Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 oktober 2013

Nut en noodzaak van gemeentelijke eigendommen bekeken

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente gaat bekijken welke overheidseigendommen behouden, verkocht, verbeterd of herbestemd moeten worden. Het gaat hierbij niet alleen om gebouwen, maar ook over grasvelden en andere gronden.
De gemeente heeft zo’n honderd panden in bezit, maar ook een groot aantal graslanden. Te denken valt hierbij aan scholen, gymfaciliteiten, sportcomplexen en kinderdagverblijven. Maar ook kerktorens en ‘economische objecten’. Burgemeester Marina van der Velde liet donderdag 10 oktober weten: We gaan per dorp inventariseren wat er allemaal aan vraag is. We leggen het huidige aanbod daarbij. In die inventarisatie kijken we of er ook particulier aanbod is. Per dorpskern gaan we bespreken hoe we een en ander gaan organiseren.’Hierbij wordt ook overwogen of zorgorganisaties en het verenigingsleven met elkaar kunnen gaan samenwerken.
Nieuwe Wetering en Rijpwetering krijgen een eerste inventarisatie over wat er allemaal aan gemeentelijk bezit is en hoe dat gebruikt wordt. Begin volgend jaar worden gesprekken aangegaan met de inwoners van die dorpen over de wensen en mogelijkheden. ‘Dan worden die mogelijkheden vertaald in de toekomstige vraag’, aldus de burgemeester. De overige dorpen worden daarna geïnventariseerd. De gemeentelijke eigendommen die niet noodzakelijk zijn om te behouden, of het nu vastgoed is of een sportveld, kunnen verkocht worden. ‘Tenzij de prijs te laag is.’