Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 augustus 2007

Politiek verzet tegen besloten ‘bijpraatsessie’ over Magnifiosi

Wethouder De Roon doet wenkbrauwen fronzen

LISSE – Er rijzen vragen bij de politici over het voorstel van wethouder Adri de Roon om een ‘bijpraatsessie over Magnifiosi’ besloten te houden. In deze bijeenkomst wordt de stand van zaken betreffende de stichting Open Jongeren Centrum Magnifiosi besproken. De Roon: ‘Het gaat niet om geheimen of spectaculaire zaken, maar voortijdig nieuws over de niet-rooskleurige situatie van Magnifiosi lijkt in deze niet gewenst.’ D66-fractievoorzitter Cees Verburg heeft opheldering gevraagd over deze ‘beslotenheidswens’.

De Roon legt zijn reden uit om de pers buiten te sluiten bij de besprekingen: ‘Ik wil het bijpraten graag besloten houden om de gelegenheid te hebben en te bieden om concept-voorstellen en voorlopige ideeën met elkaar te bespreken zonder dat dit meteen in de publiciteit komt. In de aanloop naar een raadsvoorstel inzake Magnifiosi wil ik de leden van de commissie Maatschappij en Financien graag op voorhand deelgenoot maken van de ontwikkelingen, de dilemma´s en de overwegingen, alsmede de keuzes die het college aan de gemeenteraad wil voorleggen. Deze informele en besloten gedachtenwisseling vindt plaats op dinsdag 4 september om 20.00 uur, in het gemeentehuis, zaal 201. Vertegenwoordigers van het jeugdopbouwwerk en van het bestuur van Magnifiosi zijn dan ook aanwezig.’

Enkele weken terug haalde Verburg flink uit over een initiatief om een discussie over Achterweg Zuid achter gesloten deuren te behandelen. In een geschreven verklaring stelde zijn partij: 'D66 vindt de handelwijze van zowel het college als de voorzitter onjuist en vooral ondemocratisch. Voor ons geldt te allen tijde het adagium: openbaar, tenzij! Tenzij op grond van betreffende bepalingen in de gemeentewet en de Wet Openbaarheid van Bestuur de economische belangen van de gemeente of de belangen van personen in het geding zijn. Dat was hier geenszins aan de orde.'

Gevraagd naar diens standpunt inzake het voorstel van de D66-wethouder, stelt Verburg: ‘Wat mij betreft kan deze bespreking gewoon in de openbaarheid. Je moet geen domme uitspraken doen. Niet in beslotenheid en ook niet in de openbaarheid. Hier zou van de wethouder een nadere toelichting op kunnen komen, want er blijkt mij in onvoldoende mate of hier belangen van personen in het geding zijn en het economisch belang van de gemeente is niet aan de orde. Mogelijk wordt hierover gesproken, maar zijn toelichting overtuigt mij niet volledig.’ Op vrijdag 20 juni heeft de fractievoorzitter een email aan de Roon gestuurd met het verzoek voor een nadere onderbouwing voor de besloten bijeenkomst. De Roon zelf zal naar verwachting na zijn vakantie met een antwoord komen.