Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 november 2013

Verkeerspunaises tóch aangepast

NIEUWE WETERING – De punaises op de Achterweg waren nog niet aangelegd of de discussie over de verkeersbelemmerenden objecten waren het meest besproken onderwerp op de verjaardagen. Verschillende politieke partijen stelden vragen over deze punaises en er werd gevraagd om deze lager te maken. Het college hield echter voet bij stuk en stelde dat deze verkeerspunaises ‘in overleg met de betrokkenen’ zijn geplaatst. Een verlaging was daarom niet aan de orde. Het college is in haar mening echter van standpunt veranderd. Nu worden enkele punaises ‘als proef’ lager gemaakt. Dit is gebeurd nadat wethouder Ton van Velzen een ritje heeft gemaakt in een vrachtwagen van Hoogenboom Transport.
De inwoners van Nieuwe Wetering ontvingen vorige week een brief van de gemeente. Daarin werd gesteld, dat ‘bewoners, vrachtwagens, hulpdiensten en fietsers baat hebben bij een zo comfortabel mogelijke inrichting. Vrachtwagens moeten dusdanige bewegingen maken die zowel de verkeersveiligheid niet ten goede komen en schade toebrengen aan de vracht.’ De Dorpsraad en de LTO-noord hebben de handen ineengeslagen en druk uitgevoerd op het college om maatregelen te nemen. Daarom worden nu vier punaises aangepakt. Twee  punaises worden verbreed van kant naar kant, met een maximale hoogte van 10 cm. Twee andere punaises worden aangelegd als de traditionele drempel, met een maximale hoogte van 8 cm.
Een gemeentelijk woordvoerder laat weten: ‘Omdat de gemeente verkeersveiligheid hoog in het vaandel heeft staan en zij haar bedrijven geen schade wil berokkenen, wordt nu gekeken naar een nieuwe inrichting van de weg.’ Op de vraag of er sprake is van zwalkend beleid, wordt geantwoord: ‘Dit is de eerste keer dat dit soort punaises in deze gemeente worden gebruikt. Een evaluatie hoort bij een project. Ondanks dat diverse opties besproken zijn, was dit effect (grote overlast voor het vrachtwagenverkeer en de vervoerde producten, JD) niet te voorzien. De punaises zijn in samenspraak met inwoners gemaakt. Bedrijven waren ook uitgenodigd om mee te denken, maar die zijn niet aangesloten bij de besprekingen. Met de kennis van nu is dat misschien jammer. Wellicht hadden we dan nog extra opties in overweging kunnen nemen.’
Gemeenteraadslid Harry van Schooten (SVKB) is uiterst kritisch op de gang van zaken. ‘Er is wel zeker vijf jaar nagedacht over de inrichting. Maar de Achterweg was nauwelijks opgeleverd, of het regende klachten van bewoners, de Dorpsraad en de bedrijven. Het is helaas de harde werkelijkheid. Bij de presentatie van een project over de duurzaam veilige inrichting van wegen zegde (wethouder, JD) Ton van Velzen op bedenkingen van de raadsleden toe, dat hij zijn verstand zou gebruiken bij de keuze voor de toepassing van de verschillende maatregelen. Het verstand groeit in dit geval met de weken en over de financiële consequenties heb ik het nog maar even niet. Dat doen wij tezijnertijd wel in de raad. Verrek, dan is ie al weg!’
Burgerraadslid Kelly Straver van dezelfde partij doet er nog een schepje bovenop: ‘In de brief aan de bewoners staat, dat de huidige verkeersbewegingen niet veilig genoeg zijn. Dat zegt niet per sé iets over het beleid, maar wel over een verkeerde planvorming en slordige communicatie. Dit is gewoon zonde van de tijd, zonde van de energie en zonde van het geld wat er ongetwijfeld in moet worden gestoken om de Achterweg op correcte wijze in te richten.’