Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 december 2017

Honderd ondergrondse afvalcontainers in het dorp

OEGSTGEEST – De gemeente Oegstgeest gaat 1,3 miljoen euro investeren, zodat door het hele dorp ondergrondse containers worden aangelegd. Dit is de eerste stap, om er voor te zorgen, dat de inwoners voortaan al hun restafval zelf naar die containers moeten brengen. Voor iedere keer, dat ze dit doen, moeten ze een bedrag gaan betalen. Dit besluit nam de gemeenteraad donderdag 21 december.

Door Joep Derksen

Alle inwoners moeten anders tegen hun restproducten aankijken: Van Afval Naar Grondstof (VANG). Vanaf 2023 moet minimaal 75% van het aangeboden afval gescheiden ingezameld zijn en zou iedere inwoner maar maximaal 100 kilogram restafval per jaar mogen produceren. Om dit te bereiken, wordt de huidige minicontainer voor restafval vervangen door een minicontainer voor plastic, metaal en drankenkartons. Oud papier wordt ingezameld via verenigingen en wijkcontainers.

CDA en VVD pleitten er voor, om al eerder te beginnen met de verduurzaming van het dorp, als de financiële situatie van Oegstgeest dat zou toelaten. Fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk (CDA): ,,We willen ons niet committeren aan het plaatsen van meer dan honderd ondergrondse containers. Dat zet het hele dorp op zijn kop en het kost ook heel veel geld. De extra opbrengst van de milieuwinst weegt niet op tegen de investeringslasten en dienstverlening aan de inwoners.'' CDA en VVD wilden liever stap voor stap verbeteringen doorvoeren met de afvalscheiding, niet te gaan voor omgekeerd inzamelen, maar alleen diftar (gedifferentieerde tarieven; wie meer restafval langs de kant zet, moet meer betalen) in te voeren. Ook zien ze mogelijkheden in nascheiding.


Maar de overige fracties gingen niet mee in deze wens. Zij steunden het collegevoorstel. Wethouder Jos Roeffen liet weten, dat 100 kilogram restafval per inwoner niet het eindpunt is, maar slechts een tussendoel. ,,We moeten naar de 30 kg. Als we alleen op nascheiding vertrouwen, zullen we zeker niet die milieudoelstelling in korte tijd realiseren.