Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 september 2018

Gasloos bouwen wordt de norm


[KAAG EN BRAASSEM] De gemeenten in de regio Holland Rijnland willen allemaal, dat toekomstige nieuwbouwhuizen alleen gasloos gebouwd worden. Ook het gemeentebestuur van Kaag en Braassem is deze mening toegedaan en daarom worden hierover afspraken gemaakt, die in een zogeheten 'convenant' zijn uitgewerkt. Het uiteindelijke doel is, dat de volledige bestaande bouw nog vóór 2050 aardgasvrij is, zoals in het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken.

Met het ondertekenen geeft de gemeente het signaal aardgasvrij te willen worden. Of dit 100% haalbaar is, daar geeft Kaag en Braassem nog geen garantie op. Hoe die projectontwikkelaars dan de huizen kunnen laten verwarmen; daar is nog geen duidelijkheid over. Pas in 2019 komt Holland Rijnland met een 'Energieakkoord', waarin voor ieder van de 14 deelnemende gemeenten een 'warmtevisie' staat, die antwoord moet geven op een alternatieve warmtebron in plaats van aardgas.

Wethouder Petra van der Wereld: ,,Het gaat wel ergens over. We spreken de intentie en ambitie uit. We willen in 2040 klimaatneutraal zijn. Maar je kunt bestaande woningeigenaren niet dwingen om tienduizenden euro's te lenen voor het klimaatneutraal maken van hun huis. Dit is een convenant; dat betekent, dat het nog niet verplicht is. Er wordt met alle projectontwikkelaars gesproken om zoveel mogelijk los van aardgas te bouwen.''