Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 augustus 2007

CDA laat mogelijkheden voor bouw Dever-Zuid onderzoeken

LISSE - De CDA-fractie laat de argumenten die het college van burgemeester en wethouders naar voren brengt voor de onmogelijkheid van woningbouw op Dever-Zuid toetsen door een onafhankelijk bureau voor stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur. Deze 'quickscan' wordt uit eigen middelen gefinancierd.
De gemeenteraad ging donderdag 21 juni in meerderheid akkoord met het voorgelegde bestemmingsplan Lisse Bedrijventerreinen, met uitzondering van het daarin opgenomen voorstel voor een vrachtwagenparkeerterrein. De CDA-fractie maakte bij de behandeling hiervan duidelijk, dat 'de hoeveelheid verstrekte, elkaar soms tegensprekende informatie' en 'het lastminutekarakter van veel cruciale informatie' haar bijzonder heeft belemmerd om tijdig goede afwegingen te maken. Het was dan ook de reden voor het CDA om niet met het voorstel in te stemmen. Door middel van een inleidende verklaring, gericht aan de voorzitter, werd in de betreffende raadsvergadering het standpunt van de CDA-fractie aangegeven: 'Voor ons is een woningbouwoptie op het terrein, dat nu als uitbreiding van het bedrijventerrein Dever wordt bestemd, zeker de moeite van het bestuderen waard.
Te meer als je de nieuwste cijfers vanuit de regio over de demografische ontwikkelingen als uitgangspunt neemt. Deze cijfers sluiten naadloos aan bij het beeld dat Jos WIenen, regionaal portefeuillehouder Wonen, recent presenteerde voor de hele Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. Hij voorspelde, dat het aantal inwoners in beide de komende twintig jaar met drie procent daalt, terwijl het aantal huishoudens met zeven procent stijgt. Dat betekent onder meer, dat er meer woningbouw nodig zal zijn. Die nadere bestudering van een woningbouwoptie op Dever-Zuid blijven wij voor Lisse noodzakelijk vinden. Door de 'quickscan' verkrijgen wij een second opinion van een ter zake kundig stedenbouwkundig bureau.'