Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 maart 2016

Explosie van overlastmeldingen

Door Joep Derksen

LISSE – Het aantal klachten over geluidsoverlast door passerende vliegtuigen is in het laatste kwartaal van vorig jaar geëxplodeerd. In de eerste negen maanden waren er slechts 28 klachten, maar in de laatste drie maanden waren er maar liefst 2.205 overlastmeldingen.

Al deze klachten werden ingediend door 76 klagers. Maar twee mensen spanden écht de kroon. Samen dienden zij in 90 dagen tijd meer dan 2.000 klachten in. Hiermee heeft Lisse formeel het meeste aantal meldingen gedaan over stijgend en landend vliegverkeer op de Kaagbaan. Alleen Hoofddorp had meer klachten (3.543). Maar de moeite van die twee inwoners lijkt tevergeefs, want het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) laat de veelmeldingen (meer dan 500 meldingen per persoon per jaar) geen onderdeel uitmaken van de analyses.

Veelmelders

De twee veelmelders dienden dus iedere dag meer dan 11 klachten in. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer via een computersysteem, zo laat Sandro Broeke, BAS-manager, weten. Zijn organisatie heeft namelijk een computerprogramma, dat er voor zorgt dat meldingen alleen nog maar via door de mensen zelf gedaan kan worden. Toch is het aantal veelmelders vorig jaar met 30% gestegen, aldus Broeke. De grootste veelmelder presteerde het om meer dan 40.000 klachten in te dienen.

Toch is het aantal melders in Lisse wel gestegen, zo beaamt Broeke. 'Dat verklaren we voor een deel door de sluiting van de nachtnaderingsroute van de Polderbaan. Bewoners in Lisse hebben daar zeker meer hinder van. De Luchtverkeersleiding Nederland heeft deze route vanwege veiligheidsoverwegingen gesloten. Ik twijfel niet aan die reden. Ik ga er van uit dat zij daar integer in handelen. Zij hebben toegezegd een onderzoek te zullen doen om te kijken of de nachtnaderingsroute geopend kan worden. Ook wordt een alternatieve route bekeken, zodat niet al het vliegverkeer over één route gaat, waar Lisse ook onderdeel van maakt. Dat gaat wel iets langer duren dan in eerste aanleg was toegezegd; zeker nog een jaar of langer.'

Informatieavond

De Kaagbaan is samen met de Polderbaan de meest gebruikte start- en landingsbaan voor het vliegverkeer. Waar het de ene inwoner niet kan boeien hoeveel vliegtuigen er over het dorp vliegen, ligt de ander er 's nachts wakker van. De gemeente organiseert op 22 maart een informatieavond over vliegtuiglawaai. De aanwezigen krijgen informatie over vliegpatronen en meetgegevens. Ed Roling van de bewonersgroep 'Vlieglawaai Lisse' wijdt uit over laagvliegende vliegtuigen en het vliegverkeer dat afwijkt van de vliegroutes. Wellicht worden dan ook de cijfers bekend van de twee verschillende meetinstrumenten Sensornet en Nomos. Zo moet duidelijk worden of het meetapparaat van Schiphol (Nomos) dezelfde geluidswaarden opneemt als het instrument van Sensornet.