Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.100, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 december 2017

Santa Run groot succes


LEIMUIDEN – Met de Santa Run heeft de Rotary Jacobswoude een van haar meest succesvolle activiteiten opgezet. Meer dan 220 inwoners renden en liepen zaterdag 9 december, verkleed als kerstman, een rondje van 2,5 kilometer door het dorp. De opbrengsten van deze Santa Run gingen naar het goede doel.

Door Joep Derksen

Na betaling van de deelnamebijdrage kregen alle kerstmannen, kerstvrouwen en kerstkinderen een nummer opgespeld. Deze dag ging het er niet om, wie er als eerste over de finish kwam. Het was de Olympische gedachte, die gehanteerd werd: niet winnen, maar meedoen. En Leimuiden deed massaal mee; ruim 220 mensen zetten zich in, zodat een goed doel kans maakte op een mooi kerstcadeau.

Het was een gezellig familie-evenement. Een kerstman en kerstvrouw, die in het normale leven ook samen door het leven gaan, maakt het niet uit voor welk goede doel ze de 2,5 kilometer gaan lopen. ,,Elk goed doel is goed.'' De kerstvrouw lacht: ,,Ik verwacht wel sneeuw onderweg; dat hoort er gewoon bij. Rudolf en de arrenslee staan ergens om de hoek.'' Annie Mastenbroek doet in haar scootmobiel ook mee. Ze heeft zichzelf versierd met een kaartenslinger: ,,We klaverjassen altijd. Ik doe mee voor de bejaardensoos.''

Om de deelnemers op te warmen, had de organisatie een dame gevraagd om een work-out te geven. Dus voorafgaand aan de start ging ze van start. Onder begeleiding van opzwepende muziek riep ze de deelnemers toe: ,,Handen naar de billen! We gaan met de knieën omhoog. Ietsje hoger met de knieën! Dat kan nog hoger! En nou met een kick! Benen omhoog; yes! Nu draaien! Ietsje sneller!'' Na tien minuten was de helft van de deelnemers meer dan warm gedraaid en kon de Santa Run beginnen.

Net voor de start laten Floortje, Adam en Mohamed weten, dat ze meedoen voor hun school De Torenvalk: ,,We willen heel veel geld binnenhalen.'' Namens de Rotary Jacobswoude geeft Willem Weijers aan: ,,Het is helemaal perfect, dat we bij deze eerste keer 220 deelnemers hebben. We hopen tussen 1500 en 2000 euro op te halen. Het kan niet missen, dat het volgend jaar weer wordt georganiseerd.''


Alle deelnemers mochten op een briefje schrijven, welk goede doel zij vonden, dat de opbrengst van de Santa Run naar toe mocht gaan. Na afloop mocht burgemeester Marina van der Velde het 'winnende' briefje trekken. Daarop bleek zwembad De Kleine Oase te staat, zodat de volledige opbrengst van de Santa Run aan de vrijwilligers van dit zwembad wordt overgemaakt. Om deze Santa Run terug te kijken, zie het filmpje op het YouTube kanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=IsdyNuc0T2A&app=desktop.

Verkiezingslijst D66 is bekend

KAAG EN BRAASSEM – De leden van D66 hebben de lijstvolgorde bepaald voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018. De 21-jarige Nick van Egmond wil minimaal vier zetels halen, maar hoopt op negen zetels. De top 3 van de lijst wordt gecompleteerd door Gino Wesselman (eveneens uit Roelofarendsveen) en Conny Punt (Rijnsaterwoude). De eerste echte 'nieuwkomer' is de 50-jarige Inge van der Meer, ook uit Roelofarendsveen; zij staat op plaats 4. De huidige fractievoorzitter Esther Loos (28 uit Oude Wetering) staat op plaats 7 en de voormalige fractievoorzitter Roel Terraneo (62, wonend op Kaag) op plaats 8.  

LTO tegenstander van zonnepanelenvelden

KAAG EN BRAASSEM – De LTO is faliekant tegen het plaatsen van zonnepanelenvelden op agrarische gronden. In een brief aan de gemeenteraadsleden houdt Kees van Rijn, voorzitter van de LTO Noord, afdeling Kaag en Braassem, een hartstochtelijk pleidooi om eerst te kijken naar andere alternatieven. Dat bleek maandag 11 december tijdens de verschillende fractievergaderingen.

Door Joep Derksen

Van Rijn liet aan duidelijkheid niets te wensen over: ,,De LTO is van mening dat we in het kader van de energietransitie eerst de daken van stallen en andere bijgebouwen dienen te benutten voor zonnecollectoren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de kansen voor windenergie te onderzoeken. Dit kost veel minder ruimte. Ter vergelijking: een windturbine levert net zo veel stroom als 90.000 vierkante meter zonnecollectoren.'' Kortom; de LTO ziet wél windmolens zitten, langs de bestaande infrastructuur en ook mogen de daken van schuren en stallen vol komen te liggen met zonnepanelen.

Wethouder Yvonne Peters liet weten, dat ze eerder deze maand een gesprek had met de vertegenwoordigers van drie verschillende LTO's uit het Groene Hart. Deze organisaties hebben de handen ineen geslagen om een plan te bedenken, waarbij alle boeren gezamenlijk zonnepanelen op de daken van hun gebouwen kunnen plaatsen. Zo wordt niet alleen meer duurzame energie opgewekt, maar verdienen de boeren er ook nog een zakcentje aan. Peters vat het standpunt van de LTO-leden samen: ,,Eerst zon op daken, voordat we ons agrarisch productieland vol gaan zetten.''


Het CDA en SVKB werken aan een voorstel, zodat windmolens, zonnepanelen en andere opwekkers van duurzame energie langs de kant van de provinciale wegen geplaatst kunnen worden. Maar ook bij het CDA wordt gepleit voor het 'vol leggen van de daken van alle gebouwen fabrieken en huizen'. Toch zal dat niet genoeg zijn, wist inwonerraadslid Ronald Wesselink: ,,Ook al zouden we alle daken vol leggen met zonnepanelen, dan krijgen we maar 12% van ons totale vermogen aan elektrische energie opgewekt.''  

Nieuw inwonerraadslid

KAAG EN BRAASSEM – Maandag 18 december wordt Inge van der Meer benoemd tot 'burgerlid' (inwonerraadslid) van de gemeenteraad. Zij mag dan tijdens politieke avonden het woord voeren namens D66. Ook kan Van der Meer vervolgens deelnemen aan alle andere activiteiten en bijeenkomsten van de raad. Ze is waarschijnlijk het laatste inwonerraadslid, dat benoemd wordt vóór de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018.

Raadsleden onder druk gezet voor nemen van 'juiste besluit'

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente krijgt de mogelijkheid tot het bouwen van huizen onder de aanvliegroute van Schiphol. Mensen, die daar gaan wonen, hebben echter geen juridisch recht om te klagen over Schipholoverlast. Maandag 11 december bleek, dat het er de Provincie Zuid-Holland alles aan gelegen is, dat de gemeenteraad instemt met dit voorstel.

Door Joep Derksen

Als de gemeenteraad tegen stemt, zal dat hoogstwaarschijnlijk grote gevolgen hebben voor allerlei bouwplannen, waar de Provincie dan moeilijk over gaat doen. Hieronder vallen de geplande woningen op het Connexxionterrein in Leimuiden, maar ook een stukje van het Dorpshart. Én de plek waar voorheen de 'Jezus Leeft' kerk stond, en nu een gezondheidscentrum en vijftien woningen gepland zijn, zo somde D66-raadslid Gino Wesselman op. Hij verwees hierbij naar een brief van burgemeester Marina van der Velde aan de raadsleden. Tegenwerking door de gemeenteraad op het akkoord, dat Schiphol, de Provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid samen in elkaar gezet hadden, zou kunnen leiden tot bestuurlijke tegenwerking van hogerhand op bouwplannen in Kaag en Braassem. Wesselman somde op, wat het dilemma is: ,,Dit kan gevolgen hebben voor bouw in een groot deel van Bilderdam en heel Kaageiland. Er mag op Kaageiland geen huis meer gebouwd worden, tenzij we dit voorstel aannemen.'' In totaal kan het gevolgen hebben voor tachtig woningen.


Wethouder Yvonne Peters beaamde tijdens de fractievergadering van de VVD, dat het voorstel 'Gemeentelijke beleidsregel wonen en vliegen 20KE-contour Schiphol' vérstrekkende gevolgen kan hebben. ,,Als de raad dit voorstel aanneemt, heb je zelf beschikking over het realiseren van sociale woningbouw op het Connexxionterrein. Als je dit niet aanneemt, beschikt de provincie over die zelfbeschikking. Dat geldt ook voor de plek, waar de oude kerk stond en een stuk op Kaag.'' Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) bekeek het positief: ,,Iedereen is bang, dat Schiphol een vals spelletje speelt. Maar als dingen veranderen, dan heb je een nieuwe werkelijkheid en moeten we er naar kijken.'' De VVD-wethouder was het hier mee eens: ,,Ik denk dat je inwoners extra kansen geeft om te bouwen. Je benadeelt niemand. Nieuwkoop heeft al ingestemd met dit voorstel. Het zijn goede buren, dus we moeten goed uitkijken. Als zij worden benadeeld doordat wij iets doen, kunnen ze bij een volgende verdeling in de regionale woonruimte ook wat gaan denken.'' Toch onderkende de wethouder, dat ook zij wel eens last heeft van Schiphol. ,,Af en toe hoor je om 7 uur 's ochtends een zwaar vrachtvliegtuig overvliegen, zodat je in je bed ligt te trillen.''

Column

Opvlieger

De macht van Schiphol lijkt zich te strekken tot ver in de gemeenteraad. Als de politici niet opletten, worden ze het mondstuk van de vliegtuiglobby. De gemeenteraadsleden worden nu flink onder druk gezet om 'het juiste' besluit te nemen over de 'Gemeentelijke beleidsregel wonen en vliegen 20KE-contour Schiphol'.

Volgens dit besluit mogen gemeenten gaan bouwen in gebieden, die 'onder de rook van Schiphol' liggen. Maar mensen die daar komen te wonen, moeten afzien van het recht om te klagen. Ze mogen natuurlijk wel klagen over vliegtuiglawaai, maar hebben door het verplicht moeten ondertekenen van een contract geen juridische voet om op te staan. Dus als Schiphol daarna besluit om twee, vier of tien keer zoveel vliegtuigen over die route te leiden, met veel meer giftige fijnstof en lawaaioverlast tot gevolg, dan is het: helaas pindakaas voor de gezinnen met kinderen onder die aanvliegroute.

Als die gezinnen extra maatregelen tegen de geluidsoverlast en fijnstofuitstoot willen nemen, dan moeten ze dat helemaal zelf betalen. Hun woning zullen ze nooit meer winstgevend kunnen verkopen, dus ze zullen moeten leven met een financieel blok om hun nek. En dan hebben we het nog niet eens over de rechtsongelijkheid tussen de inwoners van Kaag en Braassem. Want de overige Kaag en Braassemnaren behouden wél hun klaagrechten met betrekking tot Schiphol. Voor de wet is iedereen gelijk, maar als de gemeenteraad instemt met het voorstel, wordt dat principe ook overboord gegooid.

