Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 januari 2017

Kritiek op plannen doorsteek

KAAG EN BRAASSEM > Het ruimtelijk ordening beleid van de gemeente krijgt flinke kritiek van oud-wethouder en huidig architectuurhistoricus Trix van Puffelen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) wil woningbouw toestaan langs de oevers van de Ringvaart in het natuurgebiedje tussen Meerewijck en het Noordeinde en tussen Meereweijk en Jachtwerf Kok (Plan Leimuiden West). Ook moet er een doorsteek komen tussen de rivier de Drecht en Westeinderplas. Peters heeft al haar droomwens geuit, dat er een groot waterpretpark in de Vriezekoopsche polder aangelegd wordt.

Van Puffelen stelt: ,,Jarenlang heb ik mij, eerst als raadslid en later als wethouder, ingezet om het gave landschap van Vriezekoop Zuid te behouden. De oeverlandjes waren destijds deels als natuurgebiedjes heel goed beschermd. Aan de overkant van de Drecht, op Vriezekoop Noord is een grote camping, met mogelijkheden om bootjes in de Drecht aan te leggen. Dus waarom nu ook deze prachtige groenstrook aantasten ? Het is toch de bedoeling dat de vele passanten in sloepen of per fiets kunnen genieten van mooie landschap! Laat niet iedere projectontwikkelaar of bouwer hier zijn gang gaan, ongeacht de schade voor het landschap of de bevolking.''

Op woensdag 8 februari (19:00 uur in De Ontmoeting) organiseert de gemeente een informatieavond over de doorsteek van de Drecht naar de Westeinderplas. Van Puffelen: ,,Dit is een plan dat in de tachtigerer jaren door de gemeenteraad van Leimuiden unaniem is afgewezen. Ook wil de gemeente meewerken aan de bouw van blokhutten langs de Drecht. Dat worden in een later stadium volwaardige recreatiewoningen, die later permanent bewoond gaan worden. Dat hebben we eerder gezien bij Meerewijck I, de woningen langs de Braassen aan de Heilige Geestlaan en de inmiddels permanent bewoonde recreatiewoning van Vonk op Vriezekoop Zuid. Als het "beleid" in Kaag en Braassem zo doorgaat hebben we straks een langgerekte camping van Leimuiden tot Bilderdam. De Drecht is nu nog landschappelijk een van de fraaiste veenriviertjes uit de regio. Je komt er zelfs nog ijsvogels tegen ! Als recreatiegemeente zou dat juist beschermd moeten worden.” |Van Puffelen roept de Dorpsraad van Leimuiden op ,,om de mooie elementen die ons landelijk dorp nog heeft te behouden''.

Wethouder Yvonne Peters reageert: ,,“Waarom we de ideeën voor een Drechtdoorsteek onderzoeken heeft twee redenen. De eerste is dat het een opdracht van de gemeenteraad is, om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om grootschalige recreatie te ontwikkelen in onze gemeente. Dit past in ons streven een recreatiegemeente te zijn. De tweede reden komt voort uit een initiatief van ondernemers uit het Westeinderplassengebied. Zij hebben (op eigen kosten) een landschapsarchitect aan het werk gezet om te schetsen hoe een doorsteek er eventueel uit kan zien. En welke recreatief economische functies er dan bij zouden kunnen passen.''

Ze vervolgt: ,,Maar dit wil nog helemaal niet zeggen dat het er ook gaat komen. We zitten nog helemaal aan de voorkant van het proces. Op 1 februari bespreken we dit onderwerp in de werkavond met de raad en op 8 februari kunnen geïnteresseerden, grondeigenaren, omwonenden, duss eigenlijk iedereen, meedenken over de vraag waarvoor we gesteld zijn. En dat is: 'Zijn we als samenleving bereid een kansenonderzoek te doen en vervolgens te kijken naar de haalbaarheid van deze kansen, om op deze manier invulling te geven aan ‘Kaag en Braassem recreatieve gemeente?’. Hierdoor wordt het landschap wellicht op een andere manier ingericht en gebruikt. En of dat aantasting is, ja, daar denkt ieder het zijne over natuurlijk.”