Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 maart 2018

Column


Blijvertjes

Hebt u gestemd, waarde columnlezer? Zo ja; fijn! Zo nee; waarom niet? 'Omdat die politici toch maar doen, wat ze zelf willen', is dan vaak de reactie. Helemaal ongelijk hebt u daar in niet. Maar juist door net te doen, of de raadsleden niet bestaan, hebt u alleen u zelf daar maar mee. Zonder uw stem wordt de toekomst van de gemeente Kaag en Braassem bepaald. En met name bij gemeenteraadsverkiezingen kan één stem bepalen, of een politieke partij een zetel meer of minder krijgt. Of kan de politicus, waar u wél vertrouwen in heeft, met voorkeurstemmen in de gemeenteraad komen.

Hoe dan ook, op woensdag 21 maart om 21:00 uur zijn de toekomstlijnen voor onze gemeente bepaald. Enkele van de vijf partijen zijn gegroeid en een aantal hebben een flinke klap gekregen. Zittende raadsleden, die graag nog in de raad hadden willen zitten, blijken nu niet gekozen te zijn en zitten met een flinke kater thuis. Maar ook mogen we nieuwbakken raadsleden verwelkomen, die zich gecommitteerd hebben om zich de komende vier jaar voor u keihard in te zetten.

Een tip voor de nieuwe raadsleden, die 'blijvertjes' willen zijn: laat uw gezicht niet alleen zien in het gemeentehuis, maar ga eens per week of per maand ook op de markt staan, waar mensen met vragen en opmerkingen bij je terecht kunnen. Zo blijf je op de hoogte van wat er speelt in deze gemeente en ben je niet alleen afhankelijk van de informatie, die je wordt toegespeeld vanuit het gemeentehuis. Dat bevordert de kwaliteit van jouw meningsvorming en is dus alleen maar goed voor de gemeente als geheel.

De komende weken gaan de fractievoorzitters van alle gekozen partijen in achterkamertjes met elkaar onderhandelen. De uitkomst hiervan zal waarschijnlijk zijn, dat er een 'raadsbreed akkoord' komt. Voor de politici zelf, is het natuurlijk erg fijn, om met elkaar al van tevoren af te tikken, waar ze de komende vier jaar niet over hoeven discussiëren. Maar dat raadsbrede akkoord gaat voorbij aan het feit, dat de ontwikkelingen niet stil staan – in tegenstelling tot de uitgangspunten van zo'n raadsbreed akkoord. Bij het vorige akkoord wilden de raadsleden, dat ieder bouwplan 'met een positieve grondhouding' beoordeeld wordt. En dat leidde tot een enorme wildgroei van allerlei huizen en vakantiewoningen; vaak ten koste van natuur. Na vier jaar concludeerden raadsleden, dat ze het toch niet zo bedoeld hadden. Helaas pindakaas; ze hadden zich aan deze afspraak verbonden via het raadsbrede akkoord.

En dan heb ik het nog helemaal niet over de democratische gevolgen van dat raadsbrede akkoord. Raadsleden moeten zonder last (van zo'n akkoord) en ruggespraak hun mening kunnen geven en stemmen over allerlei onderwerpen. Die vrijheid wordt door dat raadsbrede akkoord beperkt. En dus wordt de lokale democratie beperkt.