De raadsleden hebben hun twijfels, zo bleek vorige week, maar het college van burgemeester en wethouders voert de druk huizenhoog op. In een brief aan de raadsleden laat burgemeester Marina van der Velde weten, dat het niet instemmen met dit voorstel gevolgen kan hebben voor toekomstige bouwplannen. De Provincie Zuid-Holland zou dan kunnen besluiten om alle bouwplannen, dan wel te wijzigen bestemmingsplannen voor Kaag en Braassem af te keuren. Het is een staaltje machtspolitiek van die hogere overheid, waar Stalin de vingers bij zou aflikken.


Dit hele besluitsvoorstel stinkt, waarde columnlezer. Zo werd enkele weken geleden nog door het college gezegd, dat het alleen gevolgen zou hebben voor ,,een piepklein stukje'' van Leimuiden. Maar uit de tekeningen blijkt, dat die beleidsregel ook invloed heeft op Bilderdam, bijna heel Kaageiland en grote delen van Leimuiden, waaronder een stuk van het Dorpshart. Het is natuurlijk voor de gemeenteraadsleden heel gemakkelijk om te zeggen; ,,Laten we hier maar mee akkoord gaan, om geen gedonder te krijgen met de Provincie en Schiphol.'' Maar, waarde raadsleden, dit is juist de reden waarom jullie gekozen zijn door de inwoners. Om de belangen van de eigen (huidige én toekomstige) inwoners te behartigen en te verdedigen.  

Twijfels over Woelige Baren

OUDE WETERING – Het wordt een dubbeltje op zijn kant voor het bouwplan 'De Woelige Baren'. Tijdens de politieke fractievergaderingen op maandag 11 december bleek dat verschillende partijen twijfelen over de hoogte van dit gebouw. Met de geplande zes verdiepingen en 19 meter lengte wordt de Woelige Baren een baken van steen en glas in het dorp.

Door Joep Derksen

Van de VVD mag het gebouw er komen. Fractievoorzitter Alwin Koek heeft er geen problemen mee: ,,Van mij mag het. Vijf verdiepingen plus een penthouse er bovenop. De (voormalige basisschool, JD) Gerardus wordt ook nog ontwikkeld.'' Het CDA heeft echter twijfels. ,,We vinden het sympathieker om het één verdieping lager te hebben'', aldus fractievoorzitter Karin van der Kaaden. Dat lokte een reactie uit van wethouder Henk Hoek: ,,Het penthouse geeft uitzicht op de Braassem. Als je dat er af haalt, verliest het complex aan waarde.'' Wel beaamde hij, dat het nieuwe gebouw ,,op sommige punten in het jaar'' kan zorgen voor schaduwwerking voor toekomstige nieuwbouw op de plek van de Gerardusschool.


Het feit dat het bouwplan 30% sociale koopwoningen realiseert zorgt bij deze partij ook niet tot een juichstemming. Gevreesd wordt voor speculatie; in Nederland zijn er namelijk speciale BV's die overal in het land sociale koopwoningen opkopen, om ze vervolgens met flinke winst weer door te verkopen. Raadslid Esther Loos (D66) blijft het een lastig verhaal vinden. En die mening wordt gedeeld door lijsttrekker Nick van Egmond van diezelfde partij. ,,Ik heb te weinig inzicht in de gevolgen van dit bouwplan om hier vóór te kunnen stemmen.'' D66-raadslid Gino Wesselman: ,,Het wordt een alleenstaand, heel groot blok van zes verdiepingen hoog en daar heb ik wat moeite mee.'' De overige politieke partijen hadden maandagavond geen fractievergadering in het gemeentehuis in verband met de hevige sneeuwval.

Column

Kamperfoelie

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad heeft 150.000 euro vrijgemaakt voor maatregelen om meer duurzaamheid te krijgen in deze gemeente. Het college van burgemeester en wethouders kwam hierop met voorstellen hoe dat geld besteed kan worden. Enkele van die plannen werden direct afgeschoten. Andere ideeën kregen woensdag 6 december wel een warm welkom van de raadsleden.

Zo zou het aanbrengen van een 'groene wand' in de raadszaal 10.000 euro moeten kosten. Het leek de raadsleden wel wat, tot een van hen vroeg hoe groot die wand dan niet zou worden. Voor dat geld zou het maar om een paar vierkante meter gaan. Dit idee haalt het dus niet. Ook de idee voor het aanbrengen van een groene wand aan de gevel van het gemeentehuis kwam niet ongeschonden door de test. Gemeenteraadslid Gino Wesselman (D66) vond de 6.000 euro, die dat moet gaan kosten veel te hoog en opperde: ,,Plaats een hekwerkie en gooi er kamperfoelie tegenaan; dan ben je voor 500 euro klaar.''

Een SolarPath, waarbij een fietspad stroom opwekt; zoiets moderns trok de aandacht van de raadsleden, waarde columnlezer. Dat fietspad zou er dan voor zorgen, dat mensen op een bankje er naast hun mobiel op kunnen laden en dat elektrische fietsen en bootjes daar een laadpunt hebben. Dit SolarPath fietspad, van zo'n 20 meter lengte, moet 40.000 euro gaan kosten.

Het college wilde ook wel nieuwe ledverlichting in het gemeentehuis en een mooi 'monitoringapparaat' om te kijken hoeveel energie er bespaard wordt. Totale kosten: een kleine 55.000 euro. En die parkeerplaatsen naast het gemeentehuis mogen van het college voor 10.000 euro ook wel 'vergroend' worden. Overigens is het niet zo, dat dan alleen alle stenen er uit gaan en er wat gras gezaaid wordt voor dat geld. Ook moeten er 'groene borders' komen, aldus wethouder Yvonne Peters, zodat de parkerende automobilist bij het uitstappen direct kan genieten van geurende dahlia's.

Gelukkig hadden de raadsleden zelf ook nog originele ideeën. Wesselman pleitte voor 'drijvende zonnepanelen' en 'tweezijdige zonnepanelen' en Karin van der Kaaden (CDA) maakte zich hard voor een idee om een 'revolverend fonds' op te zetten voor inwoners, die graag zonnepanelen op hun dak willen leggen. Zij lenen dan een bedrag en betalen het geld van dat bedrag terug met de verminderde energiekosten. En zo kan het geld van die lening steeds weer opnieuw door andere inwoners gebruikt worden. Daarnaast klonk er de wens voor het opzetten van een 'nul op de meter demohuis', waar mensen kunnen zien op welke manier je duurzaam kunt leven, zonder dat het ten koste gaat aan het comfortabele leven. Hans Klink opperde om 'slimme lantaarnpalen' te plaatsen, die alleen aangaan als er een fietser in de buurt is.


Inwonerraadslid Jan van der Geest wilde de raadsleden ook energie besparen, door voor te stellen om de volledige 150.000 euro in één keer in te zetten voor het aanbrengen van ledverlichting in de openbare straatlantaarns. Kortom, echt goede en innovatieve ideeën heb ik nog niet gehoord. Mocht u betere duurzaamheidsinvallen hebben, laat het de raadsleden dan gerust weten!

Strijd tegen muskusrat gaat door

STREEK – Nu de zwakke plekken in de dijk zijn hersteld, blijft er nog een vijand over; de muskusrat. Marco Kastelein, Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap, blijkt geen voorstander te zijn om deze dieren te vangen en elders weer uit te zetten. ,,We controleren en bewaken de dijken. De veiligheid van de mensen is belangrijker dan het welzijn van deze dieren. We hebben een programma om muskusratten diervriendelijk te termineren. Maar inderdaad, ze gaan dan wel dood.''

Veilig achter de dijken


STREEK – De top 25 van zwakke plekken in de dijken en waterkeringen zijn aangepakt. Het kostte een slordige 100 miljoen euro, maar voortaan kunnen de inwoners weer rustig ademhalen, wetende dat ze veilig voor het water hun leven kunnen leiden. Woensdag 6 december werd in Restaurant Tussen Kaag en Braassem het officieuze einde ingeluid van deze werkzaamheden. Al moet een stukje dijk in en bij Rijnsaterwoude in de loop van volgend jaar nog worden afgerond.

Door Joep Derksen

Het Hoogheemraad van Rijnland is verantwoordelijk voor de stabiliteit van de 1.200 kilometer aan waterkeringen in deze regio. De 25 keringen, die het grootste risico vormden voor de veiligheid van de omgeving moesten met spoed worden aangepakt. En dus waren de afgelopen jaren veel graafmachines te zien op dijken in onder meer de Googerpolder, Woudse Dijk en Vierambachtspolder. Marco Kastelein, Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap, laat weten: ,,De mensen waren niet onveilig, maar je kijkt naar het risico als een landschap overstroomt. We moeten proactief en preventief bezig zijn. We zijn er trots op, dat het aanpakken van de dijken en de keringen gelukt is; we lopen hier mee voorop in vergelijking met de rest van Nederland.'' Dat wil overigens niet zeggen, dat al het werk klaar is. Ook de komende jaren worden miljoenen euro's uitgegeven om andere zwakke plekken in de dijken aan te pakken.

Dat er bij het versterken van de dijken tegenwoordig heel wat meer komt kijken, dan alleen wat klei er boven op gooien, toonden aannemers Gustaaf van Wijk en Harry Verboon aan. Als voorbeeld namen ze de dijkverbetering Vriezekoop-Zuid, tussen Leimuiden en Bilderdam. ,,Dat stuk was vier kilometer lang, maar het leek wel 400 kilometer. De omgeving was best wel mondig en dat gaf best wat complicaties. De hele omgeving keek er naar hoe het wel en niet moet. Er wordt daar flink geboerd, dus een eis was, dat iedereen van zijn erf af kon tijdens het aanleggen van het asfalt en de overige werkzaamheden.'' Een van de harde eisen was, dat de vruchtbare teelaardelaag behouden kon blijven. Dus werd die laag er af geschraapt door graafmachines, zodat deze later weer bovenop de aangebrachte kleilaag van een meter dik op het binnentalud gelegd kon worden.


,,Het zwaar transport werd zoveel mogelijk beperkt. Vaak werden trekkers ingezet om dit uit te voeren. Tegen de chauffeurs werd gezegd, dat ze rustig moesten rijden bij het aanvoeren van de klei. Dan lijkt 4 kilometer soms 400 kilometer, want het is een heel eind. 75.000 Kuub aan klei en grond is daar naar toe gebracht. We werkten met klein materieel, om te voorkomen dat het groot materieel weg zou zakken.'' Ook bleven de omwonenden jarenlang aandringen om van de gelegenheid gebruik te maken, door een glasvezelkabel aan te laten leggen voor het snelle internet. Een aantal weken voordat het werk klaar zou zijn, is die kabel er toch nog in gekomen. Het werk heeft dus wat gekost, qua geld, inzet en overlast, maar uiteindelijk zijn alle omwonenden toch blij met het eindresultaat.

