Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 september 2011

Franje verdwijnt bij SOA-bestrijding

LISSE – De bezuinigingen op de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) heeft gevolgen voor de hoeveelheid dienstverlening die deze organisatie kan bieden. Deze waarschuwende woorden uitte GGD-directeur Sjaak de Gouw tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 7 september.

In de regio bedraagt de totale GGD-bijdrage per inwoner circa 30 euro; voor dat bedrag houdt de GGD zich voornamelijk bezig met jeugdgezondheidszorg, maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en gezondheidsbevordering. De directeur wees erop dat zijn organisatie de afgelopen twee jaar al 1,7 miljoen euro heeft moeten bezuinigen. Een extra bezuiniging van 5% zou de GGD nog net kunnen behappen, maar als dit percentage hoger wordt, zullen bepaalde diensten verdwijnen.

De Gouw: ‘Bij de SOA-activiteiten gaat alle franje eraf en bij tbc-voorliching is een beperkte korting mogelijk. Maar niet veel, want een tbc-uitbraak mag zich niet verder verspreiden dan strikt noodzakelijk is.’ Nieuwe activiteiten zijn bij de onderdelen onderzoek, beleid en gezondheidsbevordering niet meer mogelijk als er 10% bezuinigd moet worden. De GGD wil niet snijden in het aantal schoolartsen; ‘De aanpak van risicokinderen en bevordering van gezond gedrag moet blijven bestaan’, aldus De Gouw. Wel verwacht hij dat door ‘efficiencymaatregelen’ vanaf 2015 500.000 euro bezuinigd kan worden.

Commissielid Bas van Riel (D66) wilde weten wat de grote risico’s zijn als er 6% bezuinigd moet worden op de jeugd. De Gouw reageerde: ‘Toen (het meisje, red.) Savanna werd vermoord, hebben de Inspectie voor Jeugd en Inspectie voor Gezondheidszorg samen een onderzoek gedaan bij de GGD. De zorg voor ieder afzonderlijk kwetsbaar kind stond op een minimaal niveau. Als er bepaalde zaken niet meer gedaan worden, dan kunnen de effecten groot zijn. Als je kinderen niet meer adviseert over gezond eten, ontstaan op de langere termijn de negatieve effecten.’