Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 september 2015

Vluchtelingen krijgen voorrang

JOEP DERKSEN

LISSE – Het Witte Weekblad vroeg vorige week aan het college van burgemeester en wethouders of het dorp gaat helpen met de opvang van de stroom asielzoekers. In eerste instantie vertelde wethouder Adri de Roon (D66) dat het college hier nog 'over aan het denken' was.

Wordt het niet tijd, dat Lisse extra asielzoekers gaat opnemen? De Roon: 'Het vraagstuk is veel groter geworden dan het was. Overal in Nederland doen we er goed aan bij te dragen aan het oplossen van het humanitaire probleem. We zien al enige tijd een stijging van het aantal statushouders dat een woning krijgt. We doen wat mogelijk is binnen het bestand, wat we aan sociale huurwoningen hebben. De druk neemt toe. Wij kunnen niet als Lisse in ons eentje voorzorgsmaatregelen nemen tegen een stijging waarvan we de omvang nog niet kennen.'

Hierop vervolgde wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie): 'We zoeken naar mogelijkheden voor deze specifieke doelgroepen om ze buiten de woningvoorraad een plekje te geven. We hebben leegstand bij kantoren en een enorme druk op de woningmarkt. We hebben de ruimtes, maar dat zijn toevallig geen woningen.' Het college dacht er dus over om bedrijfspanden en kantoorpanden om te bouwen tot woningen waarin statushouders kunnen wonen.' Nieuwenhuis: 'Daarover zijn we met de regio in gesprek. Laten we met elkaar het lef hebben om te kijken wat mogelijk is.'

Enkele dagen later bleek, dat Lisse op dit vlak toch het voortouw neemt in de regio. In een mededeling richting de pers laat het college weten: 'Ons college voelt zich verantwoordelijk om bij te dragen aan het actuele vraagstuk van de (tijdelijke) huisvesting van de vluchtelingen. Inmiddels is er door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een klemmend beroep gedaan op de gemeenten om zgn. statushouders, die nu nog in een asielzoekerscentrum (AZC) zitten, de komende weken versneld te huisvesten. Op deze manier wordt er dan plaatsingsruimte in de AZC’s gemaakt, waardoor de (komende) vluchtelingen in de AZC’s kunnen worden opgevangen.'

Daarom heeft het college besloten om nog eens dertien 'statushouders' een eigen woning uit de sociale sector te geven. Deze dertien personen komen bovenop de 39 statushouders waaraan de gemeente dit jaar al woningen moet geven. De voormalige vluchtelingen krijgen deze woningen bij voorrang; andere inwoners die (ook) al jaren wachten op een sociale huurwoning, moeten dus langer geduld hebben. De gemeente gaat de komende weken praten met Woningbouwvereniging STEK over de huisvestingsmogelijkheden, maar voert ook gesprekken met VluchtelingenWerk en de kerken over opvang en begeleiding.