Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 maart 2018

'Ons Warm Onthaal' wil proefproject


[RIJNSATERWOUDE] De inwoners van Rijnsaterwoude lopen ver voor op het gemeentebestuur, waar het gaat om de duurzaamheidsambities. Vorige maand werd een bewonersbijeenkomst gehouden over de mogelijkheden van een toekomstig Rijnsaterwoude, zonder aardgasaansluitingen. Dit heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe belangenorganisatie: 'Ons Warm Onthaal'.

Landelijk is er een zoektocht naar wijken en dorpen, die als 'pilot' (proefproject) kunnen dienen voor de invoering van alternatieven voor gasaansluitingen. Wat 'Ons Warm Onthaal' betreft, wordt Rijnsaterwoude één van die pilotdorpen. ,,In Rijnsaterwoude hebben we een enorme kans voor onze duurzame warmtevoorziening, door de nabijheid van het Braassemermeer. Het oppervlaktewater kan namelijk, met behulp van centrale en/of decentrale warmtepompen en opslag in de bodem, als warmtebron dienen. Deze opgeslagen warmte kan via een warmtenet verspreid worden en in de warmtebehoefte van (een deel van) het dorp voorzien.'' Daarnaast ziet 'Ons Warm Onthaal' mogelijkheden voor de winning van zonne-energie op daken van agrarische bedrijven in het dorp en biogas bij lokale veehouders.