Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 juli 2013

Twijfel over precario

KAAG EN BRAASSEM – De gemeentelijke begroting voor het komende jaar is sluitend, maar de politiek twijfelt of het noodzakelijk is om de precarioheffing te verhogen met 42,5%.
 
Commissielid Yvonne Peters (VVD) laat weten: ‘Het college wil de precarioheffing verhogen van 2,14 euro naar 3,05 euro. Is dit de manier om de begroting sluitend te krijgen?’ Karin van der Kaaden (CDA) vond het een ‘zwak argument van het college om te zeggen dat de andere gemeenten ook een vergelijkbaar tarief hanteren.’ Ook fractievoorzitter Piet van Veen (PvdA) was kritisch: ‘Het is jammer dat het verlagen van de afvalstoffenheffing tegelijk teniet gedaan wordt door een verhoging van de precarioheffing. Beloon de mensen voor het keurig scheiden van hun afval en laat die verhoging van de precarioheffing niet doorgaan.’
 
Wethouder Ton van Velzen pleitte echter hartgrondig voor de verhoging van de precario: ‘Als wij hier niet aan mee zouden doen, dan zijn we een dief van onze eigen portemonnee. Andere gemeenten berekenen wel precario, waardoor de lasten stijgen. Als we geen precario vragen, nemen we niet deel in de baten, maar wel in de lasten. Wij hebben niet gekozen voor het hoogste tarief, maar voor het gemiddelde. En dat levert ons gewoon geld op en dat is winst. Bovendien verlagen we de afvalstoffenheffing, terwijl het ons niets kost.’
 
De wethouder liet ook weten aan de politieke partijen, dat er een overzicht komt van bezuinigingsmaatregelen op de gemeentelijke organisatie. Het gaat hierbij om een bedrag van 350.000 euro, wat gerealiseerd moet worden door bijvoorbeeld het omlaag brengen van de ‘overhead’. Hij refereerde aan het project Braassemerland, waar nu heel weinig gebeurt: ‘Als je minder werk doet, heb je daar minder ambtenaren voor nodig.’