Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 oktober 2017

Peters ondersteunt fractievoorzitter

KAAG EN BRAASSEM – De leden van de gemeenteraad bespreken maandag 6 november de 'Programmabegroting voor 2018 – 2021'. En iedere partij krijgt zes minuten om een algemeen praatje te houden, over de zaken die zij belangrijk vinden. Tijdens de fractievergaderingen van de politieke partijen op maandag 30 oktober werd gesproken over wat er in zo'n 'beschouwing' allemaal gezegd moest worden. De meeste partijen concludeerden, dat ze aan zes minuten toch eigenlijk niet genoeg hadden. De VVD leek hierop de enige uitzondering.

Door Joep Derksen

Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) liet weten, dat hij nog moest beginnen te schrijven aan zijn algemene beschouwing, die uiterlijk op vrijdag bij de gemeentelijke griffie moet zijn ingeleverd. Hij vroeg zich ook af, waar hij het allemaal over moest gaan hebben. Dit leek tot enige ongerustheid te leiden onder de andere acht aanwezigen, want beoogd lijsttrekker Yvonne Peters (VVD) stelde hierop voor: ,,Misschien kunnen mensen jou daar nog bij helpen?'' Een andere partijgenoot vond: ,,Je moet wel wat zeggen.'' Dat werd door Koek beaamd.

Hierop kwamen de suggesties binnen, waarover Koek kan praten: het wegvallen van 2,8 miljoen euro aan precario-inkomsten, maar ook de miljoenen euro's die nog moeten worden uitgegeven aan de bouw van verschillende integrale kindcentra (IKC). En, zo werd gesteld, ,,Kijkend naar de toekomst vind ik het best zorgelijk, als partijen nu geld gaan uitgeven. Dan kunnen we in de problemen komen.'' Koek noteerde deze opmerkingen en zal deze de komende dagen mogelijk gebruiken voor zijn beschouwing.


Hij gaf ook aan, te wachten op emails van de andere partijen, waarin moties en amendementen staan, die tijdens de raadsvergadering van maandag 6 november besproken worden. Hierop liet Peters direct weer van zich horen: ,,Kun je zelf niet met voorstellen komen?'' Dat bleek zo te zijn. Koek liet weten, dat hij zijn oude plan voor 'één baan per huis' weer naar voren wilde brengen. ,,Maar als bedrijven niet de ruimte krijgen om te ondernemen, dan is dat niet haalbaar.'' Hij doelde daarbij op het niet aanwijzen van Veenderveld 2 als industrieterrein.