Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 februari 2015

Volop ideeën over bezuinigingen

JOEP DERKSEN
LISSE – Tijdens de rondetafelconferentie van woensdag 18 februari kwamen veel ideeën en plannen naar voren. Deze worden de komende weken uitgewerkt door het ambtelijk apparaat. Één idee om de jaarlijkse bezuiniging van 700.000 euro op te vangen was briljant in haar eenvoud: ‘Verhoog de toegangsprijs bij Bloemententoonstelling Keukenhof met een euro.’ Maar dit idee werd direct verworpen door de voorzitter van de avond Cees Oosterwijk: ‘Die oplossing is te eenvoudig’.
Maar met deze afwijzing begonnen enkele deelnemers zich af te vragen, wat de ware doelstelling van de ‘Meer, Minder, Anders’ actie was. De inwoners was via ansichtkaarten gevraagd om aan te geven, waar niet op bezuinigd moest worden. Daarna volgde een ‘Markt van belangen’ en een ‘rondetafelsconferentie’, waarbij vertegenwoordigers van allerlei verenigingen hun belangen konden verdedigen en samen konden kijken hoe zaken anders gedaan kunnen worden. Waardoor er  geld bezuinigd kan worden.
De eindconclusies van de avond hadden dus ook zomaar voorafgaand aan de rondetafelsconferentie geschreven kunnen worden: ‘Hoe krijgen we een zorgzame samenleving? Accommodaties combineren. Beheer openbare ruimte overdragen aan andere partijen (bedrijventerrein, woonwijk, uitgaansgebied). Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt door bijvoorbeeld stageplaatsen. Veiligheid jeugd en jongeren in het uitgaansgebied. Meer evenementen, betere PR in relatie tot de Bollenstreek.’
Desalniettemin was wethouder Evert Jan Nieuwenhuis enthousiast over de avond: ‘Ongelooflijk, wat een opkomst. Wij hebben hier de betrokkenheid van de Lissers. We moeten ook kijken hoe het anders moet. De raadsleden luisteren, verzamelen, horen u uit, vragen u uit en  nemen dat mee als bagage voor het volgende traject.’
Een overzicht van de meest opmerkelijke ideeën. Aan de tafel ‘Economie en bedrijven’ werd voorgesteld om een Bollenstreeklobby op te zetten, zodat bedrijven naar Lisse gehaald konden worden. De pleitbezorgers voor ‘Natuur en milieu’ riepen op tot het invoeren van parkeergeld en het promoten van speelplekken zonder speeltoestellen. Braakliggende terreinen kunnen gebruikt worden als groentetuin of parkeerlocatie. Aan de tafel ‘Veiligheid’ vond de meerderheid dat de straatverlichting langs doorgaande wegen best uitgeschakeld mag worden; dat levert jaarlijks tienduizenden euro op. Aan de tafel ‘Sport’ werd gepleit voor het zowel overdag als ’s avonds gebruiken van de sportvelden, door bijvoorbeeld kinderen met een beperking of senioren. De tafel Cultuur vond dat eigenaren van monumenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun onderhoud en stelde voor om kunstwerken te laten adopteren en onderhouden door de buurt zelf. De tafel ‘Ouderen’ vond dat kinderen best dementerende ouders kunnen bezoeken en ook mogen ouderen gebruik maken van scholen. Al stelde Diny van der Zwet wel: ‘Als dat maar niet betekent dat ze Beukenhof sluiten!’