Lintje voor Dick van Andel

LEIMUIDEN – Maar liefst 21 jaar was Dick van Andel actief voor het brandweerkorps Leimuiden. Vrijdag 8 december werd hij in het zonnetje gezet door zijn collega's. Als speciale verrassing speldde burgemeester Marina van der Velde hem een koninklijke onderscheiding op. Voortaan gaat Van Andel door het leven als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Door Joep Derksen

Het was een druk brandweerjaar, zo liet Hans Zuidijk, plaatsvervangend regionaal commandant en districtscommandant voor Alphen, Kaag en Braassem en Nieuwkoop, weten tijdens de jaarlijkse korpsavond kazerne brandweer Leimuiden. ,,Auto-ongevallen, woningbranden, een verwarde man op het dak in Rijnsaterwoude: het waren onvergetelijke momenten.'' Bijna 80 uitrukken hebben de vrijwilligers dit jaar gehad. Zuidijk: ,,Als er niets te beleven valt, is het een dooie, saaie boel. Ons bestaansrecht ontlenen we aan tegenslag en pech. Wij helpen de mensen die bezig zijn met overleven. Wat is het mooi, dat jullie je daar als vrijwilligers voor inzetten.''

Burgemeester Marina van der Velde zette eerst enkele vrijwilligers in het zonnetje, voor de prestaties die zij tot nu toe geleverd hebben. De jubilarissen waren John Hillebrand (10 jaar vrijwilligersjubileum), Klaas Paasman (10 jaar vrijwilligersjubileum) en Twan de Graaf (20 jaar vrijwilligersjubileum). Ook werden lof en diploma's uitgedeeld voor Ronald Helmhout (diploma chauffeur / pompbediender) en Maarten-Jan van Zuuren (diploma manschap A).
Maar het hoogtepunt was de uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding. Zijn gezinsleden waren speciaal en zonder zijn medeweten voor dit belangrijke moment naar de brandweerkazerne gekomen. Van Andel heeft tijdens zijn brandweercarrière verschillende opleidingen en scholingen gevolgd om te komen tot het niveau Hoofd Brandwacht. De burgemeester: ,,Als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer donker. Jij hebt wel een heel grote ster naar boven geholpen.''


Het vak van brandweerman/vrouw is niet altijd gemakkelijk, zo blijkt uit de woorden van Van Andel. ,,Ik heb er nooit spijt van gehad, maar mijn vrouw vroeg me om niet te veel te vertellen. In de beginperiode van mijn brandweercarrière heb ik een heleboel dodelijke slachtoffers meegemaakt, maar sinds die tijd is de N207 een stuk veiliger geworden.'' Vanwege zijn maatschappelijke carriere heeft Van Andel moeten besluiten om zijn brandweeractiviteiten te stoppen. Hij zal gemist worden door zijn ex-collega's, maar hij zegde toe nog regelmatig terug te komen op de kazerne.

Geen Drechtdoorsteek en gasloos bouwen

CDA presenteert haar verkiezingsprogramma

KAAG EN BRAASSEM – Het CDA heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 bekend gemaakt. De partij spreekt zich uit tegen een fusie van Kaag en Braassem, waarbij de inwoners onderdeel worden van een 100.000-plus gemeente. Ook moeten inwoners zich voorbereiden op ingrijpende veranderingen in het open landschap.

Door Joep Derksen

Niet alles blijft hetzelfde zoals het is, zo laat de partij weten, ,,Waar het dorp in de knel lijkt te komen en mensen zich er niet meer thuis dreigen te voelen, verdient de situatie een luisterend oor bij de gemeente. Door een luisterend oor en een goed gesprek is er vaak een oplossing te vinden.'' De gemeente moet meer 'via moderne middelen' communiceren. Daarnaast zou er een 'buurtoproepbus' moeten komen, waar elke inwoner gebruik van kan maken.

Hangjeugd moet niet alleen worden aangepakt door voorlichting en handhaving, maar de jeugd tussen 12 en 17 jaar moet juist meer te doen krijgen, zodat ze zich niet gaan vervelen. Met concrete voorbeelden komt het CDA niet. Wel zet de partij in op het weren van het zware verkeer door de dorpskernen heen. Ook wil het CDA zoveel mogelijk aparte fietspaden op de wegen waar veel land- en tuinbouwgerelateerd verkeer rijdt.

Schiphol

Schiphol moet in de gaten gehouden worden: ,,De afgelopen jaren is er veel veranderd in de start- en landingsprocedures en de gevolgen daarvan zijn in onze gemeente niet onopgemerkt gebleven. De expansiedrift van Schiphol blijft onverminderd groot en, in combinatie met de A4/A44 en de HSL, geeft dat blijvende gevolgen voor onze directe leefomgeving.'' De komende jaren moet de gemeente forse stappen maken om over te stappen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen, zoals zon- en windenergie. ,,De energietransitie kan dorpsvisies en visies van landschappelijke organisaties sterk beïnvloeden, net als de ruimte voor agrariërs en tuinders. We kunnen niet uitsluiten dat misschien soms plannen moeten worden geschrapt om plaats te maken voor duurzame energie.''

Het CDA is geen voorstander van een fusie met een grote buurgemeente ,,om vervolgens als onderdeel van een 100.000+-gemeente verder te gaan. Het CDA vindt dat een gemeente toegankelijk en kleinschalig moet blijven voor haar inwoners. Dat betekent dat we moeten bewijzen dat we ons staande kunnen houden.'' Het zelfstandig opvoeden van de kinderen heeft haar grenzen, volgens de partij: ,,CDA Kaag en Braassem vindt dat ouders het recht hebben om op hun eigen manier voor hun kinderen te zorgen. Wij vinden het belangrijk dat ouders weten dat zij er bij vragen of problemen niet alleen voor staan: als ze hulp willen, staat er een team van deskundigen voor ze klaar. Als ouders hulp nodig hebben, maar daar niet om vragen, vinden wij het vanzelfsprekend dat we op elkaar letten en elkaar de helpende hand toesteken. Gevraagd én ongevraagd.''


De Drechtdoorsteek moet er niet komen, van de partij, dat is een 'aanslag op ons polderlandschap'. ,,We willen onze polders beschermen: grootschalige recreatie komt wat ons betreft alleen op bijvoorbeeld oude bedrijfslocaties. Dit neemt niet weg dat we ook invulling moeten geven aan de energietransitie, die een beroep gaat doen op de openbare ruimte.'' Behalve bepalen waar zonnepanelenvelden en windmolens komen, moet de gemeente zich ook meer gaan richten op gasloos bouwen. ,,In nieuwbouwwijken wordt zo spoedig mogelijk ingezet op gasloze woningen.'' 

Motorclub neemt pand over

OUDE WETERING – De Motorclub Alkemade (MCA) mag het pand aan de Weteringlaan 22 voor één euro overnemen van de gemeente. Zo kunnen de leden van de motorclub meer onderhoud uitvoeren aan het pand én is de gemeente verlost van de verantwoordelijkheid van dit onderkomen.

Door Joep Derksen

MCA kreeg het gebouw in maart 2010 voor tien jaren in bruikleen nadat de Jeugdvereniging Ranonkel het gebouw aan de gemeente had overgedragen. Nu is dus de tijd gekomen voor de volgende stap, al moeten de leden hier later deze maand nog formeel een akkoord over geven. Theo van Emmerik is voorzitter van de MCA en hij ziet de mogelijkheden. De MCA kan het gebouw namelijk onderverhuren aan allerlei gebruikers. Nu al gebeurt dit door onder meer het Allochtonen Platform, FNV Bondgenoten, en de Schaak-, Klaverjas- en Schilderclub.

Hoek: ,,We dragen het pand in eigendom over aan de motorclub. Zij hebben verlangens, die het beste passen bij het eigenaarschap. Ze kunnen beschikken over het pand en de plek, totdat ze stoppen met het totaal van de activiteiten. Dan valt het helemaal terug aan de gemeente.'' Van Emmerik vult aan: ,,De gemeente kwam met de vraag om gebouwen zelf te onderhouden en exploiteren. Dat deden we al; we schilderden het pand regelmatig en hadden gezorgd voor een nieuwe cv-ketel. Omdat we de toiletgroep wilden opknappen en een voorraadruimte willen aanpakken ontstond het plan voor de aanschaf van het onderkomen.''


De MCA staat bekend als een keurige groep motorliefhebbers, maar landelijk zijn er nogal eens verhalen over motorgroepen als Saturdarah, die andere groepen overnemen. Mocht dat ooit gebeuren in Oude Wetering: komt dan het pand in handen van een groep mensen, waar de gemeente niet blij mee is? Dat blijkt niet zo te zijn. Volgens de afspraken voor de overdracht van het gebouw kan de gemeente op ieder moment ingrijpen, mochten er foute zaken plaatsvinden. Van Emmerik bevestigt dat: ,,Als wij er een rommeltje van zouden maken, kan de gemeente altijd zeggen: 'Het is klaar'.'' Maar daar gaat niemand van uit; de MCA kan zich verheugen op een mooie toekomst als eigenaar van het pand aan de Weteringlaan 22. Het terrein ernaast kan overigens gewoon door iedereen gebruikt blijven worden.

Extra ondersteuning minimakinderen

KAAG EN BRAASSEM – Kinderen van minimagezinnen moeten de mogelijkheid krijgen om lid te worden van een sportclub of cultuurvereniging. Maar vaak kan dat niet, omdat ook sportspullen aangeschaft moeten worden en daar is dan geen geld voor. Met een totaal budget van 119.000 euro biedt de gemeente de helpende hand. Het college van burgemeester en wethouders schakelt hiervoor de Stichting Leergeld in, om die kinderen te kunnen helpen.

Door Joep Derksen

Minima zijn niet alleen mensen, die van een uitkering leven. Veelal zijn het ook gezinnen, waarvan één of twee ouders een slecht betaalde baan hebben. Of waar het gezinsinkomen moet worden opgehoest door een ZZP-er, die geen gegarandeerd inkomen heeft. Het is niet de bedoeling, dat die gezinnen geld krijgen om spullen te kopen. Maar de Stichting Leergeld maakt een pas voor hen aan, zodat de kinderen sportief of cultureel bezig kunnen zijn.

Het bereiken van kinderen in minimagezinnen is een probleem waar veel gemeenten mee worstelen. Ook binnen Kaag en Braassem is niet goed bekend welke kinderen in minimagezinnen leven. Maar daar wordt aan gewerkt. Wethouder Henk Hoek (CDA): ,,Dat is een taak van de hulpverleners. Het kunnen mensen van het kernteam zijn, maar ook scholen en sportverenigingen. Als ze zien dat kinderen niet aan sport doen, kunnen ze dat doorgeven.''

Voor de verstrekking van de spullen maakt Stichting Leergeld afspraken met lokale winkels en bedingt korting. De kinderen en ouders krijgen na goedkeuring van een aanvraag

een schoolspullenpas en een kindpas waarop een tegoed staat. De passen zijn doelgericht, de kinderen kunnen niets kopen wat niets te maken heeft met de doelbesteding. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van die pas, loopt de komende jaren waarschijnlijk op tot 240.

