Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 mei 2010

Verschillen in huurtarieven aangepakt

LISSE – In een brief aan de gemeenteraadsleden beklaagde zwemvereniging De Watervrienden zich over het verschil in huurtarieven waar de club mee te maken had. Het blijkt dat zij hogere huurtarieven betalen dan een collega-zwemvereniging en fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) stelde deze brief woensdag 19 mei aan de orde tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.

Vermeulen: ‘De brief van De Watervrienden heeft veel indruk op me gemaakt. Heeft het college al bepaald wat ze er mee gaan doen?’ Wethouder Bas Brekelmans (VVD) antwoordde dat hij de brief ‘niet integraal had doorgelezen’. Hij liet weten: ‘De Watervrienden hebben zich vergeleken met een andere zwemvereniging en het tarief is anders. De constatering dat er verschillen zijn tussen huurtarieven was exact de reden waarom wij als college een nieuw accommodatiebeleid en tarievenbeleid wilden invoeren. We willen de tarieven harmoniseren. Er zijn verschillen tussen alle verenigingen, niet alleen de zwemverenigingen en dat kan eigenlijk niet. Bescal zal ervoor zorgen dat er een geharmoniseerd systeem moet komen; zo groeien we toe naar een uniform tarief wat redelijk is. Er komt een overgangsperiode naar een nieuwe tarievenstructuur voor de sportverenigingen.’

Wethouder Adri de Roon (D66) uitte zich kritisch: ‘De Watervrienden weet al heel lang van deze verschillen. Er is hun al verteld dat we dit willen gaan harmoniseren. De verschillen zijn niet nieuw voor de Watervrienden. Er zijn historische verklaringen voor.’