Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 mei 2014

Wethouder op vingers getikt

OEGSTGEEST – Als er fouten gemaakt worden in de uitvoering van de jeugdhulpverlening, kan de verantwoordelijk wethouder hier wel degelijk op worden aangesproken. Wethouder Jos Roeffen wilde de politici eerst nog laten weten, dat dit niet zo was, maar moest al gauw op zijn woorden terugkomen.
De gemeenteraad moet later deze maand besluiten of Oegstgeest de uitvoering van de jeugdhulpverlening samen met andere gemeenten in de  regio gaat oppakken. Vragen waren er van de politici over het behoud van lokale invloed en of er bezuinigd wordt op de gespecialiseerde jeugdzorg. Commissielid Zwart (VVD) vond: ‘We zitten in een rijdende trein, die op hoge snelheid gaat. Waar is straks deze wethouder op aan te spreken?’ Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) gaf hierop het antwoord: ‘De wethouder is verantwoordelijk. Als de wethouder iets fout doet, dan kost het ‘m zijn kop.’
Wethouder Jos Roeffen haastte zich om die woorden te ontkrachten: ‘De lokale wethouder zal poltiek vertegenwoordiger zijn.Maar de zorg die geleverd wordt, is in handen van de dienstverlenende instantie. Daar zal de bal gelegd moeten worden, als er verkeerde zorg wordt gegeven.’ Van Tongeren tikte de wethouder onmiddellijk verbaal op de vingers: ‘Ook al faalt de professional, uiteindelijk ligt de politieke verantwoordelijkheid bij het college.’ Roeffen kon niet anders dan dit alsnog te bevestigen. Verder liet de wethouder nog weten, dat hij verwacht dat de kosten voor specialistische jeugdzorg, die ruim 100.000 euro per persoon per jaar kunnen bedragen, de komende jaren zullen dalen. ‘We willen inzetten op een grotere preventieve inzet met jeugd- en gezinsteams.’ De gemeenteraad gaat later deze maand verder over dit onderwerp praten.