Bouwstrijd in de regio

STREEK – De gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn moeten de komende jaren vechten om aanspraak te maken op de bouw van 800 woningen. Dat is namelijk het maximaal aantal huizen, dat in deze regio er bij mag komen. Door nieuwe regels van de Provincie Zuid-Holland heeft Kaag en Braassem het recht voor extra huizen al opgesoupeerd met de nieuwbouw van Braassemerland.

Door Joep Derksen

Tot nu toe was tegen Kaag en Braassem gezegd, dat deze Braassemerlandhuizen niet ten koste zouden gaan van de mogelijkheid om elders in de gemeente woningen te bouwen. Maar dat blijkt nu toch wel het geval te zijn. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) heeft zich de afgelopen maanden de blaren op de tong gepraat om het bouwrecht in de andere dorpen op hetzelfde niveau te houden. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Aan de andere kant komt de gemeente Nieuwkoop wél redelijk goed weg: hun bouwproject Noordse Buurt mag er komen, zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheid om elders in Nieuwkoop extra huizen bij te bouwen. Op de vraag, waarom Nieuwkoop dit wél voor elkaar krijgt en Kaag en Braassem niet, antwoordt Schoonderwoerd: ,,Nieuwkoop had een convenant, onze gemeente had bestuurlijke afspraken.'' Er stond over deze afspraken met Kaag en Braassem dus niet voldoende op papier, om daar ook echt rechten aan te ontlenen.

De Provincie Zuid-Holland is nu al bezig met het uitsterven van de babyboomgeneratie. Nu maken zij nog volop gebruik van hun huizen, maar op een gegeven moment verruilen ze allemaal het tijdelijke voor het eeuwige. De babyboomgeneratie zorgde in de jaren na de tweede wereldoorlog voor een geboortegolf, maar in de jaren daarna werden er verhoudingsgewijs dus minder baby's geboren. De vrijkomende huizen van de babyboomers kunnen dus niet allemaal gevuld worden. Wanneer er een overschot is, gaan de prijzen omlaag, zo is de provinciale verwachting. En dus hoeft er nu niet meer ongebreideld gebouwd te worden; uiteindelijk bouw je dan namelijk voor leegstand.

En als er gebouwd moet worden, dan het liefst op plekken waar een station is, of andere OV-knooppunten. Alphen heeft een treinstation en Kaag en Braassem niet. ,,We moeten zaken toevoegen, waardoor we kunnen beargumenteren, dat hier ook bijgebouwd kan worden'', zo liet een ambtenaar weten aan de raadsleden. De gemeente ziet zich geconfronteerd met een serieus probleem. Schoonderwoerd: ,, Als we Braassemerland gaan bouwen, kan er verder helemaal niets meer gebouwd worden in de rest van de gemeente. Leimuiden West gaat dan on hold, bouwen in de Hoogmadese Wetering 2 of een uitbreiding van Rijpwetering zit er dan niet in.''


Met het argument, dat kleine kernen hun vitaliteit moeten behouden, zou Kaag en Braassem nog kans kunnen maken om woningen te bouwen rondom de nog te realiseren IKC's in Roelofarendsveen en Leimuiden, zo hoopt Schoonderwoerd. D66-lijsttrekker Nick van Egmond was sceptisch: ,,Dat worden lastige gesprekken met Alphen. De wethouder van Alphen wil die 800 woningen in z'n eentje hebben.''

Zwakke dijken weer hersteld

STREEK – Het kostte een slordige honderd miljoen euro, maar voor de komende jaren zijn de inwoners weer beschermd tegen het wassende water. Het Hoogheemraadschap van Rijnland sloot woensdag 6 december het project 'Top 25 waterkeringen' af. De afgelopen jaren zijn 25 kwetsbare dijken in onder meer de Vierambachtspolder en Googerpolder aangepakt. Soms werden ze verstevigd en op andere plekken weer verhoogd. Hierdoor zijn deze waterkeringen bestand tegen verzakkingen of overstromingen. Hoogheemraad Marco Kastelein is tevreden, dat het overstromingsrisico verminderd is, maar de dijken blijven onder toezicht. Bijvoorbeeld waar het gaat om de muskusratten: ,,De veiligheid van de mensen is belangrijker dan het welzijn van de dieren. We hebben een programma om muskusratten diervriendelijk te termineren.''

Prestatieafspraken over sociale woningbouw

Nieuwkoop – De komende jaren worden tientallen nieuwe sociale woningen gebouwd in de gemeente Nieuwkoop. Dat aantal moet oplopen tot 225 extra sociale huurwoningen in 2025; de gemeente gaat grond beschikbaar stellen om een deel van die huizen te bouwen.

Bovendien moeten Woningstichting Nieuwkoop (WSN) en Stichting Woondiensten Aarwoude (SWA) bestaande woningen energiezuiniger maken. Het 'verduurzamen' van zo'n 400 woningen zal deze organisaties de komende zeven jaar 12 miljoen euro kosten. Tussen 2025 en 2050 moeten zelfs alle sociale woningen CO2-neutraal worden, zo is vastgelegd in afspraken met de gemeente Nieuwkoop.


Ook maakten de partijen afspraken over afzonderlijke woningbouwprojecten. Zo krijgt WSN het komende jaar de tijd om te onderzoeken 'of en hoe gasloos bouwen op een acceptabele manier kan worden gerealiseerd' in het project Driekoppenland. WSN wil daarnaast, dat de gemeente een bestemmingswijziging doorvoert voor het Koetshuis. Alleen dan ziet de woningstichting kans om daar ook sociale woningbouw te realiseren. 

Licht verstandelijk beperkten als conciërges

Nieuwkoop – ,,Op alle basisscholen moeten conciërges komen en de gemeente moet hier voor betalen.'' Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen hier ook goed voor worden ingezet. Dat vindt de politieke partij Natuurlijk Nieuwkoop en gemeenteraadslid Kees Hagenaars laat weten, wat hier de redenen voor zijn.

Hagenaars is zelf basisschooldirecteur en volgens hem zijn extra conciërges absoluut noodzakelijk. Zeker nu de Rijksoverheid niet van plan lijkt te zijn nog meer geld te steken in het onderwijs, voor het aanpakken van de werkdruk. Hagenaars: ,,Kamerleden van de coalitie hebben zich diep en veilig genesteld in het pluche. Blijkbaar interesseert het de betreffende politici weinig dat er de komende jaren enorme tekorten gaan ontstaan. Voor de klas vertoont één op de vier leerkrachten verschijnselen van burn-out. Als de landelijke politiek weigert haar verantwoordelijkheid te nemen, moeten we dat als gemeentelijke politiek dan maar zelf doen.”

Daarom moeten conciërges gaan werken op de basisscholen en dat moet maar op kosten van de gemeente, zo vindt de partij van Hagenaars. ,,Een flink deel van de werkdruk kan daarmee worden weggenomen. Volgens hem steken grote steden ook al ,,tonnen'' in de ondersteuning van scholen. ,,Het is de beste en meest duurzame investering in de toekomst.'' Natuurlijk Nieuwkoop wil, dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking aangesteld worden als conciërge. ,,Dat is een prachtige uitwerking van de participatiemaatschappij om zo’n jongen of meisje conciërge te laten zijn op een school. Goed voor hen, goed voor de kinderen, de ouders en de school. Het mes snijdt dus aan twee kanten.''

De kosten voor één full-time conciërge zijn zo'n 45.000 euro per jaar. Scholen kunnen volgens Hagenaars samenwerken en één zo'n conciërge delen. Zeker als scholen in een gezamenlijk gebouw komen te zitten, zoals in Ter Aar. ,,En als je mensen gaat inzetten, die vallen onder begeleid wonen, kost het zo goed als niks'', weet Hagenaars. Maar uiteindelijk zullen de totale kosten voor de inzet van conciërges op alle scholen oplopen tot enkele tonnen euros'. Heeft de gemeente Nieuwkoop daar wel genoeg geld voor? ,,Een gemeente heeft altijd geld. Het ligt eraan waar ze dat aan gaan uitgeven.''

BIZ gaat van start

Nieuwkoop – Binnen drie maanden is het gebeurd: in een nog nooit vertoonde daad van eensgezindheid hebben de ondernemers van het Reghthuysplein een BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) opgezet. Woensdag 6 december ondertekent wethouder Paul Platen (VVD) samen met vertegenwoordigers van de Reghthuyspleinondernemers een overeenkomst. De BIZ gaat op 1 januari 2018 van start.

Volgens de afspraken van de BIZ leggen de ondernemers jaarlijks 15.000 euro bijeen, zodat het Reghthuysplein er nog veel fraaier uit kan zien. De gemeente int dat geld via een extra toeslag op de OZB, maar schiet het ook alvast grotendeels voor. Een speciaal opgerichte 'Vereniging BIZ Reghthuysplein' geeft vervolgens dat geld uit aan allerlei activiteiten en spullen voor de verfraaiing van het gebied.

De mogelijkheden hiervoor zijn enorm; zo kunnen voortaan speciale paas-, Valentijn- en sinterklaasacties gehouden worden. Maar ook kan het Reghthuysplein opgefleurd worden met extra bloembakken. Dat er draagvlak is, blijkt ook uit een officiële enquete onder de veertig ondernemers. Maar liefst 36 van hen zijn voorstander van de BIZ.


Wethouder Paul Platen is blij met deze ontwikkeling, die razendsnel is gegaan: ,,Deze BIZ is binnen drie maanden opgezet. Er is een groot draagvlak voor de BIZ voor het Reghthuysplein. Dit is de eerste BIZ in Nieuwkoop. Het is niet iets van de gemeente, maar van de ondernemers. Zij moeten het willen en het initiatief tonen.''  

06 december 2017

Kansen voor nieuw zwembad, IKC en sportvelden in Sportpadgebied

OUDE WETERING / ROELOFARENDSVEEN – Het gemeentebestuur krijgt binnenkort een voorstel om De Tweesprong met zwembad plat te gooien. Hiervoor in de plaats moet een nieuw zwembad komen én de omliggende (sport)verenigingen zouden dan meer ruimte kunnen krijgen voor hun faciliteiten. Een voorwaarde, die Mark Vijfschaft, interim-directeur van De Tweesprong, stelt is, dat het nieuwe zwembad aangelegd moet zijn, voordat het oude zwembad opgedoekt wordt.

