Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 mei 2018

Column


Afkeuring

[KAAG EN BRAASSEM] De gemeenteraad vergadert volgens het zogeheten BOB-model. Veel onderwerpen worden op drie manieren besproken. Eerst Beeldvormend; zo krijgen de raadsleden een idee, waar het over gaat. Enkele weken later wordt datzelfde onderwerp Oordeelvormend besproken. De politici delen vervolgens hun meningen uit en moeten op basis daarvan tot een eindoordeel komen. Tot slot wordt in een Besluitvormende raadsvergadering een besluit genomen over het onderwerp.

Bent u er nog, waarde columnlezer? Zo ja, dan bent u wel een 'die hard' volger van de politiek! Vorige week bezocht ik een fractievergadering van het CDA en daar bleek men toch niet onverdeeld positief te zijn over deze manier van vergaderen. Met name waar het gaat om de regels over het zogeheten 'vragenkwartiertje'. In dat vragenkwartier mogen alle raadsleden 'actuele' vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Maar dat vragenkwartier mag alleen in de oordeelvormende vergadering, zo is bepaald.

September vorig jaar probeerde raadslid Thijs Mooren (CDA) tijdens een besluitvormende gemeenteraadsvergadering om vragen te stellen aan het college over de kleur van de fietssuggestiestroken op het Noordeinde in Hoogmade. Dat leverde hem een reprimande op van VVD-er Jan van der Geest. Hij informeerde Mooren, dat dit geen oordeelvormende raad was en dus mochten die vragen niet gesteld worden.

Nu lijkt deze regelvorming Mooren opnieuw dwars te zitten. Hij popelt namelijk om kritische vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. En dan gaat het over de besluiten van het college over de Doesbrug in Hoogmade. Deze brug zou dit voorjaar al gerenoveerd moeten worden, waarna vaargasten het openen en sluiten van de brug door middel van een drukknop zelf konden bepalen. Maar omdat alle onderzoeken niet op tijd klaar waren, moet de aannemer een half jaar wachten met de start van de werkzaamheden. Dit bedrijf krijgt nu 47.000 euro van de gemeente, als compensatie van de kosten. Bovendien kondigde het college onlangs aan, dat het nog helemaal niet zeker is of de Doesbrug ook zelfbedienbaar kan worden. Mooren: ,,We zijn een halve ton kwijt en dat is een hoop geld!'' Hij wil de verantwoordelijk wethouder, Herman Haarman (D66), ter verantwoording roepen. Maar dat kan pas op 7 mei; dat is de eerste keer dat een oordeelvormende vergadering plaats vindt. Tegen die tijd is demissionair wethouder Haarman wellicht al lang vervangen door een nieuwe wethouder.

Tijdens de fractievergadering riep Mooren zelfs, dat hij overweegt om een motie van afkeuring in te dienen tegen de wethouder. ,,Om een signaal af te geven, dat hij zijn werk niet goed heeft gedaan.'' Maar zo'n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen. Mooren moet nu eerst zijn vragen over de gang van zaken rond de Doesbrug schriftelijk indienen. Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders enkele weken de tijd om hierop te antwoorden. En dan zitten we wellicht al met een totaal ander college.