Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 mei 2014

Kritiek op ontwerpbegroting Holland Rijnland

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders is niet blij met de ontwerpbegroting Holland Rijnland. Met name waar het gaat om het feit dat de projectkosten met ruim 224.000 euro zijn gestegen naar meer dan 1,9 miljoen euro. En onder dat bedrag vallen nog niet eens de kosten van de ambtenaren zelf.
Het college laat in een brief weten: ‘Met name de kosten voor de urgentiecommissie en bezwaarschriftencommissie zijn hoog in verhouding tot de kosten van voormalige Rijnstreek. Gezien de afronding van de ruimtelijke projecten is een stijging van de projectkosten niet logisch.’ Iets verderop schrijf burgemeester Marina van der Velde: ‘De infrastructurele projecten zijn een belangrijke reden geweest voor een meer ingrijpende sa-menwerking binnen de regio en de daarbij behorende personele kosten. Het is daarmee opvallend dat na grotendeels afronden van de projecten de personele kosten komend jaar € 58.630 stijgen van € 1.777.510 naar € 1.836.140.’ Ook het in de begroting automatisch opnemen van 30.000 euro voor een half jaar ‘procesmanagement’ krijgt bij het college niet de handen op elkaar.