Door Joep Derksen

Donderdag 30 november hielden wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO), Vijfschaft en Sabine Dissevelt, die sprak namens de onderwijsorganisaties Kindkracht en SSBA, een persconferentie. Er is nog niets zeker, maar de 'stip op de horizon', waar het gaat om de toekomst van de sportvelden, het zwembad en culturele activiteiten in de omgeving van het Sportpad, wordt langzaam duidelijk. Het huidige gebouw van De Tweesprong, waar onder meer in kan worden gezwommen en getafeltennist en gesport, is al heel oud. Sommige delen van het pand stammen nog uit de jaren '60. Ook is er sprake van fors achterstallig onderhoud en er moeten keuzes worden gemaakt. Vijfschaft laat weten, dat er veel geld moet worden gestoken in bijvoorbeeld het aanschaffen van nieuwe apparatuur en het duurzaam maken van het gebouw. Maar een andere oplossing is ook, om een volledig nieuw gebouw neer te zetten. De kosten hiervan bedragen miljoenen euro's, zo geeft Vijfschaft aan. Het buitenbad, de ligweide en de indoortennisbanen komen hoogstwaarschijnlijk niet meer terug. Deze worden nu namelijk al heel weinig gebruikt.

Er zijn veel voordelen aan het opzetten van een nieuw zwembad, zo beaamt wethouder Floris Schoonderwoerd. Een nieuw gebouw kan veel duurzamer zijn. ,,Op dit moment verdwijnt er veel geld door de schoorsteen''. Bovendien kan met de komst van een compleet nieuw gebouw ook gekeken worden naar het opnieuw indelen van het gebied voor allerlei andere zaken. Zo moet bij het Sportpad een nieuwe IKC (integraal kindcentrum) voor 750 leerlingen komen en hebben de verschillende sportverenigingen in die buurt ook nog wel een paar wensen, waar het gaat om velden en kantines. Bovendien heeft de Hockeyvereniging Alkemade ook haar oog laten vallen op het Sportpadgebied, waar het gaat om zich daar te vestigen. Met de optie van een nieuw gebouw met een nieuw zwembad, komen hier mogelijkheden voor. Zelfs bestaat de kans, dat culturele verenigingen voorstellingen gaan doen in deze omgeving. Dissevelt laat weten, dat het realiseren van een podium voor optredens een van de zaken is, waar nu naar wordt gekeken.

Juist door het hele gebied tussen de Rembrandt van Rijnsingel, Alkemadelaan en de wijk De Bloemen in één keer te bekijken, kan er veel meer mogelijk zijn. ,,Multifunctioneel gebruik'' heet dat in in bestuurlijke woorden. In het IKC komen de leerlingen van basisscholen Elkerlyc, De Roelevaer en De Klimboom te zitten. Deze oude panden verdwijnen dus, waardoor op die locaties kansen zijn om bijvoorbeeld huizen te bouwen. Schoonderwoerd ziet kansen: ,,Stand alone voorzieningen hebben hun langste tijd gehad. Het is nodig om krachten te bundelen en mee te bewegen met de tijd. We kunnen kiezen voor verschillende scenario’s. Opknappen van De Tweesprong of nieuwbouw. We weten dat op het sportcomplex een aantal verenigingen zijn, die intensief samenwerken en die allemaal ruimte vragen in het gebiedje. Er zijn zoveel trends en ontwikkelingen, dat samenwerken meer nodig is dan ooit. Als gemeente gaan we miljoenen investeren in nieuwbouw voor de IKC. Laten we kijken, hoe we dat op een toekomstbestendige, betere en duurzame manier kunnen doen. Het mag geld kosten, maar nu gaat vanwege de mindere duurzaamheid ook al veel geld door de schoorsteen naar buiten.'' Maar het gemeentebestuur zou toch niet meer investeren in stenen? De wethouder: ,,We investeren nu al in allerlei lekke en lege gebouwen. We gaan investeren in samenwerking, want we zien kansen in verbinding van onderwijs, sport en cultuur.''


Het nieuwe, danwel vernieuwde zwembad, moet er binnen tien jaar zijn. Langer wachten is voor Vijfschaft onaanvaardbaar, zo laat hij weten. De wens van Dissevelt is, dat de IKC ,,binnen vijf jaar geregeld is. Het moet niet te lang duren. We zijn bereid om geduld op te brengen voor het grote geheel, maar aan dat geduld is een einde.'' De gemeenteraad moet in de zomer van 2018 een besluit nemen over de toekomst van het Sportpadgebied.  

Nieuwe leren moet succesvolle generatie creëren

KAAG EN BRAASSEM – De manier waarop kinderen zich tot nu toe allerlei vaardigheden toe eigenden, gaat de komende jaren helemaal op de schop. Dat laat Sabine Dissevelt, directeur-eigenaar van Kindkracht weten. Babycreches, basischolen en voor- en naschoolse opvangorganisaties gaan de kinderen begeleiden en hun voortgang in de gaten houden. Daarbij willen ze de jeugd ondersteunen, om hun kwaliteiten verder uit te breiden.

Door Joep Derksen

Is het wel verstandig om kinderen van de baby-opvang tot de voorschoolse opvang, tijdens de schooluren en bij de naschoolse opvang constant te monitoren en te beoordelen hoe ze zich ontwikkelen? Kunnen kinderen niet gewoon meer kind zijn? Dissevelt: ,,Met het nieuwe leren kunnen ze juist kind zijn. We zijn toe aan een andersoortig vernieuwend ontwikkelingsonderwijs voor kinderen van nul tot dertien jaar. De kinderen moeten leren om te leren en we laten ze op een positieve manier in aanraking komen met ontwikkelingen. Waarbij we ons veel meer gaan richten op talenten. We gaan dus niet inhakken op wat een kind niet kan.''

Maar kinderen moeten toch juist leren rekenen, lezen en schrijven? Ook al is dat niet leuk. Ze moeten zich op deze gebieden zoveel mogelijk ontwikkelen, zodat ze naar een voor hen zo goed mogelijke school toe gaan. Ontneem je juist niet kansen aan kinderen, door het ze te gemakkelijk te maken en te zeggen: ,,Jij vindt lezen moeilijk, dus ga jij in plaats daarvan maar lekker voetballen''? Dissevelt laat weten, dat kinderen wel degelijk een basis moeten hebben voor het reken- en taalwerk. Ze stelt: ,,We geven de kinderen een breed aanbod, zodat ze de ruimte krijgen in hun ontwikkeling. Daarbij maken we ook gebruik van de talenten van de medewerkers. Een gepassioneerde gymdocent kan beter zeggen, hoe er buiten gespeeld wordt. Er is zoveel breinkennis, dat we missen, als kinderen achter een tafeltje in de klas blijven zitten. We willen dat kinderen op een natuurlijke manier in beweging zijn.''


Maar is het van de wieg tot de middelbare school zo'n twaalf uur per dag begeleiden van en toezien op de kinderen, wel het beste voor alle jeugd? Onderzoek heeft aangetoond, dat de feminisering in het onderwijs (er zijn steeds meer vrouwen, dan mannen die de kinderen helpen met het zich ontwikkelen) nadelige gevolgen heeft voor veel jongetjes. Zij missen een docent van het mannelijke geslacht, die hen af en toe laat ravotten, zonder dat een juf meteen ingrijpt en zegt dat het jongetje zich moet gedragen. Dissevelt reageert: ,,Het is niet de bedoeling dat we alleen gaat tutten met kinderen. Kinderen moeten een bepaald aanbod krijgen. We gaan weg uit de kramp dat leren alleen het enige is wat belangrijk is. Kinderen moeten een probleemoplossend vermogen hebben, in een vertrouwde en veilige omgeving.''  

Aanbestedingssoap afgelopen

KAAG EN BRAASSEM – Het bedrijf Ziut BV mag voor ruim 387.000 euro (exclusief btw) definitief de openbare verlichting in deze gemeente onderhouden. Tot en met 2020 worden dus alle kapotte straatlampen door deze onderneming vervangen met energiezuinige LED armaturen. Het lijkt voor de gemeente een koopje te zijn, want voor dit werk was 544.000 euro gereserveerd. Deze aanbesteding was begin dit jaar al gegund, maar een concurrerend bedrijf had hiertegen bezwaar aangetekend. En City Tec uit Ridderkerk kreeg gelijk. Dat leidde weer tot een nieuwe rechtszaak door Ziut. De rechter beoordeelde vervolgens, dat de gemeente nog beter moest omschrijven, waarom de opdracht gegund wordt aan een bepaalde partij. Uiteindelijk kreeg Ziut dan toch definitief de opdracht; de concurrent heeft hier geen bezwaar meer tegen ingediend.  

Geen belangstelling voor nieuwe huizen

NIEUWE WETERING – De verkoop van de woningen op bouwkavel 4 in Nieuwe Wetering Noord valt zwaar tegen. Daarom heeft projectontwikkelaar Bolton Ontwikkeling gevraagd om uitstel voor de koop van dat terrein. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier mee ingestemd. De ontwikkelaar krijgt nu tot 30 juni 2018 de tijd om het bouwkavel te kopen.


Het bouwkavel is 740 m2 groot en Bolton Ontwikkeling had hiervoor een bedrag van 234.100 euro voor toegezegd. Het plan was (en is) om daar een twee-onder-één-kapwoning te realiseren. Maar de verkoop van die twee woningen valt tegen; nog niemand heeft aangegeven zo'n huis te willen kopen. ,,De markt voor dit segment in Nieuwe Wetering is kennelijk beperkt'', zo stelt een ambtelijk advies droogjes vast. Bolton ziet echter toch mogelijkheden om de woningen alsnog te verkopen en krijgt hiervoor dus nog een half jaar uitstel. 

Geld voor groen

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente kan zich verheugen op een flinke smak geld om te investeren in het groen. Dat geld komt van het Regionaal Groenprogramma en wordt jaarlijks verdeeld onder de gemeenten in deze regio. De inkomsten dekken tot 25% van de totale kosten van een groenproject. Hierdoor heeft Kaag en Braassem minder kosten om een groenstrook in Nieuwe Wetering (tussen de Voorweg en de HSL-lijn) in te richten. Ook komt er geld vrij voor 'Tulpen vertellen'; een verzameling van deelprojecten in Roelofarendsveen, die moeten bijdragen aan het beleefbaar maken van deze gemeente. Waarbij recreanten en toeristen het verhaal krijgen te horen en lezen rondom de tulp. 

Meldpunt over hondenbezitters

KAAG EN BRAASSEM – Er hebben maar heel weinig bijtincidenten plaatsgevonden met honden, zo blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders. Waren er in 2016 nog vijf bijincidenten; dat aantal is gedaald tot slechts twee gevallen. Toch blijft ook hier de veiligheid een aandachtspunt. Van de rijksoverheid moeten eigenaren met een 'hoog-risico hond' verplicht een gedragscursus voor honden volgen. Ook komt er in deze gemeente (net als in alle andere gemeenten in Nederland) een meldpunt, waarbij iedereen gevaarlijk gedrag van honden of hinderlijk gedrag van hondenbezitters kan melden. Een dergelijke kliklijn voor hinderlijke katten komt er overigens niet.


