Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 mei 2016

Gemeente overweegt invoering diftar

JOEP DERKSEN

Nieuwkoop > De manier waarop het afval ingezameld wordt en hoe de inwoners ervoor gaan betalen, gaat volledig op de schop. Dat werd donderdag 26 mei wel duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering. De kans is bijna 100% dat deze gemeente het 'diftar' systeem gaat invoeren. Dat houdt in; gedifferentieerd betalen. Wie meer restafval overhoudt, moet meer belasting betalen.

Een pleidooi van de VVD, dat de gemeente ook de mogelijkheid onderzoekt om 'nascheiding' aan te bieden aan de inwoners, kreeg alleen maar weerstand van de andere partijen. Nascheiding is een systeem, waarbij de inwoners al hun afval bij elkaar gooien en dat dit afval bij de afvalverwerkingscentrales wordt verdeeld in onder meer papier, plastic, groen en restafval. Raadslid Van Dobben (VVD) liet weten, dat dit systeem 'in het gebied ten noorden van ons heel gebruikelijk is'.

Maar fractievoorzitter Oehlenschläger (D66) wees er op, dat het afvalverwerkingsbedrijf Cyclus, waar Nieuwkoop gebruik van maakt, niet werkt met zo'n nascheidingssysteem: 'U stelt dus voor om ons aandeel Cyclus aan de boom te hangen en dat we buiten Cyclus om het afval moeten gaan ophalen. Dat is best vergaand.' Daarnaast is er de uitdaging, dat de gemeente in 2020 moet voldoen aan 75% scheiding van het afval. De raadsleden waren het er over eens, dat de inwoners beter hun best moeten doen met de afvalscheiding. Wethouder Annette Pietersen informeerde, dat er een bewonersonderzoek komt, waarin de inwoners onder meer gevraagd wordt, wat ze liever willen hebben: vier afvalbakken in hun tuin of het afval wegbrengen naar een ondergrondse container.


En zoals het gaat bij dit soort onderzoeken, kun je op basis van de manier van vragen stellen, er voor zorgen dat de antwoorden overeenkomen met de gewenste uitkomst van het onderzoek. Pietersen liet er geen misverstand over bestaan, dat de doelstelling van 75% gehaald moet worden. 'We zitten nu op 58%. Ook het aantal kilo's restafval moeten we halveren en dat wordt een behoorlijke opgave.' Ze werd gesteund door burgemeester Frans Buijserd, die over de manier van kostenberekening voor de inwoners liet weten: 'Ik zie wel een tendens dat alle gemeenten naar diftar gaan.' Het college wil het diftarsysteem binnen twee jaren invoeren.