden, maar zonder hoofdsponsor is het einde verhaal.


Brouwer zegt verwachtingsvol: ,,We zijn in gesprek met één hoofdsponsor, dus er gloort hoop aan de horizon.'' De deelnemers blijven hopen op een goede afloop. Van der Torre: ,,Dan komen we volgend jaar toch allemaal met onze boten, zonder dat er muziek is?! Scholten: ,,De brandweer en politie moeten ook betaald worden, dat snap ik. Maar het zou bloedzonde zijn, als dit feest wordt afgeschaft.'' Organisator John Kempers blijft positief over de komst van sponsoren: ,,Lokale bedrijven zijn gelukkig heel erg trouw maar daar redden we het nog niet mee. Er zijn er meer nodig maar die gesprekken gaan nu komen. We hebben een oproep gedaan in de media. Daar zijn wat reacties op gekomen en we gaan de komende tijd met hen in gesprek. Dus vooralsnog blijven we positief en gaan door naar 2018.''

Winkeliers in rep en roer

Nieuwkoop moet een compacter winkelcentrum krijgen; winkels van het Kennedyplein en de randen van het centrum moeten daarom verhuizen. Dat is de belangrijkste aanbeveling in een actieplan van het Platform De Nieuwe Winkelstraat om het centrum toekomstbestendig te maken. Het advies heeft grote verdeeldheid gezaaid onder de winkeliers, bleek gisteravond in een bijeenkomst van ondernemers en gemeente. ,,Het moet voor beide partijen een win-win situatie worden.''

Het Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) heeft een “actieplan toekomstbestendig Nieuwkoop centrum’’ opgesteld. De DNWS deed dit op verzoek van de gemeente Nieuwkoop en de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop. Er zijn namelijk grote zorgen over het voortbestaan van de winkelcentra Kennedyplein en Reghthuysplein. Het onderzoek geeft aan, dat de beide winkelpleinen elkaar beconcurreren en dat het beter is om één winkelcentrum over te houden. De winkeliers zelf zijn hier niet blij mee. Jeroen van Wijk is eigenaar van de gelijknamige keurslager: ,,We beconcurreren elkaar niet. Hier op het plein zitten voor het grootste deel verswinkels met dagelijkse boodschappen; die vind je niet op het Regthuysplein.''

Het Nieuwkoopse centrum wordt door de winkeliers geroemd om haar historische pandjes, groen en water. Maar wie door het winkelgebied loopt, krijgt onherroepelijk last van koude rillingen. Veel panden staan leeg, gebouwen zijn slecht onderhouden, de bewegwijzering is onvindbaar en terrassen zijn gesloten op zonnige dagen. De kritiek in het rapport liegt er niet om. Het winkelcentrum moet 'toekomstbestendig' worden. En alle winkels zouden alleen nog om het Reghthuysplein moeten staan. Dat zou leiden tot allerlei verschillende winkels, waaronder twee supermarkten en de leegstand op het Reghthuysplein is dan ook direct weg. Wel moet daar dan een parkeerverbod komen, zodat het fijner wordt om op dit plein te winkelen. En de winkeliers moeten daar gezamenlijk zorgen voor meer promotie van het centrum, om zo extra bezoekers te trekken.

De winkeliers aan het Kennedyplein zijn er faliekant op tegen, dat ze hun bedrijven moeten verplaatsen. Ze maken zich zorgen over de bereikbaarheid en het gebrek aan parkeerplaatsen. Van Wijk en hij is het niet eens met de conclusies. ,,DNWS had als opdracht meegekregen een actieplan te maken voor de hele gemeente Nieuwkoop. Ze hebben zich nu alleen toegespitst op het Regthuysplein. Wij willen niet verhuizen, omdat het voor ons een achteruitgang zou betekenen. Wij moeten de lege plekken opvullen, die op het dorp zijn ontstaan. Er staat ook letterlijk dat het voor ons een achteruitgang betekent. Dat betekent dus omzetverlies en daar doen we het niet voor.'' Van Wijk maakt zich geen zorgen over het voortbestaan van de winkeliers op het Kennedyplein. Wij zijn altijd bereid om constructief mee te denken, maar de winkels op beide pleinen moeten er beter van worden. Het moet voor beide partijen een win-win situatie worden als we gaan samenvoegen. Als een partij er slechter van wordt, is dat niet goed.''


Toch blijft DNWS bij haar advies om de winkels te centreren op het Reghthuysplein: ,,De instandhouding van beide centra is geen levensvatbaar scenario voor Nieuwkoop. Door de leegstand in het centrum en de afname van bezoekersaantallen zijn de effecten van kannibalisme nu al merkbaar.'' Van Wijk besluit: ,,Onze kracht is, dat we hier met ons allen goed gecentreerd zitten, met goede parkeergelegenheid voor de deur, in combinatie met de supermarkt. Als wij lukraak over het dorp worden verdeeld, gaat die kracht verloren.'' De ondernemers gaan deze week met de politiek praten over het rapport. 

Winkeliers slijpen de messen

Nieuwkoop – De ondernemers van het Kennedyplein en het Reghthuysplein staan lijnrecht tegenover elkaar, waar het gaat om de conclusie van het DNWS-rapport. De Reghthuysplein-ondernemers roepen de gemeenteraad op om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen besluiten te nemen, zodat er op korte termijn één winkelcentrum komt. De Kennedypleinondernemers willen hun mooie plek niet opgeven, om hun collega's verderop in het dorp te ondersteunen.

De afgelopen jaren is het Reghthuysplein steeds minder aantrekkelijker geworden. Winkels en voorzieningen verdwenen en hiervoor in de plaats kwamen makelaarskantoren en leegstaande panden. Tijdens een bijeenkomst met de raad hield ondernemer Sabine Zimmer (eigenaresse van Blue by Rosa) een hartstochtelijk pleidooi: ,,Ons hart loopt leeg. In de laatste tien jaar zijn ruim twintig ondernemers uit het hart van Nieuwkoop vertrokken. Verswinkels, een apotheek of bibliotheek zijn niet meer te vinden in het centrum. Ook de eerste winkelketen heeft de stekker uit Nieuwkkop getrokken. Als er niets gebeurt, sneuvelen er nog meer winkels. We zijn niet meer trost op onze parel in het groene hart. De gemeenteraad moet nu het besluit nemen om de twee winkelcentra te fuseren. Anders wordt dit een slaapdorp, dat uiteindelijk voor niemand goed is.''

