Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 juli 2009

‘De zorg is uitbesteed aan de ActiVites van deze wereld’

VOORHOUT – Vooralsnog onderneemt de gemeente geen actie richting ActiVite, nadat het bericht kwam dat zorgvoorzieningen en het grand café geschrapt zijn uit het woningconcept van de Herenstaete (de nieuwe Agnes). Wethouder Leo van der Zon dringt er bij ActiVite enkel op aan om individuele gesprekken met de bewoners van de oude Agnes aan te gaan. Dit heeft als doel om de ontstane onrust weg te nemen en maatwerk te leveren voor diegenen die nu noodgedwongen niet terug kunnen verhuizen naar de Herenstaete.

Van der Zon legt uit waarom er, in ieder geval op dit moment, nog geen gemeentelijke actie komt: ‘Formeel kunnen we niets, al spreken we ActiVite wel aan op het morele vlak. De problematiek raakt de bewoners er en daar zijn we zeer ontdaan over, maar uit de stukken blijkt wel dat Herenstaete is neergezet zoals het in de (door de gemeenteraad, red.) goedgekeurde tekeningen staat.’ Wat kan de gemeente leren van deze problematiek? ‘Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik weet niet eens of we er wat van kunnen leren. In Nederland is de zorg namelijk toch uitbesteed aan de ActiVites van deze wereld. Daar is dit (het schrappen van zorgvoorzieningen, red.) de consequentie van.’ Moeten de betrokkenen dan maar hun verlies incasseren? De wethouder: ‘Met deze uitspraak ben ik het niet eens, want als je uitgaat van ‘tel je verlies’, dan zou dat aangeven dat je in het hele traject andere dingen zou hebben kunnen doen. Dat konden we niet, want in 2006 zijn al deze besluiten genomen. Iedereen heeft toen bijvoorbeeld gezien dat je het grand café alleen via de parkeerkelder kunt bereiken.’
Wat zijn de volgende stappen voor de wethouder? ‘Wij houden contact met ActiVite die de individuele gesprekken zal voeren. Wellicht is deze problematiek voor deel van de mensen gemakkelijk op te lossen. Alle Warmonders die op De Weide woonden, waren hartstikke gelukkig om te verhuizen naar Park Overbosch. Op een na, maar daar is maatwerk voor geleverd. Wat Herenstaete betreft: deze problematiek had gisteren opgelost moeten zijn, maar daar ga ik niet over.’