Alle bijtincidenten worden door de politie doorgezet naar de hondenbrigade (van de politie), maar dan moet het wel een tweede keer zijn, dat een hond iets uithaalt. Als het slachtoffer er op staat om aangifte te doen, dan mag dit altijd. Overigens kan het ene bijtincident nogal verschillen van het andere bijtgeval. Zo rende volgens een ambtelijk rapport eerder dit jaar een jonge herder achter een stuiterende bal aan. Een kind wilde die bal opvangen, waarbij de arm door de hond werd geraakt. De moeder van het 6-jarig jongetje, Chantal Toren uit Katwijk, ontkent overigens deze versie. Zij laat weten, dat de hond 'uit het niets' had gebeten. De hondeneigenaar en de ouders hebben de afwikkeling van dit incident met elkaar geregeld. De hondenbrigade beoordeelde na controle van deze hond, dat hij niet agressief is. 

Snippergroen mag niet verkocht

HOOGMADE – Het college van burgemeester en wethouders gaat niet akkoord met een verzoek om snippergroen te verkopen, dat vlakbij Kerkstraat 12 ligt. Dit stuk grond van de gemeente heeft namelijk de bestemming 'verkeersdoeleinden', er ligt een kabel van de KPN en het gemeentebestuur wil voldoende ruimte behouden tussen het openbare voetbad en de erfafscheiding, die er na zo'n verkoop ongetwijfeld zou komen. De aanvrager had het stuk grond graag willen gebruiken om zijn tuin te vergroten en zijn auto op eigen grond te kunnen parkeren. 

Sponsorloop voor Miniplay

ROELOFARENDSVEEN – Een oud speeltoestel naast de Gerardusschool wordt verplaatst naar de speelplek in het Waterryck. Het huidige speeltuig in het Waterryck voldoet niet meer aan de wensen van de opgroeiende kinderen. Daarom hebben bewoners het initiatief genomen, om de gemeente te vragen om een ander speeltoestel. De gemeente wil hier wel aan meewerken en biedt dus het tweedehands speeltoestel van de Gerardusschool aan. Het verplaatsen van die 'Miniplay' (een speelhuisje met klimfaciliteiten en glijbaan) kost echter geld. Daarom gaan de kinderen een sponsorloop houden, zodat in totaal 3.420 euro kunnen ophoesten.  

Nieuwe locaties bibliotheek

ROELOFARENDSVEEN / LEIMUIDEN – Op zaterdag 30 december sluit de bibliotheekvestiging in De Alkeburcht definitief haar deuren. De bibliotheek verhuist namelijk naar het gebouw 'De Kaskade', waar de biebleden vanaf 15 januari 2018 weer welkom zijn. Met deze verhuizing kunnen basisschoolleerlingen meer gebruik maken van de boeken, CD's en luistermateriaal, zo is de gedachtegang. Daarnaast zet de bieb in op het aanleren van 'basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en computeren' en het Taalhuis. Voor zowel volwassenen als kinderen.


Biebpunt 

Leimuiden mag zich op vrijdag 15 december verheugen op een nieuw 'Biebpunt'. Deze bibliotheekvestiging is dan twee keer per week geopend in gebouw Het Spant. Dit Biebpunt vervangt de Bibliobus, die vanaf 1 januari 2018 niet meer rijdt in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Rijpwetering.  

Alleen zwartkleurige fietssuggestiestroken

HOOGMADE – Het is nu definitief; het Noordeinde krijgt geen rood geasfalteerde fietssuggestiestroken. Maandag 4 december probeerden CDA en SVKB het nog één keer voor elkaar te krijgen, dat het nieuwe asfalt daar roodkleurig wordt. Maar zij kregen geen enkele steun van de overige partijen.


Raadslid Thijs Mooren (CDA) gaf onder meer aan, dat roodkleurig asfalt veiliger is dan zwartkleurig asfalt, waar het gaat om het fietsverkeer. ,,De herkenbaarheid van rode fietssuggestiestroken wordt vergroot ten gunste van fietsers en wandelaars.'' Maar hij kon de overige partijen niet overtuigen. Toen wethouder Herman Haarman (D66) vervolgens aangaf, dat de werkzaamheden al zijn begonnen en dat een keuze voor roodkleurig asfalt zou zorgen voor uitstel van die werkzaamheden, was het pleit beslecht. Het voorstel voor roodkleurig asfalt van CDA en SVKB werd verworpen door de rest van de raad.  

Inwonersparticipatie kan beginnen

KAAG EN BRAASSEM – De inwoners moeten meer en vaker mee kunnen praten over besluiten, die de gemeenteraad nog gaat nemen. En dan hebben we het niet over de 'usual suspects', zoals de voorzitters van dorpsraden. Het zijn juist de meningen van de inwoners, die normaliter niet hun gezicht laten zien op het gemeentehuis, waar de politici in geïnteresseerd zijn. Met dit doel stemt de raad unaniem in met het door D66 opgezette voorstel: ,,Participatief werken in overheids- en inwonersparticipatie''. Initiatiefnemer en inwonerraadslid Nick van Egmond (D66) was blij met deze steun. ,,Het doel is om inwoners structureel meer zeggenschap te geven in besluitvorming. Maar dit is niet het eind, maar het begin. We willen eens per jaar een werkavond opzetten, zodat we kunnen bespreken wat er is gebeurd en wat beter kan.''

Laatste kans voor trekkershutten

Leimuiden – Het wordt maandag 18 december spannend voor twee initiatiefnemers voor het bouwen van enkele trekkershutten aan de Vriezekoop 11j. SVKB en D66 vinden, dat de Drechtzone groen moet blijven, maar PRO, VVD en LKB willen instemmen met de komst van de trekkershutten. Of deze gebouwen er ook komen, hangt nu van de raadsleden van het CDA af. Zij zullen tijdens de besluitvormende raadsvergadering bepalen wat de voorkeur krijgt; het niet verder aantasten van de Drechtzone of de bouw van trekkershutten voor het stimuleren van toerisme.

'Niet alleen bronscheiding, maar ook nascheiding'

KAAG EN BRAASSEM – ,,De wens tot nascheiding in combinatie met bronscheiding wordt opgenomen in een nieuwe aanbesteding van restafval bij Cyclus.'' Dit laat wethouder Yvonne Peters (VVD) weten, naar aanleiding van een raadsdiscussie over de tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Door Joep Derksen

Maandag 4 december bogen de gemeenteraadsleden zich over de vraag, of het 'diftar' (gedifferentieerde tarieven) betalingssysteem voor het ophalen van afval al op 1 januari 2018 moet worden ingevoerd. Drie jaren lang gingen alle politieke partijen er van uit, dat dit ook daadwerkelijk zou gebeuren. Maar twee maanden geleden kwam het college van burgemeester en wethouders als een duveltje uit een doosje met een voorstel om van volgend jaar een overgangsjaar te maken. De inwoners kunnen dan hun afval op de oude manier weggooien, maar het tarief dat ze in 2019 betalen wordt bepaald door hoe vaak ze hun restafvalbak langs de kant van de weg zetten.

Opvallend was het pleidooi van meerdere partijen om niet alleen het diftar in te voeren, maar ook om de afvalcentrale Cyclus te bewegen om aan nascheiding te doen. Het was raadslid Hans Klink (PRO), die het eerste voorstel deed om ook in te zetten op het 'nascheiden' van afval. Dat betekent, dat al het restafval nog eens extra gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van plastic, papier en andere herbruikbare materialen. ,,We moeten ook inzetten op nascheiding. Afvalverwerkers gaan steeds meer die kant op, eventueel in combinatie met diftar. Een combinatie van nascheiden en diftar is het meest succesvol, zo blijkt uit resultaten bij andere gemeenten.'' Zijn partij wil hiervoor een voorstel indienen. D66 en SVKB reageerden hier positief op. Peters liet naar aanleiding van berichtgeving op Twitter door uw journalist hierover weten, dat de gemeente gaat inzetten op nascheiding, samen met bronscheiding (het scheiden van afval door de inwoners zelf), zodra een nieuwe aanbesteding van het restafval wordt uitgeschreven.


Meerdere partijen uitten hun teleurstelling, dat het college nog altijd geen regeling heeft opgesteld, zodat mensen met medisch afval financieel ontzien worden bij het vaststellen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Dit onderwerp wordt verder besproken in de gemeenteraadsvergadering van maandag 18 december.

Oud Ade en Rijpwetering groeien niet samen

KAAG EN BRAASSEM – Een ruime raadsmeerderheid moet niets weten van een inwonervoorstel om Oud Ade en Rijpwetering door huizenbouw aan elkaar te laten groeien. Dat werd maandag 4 december duidelijk, toen de gemeenteraadsleden de MRSV (Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie) bespraken.

Raadslid Marcel Doze (CDA) pleitte voor het open houden van de groene zone tussen Rijpwetering en Oud Ade. Raadslid Esther Loos (D66) twijfelde ook aan de noodzaak om de dorpen aan elkaar te laten groeien. Haar collega Ger van Emmerik (SVKB) stelde, dat tot nu toe maar een ,,heel kleine, beperkte groep'' gepleit heeft voor het volbouwen van de groene zone tussen Rijpwetering en Oud Ade. Meerdere partijen pleitten er tijdens de behandeling van dit onderwerp ook voor, om een besluit over de locaties van het plaatsen van windmolens en zonnevelden over te laten aan de nieuwe gemeenteraad, die na de verkiezingen van woensdag 21 maart 2018 wordt geïnstalleerd.  

Raad twijfelt over hoogte Woelige Baren

OUDE WETERING – Als er twee exemplaren van De Woelige Baren zouden komen, dan zouden deze flatgebouwen zo maar de Twin Towers kunnen heten. De gemeenteraad twijfelt, of in het bestemmingsplan De Woelige Baren de projectontwikkelaar de mogelijkheid moet krijgen om een gebouw van 19 meter hoog te bouwen. Bovendien is er ontevredenheid, dat geen enkele sociale huurder de kans krijgt om op deze unieke plek te wonen. De ontwikkelaar wil namelijk wel aan de plicht van 30% sociale woningen voldoen, maar is van plan om daar alleen maar sociale koopwoningen te realiseren.

Door Joep Derksen

En dat vindt fractievoorzitter Ruud van der Star (PRO) dus geen goed idee. ,,Sociale koop is de dag na de verkoop geen sociale koop meer. Dan wordt het doorverkocht voor heel veel meer geld.'' Inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) was het hier mee eens. ,,Als iemand een te goedkope woning toebedeeld krijgt, dan is het of je de staatsloterij wint.''

De hoogte van de appartementtoren baart raadslid Esther Loos (D66) zorgen. ,,Is 19 meter nog passend in een dorp als Oude Wetering? Het kan niet anders, dan dat je op sommige plekken de hoogte in gaat. Bouwtechnisch is de sky the limit, maar hoe hoog wil je gaan?'' Ze pleitte er voor, om niet toe te staan, dat daar tot zes lagen hoog, maar tot maximaal vier of vijf lagen hoog gebouwd kan worden. Deze mening werd gedeeld door Ronald Wesseling (CDA): ,,Zes bouwlagen vinden we vrij hoog.'' Hij opperde, dat het gebouw wellicht wat breder en dus minder hoog gemaakt kan worden.