Bas Bobeldijk, eigenaar van de Jumbo supermarkt, sprak namens de ondernemers op het Kennedyplein. Hij liet weten, ,,de zorgen van het Reghthuysplein te begrijpen, maar wij kunnen niet ergens aan meewerken, als wij er zelf op achteruitgaan. Het kan geen goed fundament zijn, dat wij moeten inleveren, om anderen te helpen.'' Hij pleitte voor een nieuw advies, waarbij gekeken wordt naar de gevolgen van het realiseren van één winkelcentrum.


Leo Kooyman (VON, Verenigde Ondernemers Nieuwkoop): riep alle ondernemers op om ,,niet in de loopgraven te gaan zitten. Bas Groen is voorzitter van de Werkgroep Retail, die opdracht gaf voor het rapport. Hij erkende, dat niet alle vragen beantwoord zijn door het onderzoek. ,,De onderzoekers wilden geen oplossingen verzinnen, maar kijken waar de vraagstukken liggen. Mogelijk is het voor hun een verdienmodel, dat er vragen blijven na het onderzoek.'' Hij stelde voor, dat ,,een oliemannetje'' wordt aangesteld om de ondernemers van de beide pleinen weer met elkaar te laten praten. Mochten de ondernemers van het Kennedyplein gedwongen worden te verhuizen, dan zal dat met een prijskaartje gaan, zo liet keurslager Jeroen van Wijk weten: ,,Ik heb mijn pand op het Kennedyplein niet gekocht, om het daarna weg te geven.'' 

WSN zoekt woonwensen

Nieuwveen – Woonstichting Nieuwkoop (WSN) wil heel graag weten in welke huizen of appartementen de senioren willen wonen. De organisatie heeft bouwplannen voor Nieuwveen en daarom wil WSN weten, wat de woonwensen zijn van de 50-plussers in niet alleen dat dorp, maar ook Vrouwenakker.


Met de resultaten van het onderzoek worden de bouwplannen van WSN aan de A.H. Kooistrastraat in Nieuwveen verder ontwikkeld. Eerder zou daar een WoonZorgZone komen, maar door wettelijke regels mag WSN geen nieuwe verzorgingshuizen meer bouwen. En dus is het belangrijk om te weten wat de potentiële bewoners willen. Wie vóór 1968 geboren is, mag daarom een enquete invullen op: http://bewonersonderzoek.wst-nieuwkoop.nl. Een papieren exemplaar van die enquete kan aangevraagd worden, door te bellen met de gemeente Nieuwkoop (140172). 

,,Redelijke'' dwangsom van 5.000 euro

RIJPWETERING – De gemeente start een handhavingstraject tegen de eigenaar van het perceel Lange Dwarsweg 6. Het is een voorlopig piekpunt in een zaak, die zich al jaren voortsleept.

Eerder had de eigenaar van de gemeente al een jaar de tijd gekregen om een nieuwe aanvraag voor een bestemmingsplan in te dienen, waarna de door hem uitgevoerde werkzaamheden mogelijk gelegaliseerd kunnen worden. Maar volgens de gemeente is dat niet gebeurd; ,,Er is geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag bestemmingsplan in te dienen.'' Eerder dit jaar hebben handhavers het terrein gecontroleerd en meerdere overtredingen geconstateerd. Zo zijn een dam en duiker zonder omgevingsvergunning geplaatst en is een groene elektrische stalen toegangspoort in strijd met het bestemmingsplan. Ook worden er spullen op het terrein opgeslagen, zonder de vereiste omgevingsvergunning.


Voor het gemeentebestuur is de maat nu vol en de eigenaar krijgt een dwangsom van 5.000 euro opgelegd, als de illegale constructies niet binnen acht weken worden verwijderd. Een ambtelijk rapport laat weten: ,,De hoogte van de dwangsom is redelijk en voldoende als financiële prikkel om de overtredingen te beëindigen.''

,,De Tweesprong wordt niet platgegooid''

KAAG EN BRAASSEM – De Tweesprong heeft vorig jaar geld overgehouden en geeft een deel hiervan terug aan de gemeente, de enige aandeelhouder van deze organisatie. Het gaat om een bedrag van 49.644 euro. Wel staat De Tweesprong de komende jaren voor enorme uitdagingen, met name waar het gaat om het onderhoud van het gebouw en de vervanging van materialen.

Door Joep Derksen

Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) gaf vorige week een toelichting. ,,Één van de risico's de komende jaren is, dat de Tweesprong een beetje ouder wordt. Er komt een aantal forse uitgaven aan op het gebied van onderhoud.'' Dan gaat het om bijvoorbeeld het dak, maar ook de kozijnen van het gebouw. De wethouder: ,,De installaties in de Tweesprong doen het veel langer, dan in de boeken stond. Nu komt het moment dat die installaties vervangen moeten worden. De Tweesprong is in eerste instantie verantwoordelijk, maar als zij het niet trekken moeten ze (voor financiële ondersteuning, JD) naar de aandeelhouder; de gemeente.

Maar is er dan wel sprake van een goed financieel beleid? Wie een auto koopt, legt daarna ieder jaar geld opzij voor het onderhoud van die auto en om vervolgens een aantal jaren later weer een andere auto te kunnen kopen. De Tweesprong zou toch ook voldoende geld opzij moeten leggen voor het onderhoud en de vervanging? Schoonderwoerd reageert: ,,Er is een meerjarenonderhoudsplan, maar dat is veranderd, net als de duurzaamheidseisen die tien jaar geleden anders waren dan nu. We vonden het in 2007 met die duurzaamheid wel best, ook al moesten we het zwembad met een kolenhok stoken. Nu zijn de installaties niet meer toereikend.'' Er wordt nu nagedacht om op het platte dak van de sporthal zonnecollectoren aan te brengen.


Over één ding wil Schoonderwoerd heel duidelijk zijn: de Tweesprong wordt niet platgegooid. ,,De Tweesprong is bezig met een visie op de lange termijn. Er is geen sprake van dat de Tweesprong weg gaat, of het zwembad dicht gaat. Het bestuur van de Tweesprong is wel aan het nadenken over de verlieslatende onderdelen, zo loopt het tennisgebruik al jaren met 10% terug. Voor de langetermijnvisie van de Tweesprong wordt wel gekeken naar wat bij draagt aan de maatschappelijke opbrengst en het financiële resultaat.''

