Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 november 2006

Gemeente zet zich in voor aanpassing trainingsfaciliteiten FC Lisse

Wellicht ook mogelijkheden voor kunstgras

Lisse – Tijdens de begrotingsbehandeling op 2 november dienden D66 en CDA een motie in om het college te bewegen de kosten op zich te nemen van een volwaardig trainingsveld voor de FC Lisse. Benno Kooij verwoordde het als volgt: ‘Als duidelijk is dat sommige zaken domweg noodzakelijk zijn, dan wil het CDA niet maanden wachten op de uitkomsten van het beleidsplan. Wat moet, dat moet en beloofd is beloofd. In onze ogen is dat het geval bij de abominabele en onveilige situatie van de trainingsaccommodatie van FC Lisse. Deze accommodatie is de club zelf en de gemeente Lisse onwaardig en willen we dat de gemeente voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen zorgt voor een volwaardige trainingsfaciliteit.’

Cees Verburg, fractievoorzitter van D66: ‘De FC Lisse betaalt voor het gebruik van de velden afgerond 26.00 euro. Op grond van deze huurovereenkomst moet het onderhoud van het gehuurde door en voor rekening van de gemeente worden uitgevoerd. De gemeente is de afgelopen jaren haar onderhoudsplicht inzake beheer en (groot) onderhoud van de beschikbare Gebaco-trainingsvelden niet nagekomen. Daarom voldoen deze trainingsvelden al jarenlang niet meer aan de minimale kwaliteitseisen en kunnen de velden niet meer verantwoord gebruikt worden vanwege het grote risico op (ernstige) sportblessures.’

Wethouders Bas Brekelmans en Adri de Roon gaven in reactie op deze motie aan dat zij druk overleg voeren met het bestuur van de FC Lisse. Niet alleen gaan de gesprekken over het achterstallig onderhoud, maar ook de clubaccommodaties zijn onderwerp van het overleg. Tevens bespreken de wethouders de wens van de plaatselijke FC om op kunstgras te kunnen spelen. De wethouders gaven aan dat het in de lijn der verwachting ligt om half december al een voorstel aan de raad voor te kunnen leggen. Ook werd de toezegging gedaan dat de trainingsfaciliteiten inderdaad worden aangepast voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen. Na deze bemoedigende woorden trokken D66 en CDA hun motie ‘van harte’ in.

Rob Faas, voorzitter van FC Lisse, bevestigt de woorden van de wethouders: ‘Het bestuur kan het overleg met de beide wethouders onderschrijven en heeft de verwachting dat we voor half december kunnen komen tot een voorstel waar zowel de gemeente als FC Lisse zich in kunnen vinden.’