Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 oktober 2010

Teylingen wint

TEYLINGEN – De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) heeft besloten tot een grenswijziging tussen Teylingen en Kaag en Braassem. GS kwamen hiertoe nadat Kaag en Braassem een verzoek had ingediend om het land naast de Kaag aan de zijde van Kaag en Braassem, met daarop enkele campings, in het geheel aan Kaag en Braassem te geven. Deze machtswellust wordt nu afgestraft. Niet alleen mag de gemeente Teylingen haar huidige bezit houden, ook krijgt Teylingen extra grond toebedeeld. Als toefje op de taart valt nu ook een extra deel van de Kagerplassen onder de gemeente Teylingen.

Op 19 januari 2010 besloten GS om de procedure te starten tot wijziging van de gemeentegrens tussen Teylingen en Kaag en Braassem. GS vonden het nodig dat er een duurzame en structurele oplossing komt voor het grensgeschil. De discussie liep al jaren en de gemeenten kwamen er samen niet uit; daarom nam de provincie de regie over.

In een brief van woensdag 6 oktober aan de colleges van burgemeester en wethouders van de twee gemeenten laat PZH weten: ‘Wij kiezen voor een grenswijziging waarbij de campings Spijkerboor, Horizon, ’t Haasje en De Boekhorst alle in hun geheel gaan toebehoren aan de gemeente Teylingen. Wij kiezen ervoor de campings tezamen te beschouwen, omdat wij het redelijk achten dat voor deze dicht bij elkaar gelegen campings hetzelfde beleid en handhaving dient te gelden. Gezien de orientatie op de Kagerplassen van deze campings kiezen wij ervoor de vier campings toe te voegen aan de gemeente Teylingen. Wij zijn van mening dat wij met deze keuze een duurzame oplossing voor het gebied van de vier campings bewerkstelligen.
Nadat dit nieuws uitkwam, twitterde burgemeester Sander Schelberg verheugd: ‘Provincie heeft besloten in de Arhi procedure aan de Kaag. De ondernemers zijn welkom op nieuw Teylings grondgebied.’