Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

13 februari 2020

Pleidooi om gemeente beperkingproof te krijgen


KAAG EN BRAASSEM – De druk stijgt op de gemeente Kaag en Braassem om maatregelen te nemen, om de openbare ruimte toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Onlangs gaf Peters toe, dat nog lang niet de hele gemeente beperkingproof is. Weliswaar zijn alle bushaltes van het OV opgehoogd en hebben inwoners met rolstoelen en scootmobielen vrijelijk toegang tot het gemeentehuis en de gemeentewerf. Maar deze situatie is niet overal hetzelfde, bijvoorbeeld waar het gaat om sportkantines en entrees van culturele onderkomens. De wethouder rekent hierbij op het nabuurschap van de inwoners: ,,We hebben veel vrijwilligers. Als er iemand met een rolstoel komt en het lukt niet om ergens binnen te komen, is er altijd wel iemand die zegt: ‘We komen u helpen’. Als gemeente proberen uit te dragen, dat we met elkaar en voor elkaar zorgen, in plaats van dat allerlei voorzieningen vanuit de gemeente worden geregeld.’’

Het College van de Rechten van de Mens vindt het simpelweg open houden van deuren voor mensen met een beperking niet voldoende (zie kader).

Leny van Luling, voorzitter van de Adviesraad sociaal domein, staat achter de uitspraken van het College van de Rechten van de Mens. Vorig jaar gaf de Adviesraad al aan het college aan, dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking standaard meegenomen moet worden in de nieuwe Omgevingsvisie. Wat Luling betreft, stappen de collegeleden binnenkort een dagje in een scootmobiel om zelf te ervaren wat de uitdagingen zijn, als je door de gemeente rijdt. Ook is Van Luling voorstander van het invoeren van een ondernemersprijs voor de ondernemer, die het meest toegankelijk is voor mensen met een beperking.’’ Wethouder Peters is in ieder geval enthousiast over het ‘rondje scootmobiel’: ,,Dat zouden we inderdaad als college in de verschillende kernen moeten doen, om zo te kijken waar we tegenaan lopen.’’ Toch valt het in Kaag en Braassem volgens haar wel mee. ,,Als er nu individuele inwoners aandacht vragen voor verschillende situaties, dan reageren we op deze klachten en meldingen en lossen het op, waar dat mogelijk is. Ik zeg niet dat we de perfecte rolstoelvriendelijke gemeente zijn. Maar we doen ons best en krijgen geen signalen van inwoners dat ze grote beperkingen ervaren.’’