Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 juli 2006

Wethouder Kippers wil diensten niet als 'massapakket' aanbieden

Lisse – Het gemeentehuis krijgt zes afdelingen met een eigen hoofd, die verantwoordelijk is voor de resultaten. Dit komt in plaats van de veertien afdelingen, die onder de gemeentesecretaris vallen. Daarnaast wil Lisse, in navolging van Hillegom en Noordwijkerhout, vraaggericht gaan werken. Het gaat hierbij om de reorganisatie van de ambtelijke organisatie. Stukken, waaronder Gemeente Lisse Visiedocument 2006-2010, zijn woensdag 5 juli in het Seniorenconvent toegelicht.
Joep Derksen
Tot de aanstelling van burgemeester Langelaar heerste er op het gemeentehuis een cultuur waarin eigen initiatief door de ambtenaren niet gewaardeerd werd. ‘Vader’s wil is wet’, werd het genoemd. Sinds de burgemeester het roer heeft overgenomen, waait er een frisse wind en zijn de eerste stappen naar een verandering van de cultuur genomen.

Na jaren van intern gekibbel en vingerwijzen naar wat anderen fout doen, worden de ambtenaren nu gestimuleerd om zelf met ideeën te komen en projecten op zich te nemen. Dit proces is al een aantal jaren gaande, maar in 2005 beoordeelde het toenmalige college dat de cultuurverandering niet zo sterk was, als de gemeente had gehoopt. In september 2005 kwam hier nog de wethouderscrisis bovenop, zodat besloten is om het traject om de cultuur te veranderen stop is gezet en te laten vervangen voor een reorganisatietraject.

Reorganisaties in het bedrijfsleven gaan bijna altijd gepaard met al dan niet gedwongen ontslagen. Hiervoor hoeven de gemeenteambtenaren geen angst te hebben. De wijziging binnen het gemeentehuis houdt in dat er nu niet meer circa 14 afdelingen onder een persoon – de gemeentesecretaris – vallen. Er zullen zes afdelingen komen met een eigen afdelingshoofd, die verantwoordelijk zal zijn voor de resultaten.

Daarnaast wil Lisse, in navolging van Hillegom en Noordwijkerhout, vraaggericht gaan werken. Dat betekent dat de gemeente een bredere service aan de inwoners wil verlenen. Dus niet meer een dienst aanbieden en kijken of er belangstelling voor bestaat, maar eerst zien wat de burgers willen en hier vervolgens op in te spelen.

Servicebalie

Sinds 5 juli heeft het gemeentehuis een geheel nieuwe servicebalie, waar de Lissenaren terecht kunnen voor vragen over paspoort, rijbewijs, geboorteaangifte, et cetera. Ook wil de gemeente het gebruik van de website stimuleren en zorgen voor een betere en snellere verwerking van de gegevens. ‘Een verhoogde informatisering en automatisering, om zo de cruciale verandering van de organisatie te kunnen bereiken’, noemde wethouder Jan Kippers het.

Kippers: ‘We willen onze diensten niet meer als een massapakket aanbieden, maar juist verschillende diensten aanbieden voor verschillende klantgroepen. Zo hebben middenstanders andere wensen dan ouderen. En senioren hebben weer andere behoeftes dan jongeren. Om dit te kunnen bereiken, moeten we eerst intern de zaken op orde hebben. We willen de juiste personen op de juiste positie hebben, en als we die niet intern kunnen vinden, dan gaan we mensen tijdelijk inhuren.’