Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 november 2013

‘Dit wordt uiterst onprofessioneel aangepakt!’

OEGSTGEEST – De komst van een sociale supermarkt in de wijk Poelgeest is nog niet zeker. De gemeenteraadsleden weigerden zich donderdag 31 oktober voor het blok te zetten, om nog voor 1 november een besluit te nemen. Bovendien waren er veel vragen, onder meer over de kwestie waarom de gemeente 360.000 euro wil bijdragen, zodat deze supermarkt er komt. En dat terwijl er niet eens een businessplan is opgesteld.
De Supermarkt Support en Co. zet een een tiental werklozen en mensen met een beperking in als re-integratieplekken en dagactiverigsplaatsen. Gehoopt wordt dat zes tot acht werklozen per jaar hierdoor kunnen doorstromen naar een ‘echte’ baan. Wethouder Jos Roeffen zag het wel zitten: ‘Dit geeft een unieke kans om een lang gekoesterde wens (van een supermarkt in Poelgeest, JD) te realisaeren. De wens voor social return wordt ingevuld.’
Gemeenteraadslid Pasterkamp (PrO) wilde weten: ‘We steunen dit initiatief met 50.000 euro per jaar en 160.000 euro in het begin. Maar wat als dit initiatief na vier jaar toch niet haalbaar blijkt te zijn? Dan zijn we dat geld kwijt. Wij zien heel graag alsnog een businessplan.’ Ook haar collega Janssen (VVD) was kritisch: ‘We krijgen dit voorstel op het allerlaatste moment en worden door een aanbieder met de rug tegen de muur gezet. Het college gaat eerst een supermarkt de lucht in brengen en gaat vervolgens de doelstellingen erbij zoeken.’ Fractievoorzitter Braun (TO) oordeelde: ‘Dit wordt de plek voor de vergeten boodschapjes. De supermarkt heeft geen levensvatbaarheid en ik maak me daar zorgen over.’
Roeffen vroeg zich af of het verstrekken van een businessplan,nadat de raad een besluit had genomen, ‘nog wel zinvol’ was. Hij lichtte toe, dat de gemeente de lening van in totaal 360.000 euro kwijtscheldt, als de supermarkt na vijf jaar door blijft gaan met haar activiteiten. Hij zei niet, dat de gemeente ook het geld kwijt is, als de supermarkt op de fles gaat. De manier waarop de antwoorden kwamen, stond Janssen niet aan. Hij stelde: ‘Het proces verloopt zo rommelig. We vinden dat in deze discussie geen goed besluit genomen kan worden. Verdaag het besluit tot de raadsvergadering van december.’ Na een snel ingelast overleg  met de ondernemer Jan van der Meer, kon Roeffen melden dat het besluit toch nog met een paar dagen uitgesteld kon worden. De vergadering wordt daarom voortgezet op dinsdagavond 5 november.
Janssen wilde nog weten: ‘Kunnen we met de ondernemer die dinsdagavond praten tussen 19:00 uur en 20:00 uur? Hierop antwoordde de burgemeester en voorzitter van de vergadering: ‘Dat kan zo dadelijk tijdens de borrel.’ Dit schoot Janssen in het verkeerde keelgat: ‘Ik wil een goed gesprek en niet tussen de bitterballen en twee glazen bier. Dit wordt uiterst onprofessioneel aangepakt!’ De ondernemer geeft daarom op dinsdag 5 november om 19:30 uur een toelichting.