Blijverslening voor senioren

KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur wil een geldpotje met een kwart miljoen euro hebben, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Zij kunnen geld lenen van de gemeente, zodat hun woningen kunnen worden aangepast, zoals het installeren van een traplift. Deze regeling geldt overigens niet voor iedereen. Als beide partners ouder zijn dan 76 jaar, komen ze niet in aanmerking voor de leenregeling.

Door Joep Derksen

Wie een lening van maximaal 30.000 euro aanvraagt, kan dit doen op basis van een onderpand, zoals de eigen woning. Voor 'kleinere' bedragen – tussen 2.500 euro en 10.000 euro – geldt een 'consumptief krediet'. Wethouder Floris Schoonderwoerd erkende vorige week, dat er met name bij deze laatste regeling een kans bestaat, dat de gemeente het geld nooit meer terugziet. Bijvoorbeeld wanneer de aanvrager komt te overlijden, voordat al het geld is terugbetaald. Maar hij stelt: ,,Het alternatief is dat mensen worden opgenomen in een intramurale zorginstelling. Of dat we een complete woningaanpassing moeten financieren. Dan zijn de bedragen, die we nu reserveren peanuts (heel weinig, JD). Deze bedragen heb je aan een paar maanden opname in een intramurale zorginstelling opgestookt.''


De wethouder is enthousiast over deze 'Blijverslening': ,,Je stimuleert de zelfredzaamheid. We weten niet of het gaat werken, of dat er behoefte aan is, omdat we één van de eerste gemeenten zijn, die dit gaat invoeren. We kijken naar aanleiding van keukentafelgesprekken of dit iets is, waar mensen oren naar hebben. Als er een run op het potje komt, moeten we nog kijken, wat de vervolgstappen zijn.'' In de regels staat, dat dit hulpmiddelenpotje niet beschikbaar is voor echtparen, die ouder zijn dan 76 jaar. Is dat geen leeftijdsdiscriminatie? Volgens het gemeentebestuur is deze eis gesteld, naar aanleiding van de regels van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SvN). 

CO2 tank op Veenderveld

ROELOFARENDSVEEN – Op het perceel Veenderveld 116 mag een CO2 tank komen. Daarnaast staat het gemeentebestuur toe, dat de betreffende onderneming er ''aërosolen'' opslaat; spuitbussen met deodorant. In totaal gaat het om maximaal 499 ton aan spuitbussen. De opslagplaats en CO2 tank moeten voldoen aan alle veiligheidsnormen, zodat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.  

Lekker hapjes in gemeentehuis

Tijdens Dag van de Democratie

KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur had zaterdag 9 september de deuren open gezet voor alle inwoners. Dit was ter ere van de 'Dag van de Democratie', maar de belangstelling viel tegen. Slechts enkele tientallen mensen kwamen spontaan naar deze gebeurtenis om daar uitleg te krijgen over het carillon of te kunnen speeddaten met politici.

Door Joep Derksen

In de raadszaal stond een 'wensboom', waarbij inwoners hun ideeën op een kaartje konden schrijven en in de boom hangen. Na anderhalf uur hingen er twee kaartjes: ,,Zorg voor een groene aankleding in De Oevers'', riep een inwoner op. Het andere kaartje was van een politicus: ,,Bloemrijke bermen langs de bushalte in Rijnsaterwoude''.

Het gemeentebestuur had wel haar best gedaan, om iets moois van dit evenement te maken. Enkele statushouders, die de afgelopen jaren in deze gemeente zijn komen wonen, waren uitgenodigd om eten klaar te maken voor de bezoekers. Dat deden ze ook overvloedig, zo bleek uit een lange rij tafels met allerlei heerlijkheden. De politieke partijen hadden tafeltjes versierd met folders en weggeefartikelen, voor eenieder, die daar behoefte aan had. Bij het orgelcarillon konden de aanwezigen uitleg krijgen over hoe het orgel werkte, waarna liedjes als 'Altijd is Kortjakje ziek' gespeeld werden. Maar het merendeel van de bezoekers bleken toch de politici en ambtenaren zelf te zijn.


Burgemeester Marina van der Velde bleef tot het laatste moment de inwoners oproepen om vooral te komen. ,,Vrijdag 15 september is de dag van de Democratie en in de buurt van die datum vieren we dat met elkaar in een weekend. En dat is dit weekend. We hebben het gemeentehuis opengesteld en hopen dat we een heleboel geïnteresseerde inwoners vinden, die de drempel over komen om te kijken, wat er in het gemeentehuis gebeurd. Het is de bedoeling dat de mensen binnendruppelen en dat gebeurt ook. We hebben ook een groep statushouders die zich bereid hebben verklaard om lekker hapjes te maken. Ik hoop dat zich verspreid door het dorp, dat er heel lekker eten is hier, maar de verbinding tussen de statushouders en onze samenleving is ook heel belangrijk.''

Maatregelen voor betere begeleiding statushouders

KAAG EN BRAASSEM – De integratie en het aan werk helpen van de statushouders loopt niet helemaal, zoals de gemeente dat gehoopt had. Daarom grijpt het gemeentebestuur in en moet TOM in de buurt een deel van haar taken overdragen aan de Driemaster.

Door Joep Derksen

Alle statushouders, die in deze gemeente komen wonen, worden uitgenodigd om vier keer op een zaterdag bij elkaar te komen. Dan wordt hen verteld over hoe het er in de Nederlandse samenleving aan toe gaat. Ook krijgen verenigingen de kans zich te presenteren en kunnen de statushouders zich aanmelden als vrijwilliger. Gehoopt wordt, dat dit 'projectplan Participatieverklaringstraject' uiteindelijk leidt tot een betere integratie.

Tot nu toe werd dit grotendeels door de medewerkers van TOM in de buurt gedaan, maar het resultaat bleef achter bij de verwachtingen. Daarom mag De Driemaster het overnemen. ,,TOM in de buurt had onvoldoende capaciteit om de begeleiding en opvolging aan statushouders vorm te geven. Hierdoor is de begeleiding aan statushouders naar vrijwilligerswerk of activiteiten na afloop van het participatietraject in de praktijk niet goed tot stand gekomen'', zo valt te lezen in een ambtelijk document.

Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) licht toe: ,,Statushouders hebben een verleden, ze hebben een reis gehad, komen uit een oorlog of hebben best wel een zware problematiek. Die mensen worden begeleid door TOM in de buurt, maar beter is dat het (de zorg voor statushouders, JD) in één hand komt. Mensen moeten niet van het ene hokje naar de andere gaan. Dus deze activiteiten van TOM in de buurt gaan naar de Driemaster.


