Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 december 2013

Kabelaars aangepakt

Nieuwkoop > De verzakkingen en schade aan het straatwerk zijn de inwoners een doorn in het oog. Vaak worden deze ongemakken veroorzaakt door kabelbedrijven, die zonder toezicht van de gemeente her en der werkzaamheden uitvoeren. De straat wordt open gebroken, het werk wordt gedaan en vervolgens worden de tegels of keien min of meer recht weer terug gelegd. Vaak moet de gemeente dat tegelwerk weer overdoen en wat het college van burgemeester en wethouders betreft, is de maat nu vol.
Op dit moment heeft de gemeente weinig zicht op de werkzaamheden, omdat de kabelaars hun activiteiten in niet melden. Dit ondanks het feit, dat ze dat eigenlijk wel moeten doen. Als er dan klachten binnen komen van inwoners over verkeerd terug gelegd straatwerk, moeten gemeenteambtenaren op komen draven om het te herstellen, terwijl de kabelaar gevlogen is. De kosten lopen hiermee op tot circa 80.000 euro per jaar.
Om deze problemen te voorkomen, maakt de gemeente voortaan gebruik van het digitale ‘Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte’ (MOOR). Hierop moet een overzicht komen van alle werkzaamheden die de kabelbedrijven in de gemeente gaan uitvoeren. Op die manier kan de gemeente tevens controleren of de kabelaars hun werk naar behoren uitvoeren en het straatwerk vervolgens weer goed terug leggen. En als dat niet naar behoren gebeurt, kan een rekening gestuurd worden naar het falende kabelbedrijf.