Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

06 februari 2020

Reparatie


RIJNSATERWOUDE – De bouwplannen voor een woning op het terrein Herenweg 14b kunnen doorgaan. Hoewel de Raad van State uiterst kritisch was op het besluitvormingsproces, zet het college van burgemeester en wethouders toch door. Wethouder Floris Schoonderwoerd: ,,Het is een kwestie van puntjes repareren en niet het plan in de prullenbak gooien.’’

De Raad van State schreef op 11 december in haar uitspraak: ,,Hoewel de gemeenteraad rekening heeft willen houden met het behoud van doorzichten, heeft die raad tegelijkertijd een planregeling vastgesteld voor bijgebouwen die er toe kan leiden dat de doorzichten naar het achterliggende landschap niet behouden blijven. In zoverre is het besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.’’ Maar volgens de wethouder worden ook met de komst van de woning de doorzichten gewaarborgd.

De gemeente wijzigt het bestemmingsplan op twee punten: de regeling voor de bouwwerken wordt zodanig aangepast, dat de doorzichten tussen de nieuwe woning en de aangrenzende woningen/percelen verzekerd zijn. Ook moet er duidelijkheid komen over wat de ‘noodzakelijke parkeervoorzieningen’ zijn, op het moment dat de woning er komt. Volgens het gemeentebestuur moet dit voldoende zekerheid geven, zodat de Raad van State bij een volgende uitspraak wél positief oordeelt over de komst van een woning op Herenweg 14b.