Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 juli 2006

College toont raadsleden voorlopige programmabegroting met overschot

Lisse – Tijdens de besprekingen van de kadernota op donderdag 6 juli bleek dat het college een begroting had samengesteld waarin voor 2007 een overschot stond van € 4.000,-. Dit overschot zal oplopen tot € 400.000 in 2010. Reden tot vreugde? Niet bij de raad. De volksvertegenwoordigers waren erg verontrust over het grote aantal posten waar geen bedragen werden genoemd.

Joep Derksen

Willem Loos, van de VVD, was bezorgd dat het begrotingsoverschot voor 2007 slechts € 4.000 was. ‘Hoe gaan we invulling geven aan al die dingen waarvoor het college geen bedragen ingevuld heeft, de zogeheten PM posten? Deze posten moeten gewoon ingevuld worden.

D66 was het hier niet mee eens. ‘Het is ongeloofwaardig als je zo maar uit de losse pols bedragen gaat raden voor de begroting’, aldus Cees Verburg. Het CDA was ook geen voorstander van de PM posten, maar omdat er niet voldoende duidelijkheid was over de te verwachten onkosten, wilden ze er geen halszaak van maken.

Nieuw Lisse trok flink van leer: ‘Het college presenteert het of we in 2007 een positief resultaat halen, maar met alle openstaande posten die nog financieel moeten worden ingevuld, komen we op een flinke min uit, daar kun je vergif op innemen. De SGP/CU vond het gebruik van PM posten ook een verkeerd signaal. Bert van Santen: ‘Je neemt onnodige risico’s door de bedragen niet te noemen’.

D66 had er alle vertrouwen in dat de begroting voor de periode 2010 positief zal zijn. Cees Verburg: ‘Nieuw Lisse licht een deel van de waarheid eruit en vergeet door te kijken naar het meerjarenperspectief. Het begrotingsoverschot loopt op naar € 400.000 in 2010’. Van Zelst, Nieuw Lisse, reageerde uiterst gepikeerd: ‘Ik zit de zaak niet te misleiden! Ik wil de discussie simpel houden door het alleen maar over 2007 te hebben!’

Wethouder Brekelmans kon uiteindelijk de raad overtuigen: ‘Toen ik voor het eerst de concepten zag, dacht ik: Mijn hemel, wat staan er een hoop PM posten in. Maar dit is echter onvermijdelijk. We maken een selectie van activiteiten die we gaan doen en hiervan weten we nog niet de financiële consequenties. We kozen ervoor om de toekomstige kosten zichtbaar te maken. Vandaar de PM. De raad heeft zorgen dat Lisse onder nul uit zal komen, maar we hebben nog wat appeltjes voor de dorst. In totaal hebben we nog € 900.000 als reserve en in 2009 komt daar nog € 200.000 bij. Dat is natuurlij een grote buffer.’