Er zijn maar weinig statushouders, die hun eigen geld kunnen verdienen, zo blijkt. Meer dan de helft van de instroom in de bijstand zijn statushouders. Schoonderwoerd: ,,De uitstroom uit de uitkeringen onder statushouders valt niet mee. Het lukt ons wel om mensen te activeren en te forceren dat ze vier zaterdagochtenden op pad gaan. Maar het laatste zetje naar werk is hier niet anders dan in de rest van Nederland.'' Hij blijft optimistisch: ,,Het is belangrijk dat je mensen blijft activeren en groeien. We moeten er voor waken, dat deze nieuwe groepen een granieten bestand in het uitkeringsregister wordt. Maar ik ben ervan overtuigd dat het participatietraject die mensen bemiddelbaarder maakt. Ze zitten niet geïsoleerd in een appartementje, maar worden begeleid de deur uitgehaald. Wel moeten we overwegen om bijvoorbeeld meer leerwerktrajecten op te zetten.'' 

Vox Laeta naar De Spreng

KAAG EN BRAASSEM – Het gemengd koor Vox Laeta verhuist definitief naar De Spreng; het multifunctioneel centrum aan de Kerkstraat in Oude Wetering. Hier voeren de koorleden hun repetities uit. Martien Wesselman, voorzitter Vox Laeta, is blij, dat er een nieuwe locatie is, nu de Alkeburcht gesloten is. ,,Zowel De Spreng als Vox Laeta zijn erg blij met deze samenwerking. Voor De Spreng wordt de multifunctionaliteit versterkt door de komst van Vox Laeta. En voor het koor komt er hiermee een einde aan de dakloosheid door de onverwachte sluiting van dorpshuis De Alkeburcht door het college van burgemgeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem.'' De huurkosten zijn echter twee keer zo hoog, als Vox Laeta in de Alkeburcht gewend was. Wesselman verwacht, dat de gemeente hier de komende jaren financieel bijspringt. De vleugel van Vox Laeta verhuist ook naar De Spreng, zodat die ook door anderen gebruikt kan worden. 

,,Afbraakbeleid van college''

KAAG EN BRAASSEM – Nu het gemengd koor Vox Laeta ook een nieuw onderkomen heeft gekregen, blijft de vraag staan: ,,Heeft het college achteraf gezien gelijk gehad in haar beslissing om De Alkeburcht te sluiten? Immers, iedere vereniging heeft (uiteindelijk) onderdak gevonden. Groot criticaster van deze maatregel, Martien Wesselman, geeft hierover zijn mening.

,,Het is nog steeds een slecht besluit. Immers, de Alkeburcht is gesloten en daarmee een centraal gelegen verzamelplaats en broedplaats voor cultuur en ontspanning. Door het herhuisvesten van de verenigingen op verschillende plaatsen hebben ze allen aan service, ruimte en faciliteiten ingeboet, veelal tegen hogere kosten. Het is aan de samenwerking in de gemeenschap te danken, dat er geen vereniging ten onder is gegaan. Voor WIJ Presenteert moeten we dit overigens nog maar afwachten.''

Wesselman vervolgt: ,,Met het sluiten van de Alkeburcht en in het kielzog daarvan de onrust, die is ontstaan bij onder andere sport- en andere verenigingen wordt nu het afbraakbeleid van het college zichtbaar en bedreigend voor het verenigingsleven. Dit is wrang, omdat het college juist stelt, dat ze het verenigingsleven zo stimuleert. Dat gebeurt niet en de MAG (Maatschappelijke Agenda, JD) is dan ook een misvatting, waarbij alle partijen er in getuind zijn. Het resultaat is een college, dat zich gaandeweg afscheurt van de gemeenschap.'' Hij kijkt alvast vooruit: ,,De komende verkiezingen zullen aantonen, of dit beleid een halt zal kunnen worden toegeroepen.''

Wethouder Henk Hoek (CDA) reageert: ,,De uitspraken over de MAG laat ik even aan de heer Wesselman. Ik ben zelf een andere mening toegedaan. Ik stel dat er juist heel veel is bereikt met de Maatschappelijke Agenda. En ja, veranderingen zijn altijd lastig, maar dat wil niet zeggen dat ze niet goed zijn. Ik vind dat de samenwerking zoals die tussen Tom in de buurt en De Driemaster de gemeenschap juist meer oplevert. Zij verbinden diverse partijen aan elkaar en door die verbinding worden zij sterker of beter.''


De wethouder vervolgt: ,,Kijk naar de sportverenigingen, die hun vleugels hebben uitgeslagen en tegen andere verenigingen zeggen: “Kom maar hier”. Wie kan er eigenlijk tegen zijn, dat de maatschappelijke ruimten nu efficiënter worden gebruikt dan voorheen? Overal waar weerstand is, proberen we die weg te nemen en de verenigingen te helpen om klaar te zijn voor de toekomst. De kracht van samenwerking en verbinding. Dát is de MAG.''

Column

Persbericht

U als fervent lezer van het Witte Weekblad, waarde columnlezer, weet dat ik als politiek verslaggever kritisch schrijf over wat er in Kaag en Braassem gebeurt. Daarmee maak ik niet echt politieke vrienden en daar ben ik blij mee. Ik schrijf namelijk niet voor de politiek, maar voor de inwoners van Kaag en Braassem. Als het over een bepaald onderwerp gaat, heb ik altijd in mijn achterhoofd de gedachte; ,,Wat betekent dit voor u als inwoner?”

Dat wordt niet door iedere politicus gewaardeerd. Gelukkig maar, want wie als journalist zwelgt in het krijgen van schouderklopjes, zou onmiddellijk moeten stoppen met zijn vak. Het is de taak van de politiek journalist om in de gaten te houden, waar de bestuurders zich mee bezig houden en of er geen onoirbare zaken plaatsvinden.

En je moet altijd scherp blijven en opletten, dat je niet voor het karretje van de ene of andere partij gespannen wordt. Zo kreeg ik van verschillende CDA-afdelingen een persbericht toegestuurd, waarin bezorgdheid werd geuit over een mogelijk gebrek aan zak- en kleedgeld voor kinderen die in een jeugdinstelling of pleeggezin wonen. In dit persbericht stond een quote: ,,Om toch zakgeld op te halen steken begeleiders veel tijd in het aanschrijven van fondsen. De tijd die hier in gaat kan niet aan begeleiding of andere taken worden besteed.” Laat nu een Katwijks gemeenteraadslid precies dezelfde quote hebben, als CDA-fractielid Brent Wijshijer uit Nieuwkoop!


