Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.200, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 februari 2018

,,Windmolens zijn onvermijdelijke keuze''


Nieuwkoop – De gemeenteraadsleden, die op woensdag 21 maart gekozen worden, kunnen hun ogen niet meer sluiten voor de energie-opgaven, die gerealiseerd moeten worden. Lijsttrekker Annette Pietersen (D66) vindt, dat besluiten genomen moeten worden over de komst van windmolens en zonnepanelen.

,,Duurzaamheid en de energietransitie is de volgende industriële revolutie en we moeten allemaal mee doen.'' Steeds meer mensen beseffen, dat het er nu echt van gaat komen; we moeten over een paar jaar met ons allen van het gas af. Maar dan moeten de huizen wel op een andere manier in hun energie voorzien worden. Die alternatieven zijn veelal nog niet goed ontwikkeld en dus moet volgens Pietersen de komende twintig jaar ingezet worden op wind- en zonne-energie. Ook Nieuwkoop moet hier een steentje aan bijdragen: ,,We kunnen niet denken, dat de rest van Nederland dit gaat oplossen. Dan houd je jezelf voor de gek. We willen het open landschap behouden, maar moeten ook energieopwekking gaan inpassen.''

Velden met zonnepanelen liggen weliswaar minder in het zicht dan grote windmolens, maar die zonnepanelenvelden wekken minder energie op. Het is een dilemma voor de toekomstige raadsleden. Maar ook inwoners moeten een steentje bijdragen, dat verder gaat dan wat extra isolatie aanbrengen. ,,Het is toch een no-brainer, dat je zonnepanelen op je dak legt, waarmee je zelf elektriciteit opwekt!''

Daarnaast moeten ook ondernemers als telers verder kijken dan hun eigen bedrijf. En de gemeente moet hier een steentje aan bijdragen: ,,Bedrijven die van elkaars restwarmte gebruik kunnen maken, moet je bij elkaar plaatsen.'' Maar ook een grote organisatie als Schiphol moet een forse steen bijdragen, aldus Pietersen. Het verplaatsen van Schiphol naar de Noordzee zorgt niet alleen voor een vermindering van de geluids- en fijnstofoverlast, die de vliegtuigen veroorzaken. Ook komen er vele honderden hectares aan grond bij, die gebruikt kunnen worden voor de productie van groene energie. Daar kunnen hoogefficiënte windmolens van 7 megawatt, met een lengte van 200 meter, geplaatst worden.

Pietersen: ,,Schiphol mag niet langer uitgezonderd worden van allerlei duurzaamheidsregels. Het kan niet zo zijn, dat iedereen duurzamer moet leven en van het gas af moet, terwijl aan de andere kant de duurzaamheidswinst de lucht in gaat.'' Ze pleit dan ook voor het verplaatsen van de start- en landingsbanen van Schiphol naar de Noordzee. ,,Schiphol in zee is goed, om het geluid tegen te gaan en beter voor de duurzaamheid. Het zou hier qua woonomgeving en geluid wel wat oplossen.''