Maar VVD en LKB vonden zes bouwlagen prima. ,,Zeer verantwoord'', zo oordeelde inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD). Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) deed er nog een schepje bovenop. Hij vond zes verdiepingen en 19 meter ,,wat te laag.'' De bewoners van de bovenste verdiepingen zouden nog altijd tegen de toppen van de bomen aankijken ,,en niet naar de Braassem. Het mag van ons echt wel iets hoger.''

Raad wil 'cadeautje' Schiphol niet

KAAG EN BRAASSEM – ,,Het lijkt een cadeautje, maar misschien is het wel een kat in de zak.'' Inwonerraadslid Hilde Bax (SVKB) verwoordde maandag 4 december de gevoelens van vrijwel alle politieke partijen over het 'niet klagen contract' voor de geluidsoverlast van Schiphol.

Door Joep Derksen

De Rijksoverheid, Schiphol en de Provincie Zuid-Holland hebben een deal met elkaar gesloten. Met die deal mogen gemeenten bouwen in de zogeheten '20 KE contour'; een gebied dat onder de rook (plus fijnstof- en geluidsstroom) van Schiphol ligt. Dat bouwen van die huizen was tot nu toe niet toegestaan. Maar als tegenprestatie hoeft Schiphol zich volgens die deal geen zorgen meer te maken over klagende inwoners. Wie een huis koopt in de 20 KE contour, moet een contract tekenen, waarbij de bewoner afziet van alle juridische rechten om te klagen over geluid- en fijnstofoverlast door passerende vliegtuigen.

De gemeenteraad moet een oordeel geven over deze afspraken. En de politici zijn uiterst sceptisch. Raadslid Marcel Doze (CDA) verwijst naar onderzoek, dat de rijksoverheid zelf heeft uitgevoerd. ,,Geluidsoverlast van vliegtuigen kan zorgen voor slapeloosheid en leerproblemen bij kinderen. Er moet niet teveel geluidshinder komen.'' Hij vervolgt: ,,Toch hebben de overheden een afspraak gemaakt met Schiphol om die verstoringen weg te moffelen om uiteindelijk in de gelegenheid te zijn om huizen te bouwen in een zone die daar niet voor bedoeld is. Deze geluidszone is er juist om mensen te beschermen. Als je een contract opstelt, dat je weet dat er overlast is, dan voer je je taak als overheid niet uit.'' Met die afspraak wordt volgens Doze ook de Omgevingsraad Schiphol helemaal buiten spel gezet. Bovendien kan de luchthaven via deze afspraken de afspraken over het maximaal aantal gehinderde omwonenden omzeilen. Doze: ,,Dit moeten we niet zonder meer accorderen. Als we hiermee legitimeren dat er overlast is, dan kan Schiphol zeggen, dat ze de wettelijke legitimiteit hebben. Als er gedoe is over overlast of fijnstof, kan Schiphol zeggen dat we het zelf geaccordeerd hebben.''


Raadslid Hans Klink (PRO) is het hier mee eens. ,,We vragen ons af, of de gemeente goed is toegerust om de bewoners te informeren.'' D66 is ook kritisch. Gino Wesselman: ,,Het is geen goed idee om huizen te bouwen binnen de 20Ke contour.'' Inwonerraadslid Jan Zandvliet (LKB) beaamt: ,,Je zou in die contour niet moeten bouwen en niet willen wonen.'' Hilde Bax besluit: ,,Vliegroutes kunnen gewijzigd worden. Bezint eer ge begint. Het lijkt een cadeautje, maar misschien is het wel een kat in de zak.''

Column

Dorpsdichter

Het wordt tijd voor een gepassioneerde dorpsdichter
Die maakt het politieke gedoe allicht wat lichter

Stelt met vileine woorden misstanden aan de kaak
Doet dat met humor; wil geen enkele wraak

Hemelt de vergezichten van onze gemeente op
Geeft ode aan de natuur; die is hier helemaal top

Een dorpsdichter kent de verschillende kernen
Weet wat er speelt, hoeft niet te wennen

Aan Alkemadese gevoelens of Veense wensen
Beschrijft de prachtige passie in vurige verzen

Minimaal twaalf keer per jaar een mooi gedicht
Voorgedragen aan de raad, nog niet gezwicht

Voor dit prachtige idee; kom maar op
Dichtkunst is niet meer voor de snob

Dichten bevrijdt je eenzame ziel
Ontlaadt je gedachten, eerst pril

Dan in volle krachten, donderend
Uit zich totaal intens, verwonderend

Een explosie van woorden, samengevat
In een prozaverhaal; dat wordt wat

Ongecensureerd, volledig en ongecompliceerd vrij
Woorden uit passie gesproken; die maken ons blij

Daarom is mijn enige en echte Sinterklaaswens
Zorg voor een Dorpsdichter; een (h)eerlijk mens

Die de kernen door woorden met elkaar verbindt
Zo worden de inwoners elkaar goed gezind.

Eerste 'Bieb op school' geopend

RIJPWETERING – Biebpunten bestonden er al: dat zijn bibliotheeklocaties in scholen, waar inwoners van het dorp ook hun boeken kunnen lenen. Maar woensdag 29 november werd de allereerste 'Bieb op school' in Kaag en Braassem geopend. Wethouder Henk Hoek trok naar basisschool De Kinderbrug in Rijpwetering om daar de openingshandeling te verrichten.

Door Joep Derksen

Om de Bieb op school mogelijk te maken, moesten veel oude kinderboeken verdwijnen, maar er kwamen ook nieuwe boeken voor terug. De gemeente had hier ook geld voor beschikbaar gemaakt. Nu beschikt de school over 400 boeken voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 8. Marion Bruinen, leesconsulent van Bibliotheek Rijn en Venen, benadrukt hoe belangrijk zo'n Bieb op school is. ,,Alle basisscholen krijgen actuele collectie met kinderboeken. Ook bieden we leesbevorderingsprogrammas aan voor alle groepen.''

Maar de inwoners uit Rijpwetering kunnen geen gebruik maken van de bibliotheekfaciliteiten, beaamt de leesconsulent. ,,Mensen kunnen elders terecht: in Roelofarendsveen komt een bibliotheek in Kaskade. Ook verschijnt er een nieuw biebpunt in Leimuiden.'' Wethouder Hoek werd naar voren geroepen en hij werd door de basisschoolleerlingen verrast met allerlei presentaties. Zo kreeg hij een prachtig gedicht voorgedragen en moest de wethouder een boekbattle houden, waarbij hij en een andere leerling het snelste een aantal boeken op alfabetische volgorde moest leggen. Een jeugdsinterklaas hielp twee jeugdpieten met hun hoogtevreesproblemen. Kinderen uit andere groepen vertelden over de kennis, die ze door het lezen van boeken hadden opgedaan.


Met het op volgorde zetten van de woorden 'De bieb op school is open' ging deze unieke bibliotheekfaciliteit officieel van start. Voortaan kunnen alle leerlingen van de basisschool De Kinderbrug urenlang lezen voor, tijdens en na schooltijd. Het filmpje over deze activiteit is te zien op het YouTube kanaal van Joep Derksen: https://www.youtube.com/watch?v=fjVkCfz2aYE.

Geen zorgen meer dankzij BouwTotaal Noordwijk

NOORDWIJK – Verbouwen hoeft niet duur te zijn. En BouwTotaal Noordwijk is hier het beste voorbeeld van. Waar andere bouwbedrijven de kosten van dure kantoren doorberekenen in hun prijzen, werkt Nico Smit van BouwTotaal Noordwijk met een compleet netwerk van zelfstandige onderaannemers. Zij zijn specialist op hun eigen gebied in de bouwsector en worden ingezet op het moment, dat ze écht nodig zijn.

Door Joep Derksen

Eigenaar Nico Smit heeft al meer dan twintig jaar ervaring in de bouwwereld. En hij weet, dat consumenten een aantal zaken graag willen. Kwaliteitswerk, een goede prijs en volledige openheid over de prijzen. BouwTotaal Noordwijk biedt dat allemaal. Smit: ,,We bekijken de situatie altijd persoonlijk, zodat we kunnen beoordelen wat er moet gebeuren. Hierna stellen we een volledig uitgewerkte begroting op over het aantal werkuren en de te gebruiken materialen.''

Het bijzondere is, dat zo'n begroting altijd wordt opgesteld samen met de klant. ,, Als mensen bijvoorbeeld zeggen; 'We willen het sloopwerk zelf doen', dan haal ik dat uit de begroting. Ook kunnen we bouwactiviteiten toevoegen, als de klant het wil. Als ik ergens kom, zie ik de mogelijkheden van een huis. En kan met voorstellen komen waar mensen nog niet aan gedacht hadden. Het gaat er om, dat we de klant totaal willen ontzorgen. Verbouwen hoeft niet duur te zijn.''

BouwTtotaal Noordwijk regelt nieuwbouw en verbouw, totaal onderhoud en renovaties, maar ook bouwkundige keuringen. Het bedrijf is opgericht in 2013 door Nico Smit en sinds die tijd heeft BouwTotaal Noordwijk zich ontwikkeld tot een allround bouwbedrijf in de ruimste zin. Smit: ,,Vandaar ons motto: "van scharnier tot villa". Dit werk doen we samen met een team van ervaren onderaannemers die allen specialisten zijn op hun vakgebied. Ik begeleid de klanten van A tot Z, denk met ze mee over hoe groot de aanbouw moet zijn, zorg voor tekeningen, vergunningen en al het georganiseer om een (ver)bouw heen. BouwTotaal Noordwijk krijgt het voor u voor elkaar; of het nu gaat om een casco oplevering tot een volledig turnkey project, inclusief beschilderingen en stofferingen.''

De bedrijfsslogan 'wij maken het mooier' is Smit op het lijf geschreven. BouwTotaal Noordwijk heeft ervaringen met de (ver)bouw van ieder deel van het huis. Of het nu gaat om badkamers, keukens, kozijnen, deuren of elektra. Door de unieke manier van werken én het feit dat BouwTotaal Noordwijk een breed netwerk heeft van zelfstandige onderaannemers, hoeven klanten rekening te houden met slechts heel korte wachttijden voordat de bouwwerkzaamheden van start gaan. Smit: ,,Ik zorg er persoonlijk voor, dat alle onderdelen in volgorde achter elkaar uitgevoerd worden. Je hebt er als klant dus zelf helemaal geen omkijken naar.''


BouwTotaal Noordwijk, Douzastraat 34, 2201 JD, Noordwijk, T: 06 5498 6229, W: www.bouwtotaalnoordwijk.nl.

Veel kritiek op weggeven 600.000 euro aan hockeyclub

Nieuwkoop – Het plan om de Hockeyclub Nieuwkoop 600.000 euro te geven voor een nieuw kunstgrasveld, werd maar lauw ontvangen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) kreeg van VVD-lijsttrekker Tom de Kleer het verwijt, dat hij bezig was met 'hapsnapbeleid'. Ook hekelden de raadsleden, dat er alleen gekozen kan worden om wel of niet zes ton weg te geven. Ze hadden liever gezien, dat er ook een keuze was voor het verstrekken van een lening.

