Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 augustus 2007

Wethouder verwacht niet meer geluidsoverlast vliegverkeer

‘Onze mogelijkheden en invloed zijn beperkt’


LISSE – ‘Wij zijn van mening dat het rapport van To70 voldoende informatie geeft om te kunnen concluderen dat de geluidbelasting van Schiphol ongeveer gelijk zou blijven.’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD) reageert met zijn conclusie op een brief van inwoner Kees Rood, die zijn zorgen uitte over de recente plannen van Noordwijkerhout om de route die vliegtuigen volgen meer in de richting van Lisse te leggen.

Rood: ‘Op pagina 9 van het rapport van To70 wordt een stippellijntje getekend in noordelijke richting, dichterbij Lisse dus. Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat de geluidsbelasting in de hinder ongeveer gelijk blijven in Lisse. Dit kan dus niet, want als de route dichter bij Lisse komt, kan de geluidsbelasting niet op hetzelfde niveau blijven (53dB(A) rond Geestwater en 48 dB(A) nabij de Keukenhof, red.). Voor mij past deze conclusie van het rapport in het rijtje: “Wishful thinking” danwel “het betere natte vingerwerk”.

Rood vervolgt: ‘Nergens heb ik berekeningen gevonden van de conclusie dat de geluidbelasting en hinder gelijk blijven en er wordt gerekend met geluidbelasting, maar het werkelijke geluid wordt niet gemeten. Ook is er de geluidsduur: vliegtuigen die stijgen vanaf de Kaagbaan vliegen vaak een halve boog om Lisse heen. Je zit dan veel langer in de herrie: je zit nog in het volle geluid van de ene Boeing en de volgende is er al. Ik begrijp dat Lisse graag wil bouwen, maar had een kritischer opstelling van de gemeente verwacht.’

Verbetervoorstel

Brekelmans zegt hierover in zijn antwoord: ‘De verwachting is dat als gevolg van verbetervoorstel #7 (langer doorvliegen richting het zuiden alvorens naar de kust te draaien, red.) de geluidbelasting van het stijgende vliegverkeer richting Noordwijkerhout voor een deel van Lisse zal verminderen, maar dit voorstel wordt pas in het convenant voor de middellange termijn verder uitgewerkt en mogelijk gerealiseerd. Door onze inbreng in de CROS, het plaatsen van geluidmeetposten en het inbrengen en stimuleren van verbetervoorstellen in de daarvoor bedoelde gremia denken wij wel degelijk zorg te hebben voor de gezondheid en welzijn van de Lisser bevolking op dit gebied. Daarbij hebben we ook zeker een kritische houding richting het luchtvaartcluster rondom Schiphol. Onze mogelijkheden en invloed zijn echter wel beperkt.’