Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 november 2009

Extra bezuinigingsronde dreigt voor gemeente

LISSE – De gemeente moet de komende jaren voor miljoenen bezuinigen. Dit liet wethouder Bas Brekelmans (VVD) in een email aan de raad weten. Dit zou mede te maken hebben met het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat recentelijk aangaf dat vanaf 2012 de gemeente met een extra korting op het Gemeentefonds rekening moet houden. De heftige bezuinigingsronden uit 1994 (‘Lisse bij de les’) en 2004 (‘Lisse in balans’) worden niet herhaald, zo verwacht Brekelmans.

Uit de Programmabegroting 2010 – 2013 blijkt dat de tekorten in de jaren 2010 tot 2013 oplopen van 226.000 euro (2010), 523.000 euro (2011), 832.000 euro (2012) en zelfs 1.301.000 euro (2013). Brekelmans geeft een aantal zaken aan, waarvan het college vindt dat er niet op bezuinigd mag worden. Hieronder vallen onderwijs, accommodatiebeleid, ophaal en verwerking huishoudelijk afval en de riolering. Maar bezuinigingen zijn volgens Brekelmans ook niet wenselijk op de huidige formatie van het bestuur en de wetten Inburgering, Sociale werkgelegenheid en Werk en bijstand.

Bezuinigingen ter waarde van 10 miljoen euro zijn echter wellicht mogelijk op andere vlakken, zo doet Brekelmans een voorzetje. Er zou extra kunnen worden ingeteerd op de Nuon-gelden, waarbij wel een minimumreserve van 22,5 miljoen euro zal moeten worden aangehouden, om voldoende ingecalculeerde renteopbrengsten te blijven ontvangen. Jaarlijks wordt ook 120.000 euro gereserveerd van de rente die de gemeente krijgt, nu Romeyn zijn claim van 6 miljoen euro niet meer ambieert. De gemeente had hiervoor het geld gereserveerd ingeval een rechter ten faveure van Romeyn zou oordelen. Nu de claim is weggevallen, kan Lisse de jaarlijkse rente bijboeken op haar begroting.
Ook houdt het college er rekening mee dat andere (semi) overheidsinstellingen een solidariteitskorting geven aan Lisse en de andere gemeenten van 5%. Dit is eerder in 2009 door de gemeenteraad in een motie besloten. Het college hoopt hier uiteindelijk jaarlijks 300.000 euro mee te besparen. Andere financiële voordeeltjes moeten onder meer komen uit verkoop van restgronden, afschaffing van collegeonderzoeken en het temporiseren van het baggerplan.