Bij het schrijven van deze column had ik dit persbericht nog niet van de Kaag en Braassemse afdeling ontvangen. En ik hoop ook, dat het niet gebeurt, want dit persbericht is natuurlijk door de landelijke CDA-afdeling opgesteld en verstuurd om zo de lokale en regionale media te 'spinnen'. Het is de taak van de politici, dat ze zelf moeten weten, wat er speelt in de gemeente. Wat natuurlijk onverlet laat, dat het gemeentebestuur inderdaad er voor moet zorgen, dat deze zorgkinderen krijgen, waar ze recht op hebben.

Inwoners uiten zich tijdens informatieavond

KAAG EN BRAASSEM – De inloopavond over de plannen in de verschillende dorpen, werd dinsdag 5 september goed bezocht. Inwoners konden zich laten informeren over de geplande ontwikkelingen voor hun dorpskern. Deze werden in de gemeenteraadszaal getoond op grote borden. Voor iedere dorp was een tafel met daarop zo'n informatiebord beschikbaar. Daarnaast stond een ambtenaar om de plannen in dat specifieke dorp toe te lichten en vragen te beantwoorden. Waar de een veel kritische kanttekeningen plaatste, was de andere bezoeker van de inloopavond positief over de manier waarop het geregeld was.

Corrie Uljee van Stichting Groen Licht wees de aanwezige ambtenaren op het belang van groen in en buiten de dorpen: ,,Alleen al een bosje tegen een blinde muur is al broed- en fourageergelegenheid voor de vogels!'' Wel is ze blij, dat de groene zone tussen Oud Ade en Rijpwetering behouden blijft en dat dit gebied niet volgebouwd wordt met woningen.

Luuk Oltmans wees de gemeente er op, dat in zijn ogen de verkeerde prioriteiten worden genomen. ,,Waarom doneert Kaag en Braassem 8.000 euro aan een commercieel bedrijf voor vakantiehutten en toeristenhuisjes, terwijl er geen subsidie is voor een medisch centrum in Leimuiden?'' Wat Piet Alkemade betreft, kunnen de ontwikkelingen in Oud Ade en Rijpwetering wel wat sneller gaan. Sinds een informatieavond, die een half jaar geleden plaatsvond, is er volgens hem nog niets gebeurd. ,,Op de papieren wordt alleen geschreven over denken en dromen. De besluiten moeten de ambtelijke molens nog door. Ik begrijp het wel, maar zo gaat het niet snel.''


Ria Selderbeek, bekend van haar acties voor de terugkeer van bankjes in het centrum en buitengebied van Leimuiden, kwam ook een kijkje nemen. Ze zag de tekeningen en constateerde: ,De bankjes staan nog onder de categorie 'Denken', maar ik zal er voor zorgen dat de gemeente er ook voor gaat zorgen, datdie bankjes neergezet worden.'' Niet iedereen was kritisch, want bezoeker Gerard Blom was vol lof over de manier waarop de gemeente deze bijeenkomst opgezet had. ,,Ik vind het wel een goede zaak, dat ze dit organiseren. Zo wordt duidelijk met welke plannen het gemeentebestuur zich bezig houdt.''

Toch weer uitstel voor bankjes

LEIMUIDEN – Het leek er even op, dat de inwoners van Leimuiden al heel snel kunnen genieten van nieuwe bankjes in de buitenruimte. Maar nu komt er toch weer uitstel, zo valt op te maken, naar aanleiding van een rondwandeling door wethouder Herman Haarman (D66) en Ria Selderbeek.

Door Joep Derksen

Selderbeek kwam enkele maanden geleden in het nieuws, met haar pleidooi voor bankjes in de openbare ruimte. Ze stelde voor om een bankjesroute op te zetten, zodat dit én toeristen kan trekken, én oudere wandelaars fijn kunnen rusten tijdens hun noodzakelijke wandelingen. Nadat het Witte Weekblad hierover berichtte, ging het balletje rollen. Tot vorige week.

Donderdag 7 september toonde Selderbeek aan de wethouder de geschikte plaatsen voor nieuwe bankjes. Maar een ambtenaar, die meeliep, bleek niet bereidwillig. Voordat er nieuwe bankjes geplaatst kunnen worden, moet de gemeente eerst een rapport opmaken en een inventaris maken van hoeveel bankjes er nu zijn. En dan moet nog bekeken worden, waar bankjes kunnen komen. Al die bankjes moeten op elkaar lijken en de gemeente hoopt, dat dit rapport nog vóór het fietsseizoen van volgend jaar klaar is. Ook wordt de Dorpsraad Leimuiden gevraagd om met een plan te komen, maar voordat dit gebeurt, moet Selderbeek eerst haar plan nog presenteren aan de Dorpsraad. De inwoonster laat zich door al deze bureaucratie toch niet ontmoedigen. Ze laat weten: ,,Ik blijf positief ben niet teleurgesteld want ik ben in ieder geval gehoord.'' Waarna ze er aan toe voegt: ,,Maar heb er weinig vertrouwen in. Ik snap ook niet waarom hier eerst beleid gemaakt moet worden en er uniforme bankjes moeten komen, terwijl in de Veen de bankjes al worden vervangen. Dan kunnen er hier in Leimuiden ook wel een paar neergezet worden. Daar is geld voor, zo werd mij verteld.'' Selderbeek besluit: ,,Ik blijf mij inzetten voor bankjes op de goede plekken!””


Een gemeentelijk woordvoerder laat desgevraagd weten: ,,Het klopt dat er momenteel een voorstel wordt voorbereid over de bankjes in Kaag en Braassem. Vorig jaar is er een inventarisatie gemaakt van de aanwezige bankjes in de gemeente. Nu zal er op basis van de recreatieve impuls in overleg met de dorpsraden bezien worden of en hoe de recreatieve routes in Kaag en Braassem met behulp van bankjes kunnen worden gefaciliteerd. Dat traject vergt nog enige tijd.'' Toch is er ook goed nieuws: ,,In Leimuiden zijn, deels in verband met de dijkverhoging, verschillende bankjes verdwenen. Daarom zal vooruitlopend op de uitkomst van het overleg met de dorpsraden in Leimuiden op korte termijn een enkel bankje worden teruggeplaatst.''

