Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 november 2013

Toezicht op FC Lisse moet beter

LISSE – De voetbalclub FC Lisse heeft haar financiële zaken nog steeds niet voor elkaar. Dit blijkt uit de vijfde rapportage van de toezichthouder, het bureau BDO. In een gesprek op 2 oktober heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de toezichthouder, het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van FC Lisse.
Er zijn positieve ontwikkelingen te melden: de rentelasten nemn af doordat leningen worden afgelost. Ook de accountantskosten zijn minder en de golfafdeling van de club draait beter. Maar er blijven nog genoeg zorgpunten over. Zo is er onder meer een negatieve meerjarenbegroting en moet de verhouding tussn sponsoring en lasten verbeterd worden. Ook zijn er ‘Hogere spelerslasten door prestatiebonussen die FC Lisse niet kan dragen en nemen de kantineopbrengsten af.’
Een ambtelijk rapport meldt: ‘FC Lisse gaat het komende halfjaar/driekwartjaar gebruiken om haar begroting kritisch te beoordelen tegen de achtergrond van toekomstige huisvestingslasten. De gemeente werkt het accommodatiebeleid uit. Een gezamenlijke workshop is onderdeel van de planning en eind van het jaar vindt er nog een bestuurlijk overleg plaats. Met de toezichthouder hebben we nog een apart overleg gehad om het belang van het toezicht nog eens te benadrukken.’