Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

05 december 2021

Rouwpak over raadsbesluit

OEGSTGEEST – “Ik heb mijn rouwpak aan. Ik vind het verschrikkelijk dat we van deze oase van rust een bedrijventerrein gaan maken en bijna een woonterrein.” Voor gemeenteraadslid Van den Broek (Hart voor Oegstgeest) was het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan De Geesten het dieptepunt in zijn politieke carriere.

Na jaren van steggelen mag er volop gesloopt en gebouwd worden op het terrein Endegeest. De oude Julianaschool, met het naastgelegen parkeerterrein wordt gekocht door de gemeente. Om de laatste zorgen van een raadsmeerderheid weg te nemen, voegde het gemeentebestuur aan het ontwerpbestemmingsplan nog een expliciet verbod toe voor het ombouwen van de zorgwoningen tot gewone huizen. Een oud plan om over het terrein een fietspad aan te leggen, is inmiddels naar de politieke prullenbak verwezen.

Een voorstel van CDA en PrO om het parkeerterrein bij de toekomstige Leo Kannerschool ‘zo groen als redelijk mogelijk’ in te richten, werd gesteund door een raadsmeerderheid. Maar een pleidooi van Hart voor Oegstgeest, VVD, Lokaal en Lijst Rolloos om de mogelijkheid te onderzoeken van parkeren buiten het landgoed Endegeest, op de grond van de gemeente Leiden, werd verworpen door een krappe raadsmeerderheid (negen stemmen tegen en acht stemmen voor).

En daarmee kon de politiek afgelopen donderdagavond de hete aardappel van het ontwerpbestemmingsplan De Geesten uiteindelijk doorslikken. Het voorstel werd aangenomen, met alleen de stemmen van Lokaal en Hart voor Oegstgeest tegen. De kwestie kostte wethouder Peter Glasbeek de bestuurlijke kop, al kwam hij later toch weer terug, onder de uitdrukkelijke afspraak, dat Glasbeek zich niet meer met dit project zou bemoeien.

Onder verantwoordelijkheid van zijn collega-wethouder Matthijs Huizing heeft dit raadsbesluit er toe geleid, dat dit gebied de komende jaren enorm zal veranderen.