Column

Regels

,,Regels zijn regels!'' Zo sprak inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 11 september. En dus mocht zijn collega Thijs Mooren (CDA) geen vragen stellen aan het college, over fietssuggestiestroken op het Noordeinde in Hoogmade. Dit was namelijk een 'oordeelvormende' vergadering in geen 'beeldvormende' vergadering, zo wees Van der Geest er op. ,,We moeten de regels van het vergaderen respecteren'', voegde hij er nog streng aan toe. De rest van de gemeenteraad steunde hem in dit standpunt.

Hulde! Eindelijk eens een raadslid, die voet bij stuk houdt. Die weet wat de regels zijn en niet schroomt om anderen terecht te wijzen. Als er een prijs voor de politicus van het jaar zou zijn, dan had Van der Geest hiermee punten gescoord.

Maar, helaas, amper tien minuten later, bleken de regels toch niet helemaal meer de regels te zijn. Twee bewoners van Spijkereiland wilden inspreken over hun wens voor het behoud van hun woonvergunningrechten. Zij werden in eerste instantie tegengehouden door vergadervoorzitter Nick van Egmond. Maar toen de insprekers aangaven, dat wethouder Yvonne Peters (VVD) had gezegd, dat er ingesproken mocht worden, kregen zij alsnog toestemming om het woord te voeren. Op dat moment zat ik natuurlijk met gespitste oren te luisteren, wanneer Van der Geest zou opstaan, het woord voeren en met luide stem verkondigen, dat de regels toch echt de regels zijn.

U raadt het al: helemaal geen geluid kwam er uit de VVD-hoek. Blijkbaar is hetgeen een VVD-wethouder heeft toegezegd, toch een stuk belangrijker dan die akelige regeltjes. Laten we toch maar geen prijs voor de politicus van het jaar invoeren...


Oh, en een politieke tip als uitsmijter: als het 30.000 euro meer kost om rode steentjes neer te leggen voor fietssuggestiestroken op het Noordeinde, in plaats van zwarte steentjes. Leg er dan rustig zwarte steentjes neer en verf voor een paar honderd euro die zwarte steentjes rood met watervaste verf!

Drechtdoorsteek niet definitief van de baan

LEIMUIDEN – Het gemeentebestuur riep ondernemers, landeigenaren, maar ook inwoners van het gebied voor de mogelijke Drechtdoorsteek op, om naar een informatiebijeenkomst in Kudelstaart te komen. Dat leidde tot opgetrokken wenkbrauwen bij fractievoorzitter Esther Loos (D66). Maandag 11 september wilde ze hier het fijne van weten.

Door Joep Derksen

,,Waarom roept de gemeente op om naar deze bijeenkomst te gaan, terwijl de raad niet mee zal werken aan de Drechtdoorsteek op haar grondgebied?'', zo stelde Loos kritisch. Wethouder Yvonne Peters (VVD) reageerde, dat de gemeente weliswaar niet meebetaalt aan het onderzoek over de locatie van een nieuwe Drechtdoorsteek, maar dat Kaag en Braassem vrij is om iedereen op die bijeenkomst te wijzen. ,,Het staat de onderzoekers vrij om het grondgebied te kiezen, waarop zij welk onderzoek willen doen. We hebben de informatie over de bijeenkomst doorgestuurd, juist door diegenen die hun geluid willen laten horen, de gelegenheid te geven te gaan. Zodat inwoners en ondernemers die daar belang bij hebben, weten dat de bijeenkomst plaats vindt.''


Het kan zomaar zijn, dat andere gemeenten en de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland steunen, dat de Drechtdoorsteek het beste naast Leimuiden getrokken kan worden. In december zijn de onderzoeksresultaten over de voorkeurslocatie voor de Drechtdoorsteek bekend. Dan moet de gemeenteraad hierover een oordeel vellen en bepalen of Kaag en Braassem mee wil werken aan de realisatie van de Drechtdoorsteek.  

Eilandbewoners pakken strijd op tegen politici

KAAG EN BRAASSEM – De bewoners van Spijkereiland 2, 3 en 4 krijgen geen steun van de gemeenteraadsleden voor hun pleidooi om hun woonvergunningrechten te behouden. Vorige week dinsdag, een dag na de fractievergaderingen, waarin de partijen hun standpunten bepelen, stuurden deze bewoners 77 pagina's met documenten naar de gemeenteraadsleden.

Door Joep Derksen

Een van die documenten is een officieel document van 15 januari 1973 van de toentertijd zelfstandige gemeente Woubrugge, met de titel: ,,Vergunning tot ingebruikneming van woongelegenheid''. In 2010 schreef burgemeester Marina van der Velde nog een brie, waarin staat dat de bewoners hun woonschip kunnen gebruiken voor permanente bewoning, ,,totdat er een nieuw bestemmingsplan in werking treedt. In dat bestemmingsplan zal uw woonschip worden aangemerkt als woonschip voor permanente bewoning''.

Deze harde toezeggingen op papier lijken helemaal geen waarde te hebben voor het grootste deel van de gemeenteraadsleden. Fractievoorzitter Esther Loos (D66) liet weten,, dat het college ,,goed maatwerk heeft afgeleverd'' en stelde verder: ,,De brief uit 2010 geeft voor ons niet voldoende aanleiding om af te wijken van het voorstel.'' Dit voorstel geeft aan, dat de huidige bewoners nog in de drie woonarken mogen blijven, maar als zij vertrokken zijn, op die plekken niet meer gewoond mag worden.


Ook Thijs Brambach (PRO) liet weten, dat zijn partij het college steunt, net als de partijen LKB, CDA, SVKB en VVD. Op 9 oktober neemt de gemeenteraad hierover een definitief besluit. De bewoners laten weten, dat ze het hier niet bij laten zitten. Ze gaan in hoger beroep naar de Raad van State en vechten dit besluit aan tot de Hoge Raad. Inspreker Ram was furieus: ,,We hebben een gesprek gehad met wethouder Yvonne Peters (VVD), en van haar kregen we te horen, dat we al 32 jaar illegaal op onze plek wonen. Maar ik vind dat we de gemeente Kaag en Braassem dan al die tijd vorstelijk beloond hebben voor een 'illegale boot met woonvergunning'. We betaalden jarenlang 289.000 euro aan OZB-belasting. Als er geen woonbestemming op die woningen heeft gelegen, is het een fout van de gemeente. Maar wij wonen daar al 30 jaar, met medeweten van de gemeente en we worden er (via de belastingen, JD) op aangeslagen.''

