Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

06 februari 2020

Plannen voor bezuinigingen en nieuwe inkomsten


KAAG EN BRAASSEM – De verkoop van het gemeentehuis in Roelofarendsveen, vermindering van het aantal wethouders en het plaatsen van reclamezuilen langs de A4. Het gemeentebestuur is druk op zoek naar manieren om geld te besparen en voor nieuwe inkomsten te zorgen. Heilige huisjes bestaan hierbij niet.

Het worden de komende jaren zware financiële tijden, dat is nu al zeker voor de gemeente Kaag en Braassem. De raadsleden moeten kiezen uit een lijst van ruim vijftig suggesties voor het besparen én binnenhalen van geld. Zo zou de OZB verhoogd kunnen worden, toeristenbelasting ingevoerd of de begraafplaats Woubrugge ‘privatiseren’. Daarnaast kan de gemeente stoppen met geld uitgeven aan de bloembakken in de lantaarnpalen (hanging baskets), alle leges kostendekkend maken, minder sociale woningen bouwen of zonnepanelenvelden aanleggen op gemeentelijke gronden. De gemeenteraad moet binnenkort keuzes maken, wanneer ze praat over het onderwerp ‘Focus met Ambitie’.

Volgens wethouder Yvonne Peters kan er niet verder meer bezuinigd worden op de ambtenaren. ,,De afgelopen jaren zijn daar al veel ingrepen gedaan. We hebben geen vet meer op de botten.’’ Wethouder Petra van der Wereld hoopt, dat de gemeente in ieder geval 1,6 miljoen euro aan besparingen en extra inkomsten binnen kan slepen. Dat is namelijk ook het bedrag, dat wegvalt omdat de gemeente vanaf volgend jaar geen precario (een belasting op kabels en leidingen) meer kan innen.

De wethouders wijzen er op, dat de raadsleden keuzes moeten maken. Een verhoging van de OZB zou al heel snel kunnen leiden tot 1,6 miljoen euro extra aan inkomsten. Van der Wereld: ,,We weten, dat in verkiezingsprogramma’s van een aantal partijen stond, dat ze zo’n verhoging niet willen hebben, maar of de OZB verhoogd wordt, is aan de raad zelf.’’ Ze is overigens wel voorstander van het invoeren van toeristenbelasting. Van dat geld kan de gemeente recreatie en toerisme stimuleren, zonder dat het uit de eigen financiële pot gehaald moet worden. ,,Een paar jaar geleden wilden ondernemers de ruimte om hun toeristische activiteiten op te starten. Dus voerden we de toeristenbelasting nog niet in. Maar nu is die toeristenbelasting er al in het grootste deel van de Nederlandse gemeenten. En er is niemand, die weigert om ergens naar toe te gaan vanwege de toeristenbelasting.’’

Maar moeten die hanging baskets écht verdwijnen? Peters: ,,Heel veel inwoners vinden die mandjes hartstikke leuk, maar het kost wel 25.000 euro per jaar. Je kan niet alles hebben. Keuzes moeten gemaakt worden.’’ Inwoners kunnen per email (info@kaagenbraassem.nl) nog bezuinigingsvoorstellen indienen bij zowel het college als de gemeenteraad. Maandag 3 februari bepalen de politieke partijen hun standpunten over de te nemen maatregelen, waarna dit op 17 februari in de raad besproken wordt.