Alle voetbalclubs in deze gemeente worden al decennia verwend met nieuwe velden, die door de gemeente betaald worden. De Hockeyclub Nieuwkoop heeft haar speelterrein altijd met eigen geld betaald, waarbij een lening van de gemeente door deze club werd afgelost. De club wil van dit leningsinfuus af en heeft daarom een plan bedacht, dat de gemeente eenmalig zes ton subsidieert, zodat een nieuw kunstgrasveld aangelegd kan worden. De komende veertien jaar sparen de hockeyers dan voldoende geld, zodat zij het volgende kunstgrasveld zelf kunnen betalen.

Veel raadsleden gunnen de hockeyers wel hun nieuwe veld, maar ze hikken er toch tegenaan om zomaar 600.000 euro weg te geven. Hun zorgen werden niet kleiner, toen Elkhuizen aangaf, dat ook een tennisvereniging kan rekenen op zo'n gemeentelijke ondersteuning, als zou blijken dat die club haar vergunning verliest doordat alle banen te slecht zijn om te spelen. De Kleer was er niet blij mee, dat het geld voor de hockeyclub uit de algemene reserve van de gemeente haalt. ,,Het klopt dat de hockey achtergesteld is geweest ten opzichte van de voetbalverenigingen, maar dat geldt ook voor muziekverenigingen en andere organisaties. Wethouder Elkhuizen mist visie. Dit is hapsnapbeleid.'' De wethouder kaatste de bal direct terug: ,,Als ik visie mis, dan geldt dat ook het college en daar bent u als partij onderdeel van.''


Nick Draper (CDA) wilde, dat de gemeente ook kijkt naar de mogelijkheid om een lening te geven aan de hockeyclub. Ook fractievoorzitter Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) ,,miste alternatieven. Als een investering van zes ton de beste is, dan zullen we daar ook voor zijn. Maar de verschillende opties als een lening zijn in het voorstel niet uitgewerkt. SGP/ChristenUnie steunde deze visie. Maar raadslid Remco Hendriks (SBN) snapte niets van de kritiek: ,,We moeten trots zijn, dat wij kunnen investeren in sport.'' Elkhuizen probeerde de gemoederen te bedaren: ,,De hockeyclub is al sinds 2005 bezig om dat kunstgrasveld te krijgen. Het is nu één minuut voor twaalf. Gooi nou geen zand in die raderen.'' De raadsleden bepalen op donderdag 14 december of de hockeyclub 600.000 euro's krijgt om een nieuw veld aan te schaffen.  

Twee ton voor uitwerken bouwplannen

Nieuwkoop – De gemeenteraad moet donderdag 30 november bespreken, of de gemeente 200.000 euro kan uitgeven voor de voorbereiding van Teylerspark 2. Met dat geld wordt bekeken, hoeveel woningen op dat terrein gebouwd kunnen worden en hoeveel die huizen gaan kosten. Ook moet deze wijk meer bomen en struiken krijgen, dan dat er in Teylerspark 1 komen te staan. Wel is nu duidelijk, hoe het bouwverkeer gaat rijden om al die huizen te laten verschijnen. De definitieve ontsluitingsweg wordt doorgetrokken tot de Laan de Verwondering. Als alle bouwwerkzaamheden klaar zijn, blijft dit de route voor alle auto's van de bewoners om Teylerspark 1 en 2 in en uit te rijden.  

Raadskandidaten VVD bekend

Nieuwkoop – Dertig inwoners hebben zich kandidaat gesteld voor de verkiezingenlijst van de VVD. Zij proberen woensdag 21 maart 2018 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een plaatsje te veroveren in de raad van Nieuwkoop.


Al eerder was bekend, dat de 19-jarige Tom de Kleer lijsttrekker is. Wethouder Paul Platen bezet de tweede plek en op nummer drie staat Larissa Spierenburg-Wernars, van beroep is zij een 'independent human resources professional'. Bij een vorige gemeenteraadsverkiezing bleek nummer vijf op de lijst, Donja Kooman-Hoogervorst, een echte stemmentrekker te zijn. Zij mocht in 2010 in de gemeenteraad komen, dankzij 261 voorkeurstemmen. De huidige raadsleden Quinten van Dobben en Jan Hardenberg bezetten de vierde en zesde plaats op de kandidatenlijst van de VVD.

Plannen voor IKC op Zuidereiland

Nieuwveen – Een integraal kindcentrum (IKC) op het Zuidereiland (het zuidelijke deel van de nieuwbouw in de Verwondering naast de golfbaan); dit is een serieuze optie voor het college van burgemeester en wethouders. De politieke partij Natuurlijk Nieuwkoop heeft vragen gesteld over dit gebied van zo'n 6.000 m2.

Volgens het college biedt dat terrein voldoende ruimte voor een IKC; een school, waar de leerlingen ook kunnen sporten en gebruik maken van opvang. Een sporthal (in omvang vergelijkbaar met De Ringkant) moet ook mogelijk zijn op deze grond. Waar het gaat om parkeerruimte, zouden er ook genoeg plekken gerealiseerd kunnen worden.

Wat is de reden dat juist op deze plek op het Zuidereiland gekozen is voor de mogelijke vestiging van een IKC? Het college laat hierover weten, dat de gemeenteraad eerder dit jaar heeft gevraagd om ruimte te reserveren voor een maatschappelijke voorziening, zoals een IKC. ,,De locatie heeft aan de noordoostzijde een prima centrale ligging en directe koppeling met de bestaande kern.'' Andere locaties aan de westkant liggen op grotere afstand van de dorpskern. Bovendien wordt het daar lastiger om fietsers en voetgangers veiliger van en naar zo'n IKC te laten gaan.


De locatie grenst aan het een parkje/ bergbezinkbassin bij de Roggeveldweg. Door de centrale ligging kan met een fiets/voetbrug vanaf de Roggeveldweg een verkeersveilige verbinding voor fietsers en voetgangers gemaakt worden. Met de komst van een IKC kunnen er aan het westelijke deel van de Laan der Verwondering 'kleinere woonbuurten' gebouwd worden aan het water; elk op hun eigen 'eiland'. 

Meer inspraak door burgerjury

Nieuwkoop – De gemeente wil experimenteren met manieren om de inwoners meer inspraak te geven. Burgemeester Frans Buijserd en wethouder Guus Elkhuizen hebben met elkaar afgesproken, dat een 'burgerjury' wordt ingesteld. Deze burgerjury praat dan mee over het afvalstoffenbeleid. Ook zijn er plannen om een 'neutrale coach' in te schakelen, die samenlevingsinitiatieven oppakt. Of er wordt af en toe een gastspreker uitgenodigd tijdens een gemeenteraadsvergadering. De gemeenteraadsleden gaan hierover praten op donderdag 30 november.

De huidige manier van politieke besluitvorming krijgt steeds meer kritiek van de inwoners en bedrijven. ,,Zij daar in het gemeentehuis bepalen toch alles'', is bij velen de stellige overtuiging. Deze kritiek is ook doorgedrongen tot de gemeenteraadsleden zij willen dus, dat inwoners vaker al vanaf het begin betrokken worden bij nieuwe plannen. Die denkwijze wordt gesteund door een rapport met aanbevelingen van de Rekenkamer. Daarin wordt ook gepleit voor meer inwonerparticipatie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart moet Nieuwkoop een burgerjury, sociale raad en een gemeenteconventie opzetten.


Bij zo'n gemeenteconventie praten de raadsleden niet allee n met elkaar, maar ook met inwoners, bedrijven en professionals. Per onderwerp, dat aan de orde komt, worden hiervoor mensen uitgenodigd. Een sociale raad is een bijeenkomst van willekeurig inwoners, die door loting zijn geselecteerd. Zij komen regelmatig bij elkaar en gaan dan in gesprek over een onderwerp of project, dat leeft in de gemeente Nieuwkoop. Een burgerjury is er al in onder meer Rotterdam. Zo'n burgerjury beoordeelt het beleid van de gemeente en geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders hoe het beter kan. De burgerjury bestaat uit inwoners, die een paar keer per jaar in gesprek gaan met het college over een aantal thema's en onderwerpen. Hun oordeel en adviezen worden meegenomen in nieuw beleid of voor de bijstelling van het bestaande beleid. 

Kieslijst CDA Nieuwkoop bekend

Nieuwkoop – De leden van CDA Nieuwkoop hebben Kees Egberts gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart. Op plaats 2 staat een politieke nieuwkomer: Antoinette Ingwersen. Zij was onder meer werkzaam als politiecommissaris. Leon Zoet, die nu ook al in de gemeenteraad zit, completeert de top 3. De huidige fractievoorzitter Nicolette Oosterhof en oud-wethouder Trudy Veninga staan als lijstduwers op de lijst.  

Drempels in plaats van fietspad

Ter Aar – De droom van een vrijliggend fietspad langs de Zevenhovenseweg is uiteen gespat. De omwonenden willen hier niet aan meewerken door het verkopen van een deel van hun grond. Het gemeentebestuur wil ook niet zo ver gaan om de grond te onteigenen. De ongevallencijfers zijn namelijk niet zó dramatisch, dat een vrijliggend fietspad absoluut noodzakelijk is.

Om de verkeersveiligheid toch iets te verbeteren, wordt nu voorgesteld om de chicanes in de Zevenhovenseweg te verwijderen, zodat op die plekken 'drempelplateaus' aangelegd worden. Met op iedere 250 meter een drempel zou de snelheid van het gemotoriseerde verkeer flink omlaag kunnen gaan, zo is de gedachtegang. De zorgen over de fietsveiligheid leeft bij de bewoners. De initiatiefgroep Dorpsraad Noordeinde heeft al 1.700 handtekeningen opgehaald van inwoners, die het gemeentebestuur oproepen om te zorgen voor meer veiligheid.


Raadslid Remco Hendriks (SBN) opperde donderdag 30 november, dat er straatverlichting langs de Zevenhovenseweg komt. Misschien zou het plaatsen van 'smiley's', die de snelheid van het wegverkeer aangeven, ook kunnen helpen, zo vermoedde wethouder Guus Elkhuizen. Dat er geen vrijliggend fietspad komt door de tegenwerking van enkele grondbezitters, bevalt de politici allerminst. Maar ze kunnen het ook niet afdwingen. CDA-fractieassistent Nick Draper vond het in ieder geval een goed idee om zo snel mogelijk die drempels aan te leggen. Elkhuizen steunde dit. ,,Niets doen is hapsnapbeleid. Die chicanes moeten zo snel mogelijk weg.'' De gemeenteraad praat hier op donderdag 14 december verder over.

225 extra sociale huurwoningen

Nieuwkoop – Minimaal 225 nieuwe sociale huurwoningen vóór 2025, verduurzaming van de sociale woningvoorraad en organisaties moeten inspelen op woonbehoeften van zowel jongeren als ouderen. Om dit te bereiken heeft de gemeente Nieuwkoop 'samenwerkingsafspraken' gemaakt met Woondiensten Aarwoude, Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA), Woningstichting Nieuwkoop en Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop (HBV Nieuwkoop). De afspraken worden formeel ondertekend op maandag 4 december.