Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 februari 2011

‘AKZO is een ongelooflijk risicovol bedrijf’

LISSE – Voor een terroristische aanslag als 9/11 hoeven de inwoners zich geen zorgen te maken. Wel zijn er andere zaken die de veiligheid kunnen bedreigen. Ruud Bitter, coördinerend gemeentesecretaris Veiligheidsregio Hollands Midden, vertelde de leden van de commissie Regionale Zaken op dinsdag 8 februari over de veiligheidszaken waar de politiek rekening mee moet houden. Hij presenteerde het Regionaal Risicoprofiel en Wet op de Veiligheidsregio’s (Wvr).

Bitter: ‘Er kan een flatbrand zijn of tijdens een groot evenement paniek uitbreken. Andere risico’s die Lisse loopt zijn vliegtuigongevallen vanwege de aanvliegroute Schiphol, treinongevallen op het spoor Leiden – Haarlem en overstromingen. Maar ook zijn evenementen die uit de hand kunnen lopen een punt van zorg voor de veiligheid, bijvoorbeeld door de grote hoeveelheid bezoekers aan Keukenhof, het corso en de harddraverij.’

De zorg voor de veiligheid van de inwoners wordt regionaal opgepakt, maar Bitter nodigde de politici uit om aan te geven wat de lokale zorgen zijn. ‘Laat ons niet vanuit Leiden bepalen wat goed is voor Lisse. Geef aan wat uw prioriteiten zijn voor de veiligheid.’ Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) liet weten zich zorgen te maken over het feit dat er zich twee benzinepompen binnen de bebouwde kom bevonden. Haar fractiegenote Valentina Tsjebanova vroeg zich af of Lisse bedrijven heeft met een verhoogde risicofactor. Bitter gaf aan dat hier geen sprake van was. ‘Maar in Sassenheim staat een ongelooflijk risicovol bedrijf; AKZO. Op dat bedrijf zijn de grootste risico’s van toepassing, te vergelijken met Chemie Pack in Moerdijk. Maar hoe risicovoller het bedrijf is, hoe beter de maatregelen zijn. Een apart beveiligingsprogramma voor dat bedrijf is opgesteld, hoewel controle en naleving heel belangrijk zijn.

Commissielid André Bostelaar (CDA) zag een mogelijkheid om een tweede brug over de Ringvaart te realiseren: ‘We hebben daar maar één brug en dat is heel weinig. Als de massa in beweging komt, sta je wel klem.’ De opmerking van fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) over dreigende stroomstoringen werd opgepakt door Bitter. ‘Deze stroomstoringen komen steeds vaker voor en hebben een steeds grotere impact omdat de samenleving steeds stroomafhankelijker wordt. We geven een behoorlijk hoge prioriteit aan stroomuitval, waarbij het doel is om de ellende die zo’n uitval geeft zoveel mogelijk te beperken.’

Landelijk wordt gesproken over vermindering van het aantal meldkamers. Ook de regio Hollands-Midden, waar Lisse onder valt, krijgt hier mee te maken. Bitter liet weten dat de meldkamer van Hollands-Midden op niet al te lange termijn gefuseerd wordt met de meldkamer Haaglanden. Deze meldkamer opereert dan voor anderhalf miljoen inwoners. Voorzitter Cees Verburg concludeerde aan het eind van de vergadering: ‘Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’