Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 juni 2017

Raad lust Drechtdoorsteek niet

KAAG EN BRAASSEM – Een 'kansenonderzoek over een Drechtdoorsteek': een meerderheid van de gemeenteraadsleden moet er niets van hebben. Zij stemden maandag 19 juni tijdens de raadsvergadering tegen dit collegevoorstel.

Met het kansenonderzoek moet duidelijk worden of een Drechtdoorsteek dwars door het polderlandschap kan gebeuren, waar dit moet komen, hoeveel het gaat kosten en hoe het betaald kan worden. De verschillende politieke partijen hadden ieder hun eigen redenen om niet mee te werken aan dit kansenonderzoek. Fractievoorzitter Esther Loos (D66) liet weten, dat zo'n Drechtdoorsteek ten koste gaat van de natuur en dus is deze partij per definitie tegen zo'n watergang. Ook het CDA is unaniem tegen dit onderzoek, dat volgens Marcel Doze hetzelfde vraagstuk gaat beoordelen, als zeven jaar geleden ook is gedaan. ,,Dit is het verkeerde onderzoek.''

Raadslid Kelly Straver (SVKB) haalde een uitspraak van de Stichting Groen Licht aan, dat de polder bij Leimuiden één van de mooiste gebieden van Kaag en Braassem is'. ,,Dat moeten we behouden. Ik begrijp dat mensen willen investeren, maar het weegt niet op tegen het waardevolle landschap dat er nu is.'' Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) was er kort over: ,,Een Drechtdoorsteek wordt een snelvaarweg uit Kaag en Braassem.''

Zijn collega Alwin Koek (VVD) vond het ,, zonde dat je een kansenonderzoek al opzij schuift vanuit een onderbuikgevoel.'' De grootste politieke partij, PRO, bleek niet eensgezind over dit onderwerp. Raadslid Ingrid Straathof bleek tegen het kansenonderzoek, maar de rest van de fractie zag zo'n kansenonderzoek wel zitten. Raadslid Hans Klink (PRO) verwoordde: ,,We zijn niet per definitie voor een Drechtdoorsteek, maar het kansenonderzoek is om zo'n doorsteek een kans te geven, dat het gebeurt.'' Maar deze woorden konden de overige politici niet overtuigen. Met 13 stemmen tegen en 6 voor werd het voorstel over het kansenonderzoek voor de Drechtdoorssteek verworpen.

Toch gaat het onderzoek wel door, omdat de gemeente Aalsmeer dit laat uitvoeren. Half juli wordt de naam bekend gemaakt van het onderzoeksbureau, dat dit kansenonderzoek gaat uitvoeren. Wethouder Yvonne Peters (VVD) stelde: ,,Iedereen mag onderzoeken wat hij wil.'' In een raadsmededeling gaf ze verder aan, dat ,,de toekomstige rol van onze gemeente besproken wordt'' door de gemeentebesturen in de regio. Mocht uit het kansenonderzoek blijken, dat de uitkomst is dat zo'n Drechtdoorsteek het beste vlak bij Leimuiden gegraven kan worden, dan heeft de raad van Kaag en Braassem nog één troef achter de hand, zo liet burgemeester Marina van der Velde weten: ,,Mocht er ooit een Drechtdoorsteek komen, dan moet er een planologische bestemmingswijziging komen.'' En daar heeft de gemeenteraad dan nog wat over te zeggen.


Joep Derksen