Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 december 2014

College wil sociale woningen

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het college wil een speciaal potje invoeren, waarmee de sociale woningbouw gestimuleerd wordt. Hier zit de volgende gedachte achter: wanneer projectontwikkelaars huizen of appartementen willen bouwen, moeten ze zorgen voor minimaal 30% sociale woningbouw. Maar wanneer dat niet mogelijk is, moeten de initiatiefnemers geld storten in een nog op te richten ‘vereveningsfonds sociale woningbouw’. Het geld dat daarin komt, wordt vervolgens gebruikt om op een andere locatie in het dorp sociale woningen te realiseren.
Dit idee is niet helemaal nieuw; het werkt al goed in Lisse en ook Oegstgeest is er mee bekend. De wethouders Dennis Salman en Hans Bakker hebben de handen ineengeslagen om dit vereveningsfonds ook in Noordwijk gerealiseerd te krijgen. En het liefst zo snel mogelijk. Bakker licht de plannen toe: ‘We willen bij grootschalige projecten voorwaarden stellen, dat 30% aan sociale woningen wordt gerealiseerd. Dat is niet op elke plek mogelijk, omdat het financieel of ruimtelijk niet haalbaar is. De verplichting wordt dan om een bedrag in dit fonds te storten. ‘
Zo’n fonds is ontzettend nuttig, zo stelt Bakker: ‘Op deze manier heb je middelen om elders sociale woningbouw te realiseren. Het is vrij duur en lastig om dat in Noordwijk te kunnen doen.’ Dit idee biedt echter ook kansen voor projectontwikkelaars met een sociaal hart, aldus de wethouder: ‘Het lijkt mij een goed idee, dat ontwikkelaars die meer dan 30% sociale woningbouw realiseren ook kunnen tanken uit het fonds. Dit is een van de onderdelen waarover we nog een beslissing moeten nemen.’
Als het vereveningsfonds het komende jaar nog ingevoerd wordt, zou dan ook het plan van Hotels van Oranje hier mee te maken krijgen? Immers, deze ondernemers zijn van plan om een compleet appartementengebouw van de grond af op te bouwen, zonder dat er één sociaal appartementenkamertje in zit. Bakker: ‘Het project van Hotels van Oranje zou inderdaad een mooi voorbeeld zijn: het is een grootschalig project. We realiseren ons dat die locatie aan het strand niet dé locatie is om sociale woningbouw te realiseren. Maar daarom zou het goed zijn dat er een substantieel bedrag in het vereveningsfonds gestort wordt.’