Fractievoorzitter PRO zet stapje terug

KAAG EN BRAASSEM – Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) legt haar taken als leider van de fractie neer. Wel blijft ze tot de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 aan als gemeenteraadslid. Haar fractievoorzitterstaken worden sinds maandag 11 september overgenomen door Ruud van der Star.


Tijdens de gemeenteraadsvergadering van diezelfde maandag werd direct al duidelijk, dat Van der Star de PRO-touwtjes in handen heeft. Op zijn verzoek werd hij op een andere plek in de raadszaal geplaatst; midden tussen zijn fractieleden. Van der Poel laat weten, over de reden waarom ze zich terugtrekt als voorvrouw: ,,Ik heb net een nieuwe baan. Als fractievoorzitter zou ik tot december vier avonden per week moeten vergaderen. Ik heb Ruud gevraagd om mijn taken als fractievoorzitter over te nemen en hij wilde dat doen. De fractie heeft hier mee ingestemd.'' Op de vraag of de kans groot is, dat zij zich niet opnieuw voor de gemeenteraad verkiesbaar stelt, knikt ze bevestigend. Na Roel Terraneo (D66), Paul van Emmerik (VVD) en Esther Loos (D66) is Van der Poel nu de vierde fractievoorzitter, die heeft aangegeven een stap terug te doen van de lokale politiek. In nog geen anderhalf jaar tijd.

Inwonerraadslid citeert Lenin

KAAG EN BRAASSEM – Het lijkt er op, dat een meerderheid van de gemeenteraad bereid is, om een stukje zeggenschap op te geven. Hierdoor krijgt het college van burgemeester en wethouders meer beslissingsbevoegdheid over kleine bouwplannen. Maandag 11 september bespraken de gemeenteraadsleden dit onderwerp.

Raadslid Laura van Klink (PRO) noemde dit ,,een mooi voorstel, dat het recht van zekerheid van de initiatiefnemers (voor bouwplannen, JD) ten goede komt. Ontwikkeling is goed, we stellen kaders, maar kijken wel wat mogelijk is.'' Ook de VVD ging zonder kritiek akkoord. Fractievoorzitter Esther Loos (D66) was in eerste instantie nog wat voorzichtig, maar constateerde dat de gemeenteraad uiteindelijk toch zeggenschap houdt. Zij vond, dat de raad toch een oordeel velt, nadat het college een besluit heeft genomen.


Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) liet weten, dat haar fractie er nog niet uit is. De eenmansfractie LKB wil het huidige systeem behouden, waarbij minimaal drie raadsleden aan de bel moeten trekken, als zij vragen hebben over een bouwplan. Ook SVKB is deze gedachtegang toegedaan. Inwonerraadslid Ronald van Beurden zei in zijn maidenspeech: ,,Vertrouwen is goed, maar controle is beter.'' Dit leidde tot een verbale tik op de vingers door Van Klink: ,,Lenin (Vladimir Iljitsch Oeljanov; bijna honderd jaar geleden de communistische leider van Rusland, JD) zei ook: 'Vertrouwen is goed, maar controle is beter'.'' De gemeenteraad moet over enkele weken nog een definitief oordeel geven over dit onderwerp.

Raad moet besluiten over Van Alcmaerlaan

HOOGMADE – De gemeenteraad gaat binnenkort akkoord met het gewijzigde bestemmingsplan aan de Van Alcmaerlaan. Hierdoor wordt de kans op de komst van een tiental woningen bij het nieuwe integraal kindcentrum een stuk groter. Gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA) wilde nog weten, waarom het college geen reactie heeft gegeven op alternatieven, die door omwonenden werd aangedragen. Maar hij werd, op aandringen van inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) teruggefloten door de vergadervoorzitter Nick van Egmond. Omdat dit onderwerp besproken werd in een oordeelvormende vergadering, was de kans voor het stellen van vragen al voorbij. Die vragen hadden enkele weken geleden, in een besluitvormende vergadering gesteld moeten worden. Het CDA en de overige partijen moeten dus een besluit nemen over dit onderwerp, zonder dat alle informatie bekend is.

Trots op jong lid

KAAG EN BRAASSEM – Tijdens de raadsvergadering van maandag 11 september traden twee nieuwe leden toe tot het politieke establishment. Het waren Roland van Beurden (SVKB) en de 19-jarige Sam Vijlbrief; zij werden door burgemeester Marina van der Velde officieel benoemd als 'burgerraadslid', oftewel inwonerraadslid. De burgemeester had speciaal nog een compliment bewaard voor Vijlbrief: ,,Ik ben er heel trots op, dat je op zo'n jonge leeftijd raadslid wilt worden.'' Beide inwonerraadsleden stelden al bij hun allereerste vergadering, later die avond, een vraag. 

Weinig steun voor roodkleurige fietssuggestiestroken

HOOGMADE – Een meerderheid van de politieke partijen wilde een voorstel van CDA en SVKB over het toevoegen van rode fietssuggestiestroken bij het Noordeinde op maandag 11 september niet steunen. Het verkeersveiliger maken van het Noordeinde kost nu 80.000 euro, zo liet wethouder Herman Haarman (D66) weten, maar als je er rode in plaats van de huidige zwarte keisteentjes op gaat leggen, dan gaan de kosten met nog eens 30.000 euro omhoog.

En dat is de meeste politici toch teveel van het goede. Ook wreekt het zich, dat het CDA bij haar voorstel niet komt met een financiële dekking, maar enkel een greep uit de algemene reserves wil halen. Dat kan er bij de VVD niet in, zo liet fractievoorzitter Alwin Koek weten: ,,De algemene reserve is geen dekking; dat is potverteren en dat willen we niet doen met ons rentmeesterschap.''


Ook het pleidooi van CDA-raadslid Thijs Mooren (CDA) om voortaan standaard rode fietssuggestiestroken aan te leggen bij alle nieuwe straatverbeteringsprojecten, kon de overige politici niet bekoren. Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) wees er op, dat zulke voorstellen eerst besproken moeten worden in het gemeentelijke wegenplan. En dat per weg bekeken moet worden, of een roodkleurige fietssuggestiestrook bijdraagt aan de verkeersveiligheid of niet. Dit onderwerp wordt verder besproken tijdens een politieke vergadering op woensdag 4 oktober. 

30% sociale woningbouw blijft

KAAG EN BRAASSEM – De woningbouwcorporaties MeerWonen en Woondiensten Aarwoude blijven inzetten op 30% sociale woningbouw bij ieder nieuw project. De gemeenteraadsleden lijken hier in mee te gaan, zo bleek dinsdag 5 september.

