Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 december 2017

Dalende bezoekersaantallen zwembad De Wel

Nieuwkoop – De bezoekersaantallen van zwembad De Wel blijven dalen. Gingen er vorig jaar nog meer dan 100.000 mensen langs de kassa, tot nu toe blijft dat aantal steken op slechts 88.000 personen. In 2014 bezochten nog ruim 125.000 mensen het zwembad. Hiermee volgt de zwemsport in Nieuwkoop de landelijke trend.


Zwembad De Wel heeft geprobeerd om het dalende bezoekersaantal tegen te gaan. Zo zijn er themaweken georganiseerd in de schoolvakanties en ook werden zwemlessen gestart voor kinderen boven de acht jaar. Maar de neergaande trend lijkt niet te stoppen. Het gemeentebestuur wil, dat De Wel ,,een toegankelijk zwembad voor de Nieuwkoopse inwoners blijft'. De entreekaartjes worden wel duurder, maar 'slechts' met het inflatiepercentage van 1,3%, waardoor zwembadbezoekers vanaf januari 4,20 euro per keer moeten betalen. Voor kinderen wordt de prijs van het nieuwe entreekaartje 3,70 euro. De kosten voor het volgen van zwemlessen blijven met 10 euro per keer gelijk. Dit tarief is één van de hoogste in de regio. ,, Een verdere verhoging kan ervoor zorgen dat ouders ervoor kiezen zwemlessen in andere zwembaden af te nemen'', zo luidt een ambtelijk advies.