Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 juni 2018

Introductie nieuwe wethouders


OEGSTGEEST – De namen van de drie nieuwe wethouders zijn bekend. Maar wat weten we nu eigenlijk van Huri Sahin (PrO), Matthijs Huizing (VVD) en Jan Nieuwenhuis (CDA)? De Oegstgeester Courant deed onderzoek.

Door Joep Derksen

Sahin zit sinds 2015 in de Provinciale Staten voor GroenLinks en is daar fractievoorzitter. In haar allereerste speech voor Provinciale Staten liet ze weten, wat voor haar de twee belangrijkste thema's zijn: ,,De transitie naar een duurzame economie en de transitie naar schone energie. We zijn ervan overtuigd dat we alleen op deze wijze weer als provincie voorop kunnen lopen, meer banen kunnen creëren en de luchtkwaliteit kunnen verbeteren.'' Wat dat betreft kan Sahin in Oegstgeest haar hart ophalen, want zij wordt onder meer verantwoordelijk voor de Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Wonen en Leefomgeving.

In februari vorig jaar deed ze nog een oproep aan de raadsleden in Zuid-Holland om meer invloed te creëren voor zichzelf: ,,Ik ben ervan overtuigd dat raadsleden meer grip kunnen hebben als zij veel zelfbewust hun rol invullen en positie innemen.'' Ze is een groot voorstander van windenergie op het land, zo schreef ze dat jaar ook. ,,Voor GroenLinks is het nakomen van onze afspraken met het Rijk om meer windturbines te plaatsen heel erg belangrijk. Juist nu de rechter heeft besloten dat de overheid zich nog veel meer moet inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. Het percentage van duurzaam opgewerkte energie in Zuid-Holland is slechts 4% (!). Windenergie is schoon, onuitputtelijk en het maakt ons onafhankelijk. Ik ben blij met de toezegging om na te gaan hoe ook kleinere windturbines op hoge daken geplaatst kunnen worden.'' De komende vier jaren zullen we zien, hoeveel kleinere en grotere windmolens er in Oegstgeest bij komen.

Matthijs Huizing (VVD) is ook geen onbekende in de politiek. Hij zat van 2010 tot 2013 zelfs al in de Tweede Kamer, waar hij zich onder meer bemoeide met een nieuw belastingplan en woordvoerder was voor Sociale Zaken. Maar hij moest zijn kamerlidmaatschap opgeven. Als voorzitter van ASC zat Huizing de afgelopen jaren meer dan regelmatig bij de politiek en het bestuur van onze gemeente aan tafel. Met resultaat, zo schreef hij op 25 augustus 2017. ,,Morgen gaat het dan echt gebeuren. Na 17 jaar plannen maken, ploeteren, politieke tegenstand en procedures gaat ASC verhuizen naar de Overveerpolder. Daar staat een prachtig clubhuis, modern maar met oog voor onze 125 jaar oude tradities. Een parel in de polder. Ik ben super trots op. Wat een eer dat ik voorzitter mag zijn van zo'n sportvereniging.'' Verder is Huizing, zo blijkt uit zijn LinkedIn account, een groot cricketfan, kan hij politiek onderhandelen en is hij een 'verbinder, probleemoplosser en aanjager'. Tussen 2002 en 2008 zat Huizing al in de raad van Oegstgeest. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuiilles Financiën, Vastgoed, Afvalbeleid en Dorpsmarketing

Wethouder Jan Nieuwenhuis (CDA) werd op 7 november vorig jaar geïnstalleerd als wethouder, als opvolger van het volslagen onverwachte vertrek van Marien den Boer. Nieuwenhuis is econoom en heeft veertig jaar gewerkt bij de rijksoverheid, zoals het Ministerie van Economische Zaken. Ook is hij onder meer voorzitter van Balans Rijnland—een organisatie voor ouders en leerkrachten van kinderen met leer- en gedragstoornissen. Nieuwenhuis werd in 2008 benoemd tot Ereburger van Oegstgeest. Nieuwenhuis mag dus als enige collegelid aanblijven voor een nieuwe periode van (dit keer) vier jaar besturen van Oegstgeest en gaat zich onder meer bezig houden met de portefeuilles Zorg, Jeugd, Economie, Verkeer, Sport en Groen.

De nieuwe collegeleden worden naar verwachting op donderdag 14 juni geïnstalleerd.