Directeur Peter Hoogvliet van MeerWonen gaf aan, dat de percentages voor sociale huurwoningen al jaren op 30% ligt en dat de wachtlijsten nog steeds toenemen. De woningbouwcorporaties zijn er voorstander van om een regeling op te zetten, waarbij 25% sociale huurwoningen gebouwd worden en 5% sociale koopwoningen. Al hoeft dat van Hoogvliet niet spijkerhard voor ieder (klein) bouwproject te gelden.


VVD-inwonerraadslid Jan van der Geest vond 30% sociale woningbouw wel erg hoog: ,,We stellen voor om het percentage terug te brengen naar 20% sociale huur.'' Maar hier blijkt geen politieke meerderheid voor te zijn. Hilde Bax (SVKB) vond: ,,De noodzaak voor sociale woningbouw is groot. Mensen moeten soms vijf jaar op een wachtlijst staan.'' Ook het CDA is voorstander van 30% sociale woningbouw, zo gaf fractievoorzitter Karin van der Kaaden aan.

Duurzaamheid en recreatie ten koste van natuur

KAAG EN BRAASSEM – Deze coalitie heeft één van haar doelstellingen behaald, al is het niet helemaal op de manier waarop de politici dat drie jaar geleden voor ogen hadden. De gemeente wil graag meer bedden voor toeristen; 300 was het streefgetal. En dat aantal is bereikt, zo kon gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) dinsdag 5 september vertellen. ,,Als je kijkt op AirBNB hebben we de driehonderd bedden al gehaald.'' Hij riep de raadsleden daarna op om zuinig te zijn met het open landschap en dit niet ten koste te laten gaan van allerlei ontwikkelingen voor het promoten van het toerisme.

Door Joep Derksen

Maar raadslid Ruud van der Star (PRO) vroeg zich af: ,,We moeten als gemeente ook CO2 neutraal worden, dus de ruimteclaim blijft nog steeds. Gaan we helemaal met onze poten van het groen afblijven of gaan we toch wat aan duurzaamheid doen? We zetten in op natuur én recreatie.'' Inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) was het hier mee eens: ,,We willen ruimte geven aan ontwikkeling en vernieuwing. Je kan je ogen niet sluiten voor de buitenwereld.''


Toch zijn er voor hem grenzen aan de ontwikkelingen. De VVD wil geen zonnepanelenvelden: ,,Als je daar mee begint, komen de polders vol te liggen met die zonnevelden. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) ziet ontwikkelingen in het buitengebied ook wel zitten, maar dan niet weer teveel. Ze pleit voor 'extensieve en geen intensieve' recreatie. Haar collega Petra van der Wereld (SVKB) vond: ,,We leven niet in een kaasstolp, maar je kunt het buitengebied maar één keer verkwanselen. We willen wel het groen bewaren, maar het buitengebied moet niet op slot.'' Nu is het aan het college van burgemeester en wethouders om te kijken, hoe daar de beste mix in gevonden kan worden. En er mogelijkheden voor duurzaamheid en toerisme komen, zonder dat de natuur teveel wordt aangetast.  

Huiver voor glinsterende velden

KAAG EN BRAASSEM – Moeten de weilanden van Veenderveld II zo blijven, moet dat gebied ingericht worden als bedrijventerrein of wordt het een plek waar windmolens en zonnepanelenvelden kunnen floreren? De politiek is hier nog niet uit, zo bleek dinsdag 5 september.

Voor SVKB is het simpel; deze partij wil geen bedrijventerrein op die locatie, al willen ze wel nadenken over het plaatsen van zonnepanelenvelden en windmolens. Maar fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) hield de deur naar een bedrijventerrein nadrukkelijk open. Zeker als het een 'duurzaam bedrijventerrein' wordt, waarbij bijvoorbeeld alle daken worden volgeleged met zonnepanelen. Inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) had van ondernemers gehoord, dat ze interesse hebben in een nieuwe plek, waar ze naar toe kunnen verhuizen. Wat hem betreft, mogen er ook windmolens komen op Veenderveld II, maar zonnepanelenvelden zijn voor de VVD een gruwel. D66 pleit ervoor, dat Veenderveld II alleen gebruikt wordt voor energieopwekking. Gino Wesselman: ,,Dat is tijdelijk van aard. Over 25 jaar kun je ze (de zonnepanelen en windmolens, JD) weghalen en iets anders met het terrein doen. Als je er een industrieterrein van maakt, ben je het gebied voor honderd jaar kwijt.''

Zonnepanelenvelden blijken een gruwel te zijn voor Van der Geest: ,,We moeten zorgen dat niet onze hele omgeving vol ligt met die glinsterende velden.'' Van der Poel liet verder weten: ,,Het klinkt mooi, als je zegt dat je het open landschap wilt houden, zoals het is. Maar dan hadden we niet die (duurzaamheids, JD) ambities moeten aannemen, die een claim op de ruimte leggen.''

Inwoners uiten zich tijdens informatieavond

KAAG EN BRAASSEM – De inloopavond over de plannen in de verschillende dorpen, werd dinsdag 5 september goed bezocht. Inwoners konden zich laten informeren over de geplande ontwikkelingen voor hun dorpskern.

Corrie Uljee van Stichting Groen Licht wees de aanwezige ambtenaren op het belang van groen in en buiten de dorpen: ,,Alleen al een bosje tegen een blinde muur is al broed- en fourageergelegenheid voor de vogels!'' Wel is ze blij, dat de groene zone tussen Oud Ade en Rijpwetering behouden blijft en dat dit gebied niet volgebouwd wordt met woningen.


Luuk Oltmans wees de gemeente er op, dat in zijn ogen de verkeerde prioriteiten worden genomen. ,,Waarom doneert Kaag en Braassem 8.000 euro aan een commercieel bedrijf voor vakantiehutten, terwijl er geen subsidie is voor een medisch centrum in Leimuiden?'' Wat Piet Alkemade betreft, kunnen de ontwikkelingen in Oud Ade en Rijpwetering wel wat sneller gaan. Sinds een informatieavond, die een half jaar geleden plaatsvond, is er volgens hem nog niets gebeurd. ,,Op de papieren wordt alleen geschreven over denken en dromen. De besluiten moeten de ambtelijke molens nog door. Ik begrijp het wel, maar zo gaat het niet snel.''